A XVIII. évfolyam összesített tartalomjegyzéke

A Zempléni Múzsa XVIII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke

  1. évi 1–4. (69–72.) számok

 

Látótér

Árva László: Globalizáció: kezdet, szakaszai és vége…? (XVIII/2/5–13)

Boga Bálint: A huszonegyedik lakhelyemre költözés előtt… (XVIII/2/34–39)

Bolvári-Takács Gábor: Közéletiség és ideológia Király István naplójában (XVIII/1/37–46)

Bolvári-Takács Gábor: Sárospatak várossá nyilvánítása 1968-ban. Dokumentum-összeállítás a döntés előzményeiről, folyamatáról és társadalmi visszhangjáról (XVIII/3/5–105)

Egey Emese: Finnország és Észtország függetlenségének centenáriumán (XVIII/2/14–17)

Fazekas Zsuzsanna: Társadalmi kategorizáció és reprezentáció a Rákosi-korszak ünnepein (XVIII/1/28–36)

Ferencsik Marcell: Tanórán beszélni: tanulás vagy rosszalkodás? (XVIII/2/23–29)

Godzsák Attila: A „Magyar a Magyarért” mozgalom Zemplénben, 1938–1939 (XVIII/4/

Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Hitvédelmi Szövetsége, 1931–1933 (XVIII/1/22–27)

Horváth Ferenc: Az intézményesített színészképzés kezdetei. Adatok a Színészeti Tanoda igazgatósági jegyzőkönyveiből, 1864–1868 (XVIII/1/11–21)

Kónya Péter: Eperjes magyarsága a századok során (XVIII/4/5–

Kováts Dániel: Tompa Mihály hazaképe (XVIII/4/

Nagy Béla: Dobsinától Kolozsvárig. Reményik Sándor családfája (XVIII/1/5–10)

Stumpf István: Ötven éve újra város Patak (XVIII/4

Szabadfalvi József: Egy konzervatív társadalomtudós pályaíve. Ottlik László (1895-1945) (XVIII/4/

Szatmári Emília: Különc filozófusok és protestáns teológusok. Kierkegaard magyar nyelvű recepciója az 1930-as években (XVIII/4/

Takács Béla: A sárospataki malomkőgyártás (XVIII/2/30–33)

Vitéz Ferenc: Madarász Viktor festőművész emlékezete (XVIII/2/18–22)

 

Látómező

A Mandarintól Mercutióig. Beszélgetés Szakály György balettművésszel (készítette: Bólya Anna Mária és Kővágó Zsuzsa) (XVIII/2/40–46)

Bakonyi Péter: A nagykapu előtt (XVIII/2/66–67)

Bakonyi Péter: Apámról (XVIII/2/68–69)

Bázeli Eszter Kinga: Apály (XVIII/4

Bázeli Eszter Kinga: Óceán (XVIII/4

Butcovan Figerald: A harag kovácsa (XVIII/4

Butcovan Figerald: Fonás (XVIII/4

Butcovan Figerald: Tétova óra (XVIII/4

Czirják Mihály Gergő: Szerelemkorzó (XVIII/2/70–71)

Csák Gyöngyi: A pad (XVIII/1/77)

Csák Gyöngyi: Még tér a tér (XVIII/1/78)

Fábián Tibor: Csak te sietsz (XVIII/2/72–73)

Farkas Gábor: Hajnalban (XVIII/1/63)

Farkas Gábor: Megérkezések (XVIII/1/66)

Farkas Gábor: Töréspont (XVIII/1/64)

Farkas Gábor: Végleg oldódó (XVIII/1/65)

Gajdos Ágoston: leképeződés (XVIII/2/64)

Gajdos Ágoston: zöldszembolt (XVIII/2/65)

Hajós Eszter: Én hallgatlak, te csendben nézel engem. (XVIII/1/79–80)

Katona Ágota: Iránytű (XVIII/4

Katona Ágota: Pogány ünnep (XVIII/4

Kiss Dávid: Bergen (XVIII/4

Kiss Dávid: Szemtől szemben (XVIII/4

Lapis József: Üzenet. Haza (XVIII/2/59–60)

Nyerges Gábor Ádám: Élete és bukása (részlet a Mire ez a nap véget ér munkacímű, készülő regényből) (XVIII/4

