A Zempléni Múzsa XX. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke

Szerző, lapszám:

  1. évi 1–4. (77–80.) számok

Klasszikusok – kemény korokból

Albert Camus: A pestis (részlet) (XX/2/2)

Petőfi Sándor: A nép nevében (XX/1/2)

Radnóti Miklós: Nem tudhatom… (XX/3/2)

Látótér

Bátoriné Misák Marianna: Lányok a sárospataki református gimnáziumban. A nőnevelés 18–20. századi fejlődésének tükrében (XX/3/33–39)

Bolvári-Takács Gábor: Aczél György külpolitikai nézetrendszere (XX/3/40–63)

Bolvári-Takács Gábor: Habsburg Ottó és Sárospatak. Emlékek, dokumentumok (XX/1/41–64)

Bolvári-Takács Gábor: Pataki diák akadémikusok tagajánlásai a 20. század második felében (XX/4/

Bolvári-Takács Gábor: Színházművészek és filmművészek pártkongresszusi felszólalásai (1946–1988) (XX/2/27–48)

Bordás István: A népfőiskolák múltjáról – jelen időben. Gondolatok Sz. Tóth János emlékére (XX/2/22–26)

Egeresi Gábor: Kultúra és nemzet. Gondolatok a Magyar Kultúra Napján (XX/2/18–21)

Kelemen Judit: Mátyás-korabeli zenei nevelés Sárospatakon a Szalkai-kódex tükrében (XX/1/5–25)

Kiss Endre: Úton Herder felé (XX/3/5–10)

Podlovics Éva Lívia: A gadameri Szép (XX/3/11–17)

Retkes Attila: Józan Miklós unitárius püspök emlékezete (XX/4/

Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: Beck Ö. Fülöp díjérmei az 1896-os Országos Ezredéves Kiállításra (XX/1/31–40)

Striker Sándor: A szabadság és szabad akarat – az ember princípiuma Az ember tragédiájában (XX/2/5–17)

Támba Renátó: Gyermekszemlélet Tihanyi Lajos festészetében (XX/3/18–32)

Turóczi Márk: Az ifjúság mint generáció problematikája a Kádár-korszakban (XX/4/

Ugrai János: Somosi János – protestáns teológus a reformkori Akadémián (XX/4/5–

Vozdvizsenszkij Vagyim Olegovics: Nikolaus Lenau. Zemplén nyughatatlan ifjú lelke (XX/1/26–30)

 

Látómező

Asbóth Balázs: Mintmi (XX/4/

Asbóth Balázs: Szelektálás (XX/4/

Asbóth Balázs: Tartás (XX/4/

Báger Gusztáv: A zene élettana (XX/2/78–81)

Báger Gusztáv: Leltár. Kötetcímek Galaxisa (XX/2/82–83)

Bakonyi Péter: Bocsánat (XX/1/88–89)

Bakonyi Péter: Lovasok (XX/1/87)

Balázs Ildikó: Szappanvirág – a múzsa neme (XX/1/76–86)

Bánfai Zsolt: A másik világokról (XX/3/78)

Bánfai Zsolt: Kegyelem (XX/3/77)

Bánfai Zsolt: Tejutakon (XX/3/76)

Baranyi Gergely: Emelődaruk (XX/1/72)

Baranyi Gergely: Etet (XX/1/71)

Baranyi Gergely: Ki kivel egy (XX/1/73)

Boga Bálint: Karantén-szerelem. (XX/3/74)

Boga Bálint: Olajcsepp. (XX/3/75)

Bordás István: Dienes Erika varázsdobozai (XX/2/49–52)

Bödecs László: Zenehallgatás estefelé, hétfő (XX/4/

Csák Gyöngyi: Figyelem e furcsa létezésben (XX/1/75)

Csák Gyöngyi: Péntek (XX/1/74)

Csapó Angéla: Kísérlet (XX/1/70)

Csapó Angéla: Négysoros (XX/1/69)

Csapó Angéla: Vázlat (XX/1/68)

Farkas Arnold Levente: , nem tudni, (XX/2/75–77)

Farkas Arnold Levente: , testkenyér, (XX/2/71–74)

Farkas Gábor: Credo nélkül (XX/3/70)

Farkas Gábor: Hibátlan csillag alatt fekszel (XX/3/67–68)

Farkas Gábor: Vers a versről (XX/3/69)

Fecske Csaba: Ha nem nagy kérés (XX/2/63)

Fecske Csaba: Sötét van (XX/2/64)

