Szerkesztők

Szerkesztőség

 • Bolvári-Takács Gábor PhD alapító főszerkesztő. 1967-ben született Sárospatakon. Kulturális menedzser, történész, jogász, a Magyar Táncművészeti Egyetem Elméleti Tanszék egyetemi tanára, rektorhelyettes (Budapest).
 • Bordás István lapigazgató. 1965-ben született Miskolcon. Tanár, művelődésszervező, közművelődési szakértő, a Sárospataki Képtár vezetője, a Magyar Népművelők Egyesületének Elnöke
 • Barna Péter irodalmi szerkesztő. 1988-ban született Sátoraljaújhelyben. Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, újságíró, kritikus, blogger.
 • Baráth Béla Levente PhD szerkesztőségi tag. 1971-ben született Debrecenben. Egyháztörténész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszék egyetemi tanára.
 • Egey Emese PhD szerkesztőségi tag. 1966-ban született Budapesten. Nyelvész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszék egyetemi docense (Budapest).
 • Haffner Anikó olvasószerkesztő, 1973-ban született Debrecenben. A Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán, majd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar andragógia szakán szerzett oklevelet. 1997 óta a Madách Színház művésze.
 • Takács Ádám PhD szerkesztőségi tag. 1970-ben született Sárospatakon. Történész, filozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék adjunktusa (Budapest).
 • Ugrai János PhD szerkesztőségi tag. 1977-ben született Egerben. Neveléstörténész, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet habilitált egyetemi docense (Eger).

Tanácsadó Testület

 • Dr. Koncz Gábor PhD közgazdász, egyetemi magántanár, főiskolai tanár (elnök)
 • Dr. Balázsi Károly szociológus, ny. főiskolai docens
 • Dr. Dobrik István művészettörténész, ny. múzeumigazgató
 • Fehér József irodalomtörténész, ny. múzeumigazgató
 • Dr. Földy-Molnár Lilla magyar szakos bölcsész, jogász, művészettörténész
 • Dr. Hoppál Mihály DSc, néprajzkutató
 • Jósvainé dr. Dankó Katalin régész, ny. múzeumigazgató
 • Dr. Lapis József PhD irodalomtörténész, kritikus, költő
 • Dr. Marczi Mariann DLA, zongoraművész, egyetemi adjunktus
 • Nyiri Péter nyelvész, irodalomtörténész, múzeumi főosztályvezető, főiskolai tanársegéd, doktorjelölt
 • Dr. Orosz István DSc, történész, emeritus professzor, az MTA rendes tagja
 • Pocsainé dr. Eperjesi Eszter PhD, református lelkész, múzeumigazgató
 • Dr. Stumpf István jogász, szociológus, a politikatudomány kandidátusa, egyetemi tanár, alkotmánybíró
 • Dr. Tamás Edit történész, múzeumigazgató

 

Logó:
Csetneki József

Arculat és tördelés:
Tellinger András