Ayhan Gökhan versei

Barátság

 

Ketten indultunk, odáig

nem értünk együtt, odáig

nem értünk semmit egymásból,

a semmit a barátság körvonala

 

tartja életben. Életben tartott

barátság nem élhet akármiből,

közös tragédiák iránya nem

foglalhatja a múlt-

 

at. Odáig indultunk mindketten,

honnét egymásból nem

értettünk semmit. Nem értünk

egyet, de egyet értünk

 

a hallgatás is megtehet. Odáig

hallgatunk mindketten, mint egy

hangsúlyos félreértés körvonala, de a

hallgatás is merénylet.

 

 

 

 

Ülés.

a kétéves nővér a megalázott homokon lépett

el a sötétségben nem látszó állat harapásának

vonalaitól, majd belépett a kegyetlenség szép

tartományába, ahol a párbeszéd ágai letört v

 

állak sérülése, ágyról leesett öregasszony kiab

álása zörgött, mint az óvatosan félreértett mo

ndatok, s hogy ez a cselekvésnél előbb születe

tt beszéd hozta-e létre a számára megfelelő ke

 

gyetlenség-tartományt, nem tudom, mint azt s

em, hogy a kiabálás ágai letört vállak sérülése-

e, vagy a sötétségben nem látszó állat harapás

ának vonalaitól előbb született beszéd cselekv

 

ésnél szebb tartománya. a kijelölt öregasszony

ágyról leesett kiabálása vesztesszag egy ólomg

ömbbe vert rigó preparált szívén, annyira idege

n a megalázott homokon ellépett nővér óvatos

 

an félreértett sötétségben nem látszó kegyetlen

sége, szép ágai a párbeszédnek törtek le óvatos

an, homokon megalázott kétéves öregasszony l

etört vállainak tartománya szépen kirajzolta sér