2023/2

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

XXIII. évf. 2. (90.) szám, 2023. ősz

Pusztai János: Kilencvenedik szám

Látótér

Frisnyák Sándor: Tokaj-Hegyalja történeti tájhasználata és térszerkezete (895–1920)

Vasas Tamás: A nehézkedés természete (Szisztematikus kegyelemtani horizontok Simone Weil írásaiban)

D. Molnár István: Egy elfelejtett hegyaljai költő: Zempléni Árpád

Soltész Márton: Az irodalomtörténet respublikája? Eredmények és perspektívák az 1945 és 1989 közötti korszak irodalompolitikájának történeti kutatásában

Látóhatár

Nazim Hikmet: A függetlenség eposza (fordította és a bevezetőt írta: Tusnády László)

Műemléki és múzeumi tudósítások Sárospatakról, 1968–1970 (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor)

Lukács János: Búcsú Hámori Ferenctől

Látószög

Falus Iván – Hauser Zoltán: Pedagógiai kérdések és válaszok a rezilienciáról

Bihari Sándor: Tanulmányok a felső-magyarországi reformátusokról

A.Gergely András: Lassú önéletrajz

Bakonyi István: Vallomások tájról, hazáról, kultúráról

Egyetemi könyvespolc: Lovas Anett: Óda a barátsághoz

A cím- és hátlapon Urbán György (1936–2011) „Sárospatak” című festménye látható (1975, olaj, vászon). Szerkesztőségünk ezzel emlékezik a jeles festőművész ötven évvel ezelőtti első önálló sárospataki kiállítására (Rákóczi-vár, 1973. május 7. –június 4.). –

Lapszámunk szerrzői

 • A.Gergely András CSc szociológus, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő.
 • Bakonyi István PhD irodalomtörténész, író, kritikus, ny. főiskolai tanár.
 • Bihari Sándor református lelkész, tudományos segédmunkatárs, PhD-hallgató.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • D. Molnár István DSc irodalom- és művelődéstörténész, műfordító, lengyel filológus, ny. egyetemi tanár.
 • Falus Iván DSc pedagógus, emeritus professzor.
 • Frisnyák Sándor DSc geográfus, emeritus professzor.
 • Hauser Zoltán PhD oktatásfejlesztő, ny. főiskolai tanár.
 • Lovas Anett irodalomtörténész, egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató.
 • Lukács János mérnök-szociológus.
 • Pusztay János CSc finnugor nyelvész, emeritus professzor.
 • Soltész Márton PhD irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs.
 • Tusnády László CSc költő, műfordító, irodalomtörténész, emeritus professzor.
 • Vasas Tamás jogász, teológus, költő, állambölcseleti és politikai filozófiai PhD-kutató.