2014/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Tudomány és társadalom

ember” eszménye

Péterfi Ferenc: A közösségi akarat esélyeiről

Takács Béla: Református temetőink fejfáinak esztétikája

Kovács Áron: Fáy András pataki diákévei

 

 

Művészet

Bolvári-Takács Gábor: A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896–1925)

Bordás István: Mai nagybányaiak – válogatás nagybányai magyar képzőművészek alkotásaiból

Kelemen Judit: Művészeti nevelés a sárospataki főiskolán

 

 

Szépirodalom

 

Láng Orsolya versei

Győrfi Kata: az ágyhoz képest

Sepsi László: Zsákosember

Polák Péter versei

Juhász Márió versei

Csontos Márta: Látáskárosult

Vadász János: Óév – újév

Bakonyi Péter: Öregnek nem jó

 

Szemle

Karasszon Dénes: Derzsy Domokos, az állatorvostan kutatója

Koncz Péter: Más lesz a tavasz? Rachel Carson emlékezete

Bihary Gábor: Esztétikai provokáció

Vitéz Ferenc: A rabság tanulsága

Pusztay János: A végek dicsérete

 

 

Képek

 

Számunk szerzői

 • Bakonyi Péter 1949-ben született Debrecenben. Író, újságíró, dramaturg.
 • Bihary Gábor 1989-ben született Vásárosnaményban. Magyar szakos bölcsész, az Alföld Stúdió kritikai műhely tagja.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Kulturális menedzser, történész, jogász, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Táncművészeti Főiskola habilitált főiskolai tanára, lapunk alapító főszerkesztője.
 • Bordás István 1965-ben született Miskolcon. Tanár, művelődésszervező, kulturális szakértő, a Sárospataki Képtár munkatársa, a Zempléni Múzsalapigazgatója.
 • Csontos Márta 1951-ben született Győrben. Gimnáziumi tanár, költő, író, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának PhD-hallgatója
 • Győrfi Kata 1992-ben született Bukarestben. Költő.
 • Juhász Márió 1992-ben született Nyíregyházán. A Debreceni Egyetem magyar-filozófia szakos hallgatója.
 • Karasszon Dénes DSc 1925-ben született Budapesten. Állatorvos- és orvostörténész, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tb. elnöke, c. egyetemi tanár.
 • Karlowits-Juhász Orchidea 1975-ben született Miskolcon. Pedagógus, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanársegéde, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán doktorjelölt.
 • Kelemen Judit DLA 1966-ban született Hatvanban. Zenepedagógus, az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar főiskolai docense, dékán (Sárospatak).
 • Koncz Péter 1982-ben született Budapesten. Biológus, az MTA – Szent István Egyetem Növényökológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa (Gödöllő), a Szent István Egyetem PhD-hallgatója.
 • Kovács Áron PhD 1985-ben született Sátoraljaújhelyben. Történész, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának könyvtárosa.
 • Láng Orsolya 1987-ben született Szatmárnémetiben. Költő, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakos mesterképzős hallgatója.
 • Péterfi Ferenc 1951-ben született Budapesten. Közösségfejlesztő, a Nemzeti Művelődési Intézet osztályvezetője, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke.
 • Polák Péter 1995-ben született Miskolcon. Költő.
 • Pusztay János CSc 1948-ban született Szombathelyen. Nyelvész, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának emeritus professzora (Szombathely), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának egyetemi tanára.
 • Sepsi László 1985-ben született Szolnokon. Író, kritikus, a Prizma folyóirat szerkesztője.
 • Takács Béla CSc (Sárospatak, 1930 – Debrecen, 1997). Református lelkész, néprajzkutató, művészettörténész, a sárospataki, majd a debreceni Református Kollégium múzeumának igazgatója.
 • Vadász János 1951-ben született Budapesten. Politikus, társadalomkutató, költő.
 • Vitéz Ferenc PhD 1965-ben született Kisvárdán. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézetvezető főiskolai docense, a Néző ● Pontfolyóirat írója, szerkesztője, kiadója.