2005/1

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Tanulmányok, esszék

Beke Pál
Kistáj, kistérség, közösségi művelődés
 

Lukáts János
Féja Géza és a Görgey-kérdés
 

Bertha Zoltán
Fekete-piros versek költője
 

Egey Emese
Zempléni filmhíradók 1924–1942 között
 

Karasszon Dénes
Az orvostörténész Elekes György emlékezete

A tanulmányok rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Művészportré

Dobrik István
Változatok József Attila verssoraira
Feledy Gyula művészete

A művészportré rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

Szépirodalom

Balázs Ildikó
Tűbefűzés s száláthúzás közt
Megnőttek a fák

Szathmáry Zoltán
Nárcisszus ébredése
Egy pár bakancsról
 

Báthori Csaba
Farkastej és laboda
Csendélet
 

Karaffa Gyula
1971
Rövidek…
Nógrádi dombok
Ima volt?
 

Puskás Balázs
azt mondják
éjjelente

A szépirodalom rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Archívum

Erdélyi életképek, 1942
Turi Sándor úti emlékei a második bécsi döntés után
(A kéziratot közzéteszi, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Bolvári-Takács Gábor.)

A archívum rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Szemle

Dobay Béla
Vallomás a nótás Bathó Jánosról
 

Földyné Asztalos Adrienne
Minőség és szeretet.
Száz éve született Szabó Ernő
 

Tomaji Attila
Vass Tiborról, a Bevallás garnitúra ürügyén
 

Marik Sándor
Vállalva és visszanézve
 

Nagy Ádám – Nizák Péter
A Civil Szemle bemutatkozik
 

Bencsik János
Maradjon örök emlékezetben

A szemle rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Szerkesztőbizottságunk új tagja bemutatkozik

Tuba Zoltán 1951. május 16-án született Sátoraljaújhelyben. Az MTA doktora, a gödöllői Szent István Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Biológiai Doktori Iskola vezetője. Általános és középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte. Oklevelét és egyetemi doktorátusát a JATE Természettudományi Karán szerezte. Pályája az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében indult. A jelenlegi munkahelyén 1985-től dolgozik, előbb egyetemi docens, 1989-től osztályvezető, 1992-től egyetemi tanár, 1997-től tanszékvezető és a “Növényökológia” MTA tanszéki kutatócsoport vezetője. Vendégprofesszorként tanított többek között budapesti Közép-Európai Egyetemen, a komáromi Selye János Kollégiumban, továbbá a karlsruhei, az edingburgh-i és az exeteri egyetemeken. Tudományterülete a növényöko/fizio/lógia és botanika. Szakmai érdeklődését sárospataki diákévei alatt Egey Antal gimnáziumi tanár, természettudományi polihisztor és botanikus keltette fel. Ennek eredményeként évtizedek óta kutatja a Zempléni-hegység és a Bodrogköz növényzetét. EU tudományos pályázatokon elnyert támogatásokból 1993-ban létrehozta és jelenleg is működteti a Global Change and Terrestrial Ecosystems világprogram projectjeként nyilvántartott Gödöllői Kísérletes Növényökológiai Kutatóállomást. Közel kétszáz tudományos közlemény és egy szabadalom szerzője. Tudományos közéleti tevékenységet fejt ki többek között az MTA Ökológiai Bizottsága és az MTA Növényélettani Bizottsága tagjaként. A Botanikai Közlemények, az Acta Botanica Hungarica és más külföldi szakmai periodikák szerkesztőbizottsági tagja. Tudományos munkásságáért 1981-ben elnyerte az MTA Ifjúsági Díját, 1992-ben Akadémiai Díjat kapott. A Zempléni Múzsaszerkesztőbizottságának új tagjaként a természettudományi jellegű írások megjelenését fogja segíteni.

E számunkba a képeket Feledy Gyula munkáiból válogattuk válogattuk.
A nyitó lapon a “Ha én sírok a világ vére hull…” című mű látható.

 

Számunk szerzői

 • Balázs Ildikó 1965-ben született Marosvásárhelyen. Tanár, irodalomtörténész, műfordító.
 • Báthori Csaba 1956-ban született Mohácson. Író.
 • Beke Pál 1943-ban született Budapesten. Népművelő, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa.
 • Bencsik János 1933-ban született Tiszacsegén. Ny. muzeológus.
 • Bertha Zoltán PhD 1955-ben született Szentesen. József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, művelődésszervező, jogász, a Matáv Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, lapunk főszerkesztője.
 • Dobay Béla 1934-ben született Sárospatakon. Németh László-díjas ny. gimnáziumi tanár.
 • Dobrik István 1948-ban született Szikszón. Művészettörténész, a Miskolci Galéria igazgatója, az Új Holnap főszerkesztője, lapunk szerkesztőbizottsági tagja.
 • Egey Emese PhD 1966-ban született Budapesten. Tanár, lapunk szerkesztőbizottsági tagja.
 • Földyné Asztalos Adrienne 1945-ben született Sátoraljaújhelyben. Zenepedagógus, a ME Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar docense.
 • Karaffa Gyula 1964-ben született Nyíregyházán. Költő.
 • Karasszon Dénes 1925-ben született Budapesten. Az állatorvostudomány doktora, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli elnöke.
 • Lukáts János 1943-ban született Budapesten. Író, szerkesztő.
 • Marik Sándor 1944-ben született Budapesten. Újságíró, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle főszerkesztő-helyettese.
 • Nagy Ádám 1972-ben született Budapesten. Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ ügyvezető igazgatója, a Civil Szemle főszerkesztője, az Új Ifjúsági Szemle társfőszerkesztője.
 • Nizák Péter 1966-ban született Budapesten. Nonprofit szakértő, a Civil Szemle főszerkesztő-helyettese, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának PhD-hallgatója.
 • Puskás Balázs 1981-ben született Miskolcon. Egyetemi hallgató.
 • Szathmáry Zoltán 1982-ben született Sárospatakon. Egyetemi hallgató.
 • Tomaji Attila 1959-ben született Budapesten. Tanár.