Első rész 1803 – 1994 ITT

 

A sárospataki öregdiák mozgalom 1921. századi kronológiája 

1994
jan. 10. Ködöböcz József javaslatot készít 1996-ra pataki diák világtalálkozó szervezésére, mint az 1996-os millennium-expo sárospataki rendezvényére, benne a pataki diákok szobrának avatásával. Tervezett költség. 1.199.400 Ft.
jan. 12. Sárospatak Város Képviselőtestülete elutasítja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület javaslatait Balassa Iván és Harsányi István díszpolgárrá választására.
jan. 18. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor, Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
jan. 24. Ködöböcz József levélben kéri fel Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt a Sárospataki Millennium Expo Bizottság tervezett főtitkári tisztére.
jan. 25. Vezetőség ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Bertha Zoltán, Hegyi József, Ködöböcz József, Gönczy Ákos, Dobay Béla, Mizsák Bertalan, Csukás Jánosné. Napirend: javaslat az 1996-os millennium-expo sárospataki rendezvényére; Bolvári-Takács Gábor levele Balassa Iván és Harsányi István díszpolgári címeinek elutasításával kapcsolatban. A levél hangnemé kifogásolják.
jan. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 184. klubestje. Program: Bodó Sándor: Magyar közgyűjtemények a XXI. század küszöbén.
jan. 30. Miután a képviselőtestület nem támogatja a Balassa Ivánra és Harsányi Istvánra vonatkozó díszpolgári indítványokat, a sárospataki baráti körök (Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) Jánosdeák Gábor polgármesterhez és a képviselőtestülethez írott levélben kérik a döntés újragondolását. A Sárospatakon működó baráti kör a hangnemmel nem ért egyet, ők külön levelet írnak.
febr. 5. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházban. Jelen van: Béres Ferenc, Bertha Zoltán, Illés István, Koncz Gábor, Palumby Gyula, Pavletitsné Egressy Mária, Pálóczy Bertalan, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Halásziné Iski Ildikó, Hörcsik Richárd, Szabó Gábor, Szentimrei Mihály. Napirend:

·      a jelen levő Kun József köszöntése, aki megerősíti korábbi szándékát célalapítvány létrehozására, tekintettel arra, hogy a Sárospataki Református Kollégium és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium között 1992–93-ban testvériskolai megállapodás született,

·      a korábban megítélt 40.000 Ft előleg/kölcsön a Miként a csillagok c. Koncz Sándor életrajzi kötetre támogatássá változtatva,

·      az alapítványi tisztújító közgyűlés márc. 19-én lesz.

febr. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 185. klubestje. Program: Tukacs Béla – Újszászy Kálmán: Mit tett, mit tehetett volna, és mit tehet a jövőben a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány? Sárospatak szellemi újjáépítésének távlatai.
febr. 28. Ködöböcz József összeállítja A pataki diákok nagy találkozója, 1996-ban c. nagyszabású programtervet és 1,3 millió Ft-os költségvetését. A terv ebben a formájában anyagi okok miatt meghiúsul.
márc. 1. Kiküldik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítványi közgyűlésének meghívóját 592 címzettnek, akik alapítók vagy az elmúlt öt év során támogatók voltak.
márc. 10. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza. Napirend: az alapítvány pénzkészlete 1993 végén 114.372 Ft; a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kórusa belgiumi fellépésének támogatása: 15.000 Ft.
márc. 13. Életének 81. évében meghal Benda Kálmán (1913–1994) akadémikus, aki 1988. június 9-e óta töltötte be a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöki tisztét.
márc. 16. Ködöböcz József körlevele – Felhívás és kérés – az 1996-os pataki diák-világtalálkozóról, az előkészítő bizottság megbízásából. Benne tájékoztatás, tervek, célok.
márc. 19. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítványi közgyűlése Sárospatakon, a Református Kollégium Imatermében. Részvevők száma: 40 fő. Napirend:

·      Béres Ferenc: a kuratórium beszámolója az elmúlt öt évről,

·      a kuratóriumi tagok beszámolói, majd eszmecsere az alapítvány további lehetőségeiről. Ezután szavazás arról, hogy az Alapítvány nem szűnik meg,

·      az alapító okirat módosítására a közgyűlés felhatalmazza a kuratóriumot,

·      az új kuratórium létszáma 11 fő. Megválasztása: díszelnök egyhangúlag: Béres Ferenc, tagok: (szavazatszám szerint): Újszászy Kálmán, Erdei Pálné, Hörcsik Richárd, Szathmáry Béla, Koncz Gábor, Deák Istvánné, Tukacs Béla, Benke István, Zalatnay István, Illés István, Csorba Csaba. Szavazatot kapott még: Bolvári-Takács Gábor, Somogyi Dezső, Halásziné Iski Ildikó.

márc. 24. Elhunyt Kádas Sándor (1932–1994), a Rákóczi Gimnázium volt igazgatója, életének 62/63. évében.
márc. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 186. klubestje. Program: A Sárospataki Református Kollégium Kórusának vendégszereplése.
ápr. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány új kuratóriumának alakuló ülése Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Hörcsik Richárd, Koncz Gábor, Szathmáry Béla, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Illés István. Napirend:

·      tisztségviselők megválasztása: társelnökök: Koncz Gábor és Tukacs Béla, titkár: Csorba Csaba,

·      feladatok: Szathmáry Béla: ügyrend, Újszászy Kálmán és Benke István: adatbázis, Erdei Pálné: gimnáziumi kapcsolat, Tukacs Béla és Koncz Gábor: stratégiai tervezés, Újszászy Kálmán: iratok átadása.

ápr. 19. Jánosdeák Gábor levele arról, hogy a képviselőtesület a márciusi ülés alapján nem zárkózik el a két díszpolgár-jelölt ismételt előterjesztésétől.
ápr. 24. Elhunyt Újszászy Kálmán (1902–1994) volt tiszáninneni főgondnok, sárospataki teológiai professzor, gyűjteményi igazgató, a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre elnöke, életének 92. évében.
ápr. 25. Szathmáry Béla elkészíti a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány ügyrendjének tervezetét.
ápr. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 187. klubestje. Program: Soós Gyula: Az 1941. I/A. osztály által alapított ösztöndíjrendszer; Emlékezés Újszászy Kálmánra.
máj.? Orbán Istvánt és Sipos Györgyöt Pro Urbe díjjal tüntetik ki Sárospatakon.
máj. A Sárospataki Népfőiskolai Találkozó szervezőinek körlevele arról, hogy Újszászy Kálmán. halála után érdemes-e folytatni a találkozókat. Javaslat: július 2-án legyen erről megbeszélés Sárospatakon. Aláírók: Kovács Károly, É. Kovács László, Varga András, Harsányi István, Hörcsik Richárd, Szentimrei Mihály, Pálfiné Laczkó Gabriella.
máj. 3. Újszászy Kálmán temetése Sárospatakon. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele – Palumby Gyula aláírásával – azt javasolja többi baráti köröknek, hogy adományozzanak Újszászy Kálmán síremlékére, ehhez a Miskolci Csoport 25.000 Ft-ot ad, a többiektől is kérnek felajánlást.
máj. 5. Tukacs Béla elkészíti A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány tevékenységi terve c. dokumentumot.
máj. 7. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Koncz Gábor, Szathmáry Béla, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Hörcsik Richárd, Illés István. Napirend:

·      emlékezés Újszászy Kálmán professzorra,

·      alapítványi ügyrend elfogadása,

·      a titkári feladatok átadásának állása,

·      a Kazinczy 40. sz. ingatlan átalakításhoz 90 eFt támogatás,

·      a Nagyberegi református gimnázium támogatására a Sárospataki Református Kollégium Alapítványon keresztül 100 eFt gyűlt össze,

