Információk

ISSN 1585-7182
Lapnyilvántartási szám: 3.4.1.1640/1999.
Kiadja a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány
Postacím: 3950 Sárospatak, Pf. 235.
Telefon:06-20-626-5102, honlap: www.zemplenimuzsa.hu
Facebook: www.facebook.com/zemplenimuzsa
Megjelenik évszakonként. Ára: 400,- Ft. Előfizetési díj egy évre 1.600,- Ft.
Előfizethető a kiadó címén, vagy átutalással a 11994105-06429168-10000001 számlaszámra.
Lapunk a megyeszékhelyeken és Zemplénben megvásárolható a Lapker Rt. hírlapüzleteiben, továbbá a sárospataki könyvesboltokban.

Közlésre szánt kéziratot csak elektronikusan fogadunk, a szerkesztőség tagjainak e-mail címein, illetve a szerkesztőség címén: titkarsag@zemplenimuzsa.hu

Nyomdai munkák: Kapitális Kft., Debrecen ( www.kapitalis.hu )

Logo: Csetneki József
Arculat és tördelés: Tellinger András

Szakmai támogatók:
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
Nemzeti Kulturális Alap

További támogatók: 

Pallas Athénl Domus Animae Alapítvány

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány

Itt kapható a lap

Budapesten:

  • az Írók Boltjában (Bp. VI: ker. Andrássy út 45.),
  • a Litea Könyvesboltban (I. ker Hess András tér 4.)

A fővároson kívül:

  • A megyeszékhelyeken és Zemplénben megvásárolható a Lapker Rt. hírlapüzleteiben, továbbá a sárospataki könyvesboltokban.

Jognyilatkozat

© A Zempléni  Múzsában megjelent írások és képek a szerzők és a lap közös jogtulajdonai. Mindennemű illetéktelen felhasználásuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében jogellenesnek minősül.