A Múzsa ajánlja

Színházi politika # politikai színház

A színházművészet politikai meghatározottsága a legrégebbi idők óta nyilvánvaló. Fülep Lajos írta, hogy a művészet örökkévalóság-jellegű formáinak világában a világnézet az igazi történeti fogalom, és minden olyan vállalkozás meddő, amely az egyéniségek, temperamentumok különféleségéből akarja értelmezni a művészetek alakulását. Hauser Arnold úgy vélte, hogy a művészetben az irányzatosság nemcsak azért jogos és szükségszerű, mert a […] Tovább...

Magyar forgatókönyvírók I.

Azt tudjuk, hogy Hollywoodban a magyar származású Joe Eszterhas nevéhez köthető a forgatókönyvírók bérmunkásból alkotóművésszé emelkedése. Ő szabott először olyan árat a műveiért, amellyel egy csapásra a legjobban fizetett filmesek közé emelkedett. De mi a helyzet nálunk? A magyar film 20. századi fénykorát rendezők életműveihez kötjük, még ha voltak is állandó filmíró-társaik (mint pl. Makk […] Tovább...

A Nyíregyházi Főiskola 55 éve

A Nyíregyházi Főiskolát 2016. január 1-jén emelték alkalmazott tudományok egyeteme rangra, ekkor vette föl az Egyetem elnevezést. A kötet kronológiai értelemben e momentummal zárul: tárgya a megelőző bő fél évszázad históriája. Kezdőpontja a két jogelőd intézmény, a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (később Főiskola, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kara) 1961. évi, illetve a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola […] Tovább...

Kútvölgyi Mihály – Viga Gyula: Kincses Bodrogköz

A Tisza, a Bodrog és a Latorca által közrefogott földrajzi kistáj eredetileg 1260 km2-en terült el, ám a trianoni határhúzás ebből 460 km2-t Csehszlovákiának ítélt. A Felső-Bodrogközzel 30 település került a határainkon túlra, nekünk megmarad 22 község és 800 km2 alsó-bodrogközi táj. Róluk szól ez a kötet. Sok színes, nagyméretű, mai fotóval, ezeket Kútvölgyi Mihály […] Tovább...

Hoppál Mihály: Folkloristica varietas. Válogatott tanulmányok I–III

Mire jó a 75. születésnap? Egy tudós esetében természetesen arra, hogy az életmű legfontosabb darabjai új kiadásban, válogatott gyűjteményben tétessenek közzé. Ez történt Hoppál Mihály etnográfussal is. A folklór tárgyú tanulmányokat tartalmazó három kötet tematikai sokszínűsége imponáló. Csupán a fejezetcímeket említve: Folklór – szöveg – elemzés; Jelek – szövegek – hagyomány; Jelentős folklórkutatók; A szimbólumkutatás […] Tovább...

Nyiri Péter: Nyelvtarisznya. Esszék a magyar nyelvről

A tarisznya plasztikus kifejezés. Fontosságot sugall. Ami benne van, az végszükség esetén is használható. Ugyanígy visszük magunkkal az anyanyelvet, állandó útravalóul. Állandóként, de nem változatlanul. Jól illusztrálja ezt a – meglepetésre – komplett mesét tartalmazó szerzői előszó, amelynek szavai között jó néhány dőlt betűkkel szerepel. Először hangsúlyokra gyanakszunk, de rájövünk, hogy ebben nincs logika. Aztán […] Tovább...

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

Jószerivel Buzinkay Géza az egyetlen, átfogó igényű sajtótörténészünk. Nevét már az 1979-ben nagy reménységgel indult A magyar sajtó története című akadémiai szintézis szerzői között megtaláljuk. Az 1979-ben megjelent I. és az 1985-ben kiadott II/1–2. kötet az akkor elfogadott 1705-ös kezdő dátumtól (Mercurius Hungaricus) 1892-ig jutott el, így a sorozat torzó maradt. Buzinkay a kilencvenes évek […] Tovább...

Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban

A szerzőnél megszokhattuk a plasztikus könyvcímeket. Mind 2012-es Magyarország kormányzása 1978–2012 című kötetének alcíme (A szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktusos demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig), mind 2014-es munkájának címe (Kétharmados túlzáskormányzás, avagy gólerős csatár a mély talajú pályán) önmagáért beszél. Sárközy mégis azt vallja: „lehetséges a pártatlanságra, az objektivitásra törekvő elemzés a […] Tovább...

Jelek a térben. Lázár Antal építészete.

Ha építészről akarsz írni, ne sajnáld a papírt. Ennek a könyvnek a terjedelme ugyanis közel 350 oldal, mérete 28×24 cm, súlya több mint másfél kiló, bolti ára 15000 Ft. Lázár Antal Kossuth-díjas építész életműve – elemzésekkel, tervekkel, rajzokkal, fényképekkel, leírásokkal – papíron ennyit kóstál. Valóságos értéke azonban – már ami a hazai építészeti örökséghez és […] Tovább...

Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár).

Hangulatosabb és érdekesebb művel nem indulhatott volna újra a Tények és tanúk sorozat. Réz Pál memoárjának pikantériája, hogy egész életében a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt, vagyis éppen a visszaemlékezését megjelentető Magvető ellenpólusát erősítette, tehát a magyar irodalmi életre vonatkozó emlékei az előbbi intézményhez kötődő írókra és költőkre vonatkoznak. A könyv alapvetően az 1992-ben készített életút-interjú […] Tovább...