2020/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Bolvári-Takács Gábor: Nyolcvanadik szám

Látótér

Ugrai János: Somosi János – protestáns teológus a reformkori Akadémián

Retkes Attila: Józan Miklós unitárius püspök emlékezete

Turóczi Márk: Az ifjúság mint generáció problematikája a Kádár-korszakban

Bolvári-Takács Gábor: Pataki diák akadémikusok tagajánlásai a 20. század második felében

 

 

Látómező

Lapis József: A nyitottság hagyománya

Szénási Miklós versei

Varga-Nagy Anna versei

Kósa Eszter: Keresgetős

Kovács Edward versei

Lukács Flóra versei

Asbóth Balázs versei

Bödecs László: Zenehallgatás estefelé, hétfő

Nagy Hajnal Csilla: Polipfarm

 

 

Látószög

A.Gergely András: Táncpoézisek, táncelméletek, térképzés és a mozgás ontológiája

Papp Dénes: Fivérek a láthatáron

Tusnády László: A tenger királynője és a tükrei

Koncz Gábor: Ebadó…

A Zempléni Múzsa XX. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke

Képek

 

Számunk szerzői

 • A.Gergely András CSc szociológus, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő.
 • Asbóth Balázs gimnáziumi tanár.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Bödecs László költő, szerkesztő, esztétika szakos egyetemi hallgató.
 • Koncz Gábor PhD közgazdász, egyetemi magántanár, ny. főiskolai tanár.
 • Kósa Eszter fizika alapszakos egyetemi hallgató, költő.
 • Kovács Edward költő, kritikus.
 • Lapis József PhD irodalomtörténész, kritikus, költő, szerkesztő, könyvtáros.
 • Lukács Flóra irodalom- és kultúratudomány mesterszakon végzett, költő.
 • Nagy Hajnal Csilla költő, író, drámaíró.
 • Papp Dénes író, dalszerző.
 • Retkes Attila PhD muzikológus, egyháztörténész, lapszerkesztő, egyetemi adjunktus.
 • Szénási Miklós író, költő, lapszerkesztő.
 • Turóczi Márk történész, PhD hallgató.
 • Tusnády László CSc költő, műfordító, irodalomtörténész, emeritus professzor.
 • Ugrai János PhD neveléstörténész, habilitált egyetemi docens. 
 • Varga-Nagy Anna biológia tagozatos gimnáziumi tanuló.