Farkas Arnold Levente versei

Lapszám, szerző:

jézus neve arra tanít

ezen a világon hogy a tö

kéletes képmás képmása

szükségképpen tökéletlen

mint ahogy arra is megt

anít jézus neve ami az eg

yetlen tökéletes név hogy

a tökéletes képmás neve

mellett minden más név

névtelen. jézus neve a ha

jnal és jézus neve a fén

  1. jézus neve a jó föld ha

a bűnös szíve a kert és

jézus neve termi a bűn

bánat virágait. jézus nev

e az árnyék neve jézus n

eve a feltámadás testének

illata. jézus neve az ang

yal aki jézus neve helyé

 

az árnyék neve tes

temhez tapad. nem v

agyok érzés támaszd fe

l magad. a feltámadás

teste egy este. a halhat

atlan lelkét kileste. a m

adártetem a lélekre l

ép. ha van neve is úgy hí

vják árnyék. a szerzete

 

ne legyen se bűn se bün

tetés erre megfordultam

hogy megnézzem ki szól ho

zzám. akkor láttam a vize

t a felhőknek különleges f

ormája volt egész éjjel nem

esett megannyi szín lakozott a

felhőben. hasonlított az időr

e a kezdet és a vég homloká

n halott betűk a negyedik n

apon a legnehezebb a negyedi

ken. a feltámadás illatát hor

dja a szél illatos madártetem

az árnyék neve halott testeden

 

mint egy hasonlat teste

olyan a név a szeretet n

eve versbe nem való. árn

yékot vet az igazság aho

gy a szikla és a kegyelem

. hálót foltoz a halál a h

ála ingét a feltámadás m

ert olyan az élet mint a

meghalás. elfogynak a név

betűi a harmadik napon.

amikor a legnehezebb a bű

n szava. a lélek illatos m

adártetem nem törődik a

szóval az igazság neve jézus