2015/2

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Tudomány és társadalom

Máriás József: „Az igazak emlékezete áldott” Arcképvázlat a teológus, a tudós és az író Makkai Sándorról

Máté László: Nyelvművelés – nyelvvédelem – nyelvmentés

Bolvári-Takács Gábor: A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos Akadémia szellemi kapcsolatai

Éles Csaba: Önképzés, utazás és olvasás Erdélyi János gondolatvilágában

 

 

Művészet

Szabó Irén: Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon

Crescendo con Spirito – beszélgetés Füzesséryné Dudás Eszterrel

Jákfalvi Magdolna: A Várkonyi 100 elé

 

Szépirodalom

Demény Péter: Sanzon az égről

Urbán Ákos: Faiskola

Mizsur Dániel: Egyszerű fénysáv

Gulisio Tímea versei

Lukáts János: A szélharang

Vass Norbert: Prímszám

Csobánka Zsuzsa Emese: Ariadné

 

 

Szemle

Praznovszky Mihály: Egy élet a közművelődés és a művészet szolgálatában

Kovács Ilona: A zenetudós Sárosi Bálint köszöntése

Graffits Tamás: Történetírás és mikrotörténelem

 

 

Képek

 

Számunk szerzői

 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Kulturális menedzser, történész, jogász, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Táncművészeti Főiskola habilitált főiskolai tanára, lapunk alapító főszerkesztője.
 • Csobánka Zsuzsa Emese 1983-ban született Miskolcon. Író, költő.
 • Demény Péter 1972-ben született Kolozsváron. Költő, a Látó folyóirat szerkesztője.
 • Éles Csaba CSc 1951-ben született Debrecenben. Művészettörténész, kritikus, esztéta, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának habilitált ny. egyetemi docense.
 • Graffits Tamás 1985-ben született Tatán. Történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának PhD-hallgatója.
 • Gulisio Tímea 1989-ben született Marcaliban. Költő, író, festő, szerkesztő.
 • Jákfalvi Magdolna PhD 1965-ben született Budapesten. Színháztörténész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanára.
 • Kovács Ilona PhD 1966-ban született Budapesten. Zenetörténész, a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemi docense.
 • Lukáts János 1943-ban született Budapesten. Író, szerkesztő.
 • Máriás József 1940-ben született Felsőbányán (Románia). Újságíró, a romániai Szatmári Hírlap volt főszerkesztője.
 • Máté László 1942-ben született Szilicén. Tanár, tanfelügyelő, kulturális szakelőadó, diplomata, a Csemadok volt központi titkára.
 • Mesterházi Gábor PhD 1968-ban született Budapesten. Zenekritikus.
 • Mizsur Dániel 1991-ben született Budapesten. Költő.
 • Praznovszky Mihály CSc 1946-ban született Salgótarjánban. Irodalomtörténész, muzeológus, könyvtáros, volt megyei könyvtári, illetve múzeumi főigazgató.
 • Szabó Irén PhD 1960-ban született Hajdúhadházon. Néprajzkutató, a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény igazgatója, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar (Sárospatak) adjunktusa.
 • Urbán Ákos 1988-ban született Gyulán. Tanár, prózaíró, a LÉK irodalmi kör tagja.
 • Vass Norbert 1985-ben született Kaposváron. Szerkesztő.