Pauljucsák Péter: Az üresség csarnoka (XVIII/1/68)

Pauljucsák Péter: Fényvesztés (XVIII/1/69)

Pauljucsák Péter: Ne félj (XVIII/1/67)

Pauljucsák Péter: Váza (XVIII/1/70)

Sándor Zsuzsa: Különös közelképek a végtelen csendben. Lenkey-Tóth Péter festészete (XVIII/1/47–56)

Seres Lili Hanna: A párttitkár szerelme (XVIII/1/71)

Seres Lili Hanna: Apám halálai (XVIII/1/72)

Seres Lili Hanna: Szuszogó (XVIII/1/73)

Seres Lili Hanna: Tanácsolhatnám (XVIII/1/74)

Sipos Tünde: Improvizált fantáziavilág. Kisteleki Dóra grafikái (XVIII/4

Szeles Judit: Kibontogatni (XVIII/1/75)

Szeles Judit: Tabu (XVIII/1/76)

Szendrői Csaba: Ceruza (XVIII/2/61)

Szendrői Csaba: Dohányzó halak (XVIII/2/62)

Szendrői Csaba: Zár (XVIII/2/63)

Szihalmi Csilla: Élet és tudomány (Szomory Dezső: A tudósok) (XVIII/1/81–84)

Vadász János: Balatongyörök (XVIII/4

Vámosi Katalin: Zugor Sándor festőművész élete és munkássága 1948–1956 között (A sárospataki művésztelep időszaka és előzményei) (XVIII/3/106–108)

Veréb László: Kettes fokozat (XVIII/4

Veréb László: Őrségváltás (XVIII/4

Vigh Levente: Áthaladni képzelt városon (XVIII/2/74–77)

 

Látószög

A.Gergely András: A civil hatalom kételyei (XVIII/2/78–80)

A.Gergely András: Tejberizs-mozgalom, lego-figurák, meztelen lányok az elnyomók ellen (XVIII/4

Balázsi Károly: A közösségi művelődés ideje és rendje (XVIII/1/94–96)

Bolvári-Takács Gábor: Önmaga szerepében: Sztankay István (XVIII/4

Egey Tibor: Szabó Csaba (1937–2017). Emlékezés a hű pataki diákra, diplomatára, barátra (XVIII/1/85–88)

Fittler Katalin: A Zeneakadémia könyvtárának százharminc éve dokumentumokban (XVIII/2/89–90)

Halmi Iván: Úti batyu Csabának (XVIII/1/88)

Jósvainé Dankó Katalin: Balassa Iván írásai tájakról, eszközökről, hagyományokról (XVIII/2/81–82)

Kováts Dániel: Zarándokúton ‒ Kazinczy Ferenc nyomában (XVIII/1/91–93)

Lakatos-Fleisz Katalin: Gárdonyi keserédes hangja (XVIII/1/89–90)

Lanszki Anita: Tanulmánykötet a digitális történetmesélésről (XVIII/4

Máriás József: Személyes és nemzedéki krónika 1987-ről (XVIII/2/85–88)

Ortutay Mária: Családi reformáció – az erkölcs aranyfedezetével (XVIII/2/83–84)

Polcravaló – főszerkesztői könyvajánlók (XVIII/1/97–100; XVIII/2/91–95; XVIII/4/…

Rényi András: Bródy János dalköltészete (XVIII/4

Tusnády László: Giuseppe Ungaretti, a „Nagy Háború nagy költője” (XVIII/4

 

Egyéb

A Zempléni Múzsa XVIII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke. 2018. évi 1–4. (69–72.) számok (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XVIII/4/…

Számunk szerzői (XVIII/1/101; XVIII/2/96; XVIII/3/3; XVIII/4/4)

Ugrai János: Hetvenedik szám (XVIII/2/2)

 

Illusztrációk

Kisteleki Dóra grafikusművész (XVIII/4)

Lenkey-Tóth Péter festőművész (XVIII/1)

Szakály György balettművész (XVIII/2)

Zugor Sándor festőművész (XVIII/3)

 

(Az egyes tételek után zárójelben az évfolyamszám/lapszám/kezdő–záró oldalszám, az illusztrációknál az évfolyamszám/lapszám olvasható. A tartalomjegyzéket összeállította: Bolvári-Takács Gábor)