Horvát költők versei

Lapszám, szerző:

Dobriša Cezarić: Szlavónia

Kitárul meghitten szivemnek

újra a régi Szlavónia.

 

Tücsök cirpel a kalászok közt:

az aratás immár közel,

s gabonánkba a barna hörcsög

hívatlan vendégnek jön el.

 

Asszony ballag a gyalogúton,

réten át, messzi gémeskúthoz,

s dalol magában, áthevülve;

éneke, mint e föld, mely szülte:

szélesen áradó s elnyújtott.

 

Vesna Krmpotič: Mindig csak egyszer

Madár voltán mindig; de egyetlen egyszer

gyerek volt a madár – aztán soha többet.

Öröklét-fényedben egyszer tündököltem:

ág voltam s rám szálltál – hogy majd tovarebbenj.

 

Azóta ág vagyok, ringó és remegő.

Téged az időtlen ősi vágy vonzott már,

hogy az lehess újra, mi örökkön voltál:

madár, számtalan sok ágra emlékező.

 

Egyszer adatott csak, hogy számtalan legyek:

mikor elröppenni kitártad szárnyad –

minden gally s ág akkor fel, az égre lázadt,

és az erdő azt sem tudta, hogy létezett.

 

Washington, 1976. augusztus 21.

 

Dubravka Oraić: Csöppnyi templom

 

A templom, mint alma, kicsiny,

sötét, vak lövöldözés;

bibliai már itt a kín:

a toronycsonk égre néz.

 

Aratás helyett kaszál

rendet a kertben a halál,

s golyótól tátongó lyuk

az iskolán – szimbólum.

 

És a tizenketten?

Kik ők? Cinkos mind:

süket és lelketlen.

Teljesen megégett,

szenes a héja

Európa kenyerének.

 

És szállnak fenn a gépek…

 

  1. szeptember 19.

 

Tin Ujević: Lelketlen ősz

 

Régi ligetekben sétál a sárga ősz.

Lomha a furcsa párákkal teli lég.

Fáradt, fázó törzsek közt szálldosva időz,

s csipog lelketlen egy ördögi veréb.

 

Šime Vučetić: Két part

 

Két part vagyunk,

két sosem találkozó part.

Két part egy sorsa adassék nekünk:

hömpölyögjön köztünk az ár,

hömpölyögjön köztünk minden,

hömpölyögjön az örök ismeretlen.

 

Hiába hívásunk a vízen át:

két part vagyunk, mely egymásra lelni fél;

s nem térhetünk a forráshoz vissza,

hol egykor egyek voltunk ketten.

 

Testvériesít minket a fény,

testet ölt bennünk a gondolat,

és felhőként ring a szerelem

fölöttünk, a partok fölött.

 

Ó, milyen boldog partok vagyunk ketten,

mert nem találkozhatunk,

kik a forrásnál egyek voltunk egykor.

 

Ante Stamać: A történelem kietlen dala

 

Kihírdeti kietlen dalával a romlást a történelem

Tavak száradnak ki tengeralj sója szikrázik

Feneketlen mélyben fekete égbolton sötétlik a nap

S láthatár alá merülnek mezők és rónák örökre

 

Földalatti pokolban fajtáját falja a sátán.

Fent a hegyek ráncossá zsugorodnak a fagyban

S beállnak mind a folyók

 

Szigetek süllyednek sorra tenger fenekére

Szomjukat oltani rozsdás kelyhekből kortyolnak városaink

Álca a föld népein – közönyös svábbogarak

 

S alakoskodva és szűkölve a félsztől zugolyba búvik

az emberi lélek is

 

Ivo Dekanović: Csak egy arc

 

Felhőkarcoló legfelső emeletén,

fent a szédítő magasban

kivilágítva egy ablak –,

fényes négyzetében, könyöklőre hajolva,

alkony szakadékába tekintő ember

titokzatos arca:

léptek, pillantások, sunyi kis gyönyörök

és szorongások fölött sugárzik mágikusan,

kilépve egy pillanatra

a rápántolódott egyszemélyes időből,

oly távolian sugárzik az alkonyban

egy arc,

mintha jelenés lenne.

 

Csak az sugárzik most, elérhetetlenül:

az elvesztett napból jelnek ennyi maradt;

csak az sugárzik egyedül, még alig kezdve

küzdelmét a mindent elözönlő sötéttel.

Vjakošlav Majer: Egy szerelem vége

 

Halkan, ahogy könyv csukódik be,

meghalt újra egy szerelem:

 

mi benne volt – már elolvastatott.

Előbb gyógyul a sebezett

szárny mindig, mint fájdalma,

– tudhatod.

 

Vjakošlav Majer: Régi ösvényeken

Újra

régi ösvényeim

járom;

fény csillan

a porlepte vázákon,

félhomályos

szoba mélyén

szellőzik a rab,

minden az maradt;

tisztán üt

a toronyóra,

minden ablak

ragyogó ma

a napfényben,

mindenütt

a régi minden –

ó, csak én

nem.

 

Mirko Kovacević: Küldemények

I.

Őrizni akartam az eső illatát,

fehéríteni a felhőt odafent,

fogni a nagyívű szivárványt,

 

s mindet egy tisztásnyi

derült éggel üdvözletképp

küldeni neked.

II.

Tartsd vissza titkolt vágyaidat

és hangos óhajaid,

s tárd ki az emlékezés ablakát!

 

Most küldöm neked épp

messzitűnt kék álmomat.

 

(A verseket fordította: Cseh Károly)