Fecske Csaba: Talán (XX/2/61)

Fecske Csaba: Tétován (XX/2/62)

Horváth Adél: Eurázsiai-lemez (XX/2/67)

Horváth Adél: Párnacsend (XX/2/65)

Horváth Adél: Vérzékenység (XX/2/66)

Kósa Eszter: Keresgetős (XX/4/

Kovács Edward: Altatni a kételyeket (XX/4/

Kovács Edward: Elküldetlen lap a családnak (XX/4/

Kovács Edward: Nem mozdul (XX/4/

Lapis József: A nyitottság hagyománya (XX/4/

Lencsés Károly: Legyen fénye (XX/3/80)

Lukács Flóra: Majomkenyérfa (XX/4/

Lukács Flóra: Orchidea (XX/4/

Lukács Flóra: Rózsaszín kád (XX/4/

Nagy Hajnal Csilla: Polipfarm (XX/4/

Pauljucsák Péter: 1440 perccel éjfél után (XX/3/66)

Pauljucsák Péter: Álca (XX/3/65)

Pauljucsák Péter: Fauve (XX/3/64)

Siska Péter: Fájdalomvasárnap (XX/2/70)

Siska Péter: Feléd lejt (XX/2/68)

Siska Péter: Mors omnia solvit (XX/2/69)

Somogyi Tibor: Lomtalanítás (XX/2/84–85)

Somoskői Beáta: Éjjeli opera (XX/1/67)

Somoskői Beáta: Jegyzet az esőről (XX/1/65–66)

Szénási Miklós: Mintha (XX/4/

Szénási Miklós: Taxival haza (XX/4/

Vadász János: Álmok (XX/3/79)

Varga-Nagy Anna: Ádám (XX/4/

Varga-Nagy Anna: csak (XX/4/

Varga-Nagy Anna: Kagylók (XX/4/

Vasas Tamás: Gyónatlan évszakok (XX/3/71)

Vasas Tamás: Psycho-féle (XX/3/72–73)

Látószög

A.Gergely András: Táncpoézisek, táncelméletek, térképzés és a mozgás ontológiája (XX/4/

Bakonyi Péter: Retró (XX/2/86–90)

Cseh Gizella: Női szerepkörök a 19–20. század fordulóján (XX/3/84–86)

feLugossy László: ez 1 ilyen körforgás elmélkedés (XX/1/90)

Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Tanítók és tanítóképzők, 1918–1919 (XX/3/81–83)

Koncz Gábor: Ebadó… (XX/4/

Marczinka Csaba: Magyar fátum – avagy futball és társadalom (XX/2/93–95)

Németh József: Nemzeti történelem – technikai kultúra. Tudománytörténeti fordulópontok a 18. század végéig (XX/3/91–96)

Papp Dénes: Fivérek a láthatáron (XX/4/

Polcravaló – főszerkesztői könyvajánlók (XX/1/97–102; XX/2/99–102; XX/3/97–98)

Széman Emese Rózsa: Adorjánné Weress Margit levelei Reményik Sándorhoz (XX/3/87–90)

Széman Emese Rózsa: Történelem testközelből. Kováts Dániel memoárja (XX/2/96–98)

Turi Gábor: Jazznaplóm Amerikából (XX/2/91–92)

Tusnády László: A tenger királynője és a tükrei (XX/4/

Tusnády László: Négyszáz éve született Zrínyi Miklós (XX/1/91–96)

Egyéb

A Zempléni Múzsa XX. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke. 2020. évi 1–4. (77–80.) számok (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XX/4/

Bolvári-Takács Gábor: Nyolcvanadik szám (XX/4/2)

Számunk szerzői (XX/1/4; XX/2/4; XX/3/4; XX/4/4)

Illusztrációk

A sárospataki P’Art Műhely tagjainak képzőművészeti alkotásai (XX/4)

Beck Ö. Fülöp szobrász és éremművész díjérmei (XX/1)

Dienes Erika jelmez- és bábtervező, képzőművész alkotásai (XX/2)

Tihanyi Lajos festőművész alkotásai (XX/3)

(Az egyes tételek után zárójelben az évfolyamszám/lapszám/kezdő–záró oldalszám, az illusztrációknál az évfolyamszám/lapszám olvasható. A tartalomjegyzéket összeállította: Bolvári-Takács Gábor)

 

Tetszett a bejegyzésünk?

Megosztás itt: Facebook
Megosztás itt: Twitter
Megosztás itt: LinkedIn
Megosztás itt: Pinterest