Koncz Gábor: Ebadó…

Szerző, lapszám:

…bizony, ez ebadó… mondogatta a református nagytiszteletű úr gyermekkoromban, az 1950-es és 60-as években, Alsóvadászon, ha önként vállalt, ám nehezen teljesített feladatunk volt.

Hetven éves lettem én… hol van a „…meglepetés e költemény…”?

Nem voltak zengzetes köszöntések. Viszont rábukkantam egy pár éve, a Tisza mellől jött csomagocskára, benne a régi bicskára. „Apa meghalt. 35 évig várta, hogy gyere a bicskáért.” Szóval, itt-ott, a családon kívül is gondoltak és gondolnak rám. Köszönöm, a Napútnak is!

Tehát… születtem 1950-ben. A családi kapcsolatok, a felelősség, a feladatok vállalása örökség. Édesapám, Dr. Koncz Sándor (1913–1983) református lelkész, teológiai tanár, sárospataki levéltáros és Édesanyám, Harsányi Ilona (1919–2004), legendás nagytiszteletű asszony magatartása, helytállása, szellemisége, példája alakította ki, határozta meg életszemléletemet, világlátásomat, vállalásaimat. Amikor 1952-ben megszüntették Sárospatakon a Református Teológiai Akadémiát, ahol teológiai tanár volt, „hátratételt szenvedett”… Református lelkészként Alsóvadász fogadta be. Regényesen gazdag lelkészi munkássága, kertészkedési megélhetésünk, a falusi élet alapvetően formálták ismereteimet, alakították elszánásaimat. A falusi emberek magatartása, élete, a tanult és gyakorolt gazdálkodás máig élő hatásúak. Mindezeket jócskán és szépen egészítették ki az apai rokonoknál, a Felvidéken töltött emlékezetes napok.

A sárospataki gimnázium és a kalocsai katonaság után a (hosszú nevű!) Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem népgazdasági tervező elemző szakán, az elméleti gazdaságpolitikai szakirányon tanultam. Azért ott, mert társadalom-politikai újságíró akartam lenni. Meghatározó élmény volt számomra Kovács Géza és Nováky Erzsébet tanári magatartása! Az egyetemi évek alatt hetente írtam a Közgazdász című egyetemi lapba. Szinte hetente hangzottak el riportjaim és jegyzeteim a Magyar Rádióban, Szél Júlia jóvoltából. Őt az egyetemi évek előtt ismerhettem meg. Kalocsán, kapuőrségben szólított meg az ezred párttitkára „Maga ír… Én csak leveleket írok…  …Maga olvas… …Én csak a Szolgálati Szabályzatot olvasom… …Nincs duma! Fog két ilyet mint maga, elmennek és megnyerik a Németh László versenyt…” Elmentünk, megnyertük… Szél Júlia akkor hívott a Rádióhoz.

Az egyetem után, 1974-től, a Vitányi Iván által vezetett Népművelési Intézet Kutatási Osztályán dolgoztam. Meghatározóan nagy élmény volt! Segítségével elindítottam a művelődésgazdasági kutatásokat. Köszönöm! E témában és a társadalmi tervezésben számos tanulmányom, kiadványom, könyvem jelent meg. Egyetemi doktori, majd később PhD fokozatot szereztem. Mindvégig tanítottam egyetemeken. Előadtam konferenciákon, rendezvényeken. Különösen szeretem a szakdolgozati, téma-vezetési és bírálati feladatokat. Az UNESCO megbízásából többször jártam külföldön, dolgoztam nemzetközi kulturális programokban.

A kutatások, írások, előadások mellett pályám meghatározó része az intézmények vezetése. Voltam a Budai Várban, a Szentháromság téren, az egykori Pénzügyminisztérium épületében létrehozott Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézetének igazgatója. Számos meghatározóan fontos továbbképzést szerveztünk… Kialakítottam és vezettem ennek jogutódját, a KULTURINNOV Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalatot. Majd ebből megszerveztem a Magyar Kultúra Alapítványt. Ez a világ magyarságának elismert kulturális központja volt. 2011-ben megszüntették…

Azóta nyugdíjasként a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója vagyok (www.tit.hu). Igyekszem ébren tartani (…nem csak magamat…), közvetíteni a rendezvényszervezési tudást, hasznosítani a tapasztalatokat. Írok, előadok, szervezek. Mindezekkel párhuzamosan a gazdálkodás is meghatározóan fontos munkám. Sárospataki tanyánkon lovakat, kecskéket tartok és havonta alig várom, hogy ugrálva fogadjon Répa kutyám!

Tervhalmozóként az alábbi ebadókat készítem elő:

  • Édesapám, Dr. Koncz Sándor (1913–1983) műveinek bibliográfiája.
  • Saját írásaim bibliográfiája. Különös tekintettel arra, hogy egy részük interneten is elérhető.
  • A TIT Stúdió Egyesület Ajánljuk rovatának szervezése és szerkesztése (www.tit.hu).
  • Művelődés-gazdaságtan, társadalmi-tervezés, rendezvénytan összefoglaló tanulmányok készítése.
  • Válogatott tanulmányaim kötetekbe rendezése.
  • Tanulási, kutatási, pályaorientációs módszertani ismeretek tanulmány készítése.

Az ilyen jellegű előadásaimat és ezek összefoglalását különösen fontosnak tartom, az ifjúság segítése érdekében.

Egyensúlyomat döntően köszönhetem, az anyai és apai tág családi kapcsolatok mellett, bámulatos Gertrúd feleségemnek, Balázs és Péter kiváló fiaimnak, Balázs fiam családjának (Szilvia felesége, Anna Luca és Illés András gyermekei), a sok jó barátnak, a munkatársaknak.

Vagyok itten! Készült Szondi György kérésére. Megjelent a Napút folyóirat 2020. novemberi számában. Köszönöm! drgaborkoncz@t-online.hu

Tetszett a bejegyzésünk?

Megosztás itt: Facebook
Megosztás itt: Twitter
Megosztás itt: LinkedIn
Megosztás itt: Pinterest