2013/3

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Tudomány és társadalom

Török Imre: Válaszúton a magyar felsőoktatás

Dáné Tibor Kálmán: A népfőiskoláról erdélyiesen

Kupa László: A szociológus Rézler Gyula és kálváriás nemzedéke

Takács Ádám: A kritika kulturális funkciója a humántudományokban

 

Művészet

Retkes Attila: Az operett az ötvenes évek Magyarországán

Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület és a Művészakció (1939–1944)

Tusnády László: Giuseppe Verdi és az olasz irodalom

 

 

Szépirodalom

Oláh András versei

Fitos Adrián: Emptyfull4,3,2

Gergely Bori versei

Mezősi Miklós versei

Urbán Ákos: Bagyrag (részlet)

Kántor Zsolt versei

Mezei Gábor versei

 

Szemle

Dancs László: A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai

Arany Lajos: Természeti igazságok – három sorban

Bolvári-Takács Gábor: Kozma Tamás szelíd önéletrajza

 

 

Képek

 

Számunk szerzői

 • Arany Lajos 1958-ban született Putnokon. Újságíró, anyanyelvi lektor, a Debreceni Re –
 • formátus Hittudományi Egyetem Lícium Médiaportálja, valamint a Debreceni Főnix c. lap
 • főszerkesztője.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, művelődésszer-
 • vező, jogász, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Tánc –
 • művészeti Főiskola habilitált főiskolai tanára, lapunk alapító főszerkesztője.
 • Dancs László 1983-ban született Nyíregyházán. Történész, a sárospataki Vay Miklós Re –
 • formátus Szakképző Iskola tanára, a Debreceni Egyetem PhD-hallg atója.
 • Dáné Tibor Kálmán 1954-ben született Kolozsváron. Bessenyei György-díjas művelő –
 • désszervező, tanár, a kolozsvári Művelődés c. folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Magyar
 • Közművelődési Egyesület (EMKE) volt elnöke.
 • Fitos Adrián 1977-ben született Zalaegerszegen. Irodalomtörténész.
 • Gergely Bori 1991-ben született Móron. Költő, egyetemi hallgató.
 • Harsányi László 1947-ben született Budapesten. Közgazdász, kultúrakutató, a Nemzeti
 • Kulturális Alap volt elnöke.
 • Kántor Zsolt 1958-ban született Debrecenben. Költő.
 • Kupa László CSc 1953-ban született Budapesten. Szociológus, a Pécsi Tudományegye-
 • tem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára.
 • Mezei Gábor 1982-ben született Gyöngyösön. Költő, műfordító.
 • Mezősi Miklós PhD 1960-ban született Budapesten. Opera- és irodalomtörténész, író, a
 • sajókazai Dr. Ambédkár Gimnázium tanára.
 • Oláh András 1959-ben született Hajdúnánáson. Tanár.
 • Retkes Attila 1972-ben született Budapesten. Zenetörténész, kritikus, PhD-hallgató, a
 • Gramofon (folyóirat, honlap, könyvek) szerkesztője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye –
 • tem óraadó oktatója.
 • Takács Ádám PhD 1970-ben született Sárospatakon. Történész, filozófus, az ELTE Böl –
 • csészettudományi Karának adjunktusa, lapunk szerkesztőségének tagja.
 • Török Imre 1940-ben született Hajdúnánáson. Közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gaz –
 • daságtudományi Egyetem ny. gazdasági és műszaki főigazgatója, a Felsőoktatási Gaz –
 • dasági Szakemberek Egyesületének elnöke.
 • Tusnády László CSc 1940-ben született Mátészalkán. Költő, műfordító, irodalomtörté –
 • nész, az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Főiskolai Kar (Sárospatak) emeritus
 • professzora.
 • Urbán Ákos 1988-ban született Gyulán. Prózaíró .