2020/3

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Klasszikusok – kemény korokból – Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

 

Látótér

Kiss Endre: Úton Herder felé

Podlovics Éva Lívia: A gadameri Szép

Támba Renátó: Gyermekszemlélet Tihanyi Lajos festészetében

Bátoriné Misák Marianna: Lányok a sárospataki református gimnáziumban

Bolvári-Takács Gábor: Aczél György külpolitikai nézetrendszere

 

 

 

Látómező

Pauljucsák Péter versei

Farkas Gábor versei

Vasas Tamás versei

Boga Bálint versei

Bánfai Zsolt versei

Lencsés Károly: Legyen fénye

 

 

Látószög

Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Tanítók és tanítóképzők, 1918–1919

Cseh Gizella: Női szerepkörök a 19–20. század fordulóján

Széman Emese Rózsa: Adorjánné Weress Margit levelei Reményik Sándorhoz

Németh József: Nemzeti történelem – technikai kultúra

Polcravaló (könyvajánlók)

 

 

Képek

 

Számunk szerző

 • Bánfai Zsolt német nyelvtanár, fordító.
 • Bátoriné Misák Marianna PhD református teológus-lelkész, egyháztörténész, könyvtáros, főiskolai adjunktus.
 • Boga Bálint dr.med. belgyógyász, onkológus, geriáter szakorvos.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Cseh Gizella PaedDr tanár, újságíró, idegenvezető.
 • Farkas Gábor költő, tanár, irodalomkritikus.
 • Forray R. Katalin DSc szociológus, professzor emerita.
 • Kiss Endre DSc filozófus, filozófiatörténész, germanista, egyetemi tanár.
 • Kozma Tamás DSc nevelésszociológus, professzor emeritus.
 • Lencsés Károly költő.
 • Németh József (1938–2019) CSc, PhD tudomány- és technikatörténész, címzetes egyetemi tanár.
 • Pauljucsák Péter költő, pszichológus.
 • Podlovics Éva Lívia PhD filozófus, nyelvtanár, egyetemi adjunktus.
 • Széman Emese Rózsa PhD az EMKE kutatója, emlékház-vezető (Kolozsvár).
 • Támba Renátó PhD gyermekkor-kutató, író, fejlesztőpedagógus.
 • Vadász János költő.
 • Vasas Tamás költő, slammer, fordító, zenész, állambölcseleti és politikai filozófiai PhD kutató.