·      gimnáziumi vízisportra 60.000 Ft odaítélése.

máj. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 188. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. 29. A sárospataki Regionális Népfőiskolai Szövetség kibővített elnökségi ülése áttekinti az elmúlt két év munkáját.
máj. 30. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Ködöböcz József. Napirend: a városi középiskolák és főiskolák kiemelkedő eredményt felmutató diákjai számára 10 db jutalomkönyv felajánlása.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 57. klubestje. Program: Csorba Sándor: Az Angol Internátus története; Bolvári-Takács Gábor: A Kossuth Internátus története; megemlékezés Újszászy Kálmánról.
jún. 2. Az ünnepi könyvhétre megjelenik Kovács Bálint: Protestáns népfőiskolai mozgalom Magyarországon (1936–1948). Kiadó: Magyar Népfőiskolai Társaság – Püski Kiadó, Budapest, 1994. Terjedelem: 202 o. ISBN 963-82-56-26-5. A kötet részletesen tárgyalja az egykori Sárospataki Népfőiskola történetét is.
jún. 11. Elhunyt Egey Antal (1903–1994) volt pataki tanítóképzős igazgató, majd gimnáziumi tanár, életének 91. évében.
jún. 24. Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskola Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának falán felavatják a névadó pataki tanár, Árvay József domborművét, alkotója Takács Erzsébet. Beszédet mond Pásztor Andrásné iskolaigazgató.
jún. 24. – júl. 31. V. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam. A négy szekció a programjait eltérő időközökben tartja. A társadalomismereti szekció Kékeden tartott terepgyakorlatának előkészítő szakasza: június 24–26, terepgyakorlat: július 4–9, értékelés: július 29–31, szekcióvezető Balázsi Károly. A református szekció tanfolyama: július 3–12, szekcióvezető: Balázsi Zoltán. A képzőművészeti szekció egyéves tanfolyamának alapozó nyári tábora: július 10–17, szekcióvezető: Sándor Zsuzsa, szervező titkár: Csetneki József. Az első ízben önálló határon túli magyarok szekciója nyári tanfolyama: július 10–17, szekcióvezető: Bolvári-Takács Gábor és Bordás István. A hallgató száma összesen: 68. A program idején egy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap VIII. évfolyama.
jún. 25. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Hörcsik Richárd, Koncz Gábor, Szathmáry Béla, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Erdei Pálné, Illés István. Napirend:

·      Tukacs Béla tevékenységi irányelvei – elfogadva és ehhez feladatterv rendelése,

·      Csorba Csaba javaslata: Sárospataki Kollégiumi Lexikon terve.

jún. 25. Sárospatakon, a Rákóczi u. 6. számú házon felavatják a volt pataki diák és nyomdatulajdonos Trócsányi Bertalan emléktábláját. Állíttatta a Jogászok a Kultúráért Alapítvány. Beszédet mond Hörcsik Richárd kuratóriumi elnök és Szentgyörgyvölgyi Péter államtitkár.
jún. 25–26. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
júl. 2. Nem hivatalos (XIX.) Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Résztvevők száma: 19, ebből 8 régi népfőiskolás. Bevételek: 46.295 Ft, ebből 12.368 Ft adomány, kiadás: 45.584 Ft.
aug. 19. A Friends of Sárospatak 63.000 USD-t utal át a Sárospataki Református Kollégiumnak az Imateremre, az Erdélyi Internátus fűtésére, a tanári lakások renoválásra és a Mudrány étteremre.
okt. 3. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 58. klubestje. Program: Anekdotaest; megemlékezés Egey Antalról.
okt. 14. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre első alkalommal mellékel a klubestek meghívójához hírlevelet, amely a továbbiakban folyamatossá válik.
okt. 17. Megbeszélés a Kazinczy u. 40. sz. házban Bertalan Imre, Szabó Dániel, Seress Ödön, és ifj. Bertalan Imre részvételével. Téma: Diaszpóra-ház kialakítása az épületben. Az erre vonatkozó javaslatot Bertalan Imre az 1994. dec. 21-én Szabó Dánielhez, ifj. Újszászy Kálmánhoz, Győri Istvánhoz, Erdei Pálhoz, Seress Ödönhöz és ifj. Bertalan Imréhez írott levelében megerősíti.
okt. 25. Erdei Pál közigazgató kéri a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól 3,5 millió USD átutalását, a Saros Mission adományból internátus kialakítására.
okt. 26. Tukacs Béla elkészíti Az alapítványtevők erkölcsi elismerésének rendszere c. iratot a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma számára.
okt. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 189. klubestje. Program: Bordás István: Hogyan tovább Sárospataki Népfőiskola?
nov. 4. Az Magyar Népfőiskolai Társaság közgyűlése Kovács Bálint, volt pataki népfőiskolást, addigi megbízott elnököt, a következő tisztújításig, megerősíti elnöki tisztében.
nov. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 190. klubestje. Program: Kováts Dániel: Móricz Zsigmond és Sárospatak.
dec. 15. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevélben bejelenti megszűnését, és javasolja új országos szervezet létrehozását. A levél egyben SOS-kiáltás a Sárospataki Református Kollégiumért, a gimnázium vezetői válsága és az egyházkerület elnökségének gondjai miatt. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Füzesséry Csaba, Gyarmati Ilona, Korozsné Keresztessy Teréz, Kulcsár István, Nagy Béla, Osváth Lajos, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szűcs Ilonka, Újszászy László.
dec. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 191. klubestje. Program: Hatvani Kiss Gyöngyi előadóesteje, közreműködik Tarnai Kiss Miklós.
dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves bevétele 56.149 Ft, kiadása 44.831 Ft, egyenleg: 79.214 Ft.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány forint vagyona 1994 végén: 22.384.222 Ft, ebből 3.250 ezer Ft ingatlan, 19.134.222 Ft készpénz, amelyből devizában van 16.227.212. Ft. Éves bevételek: adományok: 1.602.852 Ft (ebből 720.000 Ft Adorjányi György MOL-tiszteletdíja), kamat: 544.292 Ft. Kiadások: 907.924 Ft, ebből működési költség: 17.794 Ft.
az év során A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma vegyeskara működésének támogatására létrejön az Exultate Deo Alapítvány. A kuratórium elnöke: Szederné Tóth Zsuzsa.
év során Eugene Osterhaven céltámogatása: 15.000 USD a sárospataki református templom karzat-rekonstrukció elkezdésére.
1994/95. tanév A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói létszáma: 126 fő.
1995
jan. 1. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja pályázatot hirdet Szathmáry Lajos és a Pataki Kollégium (A kollégiumi Adattár dokumentációs anyagának feldolgozása) címmel.
jan. 4. Tukacs Béla elkészíti a Javaslat a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma működésének hatékonyabbá tételére c. iratot.
jan. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 192. klubestje elmarad.
febr. 7. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Ködöböcz József. Napirend: a Carolina Óvoda óvodatörtáneti kiállításának támogatása (10.000 Ft), Molnár Irén festőművész kiállításának támogatása (15.000 Ft).
febr. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 193. klubestje. Program: Héthy Lajos: Munkás vagy munkanélküli jövő.
febr. 25. Értekezlet Miskolcon a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházban a Tiszánninneni Református Lelkészegyesület és a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja vezetősége részvételével. Téma: a Sárospataki Református Teológiai Akadémia helyzete. Közös közleményükben a kérik az egyházkerülettől a Teológia működésének felülvizsgálatát és konszolidálását. Aláírók: 12 fő.
márc. 18. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Koncz Gábor, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Hörcsik Richárd, Illés Szathmáry Béla. Napirend:

