Hoppál Mihály: Folkloristica varietas. Válogatott tanulmányok I–III

Mire jó a 75. születésnap? Egy tudós esetében természetesen arra, hogy az életmű legfontosabb darabjai új kiadásban, válogatott gyűjteményben tétessenek közzé. Ez történt Hoppál Mihály etnográfussal is. A folklór tárgyú tanulmányokat tartalmazó három kötet tematikai sokszínűsége imponáló. Csupán a fejezetcímeket említve: Folklór – szöveg – elemzés; Jelek – szövegek – hagyomány; Jelentős folklórkutatók; A szimbólumkutatás történetéből; A hiedelmekről; Amerikás magyarok; Jelképek és a kulturális örökség; Kulturális örökség és etnopolitika; Mítoszelméletek; Történeti mítoszok: több mint negyven közlemény. Az utolsót hadd részletezzem: Mitikus szerkezetek a városi folklórban. A kutatás tárgya a levélben, e-mailen terjedő ún. szerencselánc-levél: aki megkapta, küldje tovább és szerencse éri, mert akik nem ezt tették, azok vesztettek/meghaltak stb. A folklór jelenség tudományos elemzése után az olvasó fergeteges szerencselevél-paródiával lazíthat. A szerző egyébként a sámánkutatással és az etnoszemiotikával kapcsolatos írásaiból két további kötetet tervez, így fogalmat alkothatunk életművének terjedelméről.

Hoppál Mihály: Folkloristica varietas. Válogatott tanulmányok I–III. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Európai Folklór Intézet, Budapest, 2018. 274+242+278 o. ISBN 978-963-416-148-6 Ö