2019/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Klasszikusok – kemény korokból – Jókai Mór: A Szózat lefordítva gyászmagyarra

Látótér

Kiss Gabriella: A szegények melletti elsődleges döntés. Joseph Wresinski és a felszabadítás teológiája

Topolánszkyné Brieber Nóra: Korhatárok a magyar jogrendszerben

Forgács D. Péter: A bürokrácia szociológiája magyar kiadásához

Retkes Attila: Unitárius szórvány a kiegyezés utáni Pest-Budán

Emlékezés a száz éve született Nagy Dezső rajztanár-festőművészre

 

 

Látómező

 

Farkas Gábor versei

Bödecs László versei

Szabó Gergely versei

Bocsik Balázs versei

Vasas Tamás versei

Vadász János verse

Tusnády László Tasso-fordításai

Papp Dénes: Selyemgubó (novella)

 

Látószög

Hörcsik Richárd: Földy Ferenc közéleti küldetése

A.Gergely András: Szív Ernőről – két tételben

Bolvári-Takács Gábor: A Tiszáninneni Református Egyházkerület monográfiája

Ugrai János: Nekünk sem (hatvan)nyolc

Polcravaló (könyvajánlók)

A XIX. évfolyam összesített tartalomjegyzéke

 

Képek

 

Számunk szerzői

 • A.Gergely András CSc szociológus, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő.
 • Bocsik Balázs mesterszakos egyetemi hallgató.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Bödecs László költő, kritikus, szerkesztő.
 • Farkas Gábor költő, tanár, irodalomkritikus.
 • Forgács D. Péter PhD társadalomkutató, egyetemi magántanár.
 • Hörcsik Richárd CSc református lelkész, egyháztörténész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő.
 • Kiss Gabriella PhD nyelvész, egyetemi adjunktus.
 • Papp Dénes író, dalszerző. etkes Attila PhD muzikológus, egyháztörténész, lapszerkesztő, egyetemi adjunktus.
 • Szabó Gergely költő.
 • Topolánszkyné Brieber Nóra dr. jur., bíró.
 • Tusnády László CSc költő, műfordító, irodalomtörténész, emeritus professzor.
 • Ugrai János PhD neveléstörténész, habilitált egyetemi docens.
 • Vadász János tanár, szociológus, költő.
 • Vasas Tamás teológus, zenész, író, költő, slammer, rajzoló, PhD-hallgató.