Veress Dániel: Egy építész a betonba simult nemzedékből. Száz éve született Ázbej Sándor

Ázbej az ötvenes–hatvanas évek fordulóján – utolsó urbanisztikai munkáival párhuzamosan – középület-tervezővé avanzsált. A személyes váltás megközelítőleg egybeesett a magyar városépítészet korszakhatárával. Az ötvenes évek során falvaknyi előzményekből nőttek ki teljesen új települések, így igazán széleskörűnek tetszik ma is a rezsim városépítő erőfeszítése. Valójában a Rákosi-rendszer által szorgalmazott, bombasztikusnak ható urbanizáció javarészt inkább az iparosítás kísérőjelenségének illett be. A számokat tekintve ez az időszak azonban puszta előjátéka volt a magyar várostörténet 1960-ban induló új szakaszának, amikor a II–IV. ötéves tervek keretében egymillió lakás kivitelezését irányozta elő a pártállam. Ennek megfelelően a lakóépítészet szerelőiparrá süllyedt. Nem ismeretes, hogy elvi megfontolásból fakadt-e a döntése, mindazonáltal Ázbej a panelházak honfoglalásához nem asszisztált. Beszédes, hogy 1966-ban, amikor Budapesten az első „házgyár” termelni kezdett, az építész már a Nemzeti Színház átadásával volt elfoglalva.

Még a Lakóterv munkatársaként írta alá az első nem városléptékű munkáit: az EMKE kávéház gyökeres újjáépítését (amelyre alább térek ki), illetve a nagykátai gimnáziumot. A Tápió vidéki település középiskolája 1958-ban egy merőben funkcionalista építményt kapott. Központi hasábját árkádíves előtér nyitja meg az utca felé: a redukált, tiszta rajzú részlet a néhány évvel korábbi kazincbarcikai terveket idézi.[17] Ázbej KÖZTI-nél töltött, utolsó pályaszakaszából két további oktatási épületről tájékoztatnak a szaklapok: a Budapesti Orvostudományi Egyetem és az Egri Tanárképző Főiskola kollégiumairól (az előbbiről 1965, az utóbbiról 1969 figyelemre méltó épületei között számolt be a Magyar Építőipar). A fővárosi Rezső térre, orvostanhallgatók számára tervezett bentlakás ma a Kádár-kor obligát diákszállóinak áldatlan sorsában osztozik. A szocializmus korabeli épületekhez tapadó negatív felhang itt, a szomszédos Magyarok Nagyasszonya-templom kupolájának árnyékában különösképp kontrasztot kap. A kollégium – kivált az ahhoz keskeny nyaktaggal kapcsolódó menzablokk – azonban korántsem tucatlétesítmény. A Magyar Építőipar recenzense – pályája során korántsem egyedüliként – az átgondolt térhasználatért méltatta Ázbejt.[18] Megkülönböztetett figyelmet érdemel, hogy a tervező a Heim Pál Gyermekkórház mögé ékelődő, nem túlságosan méretes terekkel Le Corbusier sarokpontjainak szellemében sáfárkodott: az üvegfalú éttermet lábakra állította, a diákszálló tetejét pedig napozóteraszként alakította ki. (Még a zuhanyzókról is gondoskodott.) A szabályos hálómintázatot követő homlokzati tagolás apró, téglalap alakú burkolóelemek eredménye. Az egyenetlen felszínű fedőlapok árnyékjátéka finoman, de folyton változó mustrát ad napközben a „kockabizonyosságú” épülettömegnek. A homlokzat ezen túl azt is sejteti, hogy a Rezső téri bentlakás a Nemzeti Színházzal egy időben épült. A párhuzam az étterem oldalfalát borító, mozgalmas felszínű és kompozíciójú pirogránit dombormű esetében a leginkább szembeszökő. Kerényi Jenő A gyógyítás története című reliefjét Henry Moore klasszikusabb hangvételű arché-figuráinak kortalan, mégis vasfüggönyön inneni társai népesítik be.[19] A kollégiumépület hiába húzódik a mai Budapest mentális térképének perifériáján, mégis meggyőzően szemlélteti, hogy a hatvanas évek közepén mind az építészetünk, mind a képzőművészetünk beszélő viszonyban állt a nyugattal. Egri főiskolai kollégiuma is Ázbej nemzetközi modern architektúrában való jártasságát és erényeit demonstrálja. Az arányos, letisztult homlokzatok egymás felett megszakítás nélkül húzódó szalagablak-sorokkal és fehér vakolatsávokkal fordultak a város felé. A diákszállót három háromemeletes, lépcsőzetesen sorakozó egységre osztotta az építész, amelyek így szelídebbek, mint ahogy egy tömbben mutattak volna, s a várat övező Almagyar-domb környezetébe simulnak – legalábbis amennyire modern kubusok képesek erre (paraszt) barokk házak mellett.[20]

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7