A XVI. évfolyam összesített tartalomjegyzéke

A Zempléni Múzsa XVI. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke

  1. évi 1–4. (61–64.) számok

 

Látótér

Boga Bálint: Orvos-költők Schillertől napjainkig (XVI/4/

Fábián Mónika: A táncházmozgalom mint kulturális reprezentáció terjedési mechanizmusának vizsgálati lehetőségei (XVI/4/

Gerő András: Nemzeti részegség. Háborús propaganda a színházban (XVI/1/5–20)

Godzsák Attila: Sátoraljaújhely színházügyének fél évszázada. Adatok az épület, a sajtó és a színházi kapcsolatok 19–20. századi történetéhez (XVI/2/44–49)

Hideg Éva: A paradigmában gondolkodás haszna a jövőkutatásban (XVI/4/5–

Kelemen Judit: Sárospatak zenei öröksége (XVI/4/

Koncz Péter: Ökológiai lábnyomok és klímaváltozás (XVI/1/43–46)

Kovács I. Gábor: Párhuzamos (testvéri) tudósi életpályák és elhajlásuk a pártállamban. A Szádeczky-Kardoss testvérpár: a jogász-közgazdász Tibor és a geológus Elemér életútja (XVI/2/17–28)

Kozma Tamás: Hogyan lettem szociológus? (XVI/1/21–34)

Léber Petra: A női jogok érvényesülése Európában. Nemi esélyegyenlőség a gazdasági és politikai döntéshozatali folyamatokban (XVI/3/5–18)

Martinkó József: Harsányi István és a tehetségvédelem (XVI/1/35–38)

Mező Ferenc – Mező Katalin: Tehetség és társadalom (XVI/2/5–16)

Miklósi Márta: Társadalmi szervezetek és egyházak az elítéltek reintegrációjában (XVI/2/29–39)

Misák Marianna: Zsarnay Lajos református püspök emlékezete (XVI/1/39–42)

Nagy László: Mindszenty József szerepe Muraköz visszacsatolásában (XVI/3/19–30)

Szalay László Pál: Gombfás temetőkert Telkibányán (XVI/3/45–49)

Támba Renátó: A parasztleányi élet motívumai Fényes Adolf festészetében (XVI/3/31–41)

Tusnády László: Rákóczi-induló (XVI/3/42–44)

Ungváry Krisztián: A zsidóság szerepe Tokaj-Hegyalja borászatában (XVI/2/40–43)

Vitányi Beatrix: A restaurálás rövid története és etikája (XVI/4/

 

Látómező

Áfra János: Keresztidők (XVI/4/

  1. Tóth Kinga: Csak én akarom (XVI/3/72)
  2. Tóth Kinga: Tükörkép (XVI/3/71)

Baranyi Gergely: Hiányérzet (XVI/1/70)

Baranyi Gergely: Mitől válhat (XVI/1/69)

Baranyi Gergely: Mozdulatleírás – Magába zár (XVI/1/68)

Bárdosi József: Az egyetlen állandó a változás maga. Portré Stark Istvánról (XVI/2/50–54)

Bihary Gábor: Hiteles költészet (XVI/4/

Csák Gyöngyi: Az enyészet kérdésköre (XVI/1/72)

Csák Gyöngyi: Beismerések (XVI/1/71)

Csontos Márta: Elégtétel (XVI/1/73)

Csontos Márta: Iránymódosítás (XVI/1/74)

Fábián Tibor: Ha választ a falu (XVI/3/79–80)

Farkas Gábor: Tél (XVI/1/76)

Farkas Gábor: Vesztésre állok (XVI/1/75)

Gál Soma: Itt a vége, fuss el (XVI/2/78–79)

Hajdú Ildikó: A színek és a fametszetek mestere: Kunt Ernő (XVI/3/50–56)

Hajós Eszter: Kődob (XVI/4/

Hajós Eszter: Tisztára írt papír (XVI/4/

Kántor Zsolt: A megtisztított múzsa (XVI/2/69)

Kántor Zsolt: A nyelv kapuja. Lars von Trier – apokrif (XVI/2/70)

Kerber Balázs: Conquest IV. Stratégiai verspróza (részlet) (XVI/2/71–72)

Kerber Balázs: Láthatár (XVI/2/73–74)

Kustár György: Lázár (XVI/4/

Kustár György: Palimpszeszt (XVI/4/

Kustár György: Valami összehajolt bennünk (XVI/4/

Lapis-Lovas Anett Csilla: A hiány zsoltárai (XVI/2/80–82)

Maklári Judit: Légzőciklus (XVI/3/74)

Maklári Judit: Tigrisszív (XVI/3/73)

Marczin I. Bence: Két ünnep közt (XVI/4/

Marczin I. Bence: Raszter (XVI/4/

Nagy Hajnal Csilla: A kezem (XVI/2/63)

Nagy Hajnal Csilla: Előjegyzés (XVI/2/64)

Nagy Hajnal Csilla: Ráncok (XVI/2/65)

