Comenius és a tehetség

A Magyar Comenius Társaság szakmai körökben jól ismert kiadványsorozatának legújabb kötete a 2018. évi tudományos felolvasóülés előadásaira épül. Ez tíz szerző tizenegy közleményét jelenti, amelyekben megjelennek a nagy cseh-morva pedagógus életművének pedagógiai, etikai, nyelvészeti és más interpretációi, továbbá a tehetséggondozás különféle huszadik századi intézményi dimenziói (a sárospataki népi tehetségmentés és a miskolci Lévay József Gimnázium gyakorlata a 40-es években, az egykori Állami Balett Intézet tehetségkutatása az 50-es években) és a mai pataki Comenius Campus. Az emlékcikkek (Arany János, Kazinczy Ferenc, Tompa Mihály) után Gonda Zsuzsanna írása olvasható a Rákóczi Gimnázium 1971-ben végzett speciális angol tagozatáról és annak utóéletéről. Kutatási jelentésről van szó, amelynek elvégzéséhez mintaként használták a Hoppál Mihály és D. Molnár István által szerkesztett, az 1960-ban érettségizett osztályról szóló közösségszociológiai-néprajzi elemzést (Kötetben: Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–1960. A találkozók etnográfiája. Budapest, 2019). A Társaság két nekrológgal búcsúzik 2019-ben elhunyt elnökétől, dr. Földy Ferenctől.

Comenius és a tehetség. Szerkesztette: Kováts Dániel. Bibliotheca Comeniana XXI. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2019. 200 o. ISSN 0237-6024