A Nyíregyházi Főiskola 55 éve

A Nyíregyházi Főiskolát 2016. január 1-jén emelték alkalmazott tudományok egyeteme rangra, ekkor vette föl az Egyetem elnevezést. A kötet kronológiai értelemben e momentummal zárul: tárgya a megelőző bő fél évszázad históriája. Kezdőpontja a két jogelőd intézmény, a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (később Főiskola, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kara) 1961. évi, illetve a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola (utóbb Bessenyei György Tanárképző Főiskola) 1962-es megalapítása. Az ezredfordulós integráció megvalósítása, de a későbbi egyetemi rang megalapozása is a kötetet szerkesztő Balogh Árpád nevéhez köthető, aki 1997-től a volt a BGYTF főigazgatója, 2000-től 2007-ig pedig az egyesült Nyíregyházi Főiskola első rektora. A történeti fejezetek kiegészülnek a tudományos, művészeti és sporttevékenység bemutatásával, a szerzők külön tárgyalják a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, valamint a hallgatói élet jellemzőit. Fontosak a személyek: tizenöt hosszabb-rövidebb ideig szolgáló intézményvezető portréja tűnik elő, főleg interjúk, a már elhunytak esetében cikkek formájában. Bár a kötet tartalmát fényképek is színesítik, a kivitelezés, a tipográfia lehetett volna igényesebb.

A Nyíregyházi Főiskola 55 éve. Szerkesztette: Balogh Árpád. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 2017. 312 o. ISBN 978-615-5545-72-6