Németh Gábor Dávid: Abban a házban (XVI/2/68)

Németh Gábor Dávid: old (XVI/2/66)

Németh Gábor Dávid: színtávlat (XVI/2/67)

Nyerges Gábor Ádám: Kevesebb szeretet (XVI/1/63)

Nyerges Gábor Ádám: Pont (XVI/1/64)

Nyirán Ferenc: Készülj (XVI/1/66)

Nyirán Ferenc: Négysoros (XVI/1/67)

Nyirán Ferenc: spontán (XVI/1/65)

Papp Dénes: A Nyilason (XVI/1/77–78)

Pocsainé Eperjesi Eszter: A Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítői (XVI/4/

Rádainé Bodnár Katalin: Szálak, fonalak, színek varázsa a 16–18. században (XVI/4/

Sándor Zsuzsa: Tények és érzelmek a fotóban. Szigeti Sándor kiállítása elé (XVI/1/47–50)

Sebők György: Generál (XVI/2/77)

Sebők György: Kilátás (XVI/2/76)

Sebők György: Negatív (XVI/2/75)

Somorjai Réka: felismerés (XVI/4/

Somorjai Réka: fiastyúk (XVI/4/

Somorjai Réka: hullámverés (XVI/4/

Somorjai Réka: madárijesztés (XVI/4/

Száva Csanád: (ahogy hétköznap) (XVI/3/75)

Száva Csanád: (majd jó lesz) (XVI/3/76)

Szihalmi Csilla: A felnövő emlékezet melankóliája (XVI/1/79–81)

Tinkó Máté: A kísértés kora (XVI/3/65)

Tinkó Máté: A semmieset kora (XVI/3/68)

Tinkó Máté: A távolságok kora (XVI/3/66)

Tinkó Máté: A távolságtartás kora (XVI/3/67)

Toroczkay András: Isten nem nagymama (XVI/3/69)

Toroczkay András: Lesz idő, mikor nem engednek be a városba. Vonalas füzet (2006 körül): (XVI/3/70)

Vajna Ádám: Kisállam (XVI/3/77)

Vajna Ádám: Nagyállam (XVI/3/78)

Vass Tibor: Kakkavicsok, kincseim. Az El, Kondor, pláza idejéből (XVI/4/

 

Látószög

Áfra János: Az érzékek előtt, az érzékek után. A megmozdult szótár – Weöres Sándor (XVI/2/84–86)

Bertha Zoltán: A Himnuszról – ősi tájon (XVI/1/89–91)

Bolvári-Takács Gábor: A Táncművészet folyóirat múltja és jövője (XVI/4/

Bolvári-Takács Gábor: A történelemábrázolás művészete. Koltay Gábor: Itt élned, halnod kell (1985, 2016) (XVI/3/81–95)

Bolvári-Takács Gábor: Sárospataki kulturális dimenziók (XVI/2/94–95)

Bónis Ferenc: Emlékek Kodályról (XVI/1/82–84)

Fittler Katalin: Egészet megvilágító részletek. Bónis Ferenc tanulmánykötete (XVI/3/99–101)

Halászi Aladár: A kenyér illata (XVI/1/85–88)

Halmi Iván: Életféle. Színmű sok felvonásban (XVI/2/83)

Harlov Melinda: Kreatív városok és fenntarthatóság (XVI/2/90–93)

Hermán M. János: Az emlékez(tet)és szolgálata (XVI/4/

Jeszenszky Géza: Sísportunk eposza: Borsafüred (XVI/4/

Kozma Tamás: Ravasz László életrajza (XVI/3/96–98)

Péter Márta: Fókuszban – Novák Ferenc (XVI/2/87–89)

Péterfi Ferenc: Közösségi élet – népművelői sors. Hargitai Lajos memoárjai (XVI/1/94–96)

Polcravaló (főszerkesztői könyvajánlók) (XVI/1/97–100, XVI/2/96–100, XVI/3/102–104, XVI/4/….)

Venczel Sándor: Bevezetés a színházi korrupció tanulmányozásába (XVI/4/

Zelnik Csaba Ákos: Sárospataki szellemi kalandozások (XVI/1/92–93)

 

Egyéb

A Zempléni Múzsa XVI. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke. 2016. évi 1–4. (61–64.) számok (Összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XVI/4/

Bolvári-Takács Gábor: A Zempléni Múzsa arcai (XVI/1/

Lapunk új munkatársai (Stumpf István, Haffner Anikó) (XVI/1/88)

Számunk szerzői (1/101; 2/101; 3/105; 4/

 

Illusztrációk

Kunt Ernő festőművész (XVI/3)

Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítői (XVI/4)

Stark István képzőművész (XVI/2)

Szigeti Sándor fotóművész (XVI/1)

 

(Az egyes tételek után zárójelben az évfolyam és lapszám/kezdő–záró oldalszám, az illusztrációknál az évfolyam és lapszám olvasható. A tartalomjegyzéket összeállította: Bolvári-Takács Gábor)