Finkey Ferenc: A Sárospataki Református Jogakadémia története 1793–1923.

A Sárospataki Jogakadémia 130 éves működése a hazai felsőfokú jogi oktatás sikeres periódusa. Történetének megírását egykori diákja és professzora, Finkey Ferenc már 1944-ben befejezte. Sajtó alá rendezését mai utódja, Szathmáry Béla végezte el, s ezzel a pataki kollégium krónikája újabb publikált fejezettel gyarapodott. Aki az iskola történetét valamelyest ismeri, leginkább a Kossuth-anekdotából tudja, hogy a jogi oktatás megindulása Kövy Sándor nevéhez fűződik, aki 1793-tól haláláig, 1829-ig állt a képzés élén. Őt tanítványa, Gortvay János követte 1853-ig. Kezeik alól került ki a reformkori politikusok nagy része és számos további akadémikus. Az 1863-as újraindulás utáni két meghatározó tanára Emődy Dániel és Ballagi Géza, az előbbi 1863–1891, az utóbbi 1875–1902 között tanított. Finkey Ferenc 1893–1912 között volt professzor. 1908-ban tért vissza Buza László és oktatott 15 évig. A Ballagi–Finkey–Buza-vonal gyönyörű példája a magas szintű utánpótlás-nevelésnek, hiszen mindhárman MTA-tagok lettek. A színvonal zálogát tehát az egyéniségek biztosították. Az előzményeket és további részleteket lásd, ahogy Finkey megírta.

Finkey Ferenc: A Sárospataki Református Jogakadémia története 1793–1923. Szerkesztette: Szathmáry Béla. Sárospataki Református Kollégium, Sárospatak, 2019. 220 o. ISBN 978-615-5787-12-6