Képek 2013/3-es (51) lapszámban

E számunkat az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egye –
sület 1939–43 közötti képzőművészeti tárlatain kiállított alkotá –
sokkal illusztráltuk.