·      Erdei Pálné gimnáziumi beszámolója,

·      1994. évi alapítványi beszámoló,

·      elválás a könnyvitelt végző Kurátor Kft-től,

·      koreai adomány felhasználása gázbekötésre,

·      alapítványi támogatások: kórus, vízitúra, Finkey Ferenc-ünnepség,

·      Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsába delegálva Újszászy Kálmán és Tukacs Béla, a Sárospataki Református Lapok szerkesztőbizottságába Csorba Csaba.

márc. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 194. klubestje. Program: Richard Prazák: Kossuth és a csehek – műsoros est.
márc. 31. Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban megalakul a Bodrogközi Művelődési Egyesület, amelynek vezetőségében több pataki öregdiák helyet kap: Bodó Sándor (elnök), Jósvainé Dankó Katalin (ügyvezető elnök), Czinke Ferenc (alelnök), Tamás Edit (titkár).
ápr. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 195. klubestje. Program: Király Zoltán: Az elfelejtett Bulgária.
máj. 8. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza. Napirend: az alapítvány pénzügyi helyzete; támogatási kérelmek: óvodatörténeti füzethez 10.000 Ft, könyvjutalmakra 6.000 Ft, Nagy Ernő volt pataki főbíró jeltelen sírjának elkészíttetéséhez 20.000 Ft, Ködöböcz József Finkey Ferenc-kötetéhez 60.000 Ft.
máj. 26. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület újonnan létrehozott szakmai tantestületének alakuló összejövetele. Ideiglenes tantestületi elnök Balázsi Károly.
máj. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 196. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 59. klubestje. Program: Darányi Lajos – Tóth-Máthé Miklós: Humor-Patak.
jún. 1. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és Kun József megállapodásban rögzítik Kun József eddigi adományainak felhasználási módját és célalapítványának jogállását. Ezzel az Alapítványon belül formálisan is létrejön a Kun József célalapítvány (induló vagyona 155.000 Ft), amely tartalmazza Kun József egykori osztálytársa, az Egyesült Államokban élő Elekes Zoltán befizetését is.
jún. 23. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a volt pataki diák és tanár Finkey Ferenc emléktábláját. Állíttatta a Jogászok a Kultúráért Alapítvány és a Legfőbb Ügyészség, támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány. Beszédet mond Györgyi Kálmán legfőbb ügyész.
jún. 24–25. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
júl. 1. Hivatalba lép Lénárt Attila, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma új igazgatója, volt pataki diák.
júl. 1–10. VI. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam. Koordinátor: Bordás István. A társadalomismereti szekció vezetője: Balázsi Károly, animátor: Kelemen Judit. A képzőművészeti szekció vezetője: Sándor Zsuzsa. A határon túli magyarok szekciója vezetői: Bolvári-Takács Gábor, Szolnoki Tibor. Az egyéves képzőművészeti iskola hallgatói záró kiállításon mutatják be alkotásaikat. Hallgatók száma összesen: 45, tanárok és előadók: 18. A program idején két számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap IX. évfolyama.
júl. 17. Mészáros István püspök és Szabó Dániel főgondnok levélben kérik Koncz Gábor és Tukacs Béla Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi társelnököktől a koreai „Sáros Mission” 117.500 USD összegű adományának folyósítását.
szept. Elindul az első teljes, I-V. évfolyamos tanév az újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Hallgatói létszám: 143 fő.
szept. 28. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata elfogadja a Művelődési Osztály előterjesztését és ezzel a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület 10 évre ingyenes használatba kapja a székhelyéül szolgáló Sárospatak, Kazinczy u. 23. sz. alatti, ún. Szinyei-házat.
okt. 1. Ködöböcz József körlevele a baráti köröknek, a sajtónak, öregdiákoknak, a Magyarok Világszövetségének Sárospataki meghívó – A pataki diákok nagy találkozója címmel, a jövő évi pataki diák-világtalálkozóról, s kéri a jelentkezők visszajelzését. Szervező a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre, társszervezők: Polgármesteri Hivatal, Református Kollégium Gimnáziuma, Comenius Tanítóképző Főiskola. A felhívásra a határidőig (1996. jan. 31.) mindössze 59 volt gimnazista és 68 tanítóképzős jelentkezett. A meghívó térítésmentes közlésére Ködöböcz József levélben 15 hazai és 23 külföldi sajtóorgánumot kér fel.
okt. 2. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 60. klubestje. Program: Darányi Lajos: Urbán Györgyről; Tóth-Máthé Miklós: Comenius emlékest.
okt. 11. Koncz Gábor, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi társelnöke a Mészáros István püspöknek és Szabó Dániel főgondnoknak írott válaszlevelében a koreai adomány felhasználásának szélesebb körű megbeszélését szorgalmazza, és javasolja Hörcsik Richárd személyes kompetenciájának felhasználását.
okt. 13. Tudományos emlékülés Sárospatakon Finkey Ferenc születésének 125. évfordulója alkalmából, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában, a Jogászok a Kultúráért Alapítvány szervezésében. Az ülésszak végén könyvbemutató: Dr. Finkey Ferenc emlékkönyv. Szerkesztette: Szathmáry Béla. Kiadja a Jogászok a Kultúráért Alapítvány, Sárospatak, 1995. 211 o.
okt. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 197. klubestje. Program: Pásztor Emil: Emlékezés Kazinczy Lajosra, születésének 175. évfordulóján.
nov. 14. Az Észak-Magyarország 8. oldalán Pataki meghívó címmel megjelenik az 1996-os nyári öregdiák találkozó felhívása.
nov. 23. Újszászy Kálmán levélben kéri Tukacs Bélát és Koncz Gábort a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának összehívására, mert súlyos bizalomvesztést érzékel. Ennek elemei: a Pethő Sarolta ösztöndíjak állnak, a koreai adomány átutalása gázbekötésre nem teljesült, Koncz Gábor okt. 11-ei levele zavart keltett.
nov. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 198. klubestje. Program: Pályám emlékezete: Barsi Ernő 75 éves; közreműködik: Darányi Lajos és kórus.
dec. 2. Észak-kelet magyarországi népfőiskolák regionális találkozója Sárospatakon.
dec. 8. A Magyar Népfőiskolai Társaság tisztújító közgyűlésén Bordás Istvánt újabb 4 évre elnökségi taggá választják.
dec. 10. Ködöböcz József körlevele a baráti körökhöz a jövő évi nagy találkozóról, kérve az információk továbbadását, és a Sárospatak a magyar művelődés történetében c. kötet propagálását.
dec. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 199. klubestje. Program: Barabás Sándor előadóestje, közreműködik Hegedűs Valér.
dec. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. Az összehívást Újszászy Kálmán levele és további 4 tag kérése teszi szükségessé. Jelen van: Benke István, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Illés István, Koncz Gábor, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Csorba Csaba, Hörcsik Richárd, Szathmáry Béla. Napirend:

·      Tukacs Béla: az Alapítvány működési feltételeinek biztosítása,

·      Koncz Gábor lemond társelnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról, eddigi munkáját a kuratórium határozatban megköszöni,

·      Tukacs Béla kuratóriumi elnökké választása,

·      új kuratóriumi tag kooptálással történő megválasztása, az 1994-es alapítványi közgyűlésen 12. helyen szavazatot kapott Bolvári-Takács Gábor személyében,

·      Csorba Csabával meg kell beszélni, hogy vállalja-e tovább a titkári teendőket, vagy Bolvári-Takács Gábort kérje fel a kuratórium,

·      a Pethő és Saros Mission célalapítványok folyósítása (az utóbbi 5.925 ezer Ft),

·      400 ezer Ft támogatás Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának beszerzésekre,

·      A pataki diákvilág anekdotakincse III. kötete szerkesztésének folytatását támogatják.

dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves bevétele 31.131 Ft, kiadása 103.264 Ft, egyenleg: 57.081 Ft. Óvodai alszámlán bevétel 106.903 Ft, kiadás 56.401 Ft, egyenleg 50.502 Ft.
dec. 31. Az 1990. január 1. óta eltelt öt év alatt a Sárospataki Református Kollégium Alapítványt belföldről 248 magánszemély, 162 egyházközség, 6 egyházi szervezet és 10 egyéb intézmény, szervezet, közösség támogatta. Devizában 17 egyéni és 5 testületi, továbbá több ismeretlen befizetői adomány érkezett.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 22.053 ezer Ft, ebből ingatlan 3.250 ezer Ft. Éves összes bevétel: 916 ezer Ft, támogatások és költségek: 1.307 ezer Ft.
az év során Elhunyt Hegyi József (1912–1995) ny. gimnáziumi tanár, a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre alelnöke, életének 84. évében.
az év során Megjelenik Ködöböcz József Finkey Ferenc élete és munkássága 18701949 c. könyve. Kiadó: Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc–Sárospatak. Terjedelem: 170 o. ISBN 963-7687-41-6
1996
jan. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 200. klubestje, kivételesen a Budavári Általános Iskolában. Program: Lénárt Attila igazgató tájékoztatója a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáról; a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete alakuló közgyűlése, levezető elnök: Soós Gyula. Jelen van 48 fő. Napirend: Az örökség kötelez. Újszászy Kálmán felidézi 36 év eseményeit. Az alapszabály-tervezet vitáját vezeti Bolvári-Takács Gábor. Az egyesület megválasztott elnöksége: elnök: Újszászy Kálmán, alelnök (titkár): Bolvári-Takács Gábor, alelnök (pénztáros): Heffler-Foltányi István. Örökös tiszteletbeli elnök: Harsányi István. Székhely: XV. Tompa M. u. 70., tagdíj: 500-1000 Ft. Minden 1996-ban belépő tag jogosult az alapító tag címre.
febr. 2. Elhunyt Szabó Lajos (1908–1996), a pataki teológia 1949–51 és 1991–95 közötti egyháztörténet tanára, életének 88. évében.
febr. 6. Vezetőség ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Dobay Béla, Gönczy Ákos, Mizsák Bertalan, Bódi Gézáné. Napirend: Ködöböcz József összefoglalója a 1996-os nagy találkozó szervezéséről; a Baráti Kör pénzügyi helyzete; a Pataki Diákok Országos Szövetsége újraalakításának ügye; gimnáziumi öregdiák-adatbázis.
febr. 12. Ködöböcz József levele Jánosdeák Gáborhoz a nagy találkozóval kapcsolatos teendőkről és kérésekről.
febr. 17. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Csorba Csaba, Erdei Pálné, Hörcsik Richárd, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Zalatnay István. Napirend és határozatok:

·      az alapítvány eddigi tevékenységének és pénzügyi helyzetének áttekintése,

·      a kuratórium elfogadja Csorba Csaba lemondását titkári tisztéről, és megválasztja egy év időtartamra Bolvári-Takács Gábort,

·      Szathmáry Béla kuratóriumi tag lemondásának tudomásul vétele és megköszönése,

·      új kuratóriumi tagok felkérése: Lontay László (Újszászy Kálmán javaslatára), Kovács Richárd (Erdei Pálné javaslatára), Szabó Csaba (Benke István javaslatára),

·      az anekdotakincs készülő III. kötete szerkesztő bizottságának megerősítése: Fekete Gyula, Király Zoltán, Szabó Csaba, Egey Tibor, Benke István, Lázár Oszkár, Bolvári-Takács Gábor. Döntés a kiadásról: 3000 példány lesz,

·      koreai adományozók emléktáblájának elhelyezése,

·      támogatási kérelmek: népfőiskolai emléktábla, gimnáziumi kórus, ösztndíjak,

·      Béres Ferenc díszelnöki funciójának tartalommal való megtöltése.

febr. 22. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Igazgatósági és Hatósági Ügyosztálya 03-433/1996. számon engedélyezi a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesületének a „Budapesti” megjelölés használatát.
febr. 23. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 201. klubestje. Program: Pataki versszimfónia: A szép magyar vers dícsérete, rendező: Harsányi István, közreműködik: Bulyovszky Mária, Pavletitsné Egressy Mária, Faragó István.
febr. 28. Újszászy Kálmán kérelmezi a Fővárosi Bíróságnál a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete nyilvántartásba vételét.
márc. 4. Béres Ferenc dalestje Magyar évszázadok dalai címmel, művészi pályájának 50. évfordulója alkalmából Budapesten, a Zeneakadémia Nagytermében.
márc. 7. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre közgyűlése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Téma: a nyári nagy találkozó előkészítése. Erre elkészül Ködöböcz József: Az 1996. évi nagy pataki diáktalálkozó szervezése c. összefoglalása.
márc. 8. Kerchner András interjúja Ködöböcz Józseffel Világtalálkozóra készülnek az egykori pataki diákok címmel a Patak és Vidéke c. lapban, benne programelőzetes.
márc. 19. Egyeztető megbeszélés az öregdiák találkozó meghívójának és tájékoztatójának véglegesítésére, a meghívott vendégek szállásolásáról, ellátásáról a Polgármesteri Hivatalban, Jánosdeák Gábor meghívására.
márc. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja nevében Palumby Gyula körlevele a jún. 27–29-ei pataki világtalálkozóról, valamint a 465. éves évfordulóra megjelenő Tanúim lesztek c. emlékkönyv kiadásáról, amelyhez a Sárospataki Református Kollégium utóbbi 50 évével kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat vár, továbbá konkrét témajavaslattal felkér 44 szerzőt.
márc. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 202. klubestje. Program: Varga Gyula: Egy volt pataki diák harcai.
első negyedév Megalakul a Pataki Diákok Ózdi Köre, szervezője Malinkó János.
ápr. 1. Szabados László pataki öregdiák megindítja a Bodrog-parti Titánok. Sárospataki öregdiákok virtuális tűzhelye c. honlapot (www.titanok.hu). „Célja, hogy – virtuális tűzhelyként szolgálva – egyfajta egymásra találást, közös jelenlétet nyújtson a volt pataki diákoknak.” A honlap felépítése: Aktuális (hírek, képek, tudósítások, beszédek, dokumentumok stb.), Öregdiák adatbázis, Öregdiákok a neten, Anekdoták, Fotóalbum, Az Iskolakert szobrai, Csevegő, Faliújság, Linkek, Vendégkönyv.
ápr. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 203. klubestje. Program: Deme Péter: 1996 – a millecentenárium éve.
ápr. 29. Sárospatak város Képviselőtestülete tárgyalás nélkül elutasítja a polgármester azon javaslatát, hogy a Sárospatak című közéleti újságot a továbbiakban a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület jelentesse meg, sőt megszünteti magát a lapot is.
máj. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Hörcsik Richárd, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Meghívott Seress Ödön. Távol: Csorba Csaba, Erdei Pálné, Illés István. Napirend és határozatok:

·      a Bertalan-ház helyzete és hasznosításának kérdései: a Magyar Református Diaszpóra Intézet megmarad, Intéző bizottsági tag: Újszászy Kálmán, ügyvezető titkár: Seress Ödön. Török István vallástanár továbbra is ott lakik. 1996. szept. 1-től 1997. jún. 3-ig teológiai internátusként használhatja a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, erről szerződés lesz. Döntés a gázbekötésről.

·      anekdotakötet 4000 pl lesz, ára 600 Ft,

·      a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakítását célzó egyeztető megbeszélés jún. 28-án lesz, az Alapítvány elnökének összehívására. Felelősök: Bolvári-Takács Gábor, Újszászy Kálmán.

