2023/4

lapszám

Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

XXIII. évf. 4. (92.) szám, 2023. tél

Klasszikusok kemény korokból

Arany János : A walesi bárdok

Látótér

Támba Renátó: Csellengők, kis koldusok, éhező gyerekek. Gyermekalakok a francia naturalizmus festészetében

Ludnikné Pálfi Dorina: Az ókori görög nevelés és az antik héroszok

Cseh Gizella: Hugonnai Vilma konfliktusai és emlékezete

Lívják Emília: Tanulást támogató mozgásprogram hatásvizsgálata. Egy kutatás tapasztalatai és tanulságai

Látómező

Vámosi Katalin: A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Képzőművészeti Gyűjteményének gyarapodása 1998–2008 között

Bene Zsuzsanna – Mathiász Erzsébet: Mathiász János öröksége

Egri Károly: Rendhagyó sárospataki gomba-kalendárium. Egy megszállott „öko-lokálpatrióta” mikológiai megfigyelései és emlékei

Látószög

Mórocz Gábor – Soltész Márton: Előszó a Király István nyomában kötethez

Bolvári-Takács Gábor: A pataki diákanekdoták kiadástörténetének száz éve

Egyetemi könyvespolc: Gulyás Enikő: Nagy problémák megoldása öt nap alatt

A Zempléni Múzsa 2023. évi tartalomjegyzéke

Lapszámunkat a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) Képzőművészeti Gyűjteményének darabjaival illusztráltuk. A címlapon és a hátsó borítón Győri Elek „Patak látképe” című akvarellje látható. Képek a lapszámban.

Számunk szerzői 2023/4.

 • Bene Zsuzsanna PhD élelmiszeripari mérnök, borász, egyetemi docens.
 • Bolvári-Takács Gábor PhD történész, kulturális menedzser, jogász, egyetemi tanár.
 • Cseh Gizella PaedDr tanár, újságíró, idegenvezető.
 • Egri Károly PhD biológia-kémia szakos gimnáziumi tanár, egyetemi óraadó oktató.
 • Gulyás Enikő PhD informatikus könyvtáros, informatika tanár, egyetemi docens.
 • Lívják Emília PhD testnevelő és gyógytestnevelő tanár, egyetemi docens.
 • Ludnikné Pálfi Dorina PhD magyar-történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus.
 • Mathiász Erzsébet, a Mathiász Életmű Program elnöke.
 • Mórocz Gábor PhD irodalomtörténész, tudományos kutató.
 • Soltész Márton PhD irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs.
 • Támba Renátó PhD gyermekkor-kutató, író, fejlesztőpedagógus.
 • Vámosi Katalin művészettörténész-muzeológus.