Szalontai Csaba: Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város kialakulásáig.

Hála a lankadatlan kutatásoknak és a nyomdatechnika fejlődésének, a régészet eredményei egyre szebb, a tartalom tudományos nívójához méltó kivitelben jelennek meg. Az Opitz Archeologica sorozat mindenesetre ilyen. Eddig 13 kötet, s most Szegeden a sor. A szerző választott hazájáról van szó, arról a térségről, amelynek ásatásaiban évtizedeken át részt vett, történeti vízrajzát megírta, s településtörténeti előzményeit most a szintézis igényével foglalta össze. Nem mozgott légüres térben: a négykötetes várostörténeti monográfia 1983–1994 között látott napvilágot, jelezve a helytörténet-írás lokális értékét. S volt saját muníciója: az irodalomjegyzékben közel harminc korábbi publikációját sorolja fel. A kutatástörténeti bevezető után Szeged és környéke földrajzi adottságai kerülnek terítékre. Ezután a vizsgált terület kapcsolati rendszere következik: utak és közlekedési viszonyok. A vízrendszer és a terület védelmi rendszere szorosan összefüggnek, ennek történeti stratégiai jelentőségét az utolsó fejezet tárgyalja. A szöveget számos ábra és színes térképmelléklet egészíti ki (66 térkép!). A kötet A/4-es formátuma miatt minden információ jól olvasható.

Szalontai Csaba: Szeged születése. Megtelepedés a szegedi tájban a város kialakulásáig. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2019. 320 o. ISBN 978-963-9987-65-1