·      alapítványi beszámoló tervezése,

·      támogatási kérelmek: vízitúra, Tanúim lesztek emlékkönyv, öregdiák listák készíttetése,

·      az anekdotakincs III. kötete szerkesztő bizottsága megbízása meghosszabbítva a IV. kötetre is.

máj. 10. Tukacs Béla és Bolvári-Takács Gábor aláírásával a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány meghívót küld szét a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakítását célzó egyeztető megbeszélésre, a pataki diák-világtalálkozó alkalmából. Kapják: a budapesti, debreceni, miskolci, nyíregyházi, ózdi és sárospataki pataki öregdiák baráti körök vezetői, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatója, teológiai akadémiai dékánja, gimnázium igazgatója és titkársági igazgatója, a Comenius Tanítóképző Főiskola főigazgatója, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója, a 119. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet igazgatója, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület elnöke, A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa kuratóriuma elnöke, valamint Bertalan Imre és Eugene Osterhaven. Cél: álláspontok egyeztetése, szándéknyilatkozat elfogadása, Előkészítő Bizottság megbízása, az alakuló közgyűlés kitűzése okt. 6-ra.
máj. 13. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 61. klubestje. Program: Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete; Bolvári-Takács Gábor: A Pataki Diákok Szövetségéről.
máj. 24. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza. Napirend: 1995. évi pénzügyi beszámoló, tanév végi jutalomkönyvek.
máj. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 204. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 6. Elhunyt Béres Ferenc (1922–1996) énekművész, volt pataki diák, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány díszelnöke, Sárospatak díszpolgára, életének 74. évében.
jún. 19. Elkészül a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakítására kibocsátandó nyilatkozat szövegtervezete, amelyet Tukacs Béla, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának elnöke vitaalapként szétküld a meghívottaknak. A szöveget fogalmazták Bolvári-Takács Gábor, Újszászy Kálmán, Tukacs Béla.
jún. A Nyíregyházán működő Sárospataki Diákok Baráti Köre autóbuszos kirándulása Sárospatakra.
jún. 27–30. A pataki öregdiákok nagy találkozója” a millecentenáriumi rendezvények részeként. Rendezők: önkormányzat, iskolák, Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre. A megvalósulás alapvetően Ködöböcz József személyes szervező munkáján alapul. Támogatók: IKM Országos Idegenforgalmi Hivatal, Nemzeti Kulturális Alap. Program:

jún. 27.: Molnár Irén kiállításának megnyitása A Művelődés Háza galériáján; öregdiákok hangversenye A Művelődés Háza színháztermében (Barsi Ernő, Béres Ferenc, Darányi Lajos, Basky István, Karacs Mónika, Rédai Rodelinda Csinszka, Zádor András, Szabó Zoltán, Almássy Erzsébet, Dudás Eszter, Szabadfy Mónika, Hatvani Kiss Gyöngyi, Budai Gyula).

jún. 28.: megnyitó, majd találkozás a város vezetőivel A Művelődés Háza színháztermében; séta a városközpontban; öregdiákok irodalmi-zenei estje A Művelődés Háza színháztermében (Fekete Gyula, Maller Sándor, Mészöly Dezső, Hatvani Kiss Gyöngyi, Mács József, Basky István, Tóth-Máthé Miklós, Dobos László).

jún. 29.: öregdiákok, baráti körök nagy találkozója A Művelődés Háza színháztermében; öregdiákok könyv- és képzőművészeti kiállítása a nagykönyvtár Repozitóriumában; osztálytalálkozók az iskolákban; öregdiákok templomi hangversenye a református templomban (Darányi Lajos Kiss József, Barsi Ernő, Basky István, Szabó Zoltán, Almássy Erzsébet, Karacs Mónika); a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Kodály Kórus hangversenye a Vártemplomban.

jún. 30.: istentiszteletek; találkozás az iskolák vezetőivel, tanáraival és diákjaival A Művelődés Háza színháztermében, a Comenius Tanítóképző Főiskolán és a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

jún. 28. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Zalatnay István, valamint meghívottként Bertalan Imre. Távol: Csorba Csaba. Napirend és határozatok:

·      végleges döntés a Bertalan-ház funkcióváltásáról (diaszpóra kutatások, teológiai internátus helyett gimnáziumi használat, gázbekötés) Intéző bizottsági tag Újszászy Kálmán helyett Szabó Csaba,

·      új kuratóriumi tagok köszöntése: Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba,

·      gimnáziumi tanári jutalmazások,

·      Bertalan Imre könyvének megjelenése magyar és angol nyelven,

·      támogatási kérelmek elbírálása (Bertha Zoltán-album, vízitúra, ösztöndíjak, Maller Sándor-könyv),

·      pályamunkák elbírálásának menete,

·      alapító okirat módosítása,

·      tájékoztatás a Béres Ferenc Sárospataknak adományozott zenei hagyatékáról,

·      a koreai adományozók emléktáblájának elhelyezése,

·      döntés Bertalan Imre emléktábláról a Kazinczy u. 40. számú házon,

·      alapítók közgyűlésének összehívása okt. 5-re,

·      a kuratóriumi beszámoló terjesztése.

jún. 28. Egyeztető megbeszélés Sárospatakon a Nagykönyvtár Gutenberg termében a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakítása céljából, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kezdeményezésére. Jelen van: 14 szervezet/iskola és a külföldön élő pataki diákok képviseletében: Bertalan Imre, Bolvári-Takács Gábor, Darányi Lajos, Dobay Béla, Erdei Pál, Erdei Pálné, Győri, Hörcsik Richárd, Komáromy Sándor, Ködöböcz József, Lázár Oszkár, Lénárt Attila, Molnár Antal, Nagy Pál, Palumby Gyula, Seress Ödön, John Shirley, Szabó Csaba, Száz Béla, Szentimrei Mihály, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Levezető elnök: Tukacs Béla. Napirend:

·      a résztvevők álláspontjának kifejtése,

·      Tukacs Béla javaslatára a Pataki Diákok Szövetsége név jóváhagyása,

·      az alapító szándéknyilatkozat elfogadása,

·      Előkészítő Bizottság megbízása, amelynek tagjai: Bolvári-Takács Gábor (koordinátor), Darányi Lajos, Hörcsik Richárd, Ködöböcz József, Palumby Gyula, Takács Miklós, Újszászy Kálmán,

·      az alakuló közgyűlés időpontjának kitűzése.

jún. 28. Beke Té István forgatókönyvíró adománygyűjtő felhívása Az alma mater – Pataki elégia c. tervezett film elkészítéséhez.
júl. 2. A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60543/1996/3. számon, 7140. sorszám alatt, nyilvántartásba veszi a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesületét.
júl. 5–14. VII. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, ezúttal csak a határon túli magyarok szekciójával. Szekcióvezető: Bolvári-Takács Gábor, animátor: Nagy György András. Hallgatók száma: 13, tanárok és előadók száma: 13. A meghirdetett további szekciók (képzőművészeti, református, informatika) elegendő jelentkező hiányában elmaradnak. A program idején egy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap X. évfolyama.
júl. 6. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület ünnepsége Sárospatakon, a Sárospataki Népfőiskola megalakulásának 60., újraindításának 10. évfordulója tiszteletére. Program:

·      Emlékülés a Sárospataki Népfőiskola megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére a Sárospataki Képtárban. Elnököl: Dobrik István, előadó: Kovács Bálint, Kováts Dániel, Sz. Tóth János, Bordás István.

·      A Sárospatak Népfőiskola dokumentumai (1936–1948) c. kiállítás megnyitója a Nagykönyvtár Rrepozitóriumában, beszédet mond: Szentimrei Mihály.

·      Az évfordulós emlékkötet (amely ekkora még nem készült el) bemutatója: Bolvári-Takács Gábor.

·      Emléktábla avatás Dr. Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán tiszteletére. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület. Beszédet mond Mészáros István tiszáninneni püspök.

