Kútvölgyi Mihály – Viga Gyula: Kincses Bodrogköz

A Tisza, a Bodrog és a Latorca által közrefogott földrajzi kistáj eredetileg 1260 km2-en terült el, ám a trianoni határhúzás ebből 460 km2-t Csehszlovákiának ítélt. A Felső-Bodrogközzel 30 település került a határainkon túlra, nekünk megmarad 22 község és 800 km2 alsó-bodrogközi táj. Róluk szól ez a kötet. Sok színes, nagyméretű, mai fotóval, ezeket Kútvölgyi Mihály fényképezte. De ugyanilyen szemléletesek a Néprajzi Múzeumból és a Sárospataki Rákóczi Múzeumból származó archív képek, kontrasztos összhangot teremtve múlt és jelen között. A szöveg (Táj és ember a víz szorításában) Viga Gyula munkája. Tudományosan pontos, tematikájában széleskörű: régészeti, természeti földrajzi, vízgazdálkodási, tájhasznosítási, árucsere-forgalmi, néprajzi, kulturális örökségi, sőt konyhaművészeti szempontokat ötvöz. Megadja a legfontosabb forrásokat, emellett gördülékeny, szinte olvastatja magát. Szép gesztus a Bodrogköz feltárásáért, megismertetéséért sokat tett művészek és tudósok (Czinke Ferenc, Balassa Iván, Dankó Imre, Kántor Mihály, Nagy Géza, Tuba Zoltán) rövid portréinak közreadása. Ha lokálpatrióták és ide látogatók igényeit egyaránt kielégítő albumot szeretnék írni a Bodrogközről, éppen ilyennek írnám.

Kútvölgyi Mihály – Viga Gyula: Kincses Bodrogköz. Pillangó Kiadó, Monor, 2015. 112 o. ISBN 978-615-80076-3-4