Az egykori Sárospataki Népfőiskola dokumentumai a web-en

A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület megszűnése után a szervezet dokumentumai a Zempléni Múzsa Alapítványhoz kerültek. A dokumentumok feldolgozása és közzététele megkezdődött. Az első ütemben a fellelhető fotókat és a Mécsvilág számai tesszük közzé az erre kialakított portálon. http://nepfoiskola.zemplenimuzsa.hu/