·      Újszászy Kálmán sírjának megkoszorúzása.

·      A Népfőiskola Kazinczy u. 23. szám alatti épülete, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület költségére felújított Szinyei-ház avatása a megyei önkormányzat által, beszédet mond: Kormos Dénes, a megyei közgyűlés alelnöke.

júl. 6–7. XX. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület társszervezésében. A résztvevők között mindössze 4 régi népfőiskolás volt. A program kapcsolódik a 60. éves ünnepséghez. Befolyt adomány: 8.202 Ft.
júl. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1989–1995 c. kiadvány. Szerkesztette a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma. Terjedelem: 75 o. A kötetet 638 címre postázzák, ebből 30 jött vissza kézbesítetlenül.
júl. Itthon voltak címmel Ködöböcz József cikke a Sárospatak júl. számában a június végi pataki diák-világtalálkozóról.
aug. 13. Bolvári-Takács Gábor összeállítja és kiküldi Az újjáalakuló Pataki Diákok Szövetsége szervezeti és működési elvei című vitaanyagot a tagsági viszonnyal, a célokkal, a szervezeti rendddel és a költségvetéssel kapcsolatban, a Pataki Diákok Szövetsége Előkészítő Bizottsága tagjai számára, és aug. 30-ig kéri a visszajelzéseket. Írásban válaszolnak: Újszászy Kálmán, Palumby Gyula, Ködöböcz József.
aug. 28. Elhunyt Kuti Lajos pataki öregdiák, életének 78. évében.
szept. Az első lelkészképesítő vizsgák az újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Vizsgát tesz 23 hallgató.
szept. 14. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
szept. 26. A Pataki Diákok Szövetsége Előkészítő Bizottsága levélben tájékoztatja az öregdiák szervezeteket, hogy a szövetség megalakulását két lépésben kívánja megvalósítani. Első lépésként okt. 5-én a szervezetek képviselői és a sárospataki székhelyű iskolák vezetőit megvitatják és elfogadják a Pataki Diákok Szövetsége alapszabályát, amely alapján a baráti körök jóváhagyják a csatlakozást. A második lépés az ünnepélyes alakuló közgyűlés. Az Előkészítő Bizottság csatoltan kiküldi a Pataki Diákok Szövetsége alapszabály tervezetét. Az iskolák vezetői a fentiekről külön levelet kapnak, számukra társult tagsági formát ajánlanak fel.
szept. 27. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a Kollégium alapításának magyar és angol nyelvű emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.
szept. 28-29 A X. Budapesti Zsinat záróülése Sárospatakon. Itt veszik át segédlelkészi oklevelület az újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémia első végzett hallgatói Hegedüs Loránd püspöktől, a Zsinat lelkészi elnöktől és Mészáros István tiszáninneni püspöktől.
szept/okt. Elhunyt Ördögh László, a Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének elnöke.
okt. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Hörcsik Richárd, Illés István, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Zalatnay István, valamint meghívottként Bertalan Imre. Távol: Benke István, Kovács Richárd, Újszászy Kálmán. Napirend és határozatok:

·      alapító okirat módosítási javaslat a másnapi alapítói közgyűlés elé,

·      javaslatok pályamunkák témakiírására, egyeztetni kell az intézményvezetőkkel,

·      a Pataki Diákok Szövetsége megalakulásának további lépései.

okt. 5. A Pataki Diákok Szövetsége alakuló közgyűlésének előkészítő értekezlete a Sárospataki Református Kollégium Imatermében. Jelen van: Bertha Zoltán, Bolvári-Takács Gábor, Bordás István, Darányi Lajos, Deák Istvánné, Demeter Gyula, Erdei Pál, Kálmán Lajos, Kiss József, Ködöböcz József, Mizsák Bertalan, Nagy László, Szabó Csaba, Szabó Dániel, Szathmári Sándor, Szentimrei Mihály, Takács Miklós, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán.

Napirend:

·      az alapszabály-tervezet megvitatása és elfogadása közfelkiáltással, előadó: Bolvári-Takács Gábor,

·      az alakuló közgyűlés időpontjának meghatározása, addig a leendő tagszervezet jóváhagyásának beszerzése,

·      az Előkészítő Bizottság kiegészül Kálmán Lajossal.

okt. 5. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítóinak értekezlete Sárospatakon. Jelen van: Szabó Dániel egyházkerületi főgondnok. Napirend: a beszámoló kötet szétosztása, alapító okirat módosítás, tájékoztató a vagyoni helyzetről. Az ülés jelentős módosításokat hajt végre az alapító okiraton, részletesen felsorolva a cél szerinti tevékenységi köröket, hogy az alapítvány működése megfeleljen a gazdasági élet új körülményeinek, egyúttal módosítják a kuratórium összetételét. Elnök továbbra is Tukacs Béla, titkár Bolvári-Takács Gábor. A 11 tagú kuratórium tagjai: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Illés István, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán.
okt. 14. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 62. klubestje. Program: 24 alapító taggal megalakul a Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete. Székhelye: Debrecen, Vár u. 1. Elnökség: elnök: Darányi Lajos, titkár: Lőrincz Béla, elnökség tagok: Jurcsák László, Szendreiné Kánya Emese, Tóth-Máthé Miklós. A Pataki Diákok Szövetsége-tagság megbeszélése, meghívott előadó: Bolvári-Takács Gábor, az Előkészítő Bizottság tagja. Megemlékezések elhunytakról: Ördögh László, Béres Ferenc, Szathmáry Lajos.
okt. 15. A Pataki Diákok Szövetsége Előkészítő Bizottsága kiküldi a nov. 30-ra tervezett alakuló közgyűlésről szóló előzetes értesítést, csatolva a jún. 28-ai és okt. 5-ei megbeszélések emlékeztetőit és az alapszabály-tervezetet.
okt. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 205. klubestje. Program: Erdélyi Zsuzsanna: Archaikus népköltészet, népi imák; közreműködik: Ferencz Éva énekművész.
nov. 7. Sárospatakon felavatják Antonio Vivaldi mellszobrát, alkotója Kárpáti Éva. Állíttatta Urbán György és a Polgármesteri Hivatal. Beszédet mond: Bárány István alpolgármester.
nov. 9. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete alakuló közgyűlése 33 fővel. Palumby Gyula visszavonul a szervezéstől. Eddig a szervezet vezetősége: Deák Gábor, Demeter Gyula, Füzesséry Csaba, Gyarmati Ilona, Korozsné Keresztessy Teréz, Kulcsár István, Nagy Béla, Osváth Lajos, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szűcs Ilonka, Újszászy László volt.
nov. 11. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete első tisztségviselőinek megválasztása: örökös tiszteletbeli elnök: Palumby Gyula; tiszteletbeli tag: Demeter Gyula; elnök: Nagy Béla; alelnökök: Deák Gábor, Szűcs Ilona, Újszászy László; titkár: Simonné Gajda Edit; számvizsgáló: Tóth Rózsa. Választmányi tagok: Ablonczy Bertalan, Gyarmati Ilona, Füzeséri Csaba, Kulcsár István, Korozsné Keresztesi Teréz, Móré József, Ozsváth Lajos.
nov. 20. A Pataki Diákok Szövetsége Előkészítő Bizottsága kiküldi a nov. 30-ai alakuló közgyűlés meghívóját, jelezve, hogy a szavazati jogot a szervezetek az okt. 5-én jóváhagyott alapszabály-tervezet szerint gyakorolják.
nov. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 206. klubestje. Program: Szabó Csaba: Diplomácia – emigráció az Egyesült Államokban. Ezt követően döntés arról, hogy a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete belép a Pataki Diákok Szövetségébe.
nov. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Illés István, Kovács Richárd. Meghívott: Hörcsik Richárd. Napirend és határozatok:

