Szlovén költők versei 2005 2

Lapszám, szerző:

Tomaž Šalamun
Isten ínye

Mondjuk, hogy a begóniából hosszú

szempillájú hangyák özönlöttek kifele.

Ilyesfajta szempilla nincs is. Begóniából kiözönlő

 

hangyák sincsenek. Maga a start, aztán már

kipréselt vagy. A hangyák mindig barna

hegyeket képeznek. Alul el vannak vágva és

 

sose tudhatod, a beleket, csapokat, autóutakat –

biztosan szükség van rájuk a folyamatnál – hogyan

spriccelik a tengely másik felére. Az átkelőknél

 

felismerhető Isten ínye. Néha a hidaknál

a munkások a betonba lettek ömlesztve.

Egy munkás: megingott. A sisakot és alatta

 

a testet elöntötte a nedves sörény. A

katedrálisokban gázlámpák vannak. A fény

törése az üvegbe lett ütve. A túlságosan

 

polírozott húsú bokszolók akkor még nem léptek fel

a színre. A százszorszépek meg lesznek pörgetve.

A galambok felugrálnak az állványra. Szárnyaikat

 

a szabadban használják. A bazaltba belesüppedt

a Szentlélek. Isten ínye ezt már nem fedi el.

Nem lehet nyállal felolvasztani a szivárványt.

 

Szőlőszem

 

A bőrből vízesések törnek elő. Ám

nézd, egy nappal előtte, mielőtt még haldokoltál,

felhívtál. A csipke szájából, te sima,

bársonyos szemű barbár. Nevetésed

 

váza, cigarettáztál. Eltörik a tuskó? Be-

csavarodik? Korčula ajtaja körül

botladoztam. A történet felvillan. A bálna

nyaka kitörik. Szigonyként élek. Mint

 

egy szigony. Nincs már kiút. Cukor

kockája a vállon, a zsákban. Mosolyod

elaludt, alszik. Szempilláidból

 

törpék suhannak kifele és megfordulnak a

levegőben? Ujjaim közt manna van.

Illatod mint a Provance. Mint a Rue de France.

 

Edvard Kocbek
Esedezem

 

Azért esedezem, hogy emlékezetem

romlana meg, ahogy a rózsa fonnyad majd

halkan elszunnyad. Hadd feledjek el

minden kételyt s reményt, az

álmokat, prófétai jóslatokat, minden sebet

s megtörtséget, mind a zászlóba csavart

pillanatokat, minden elmebeteg

szerencsét, a józan balsorsot,

minden bűnt, igazságot, a vakmerő ugrást

s ismeretlen mosolygást. Azért esedezem,

hogy felednék el minden ügyességet

és finom fonalak közt nyugodnék meg,

melyek az elmúlás leheletébe fonják

az elemeket s a szöveteket. Hadd feledjem

mindezt el és még azt is, mely a feledés

feledését jelenti, hiszen csak az emlékezet

vesztése kicsinyíti az embert az ő

megfelelő lényegére, a sóvárgásra s a virrasztásra

hitre s reményre.

 

Srečko Kosovel
 Szemünket

 

Szemünket elárasztotta

a forró láva folyama.

És cementoszlopok

szürke pora

perzselt ajkunkba.

 

Az új nappalba

sóvárogva, mint a fák

hajoltunk át.

 

Aleš Debeljak
Bosnyák elégia

Dalolj, ifjú költő, érintsd meg gyulladt bőröm, mely a horizonton át való hosszas

meneküléstől megperzselődött, a dimbes-dombos úttalan-utakon át, abba ne hagyd

most, amikor tüzérek lázas szemgolyói bámulnak a múzeumok és paloták stukatúrájának

repedéseibe, melyek némán gubbasztanak. Mint az elhasznált szentélyek.

 

Sorold fel egyszerűen, ami még megmaradt: fecskék raját, melyek a hajdan

volt harangok és boltozatok alatt csiripelnek, a francia regény örök bölcsességét,

melyet az óvóhelyeken olvasunk, az ezüstös pelyhet a csecsemők

fültövén, mely lassacskán már lekopik, az elcsitult dörgést, a Pannón földről

 

érkezőt. Lőporszag ingerli az emberi tüdőt. Mi nem léptük át a homokba

vésett vonalat. Szólj most: az örvény felszíne hullámzó. Nem tudom, hogy

áldást hoz-e. Az iszapban gyűrűk ragyognak. Ismeretlen dolgok

 

örvendeznek. Hidd el, tényleg: kész vagyok. Utoljára dalolj még zsenge

szerelemről, míg vihar nem jő, titokzatos asszonyi árnyakról s márvány-

lépcsőkről, dalolj, ahogy egykor énekeltél, míg meg nem őszültél.

 

Dane Zajc
Hamu görgeteg

 

Régóta hordod már szádban a lángot.

Régóta titkolod.

A fogak csontsövénye mögött.

Ajkaid fehér vonása közt szorítod.

 

Hisz tudod, hogy senkinek se szabad megéreznie

szádból a füstöt.

Eszedbe jut, hogy a varjak megölik a fehér varjat.

Ezért kulcsra zárod ajkaidat.

S a kulcsot eldugod.

 

Ám megsejtesz a szádban egyszer egy szót.

Miatta fejed üregesen kong.

 

Akkor keresni kezded ajkaid kulcsát.

Hosszasan keresed.

S amikor megtalálod, ajkaid sömörét feltárod.

Megnyitod fogaid rozsdáját.

Aztán keresni kezded a nyelved.

De a nyelv nincsen meg.

Aztán ki akarsz mondani egy szót.

Ám hamuval teli a szád.

 

S szavak helyett egy hamu-

görgeteg hömpölyög fel pernye közepette

a torkodra.

Ezért eldobod a megrozsdásodott kulcsot.

 

Aztán új nyelvet készítesz magadnak földből.

Nyelvet, mely a rög nyelvén szólal meg.

 

(A verseket fordította: Lukács Zsolt. A szlovén költészetről lásd cikkét e számunk szemle rovatában.)