A 2018/3-as (71.) lapszám szerzői

 • A.Gergely András CSc szociológus, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő.
 • Bázeli Eszter Kinga költő, prózaíró.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Butcovan Figerald gimnáziumi tanuló.
 • Godzsák Attila társadalomtörténész, múzeumi munkatárs.
 • Katona Ágota esztéta. Kiss Dávid politológus.
 • Kónya Péter PhD történész, egyetemi tanár.
 • Kováts Dániel irodalomtörténész, nyelvész, ny. főiskolai tanár.
 • Lanszki Anita PhD kommunikációkutató, egyetemi docens.
 • Nyerges Gábor Ádám író, költő, szerkesztő.
 • Rényi András PhD művészettörténész, esztéta, egyetemi tanár.
 • Sipos Tünde művészettörténész.
 • Stumpf István CSc jogász, szociológus, egyetemi tanár, alkotmánybíró.
 • Szabadfalvi József DSc jogász, egyetemi tanár.
 • Szatmári Emília PhD egyháztörténész, főiskolai adjunktus.
 • Tusnády László CSc költő, műfordító, irodalomtörténész, emeritus professzor.
 • Vadász János tanár, szociológus, költő.
 • Veréb László költő.