·      az 1996. évi pénzügyi beszámoló és az 1997. évi tervezet elfogadása,

·      1997 elején ismét kuratóriumi beszámolót kell közzétenni,

·      pályázati témák megfogalmazása,

·      Bolvári-Takács Gábor 1996. dec. 31-ei hatállyal lemond titkári tisztségéről, de a kuratóriumnak tagja marad,

·      tájékoztató az alapítványi kiadványok terjesztéséről,

·      évfolyamok, osztályok bizalmijainak megkeresése az öregdiákok címlistája végett,

·      támogatási kérelmek (Petrőczi Éva-verseskötet).

nov. 30. A Pataki Diákok Szövetsége (PADISZ) alakuló közgyűlése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium imatermében. Képviselői révén jelen van: 14 alapító tag (intézmények és szervezetek), valamint egyéb magánszemélyek (Mizsák Bertalan, Nagy László, Osváth Lajos, Eckert Lajosné). A hivatalos képviselők, zárójelben a szavazatszámokkal:

1.    A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa – Száz Béla (3)

2.    Comenius Tanítóképző Főiskola – Komáromy Sándor, Nagy László (1)

3.    Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) – Nagy Béla, Palumby Gyula (3)

4.    Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre – Ködöböcz József, Mizsák Bertalan (3)

5.    Pataki Öregdiákok Ózdi Köre – Kálmán Lajos (3)

6.    Sárospataki Diákok Baráti Köre (Nyíregyháza) – Takács Miklós (3)

7.    Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete – Újszászy Kálmán, Szabó Csaba (4)

8.    Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete – Darányi Lajos (3)

9.    Sárospataki Népfőiskolai Egyesület – Bolvári-Takács Gábor (1)

10. Sárospataki Református Kollégium – Erdei Pál (1)

11. Sárospataki Református Kollégium Alapítvány – Tukacs Béla, Hörcsik Richárd, Benke István (5)

12. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma – Erdei Pálné (1)

13. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – Szentimrei Mihály (1)

14. Sárospataki Református Teológiai Akadémia – Győri István (1)

Levezető elnök: Tukacs Béla, az Előkészítő Bizottság javaslatait előterjeszti: Bolvári-Takács Gábor. Napirend:

·      a határozatképesség és a szavazatszámok megállapítása (az okt. 5-ei alapszabály szerint),

·      az alapszabály végleges elfogadása, s ezzel a Pataki Diákok Szövetsége megalakítása,

·      az Elnökség megválasztása (10 fő, elnök: Szabó Csaba, tiszteletbeli alelnök: Bertalan Imre, alelnök: Darányi Lajos, főtitkár: Kiss József, elnökségi tagok: Bolvári-Takács Gábor, Hörcsik Richárd, Kálmán Lajos, Nagy Béla, Takács Miklós, Újszászy Kálmán),

·      az Ellenőrző Bizottság megválasztása (3 fő, elnök: Soós Gyula, tagok: Szathmáry Béla, Zelnik Csaba Ákos),

·      a tiszteletbeli választmány megválasztása (10 fő, tagok: Bertha Zoltán, Csuhaj Varjú Imre, Harsányi István, Kovács Bálint, Ködöböcz József, Maller Sándor, Orbán István, Palumby Gyula, Rácz István, Sipos György).

nov. Szathmáry Lajos pataki öregdiák halála Egyesült Államokban. Az általa korábban is Sárospatakra szánt hagyatékának jelentős része (könyvek, Kossuth-gyűjtemény, kéziratok, dokumentumok) a következő két év során Sárospatakra (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Rákóczi Múzeum) kerül, Szabó Csaba közreműködésével.
dec. 7. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 207. klubestje. Program: Béres Ferenc emlékest a Gutenberg Művelődési Házban; közös rendezvény több más civil szervezettel.
dec. 13. Elhunyt Szabó Gábor (1927–1996) orvos-biológus, akadémikus, volt pataki diák, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány első kuratóriumának tagja, életének 69. évében.
dec. 26. Kihirdetik a személyi jövedelemadó 1%-ának társadalmi szervezetek javára történő közvetlen felajánlását lehetővé tevő 1996:CXXVI. tv-t (hatályos: december 31-től). Ez alapján a következő években a pataki öregdiák alapítványok jelentős bevételre tesznek szert.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 14.708 ezer Ft, ebből ingatlanokban 3.250 ezer Ft, devizában 9.705 ezer Ft értékű USD. Éves összes bevétel 13.867 ezer Ft, ebből adomány 722,2 ezer Ft (92 magánszemély és 1 egyházközség befizető), kamatok és hozamok 11.947,2 ezer Ft. Kifizetett támogatások és költségek 21.152 ezer Ft, ebből 17.445 ezer Ft Sárospataki Református Kollégium földgázbekötésre, 2.634.657 Ft egyéb kollégiumi támogatásokra, ösztöndíjakra, segélyekre.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszám 76 fő, éves bevétel 42.670 Ft, kiadás 23.654 Ft, maradvány: 19.016 Ft.
dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves bevétele 65.035 Ft, kiadása 84.005 Ft, egyenleg 56.823 Ft. Óvodai tagozat egyenlege: 115.000 Ft.
az év során Csajka Imre kezdeményezésére megindul a sárospataki Testnevelési és Sportmúzeum létrehozásának folyamata.
az év során Megjelenik A pataki diákvilág anekdotakincse, III. kötet. Harsányi István gyűjtése alapján, Fekete Gyula közreműködésével. Szerkesztők: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey Tibor, Király Zoltán, Lázár Oszkár, Szabó Csaba. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak. Terjedelem: 242 o. ISBN 963-04-6520-5

Megjelenik a Volt egyszer egy osztály 19511955 c., tanítóképzős öregdiákok által írott könyv. Szerkesztő: Ködöböcz József. Kiadják: Jakab Loránt és Demeter Endre, Sárospatak. Terjedelem: 124 o. + 12 o. képmelléklet.

Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának évkönyve 19911996 (A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának Évkönyvei, Új sorozat 1. szám) c. kiadvány. Szerkesztő: Dienes Dénes. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája. Terjedelem: 216 o. ISSN 1416-6658

Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve 1990-1996 c. kiadvány. Szerkesztő: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma. Terjedelem: 208 o.

Megjelenik Hörcsik Richárd A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete 18001919 c. könyve, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Kiadó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Sárospatak. Terjedelem: 174 o. ISBN 963-7241-60-1

Megjelenik Soós Imre Patak regénye c. önéletrajzi írása. Magánkiadás, Sárospataki Nyomda. Terjedelem: 168 o.

Megjelenik Fehér Erzsébet Pataki diákhistóriák c. könyve. Magánkiadás, Sárospataki Nyomda. Terjedelem: 80 o. ISBN 963-02-9908-9

Megjelenik Maller Sándor Pataki századok c. könyve, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Magánkiadás, Sárospatak. Terjedelem: 112 o.

Megjelenik a Tanúim lesztek. Emlékkönyv. Vallomások, megemlékezések Sárospatakról és a 465. éves Református Kollégiumról, a magyar honfoglalás 1100. évében c. kiadvány, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Szerkesztők: Deák Gábor, Demeter Gyula, Simonné Gajda Edit. Kiadja a Pataki Diákok Miskolci Baráti Társasága, Miskolc. Terjedelem: 200 o.

