2018/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Látótér

 

Kónya Péter: Eperjes magyarsága a századok során

Kováts Dániel: Tompa Mihály hazaképe

Szabadfalvi József: Egy konzervatív társadalomtudós pályaíve. Ottlik László (18951945)

Szatmári Emília: Különc filozófusok és protestáns teológusok. Kierkegaard magyar nyelvű recepciója az 1930-as években

Godzsák Attila: A „Magyar a Magyarért” mozgalom Zemplénben, 1938–1939

Stumpf István: Ötven éve újra város Patak

 

 

Látómező

Sipos Tünde: Improvizált fantáziavilág. Kisteleki Dóra grafikái

Bázeli Eszter Kinga versei

Veréb László versei

Kiss Dávid versei

Katona Ágota versei

Vadász János: Balatongyörök

Butcovan Figerald versei

Nyerges Gábor Ádám: Élete és bukása (regényrészlet)

 

 

Látószög

 

Képek

 

Számunk szerző

 • A.Gergely András CSc szociológus, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő.
 • Bázeli Eszter Kinga költő, prózaíró.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Butcovan Figerald gimnáziumi tanuló.
 • Godzsák Attila társadalomtörténész, múzeumi munkatárs.
 • Katona Ágota esztéta. Kiss Dávid politológus.
 • Kónya Péter PhD történész, egyetemi tanár.
 • Kováts Dániel irodalomtörténész, nyelvész, ny. főiskolai tanár.
 • Lanszki Anita PhD kommunikációkutató, egyetemi docens.
 • Nyerges Gábor Ádám író, költő, szerkesztő.
 • Rényi András PhD művészettörténész, esztéta, egyetemi tanár.
 • Sipos Tünde művészettörténész.
 • Stumpf István CSc jogász, szociológus, egyetemi tanár, alkotmánybíró.
 • Szabadfalvi József DSc jogász, egyetemi tanár.
 • Szatmári Emília PhD egyháztörténész, főiskolai adjunktus.
 • Tusnády László CSc költő, műfordító, irodalomtörténész, emeritus professzor.
 • Vadász János tanár, szociológus, költő.
 • Veréb László költő.