Média közlemények

 

 

 

fekvő2

Tanulás, hagyományőrzés mesterségek

„Innovatív Technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” ( TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001)

A jövő generációjának hagyományokhoz való kötődését, a kézműves mesterek fejlődését, múltunk emlékeinek megismertetését és átörökítését, a jelenkori körülményekhez igazodó alkalmazását segíti a Herman Ottó Intézet konzorciumban megvalósuló projektje. Az „Innovatív Technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című projektben a Hagyományok Háza, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Zempléni Múzeum, valamint Balatonkenese Város Önkormányzata működik közre.

A hagyományőrzés egy nagyon széles spektrumú tevékenység, amelynek hatása össztársadalmi jelentőséggel bír, nemzeti értékeink védelmét látja el. Napjainkban azonban a technológia gyors fejlődése kikényszeríti, hogy ez az e-térben is hatékonyan jelenjen meg, olyan kreatív környezetben, amely érdekesen, gyorsan, megbízható és elérhető módon képes az információk gyűjtésére, rendszerezésére és bemutatására.
A TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 kódjelű „Innovatív Technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című projekt résztvevői arra vállalkoznak, hogy egy olyan kreatív megoldásokkal tűzdelt modern eszköztárat hozzanak létre, amellyel élvezetesen, érdekesen képesek a lehető legszélesebb társadalmi rétegeket elérni, megszólítani a hagyományok ismertsége és művelése érdekében.
Az e-térben és a mindennapokban minden olyan technológia által nyújtott lehetőséget megragadnak, amellyel egy hatékony kooperációs térben, célirányos ismeretátadási és informatikai megoldásokkal, szakmai adatbázisokkal tudják szolgálni a kutatók, oktatók, tanulók, munkatársak, valamint a kézműves mesterek munkáját.

A Herman Ottó Intézet és a tokaj-hegyaljai konzorciumi partnere a Zempléni Múzeum, egy átfogó, informatív, a hagyományőrzés szellemiségét és küldetését tükröző, ám hatékonyan, egységesen és megbízhatóan működő informatikai keretrendszert és tevékenységsort alakít ki, amely minden elemében a projekt sikeres megvalósítását támogatja. Többek között alapvető cél egy olyan portálrendszer kialakítása, amely a folyamatosan frissülő, aktuális és értékes webes jelenlétet fenntartja, értékes információkat, széleskörű tájékoztatást nyújt a felhasználók számára. Mobil applikációkat alakítanak ki, amelyek tárlatvezető, oktató, szórakoztató, a játékos, adatgyűjtést támogató alkalmazások lesznek. Emellett a jelenlegi és jövőbeli kutatók, érdeklődők, munkatársak és egyéb látogatók naprakész tájékozódását egy egységes honlap létrehozása, azaz egy új, központi technikai rendszer, megfelelő külsővel, átlátható navigációval és elvárt szolgáltatásokkal segíti.

A program megvalósítói elsődleges feladatuknak tekintik a kiemelt fejlesztési térségek – így a Tokaj-hegyalja – hagyományaival és a kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos információk elérhetőségének javítását és felhasználásnak erősítését, a térségben élő emberek és közösségek érdeklődésének felkeltését hagyományaik megismerése, megismertetése és továbbörökítése érdekében. Ehhez kapcsolódóan közösség- és kompetenciafejlesztő programokat is megvalósítanak. A program zempléni megvalósulásának fontos része a olyan közoktatást segítő pedagógia segédanyagok és programelemek kidolgozása, amelyek segíti az itt dolgozó iskolák hagyományőrző tevékenységét. A Zempléni Múzeum munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a Tokaj-hegyalja, mint világörökségi terület értékeinek feltérképezésére és közkinccsé tételére.

Mindezen túl, múltunk emlékeinek megismertetésében és átörökítésében, a jelenkori körülményekhez igazodó újraalkalmazásában a térségi és helyi közművelődési és muzeális intézményeknek, valamint tájházaknak, alkotóházaknak a szerepét is megerősítik.

A projekt eredményeképpen a hagyomány élhető műveltségi tényezőként, érvényes tudásként jelenik majd meg a közművelődésben, a szórakozásban, a kulturális fogyasztásban, az oktatásban, ezáltal a hagyományos műveltség az egyetemes kultúra részeként élhet tovább.

Forrás: Herman Ottó Intézet