Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár).

Hangulatosabb és érdekesebb művel nem indulhatott volna újra a Tények és tanúk sorozat. Réz Pál memoárjának pikantériája, hogy egész életében a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt, vagyis éppen a visszaemlékezését megjelentető Magvető ellenpólusát erősítette, tehát a magyar irodalmi életre vonatkozó emlékei az előbbi intézményhez kötődő írókra és költőkre vonatkoznak. A könyv alapvetően az 1992-ben készített életút-interjú leírt és fotókkal illusztrált változata, két rövid beszélgetéssel bővítve, 2000-ből és 2015-ből. A nézőpontváltások plasztikusak. Réz 85 éves volt a kötet megjelenésekor, ma már nem él. A cím – amellett, hogy az összetört üvegek a német megszálláshoz kapcsolódó valós gyermekkori történetet idéznek – átvitt értelemben is felfogható, amennyiben pezsgésként értelmezzük: némasági fogadalmat téve ugyanis nem lehetett mások műveit sajtó alá rendezni, a Révai- és Aczél-korszak irodalompolitikáját kiszolgálni, egyben kijátszani. Közben végigvonul előttünk az egész kortárs magyar líra, epika és dráma. Nemcsak Réz szemléletét, de a 20. század teljes második felének miliőjét jellemzik Vas István szavai: „Mert szebben éltünk, mi tegnapiak, mint ahogy lehetett.”

Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár). A beszélgetőtárs: Parti Nagy Lajos. Magvető Kiadó, Budapest, 2015. 370 o. ISBN 978-963-14-3283-1