2016/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Látótér

Hideg Éva: A paradigmában gondolkodás haszna a jövőkutatásban

Boga Bálint: Orvos-költők Schillertől napjainkig

Fábián Mónika: A táncházmozgalom mint kulturális reprezentáció terjedési mechanizmusának vizsgálati lehetőségei

Kelemen Judit: Sárospatak zenei öröksége

Vitányi Beatrix: A restaurálás rövid története és etikája

 

 

Látómező

Pocsainé Eperjesi Eszter: A Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítői

Rádainé Bodnár Katalin: Szálak, fonalak, színek varázsa a 16–18. században

Áfra János verse

Somorjai Réka versei

Marczin I. Bence versei

Kustár György versei

Vass Tibor verse

Hajós Eszter prózái

Bihary Gábor: Hiteles költészet

 

Látószög

Jeszenszky Géza: Sísportunk eposza: Borsafüred

Hermán M. János: Az emlékez(tet)és szolgálata

Venczel Sándor: Bevezetés a színházi korrupció tanulmányozásába

Bolvári-Takács Gábor: A Táncművészet folyóirat múltja és jövője

Polcravaló (könyvajánlók)

 

Képek

 

Számunk szerzői

 • Áfra János 1987-ben született Hajdúböszörményben. Költő, szerkesztő, műkritikus, a KULTer.hu portál főszerkesztője.
 • Bihary Gábor 1989-ben született Vásárosnaményban. Magyar szakos bölcsész, az Alföld Stúdió kritikai műhely tagja.
 • Boga Bálint 1938-ban született Budapesten. Belgyógyász, onkológus, geriáter főorvos.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, kulturális menedzser, jogász, a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemi tanára, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója, lapunk alapító főszerkesztője.
 • Fábián Mónika 1992-ben született Szabadkán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának mesterszakos hallgatója.
 • Hajós Eszter 1990-ben született Budapesten. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója.
 • Hermán M. János PhD 1948-ban született Kolozsvárott. Ny. református lelkész, egyháztörténész, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának volt oktatója, a hollandiai Juhász István Alapítvány igazgatója.
 • Hideg Éva DSc 1950-ben született Kiszomboron. Közgazdász, jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézetének egyetemi tanára.
 • Jeszenszky Géza CSc 1941-ben született Budapesten. Történész, politikus, diplomata, volt külügyminiszter, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának ny. habilitált egyetemi docense, egyetemi magántanár.
 • Kelemen Judit DLA 1966-ban született Hatvanban. Zenepedagógus, az egri Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus főigazgatója, egyetemi docens.
 • Kustár György 1980-ban született Nyírbátorban. Református lelkész, középiskolai tanár, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanársegéde.
 • Marczin I. Bence 1990-ben született Debrecenben. Esztétika szakos bölcsész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara filozófia doktori programjának PhD-hallgatója.
 • Pocsainé Eperjesi Eszter PhD 1955-ben született Szilvásváradon. Lelkész, etnográfus, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának igazgatója, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tudományos főmunkatársa.
 • Rádainé Bodnár Katalin 1953-ban született Tolcsván. Textilrestaurátor és középiskolai tanár, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának textilrestaurátora.
 • Somorjai Réka 1994-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának hallgatója, valamint a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatója.
 • Vass Tibor 1968-ban született Miskolcon. Költő, képzőművész, a Spanyolnátha főszerkesztője, a Parnasszus szerkesztője.
 • Venczel Sándor 1954-ben született Nagykanizsán. Közgazdász, költségvetési főfelügyelő. A www.szinigazdasag.hu honlap alapító főszerkesztője.
 • Vitányi Beatrix 1987-ben született Sátoraljaújhelyben. Tervezőgrafikus, textilrestaurátor, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának munkatársa.