Társadalomtudományi és kulturális folyóirat
XI. évfolyam 3. (43.) szám - 2011. õsz
 


 

Jakab István
Kisebbségi magyarjaink identitáskeresésének és magyarságmegtartásának gondjai s módjai

Szabadfalvi József:
A jogbölcselet mint „a jog természettudománya”. Vázlat Pikler Gyula jogfilozófiai munkásságáról

R. Várkonyi Ágnes:
Comenius, a nemzetek tanítója

Mihalovicsné Lengyel Alojzia:
Sátoraljaújhely a századfordulók értékeinek vonzásában


A tudomány és társadalom rovat letölthetõ pdf formátumban itt!

Kõháti Zsolt:
Egy teljességelvû mûvészi ábrázolásmód

Kulcsár Ferenc:
Látni a láthatatlant. A 70 éves Tóthpál Gyuláról

Szíj Enikõ:
Néhány háborús és békés bekezdés Rácz István életrajzához


A mûvészet rovat letölthetõ pdf formátumban itt!.

Lászlóffy Csaba
esszéi

Baranyi Gergely
versei

Komlósi Kornél
versei

Urbán Ákos:
Csoda, faluban

Nyirán Ferenc
versei

Farkas Gábor
versei


A szépirodalom rovat letölthetõ pdf formátumban itt!.

Bolvári-Takács Gábor:
A sárospataki öregdiák-mozgalom közmûvelõdési dimenziói

Király Zoltán:
Újabb pataki diákanekdoták elé

Boros László:
Pinczés Zoltán, a Zempléni-hegység kutatója

Madár János:
Az ember méltósága és esendõsége

Lovas Anett Csilla:
„Versfaragó júzer”


A szemle rovat letölthetõ pdf formátumban itt!

E számunkat a Tóthpál Gyula fotómûvész alkotásaival illusztráltuk.
Képek a lapszámban itt!


Számunk szerzõi  

 • Baranyi Gergely 1989-ben született Keszthelyen. Egyetemi hallgató. (barge.bg@gmail.com)

 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, mûvelõdésszervezõ, jogász, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola habilitált fõiskolai tanára, lapunk fõszerkesztõje. (btg@zemplenimuzsa.hu)

 • Boros László 1937-ben született Tokajban. Geográfus, a földrajztudomány kandidátusa, a Nyíregyházi Fõiskola ny. fõiskolai tanára.

 • Farkas Gábor 1977-ben született Miskolcon. Költõ, irodalom-kritikus, tanár. (fsignum@gmail.com)

 • Komlósi Kornél 1985-ben született Debrecenben. Költõ, egyetemi hallgató. (komlosikornel@gmail.com)

 • Kõháti Zsolt 1942-ben született Budapesten. Filmtörténész, kritikus, a Magyar Nemzeti Filmarchívum ny. munkatársa. (zkzs@chello.hu)

 • Kulcsár Ferenc 1949-ben született Bodrogszentesen. Szerkesztõ, költõ, esszéíró. (kulcsar49@gmail.com)

 • Lászlóffy Csaba 1939-ben született Tordán. József Attila-díjas költõ, író, drámaíró, esszéista, mûfordító. (www.laszloffycsaba.eoldal.hu)

 • Lovas Anett Csilla 1987-ben született Sátoraljaújhelyben. Egyetemi hallgató.

 • Madár János 1948-ban született Balkányban. Költõ, a Rím Könyvkiadó vezetõje, a Kelet Felõl c. irodalmi és mûvészeti folyóirat fõszerkesztõje. (madarjanos48@gmail.com)

 • Mihalovicsné Lengyel Alojzia PhD, 1950-ben született Sátoraljaújhelyben. A Veszprémi Egyetem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense. (arpad2.m@gmail.com)

 • Nyirán Ferenc 1951-ben született Debrecenben. A debreceni Csokonai Színház munkatársa. (nyiran.ferenc@gmail.com)

 • R. Várkonyi Ágnes 1928-ban született Salgótarjánban. Széchenyi-díjas történész, az MTA levelezõ tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa. (h7621var@ella.hu)

 • Szabadfalvi József 1961-ben született Debrecenben. Jogász, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tszv. egyetemi tanára. (szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu)

 • Szíj Enikõ 1944-ben született Sárváron. Finnugor nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, az ELTE Bölcsészettudományi Karának ny. egyetemi docense. (szij.eniko@gmail.com)

 • Urbán Ákos 1988-ban született Gyulán. Tanár. (urbanakos88@gmail.com)

(Az e-mail címmel nem rendelkezõ szerzõk a fõszerkesztõ révén érhetõk el: btg@zemplenimuzsa.hu. )