2012/2

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Tudomány és társadalom

Vas János:
A betyárvilág társadalmi háttere, kiterjedése és korszakai Magyarországon

Balassa M. Iván:
Falvak és telkek a Felföldön

Koncz Gábor:
Változás-menedzsment a kulturális intézményekben

Viga Gyula:
A néprajzkutató Dankó Imre tudományos öröksége

 

A tudomány és társadalom rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Művészet

Dobrik István:
Idõtlen idõ. Mezey István grafikusmûvész emlékére

Kõháti Zsolt:
A plein air a ’60–70-es évek magyar filmmûvészetében

Bolvári-Takács Gábor:
Terpszikhoré és Thália vonzásában

 

A művészet rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Szépirodalom

Farkas Arnold Levente versei

Szénási Miklós:
 Jó lenne végre indulni

Tóth Kinga versei

Fenyvesi Orsolya versei

Tóth Laura:
Lekvár
Egy tavaszi délután

Farkas Gábor versei

Bakonyi Péter:
Anyám fogadott anyja

 

A szépirodalom rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

Szemle

Karasszon Dénes:
Kováts Mihály, a polihisztor „orvosnagy”

Máriás József:
Áprily Lajos – egy tanári életpálya tanúsága

Tukacs Béla:
Emlékeim az ötvenes évek agrárpolitikájáról

 

A szemle rovat letölthető pdf formátumban is. Itt!

 

E számunkat Mezey István alkotásaival illusztráltuk.  A címlapon a Vologda címû munkája látható.

 

Számunk szerzői

 • Bakonyi Péter 1949-ben született Debrecenben. Író, újságíró, dramaturg.
 • Balassa M. Iván 1943-ban született Debrecenben. Etnográfus, a néprajztudomány kandidátusa, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum c. igazgatója (Szentendre).
 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, mûvelõdésszervezõ, jogász, a Honvéd Együttes ügyvezetõ igazgatója, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola habilitált fõiskolai tanára, lapunk fõszerkesztõje.
 • Dobrik István 1948-ban született Szikszón. Mûvészettörténész, a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum ny. igazgatója, lapunk tanácsadó testületének tagja.
 • Farkas Arnold Levente 1979-ben született Nagyváradon. Költõ.
 • Farkas Gábor 1977-ben született Miskolcon. Költõ, irodalom-kritikus, tanár.
 • Fenyvesi Orsolya 1986-ban született Szekszárdon. Költõ, mûvészettörténész.
 • Karasszon Dénes 1925-ben született Budapesten. Az állatorvostudomány doktora, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tb. elnöke, c. egyetemi tanár.
 • Koncz Gábor PhD 1950-ben született Sátoraljaújhelyben. Közgazdász, kultúra-kutató, egyetemi magántanár, fõiskolai tanár, a Magyar Comenius Társaság alelnöke, lapunk tanácsadó testületének elnöke.
 • Kõháti Zsolt 1942-ben született Budapesten. Filmtörténész, kritikus, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet ny. munkatársa.
 • Máriás József 1940-ben született Felsõbányán (Románia). Ny. újságíró, a romániai Szatmári Hírlap volt fõszerkesztõje.
 • P. Vas János 1953-ban született Budapesten. Etnográfus, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola oktatója.
 • Szénási Miklós 1967-ben született Debrecenben. Író, költõ, újságíró.
 • Tóth Kinga 1983-ban született Sárváron. Költõ, illusztrátor, tanár, a Tóth Kína Hegyfalu formáció frontembere.
 • Tóth Laura 1990-ben született Miskolcon. Egyetemi hallgató, író, a Debreceni Egyetem Irodalmi Kör tagja és szerkesztõje.
 • Tukacs Béla (1920, Bere – 2012, Budapest). Jogász, agrármérnök, okl. könyvvizsgáló, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának tb. elnöke.
 • Viga Gyula 1952-ben született Mátészalkán. Etnográfus, az MTA doktora, a miskolci Herman Ottó Múzeum tudományos titkára, a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézetének egyetemi tanára.

 

(Az e-mail címmel nem rendelkező szerzők a főszerkesztő révén érhetők el: btg@zemplenimuzsa.hu. )