Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez

Az alcím nem az álszerénység jele, inkább módszertani információ: a debreceni teológia történeti szintézise még várat magára, de anyaga már összeállni látszik. A legutóbbi kollégiumtörténet maga is tanulmánykötet volt, s az alapítás 450. évfordulójára jelent meg (A Debreceni Református Kollégium története. 1988). Aztán a Debreceni Egyetem centenáriuma kapcsán került újra előtérbe a kollégiumi oktatás, mint közvetlen iskolatörténeti előzmény is (A Debreceni Egyetem története 19122012. 2012). Kovács I. Gábor jóvoltából megjelent a teológiai kar professzori arcképcsarnoka (Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. 2014). Az eddigi művek segítenek az iránykijelölésben, de nem helyettesítik a szisztematikus, a képzések tartalmára és a tanszékek oktatói állományára kiterjedő belső kutatást. A kötet időhatárai a modern kori teológiai felsőoktatáshoz igazodnak. Jó úton vagyunk a monográfia felé.

Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez. Szerkesztette: Baráth Béla Levente – Fekete Károly. Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2019. 752 o. ISBN 978-615-5909-02-3