1997
jan. 9. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Csorba Csaba, Kovács Richárd, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Napirend és határozatok:

·      az alapítványi II. beszámoló tervezetének megbeszélése,

·      a Bertalan-kötet terjesztése,

·      aktuális ügyek, korábbi határozatok teljesülése,

·      Bolvári-Takács Gábor átadja a titkári teendőket, ideiglenesen az elnöknek.

jan. 9. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Mizsák Bertalan. Napirend: a Carolina Óvoda filagóriája megépítésének támogatása (85.000 Ft).
jan. 18. Elhunyt Sipos György (1924–1997) ny. gimnáziumi, majd tanítóképzős testnevelő tanár, a Pataki Diákok Szövetsége Tiszteletbeli Választmánya tagja, életének 73/74. évében.
jan. 25. Földy Ferenc és Ködöböcz József benyújtják a megyei bíróságnak a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány alapító okiratának módosítását, tárgya további célok felvétele: az intézmények pedagógiai munkájának támogatása, tanulmányi ösztöndíjak és jutalmak odaítélése, az alapítvány pártoktól való függetlenségének kinyilvánítása.
jan. 30. A működési hatékonysága érdekében a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának Budapesten élő tagjai részvételével első ízben kerül sor ún. „kiskuratóriumi” ülésre. Ennek célja a kuratóriumi döntések koordinálása és az információcsere elősegítése.
febr. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma és a Pataki Diákok Szövetsége közös körlevele az öregdiákokhoz az 1%-os szja-felajánlás lehetőségéről.
febr. 27. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 3.Pk.106/1991/6. számon jóváhagyja a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány alapító okiratának módosítását.
febr. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 208. klubestje. Program: József, az álomlátó – musical a Sárospataki Református Kollégium Gimnázium színjátszókörének előadásában, vezető: Lénárt Attila, helyszín: Budavári Általános Iskola.
márc. Újraindul a Sárospataki Füzetek. A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája Tudományos Közlönye c. folyóirat, főszerkesztő: Nagy Antal Mihály, szerkesztő: Dienes Dénes.
márc. 8. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Csorba Csaba, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Bolvári-Takács Gábor és Illés István. Meghívott: Lénárt Attila. Napirend és határozatok:

·      tanári találkozó a gimnáziumban márc. 21-én,

·      kuratóriumi napok szervezése a gimnáziumban,

·      Benke István titkárrá választása,

·      támogatási kérelmek megvitatása,

·      a kuratóriumi beszámoló II. kötetének szerkesztését Tukacs Béla, Benke István és Szabó Csaba végzi.

márc. 17. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk. 62.230/1996/1. számon nyilvántatásba veszi a Pataki Diákok Miskolci Egyesületét. Elnökség: Palumby Gyula örökös tiszteletbeli elnök; Nagy Béla elnök; Simonné Gajda Edit titkár; Deák Gábor és Újszászy László alelnökök; Szűcs Ilona gazdasági felelős; Tóth Róza, a Számvizsgáló Bizottság vezetője; Demeter Gyula, a kulturális ügyek felelőse. Választmány: titkár: Mészáros István (mérnök), tagok: az elnökségi tagok, továbbá: Ablonczy Bertalan, Ducsai Imre, Füzesséry Csaba, Gönczy Károly, Gyarmathy Ilona, Korozsné Keresztessy Teréz, Kulcsár István, Móré József, Osváth Lajos, Stumpf Imre.
márc. 21. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának tagjai ismertetik a tevékenységüket a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tantestülete előtt.
ápr. 4. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete közgyűlése 52 fővel, napirend: alapszabály módosítás. Utána egyesületi összejövetel. Program: Szabó Csaba: Diplomácia, magyar emigráció.
ápr. 12. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete elnökségi ülése. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bolvári-Takács Gábor, Heffler-Foltányi István. Napirend: 1996.évi pénzügyi beszámoló, bankszámlavezetés feltételei, tagnévsor, májusi körlevél tartalma, tagsági igazolvány lehetősége, csekkrendelés.
ápr. 25. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Napirend: támogatási kérelmek, egyéb aktuális ügyek.
ápr. 26. Sárospatakon felavatják Árpád fejedelem emlékművét, alkotói: Németh Ágnes, Üveges Gábor és Szilágyi Attila. Állíttatta az „Árpád szobrot az Árpád vezér Gimnáziumhoz” Alapítvány, Sárospatak Önkormányzata és az Árpád Vezér Gimnázium. Beszédet mond Pap Gábor művészettörténész.
ápr. 28. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
ápr. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1996. II. c. kiadvány. Szerkesztette a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma. Terjedelem: 68 o.
máj. 9. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumim tagságáról lemondott Illés Istvánt felkérik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Tanácsadó Testülete tagjává.
máj. 20. Balassa Iván elkészíti a Sárospataki lexikon tervezetét.
máj. 21. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 63. klubestje. Program: Közgyűlés az alapszabályi hiányosságok pótlására, a végleges alapszabály elfogadása. Megemlékezések Sipos Györgyről, Szabó Gáborról. Tóth-Máthé Miklós bemutatja Romrázók c. regényét.
május 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 209. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán. Balassa Iván: az Újszászy Kálmán emlékkönyv bemutatása, Petrőczi Éva: A bokályos házban c. verseskötetének bemutatója.
jún. 28–29. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 5 ösztöndíj alapítvány működik.
jún. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1595. sorszámon, Tpk. 61.595/1996/6. számon nyilvántartásba veszi a Sárospataki Öregdiákok Debreceni Egyesületét. Regisztrált taglétszám: 28 fő.
jún. 4. Turi Gábor és Gallyasné Szilágyi Edit közzéteszik Bertha Zoltán Életfa c. albumának előfizetési felhívását.
jún. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
jún. 5. Sárospatakon felavatják Bartók Béla mellszobrát, alkotója Kárpáti Éva. Állíttatta Urbán György és Sárospatak Önkormányzata. Beszédet mond Jánosdeák Gábor polgármester.
jún. 10. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete körlevele, tájékoztató a megalakulásról, felszólítás belépésre az eddig 210 regisztrált taghoz, jelentkezési lap küldése, Béres Ferenc-emlékestre felhívás.
jún. 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 3.Pk.60/1990/16. számú végzésével nyilvántartásba veszi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 1996. október 5-én módosított alapító okiratát. Képviselők: Tukacs Béla, Benke István.
jún. 15. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma nevében Tukacs Béla, és a Pataki Diákok Szövetsége nevében Szabó Csaba kísérőlevéllel postázza az alapítók és adományozók részére A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 19891995, valamint A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1996. II. c. kiadványt, egyben beszámol a Pataki Diákok Szövetsége megalakulásáról.
jún. 22. Jock Shirley körlevele A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa találkozójának megszervezéséről, az Alapítvány létrehozásának 5. évfordulója alkalmából. Június 30-án újabb körlevél a találkozó témajavaslataival.
jún. 27. Kuti Lajosné 1000 USD összegű célalapítványt tesz 1996-ban elhunyt férje emlékére a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány javára.
jún. 28. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla. Meghívott: Bertalan Imre, Zalatnay István. Napirend:

·      támogatási kérelmek,

·      Balassa Iván Sárospataki lexikon terve,

·      Tanácsadó Testület létrehozása szeptembertől, tagok felkérése: Csorba Csaba, Hörcsik Richárd, Zalatnay István.

·      alapítványi nap terve szeptemberben,

·      Bertalan-ház internátusi hasznosításának tapasztalatai.

jún. 28–29. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában. Palumby Gyula átveszi a Pro urbe-díjat.
júl. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 20. jubileumi vízitúrája, vezető: Bolvári Péter.
júl. 5–6. XXI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Deák Istvánné, Szentimrei Mihály, Pálfiné Laczkó Gabriella. Kiegészítő program: Győri Elek kiállítás megnyitója, Újszászy Kálmán emlékkönyv bemutatója. Előadók: Baranyai Katalin (népi írókról), Bod Péter Ákos.
júl. 6–11. VIII. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, két csoportban. Koordinátor: Bordás István. A határon túli magyar szekció vezetője: Bolvári-Takács Gábor, animátor: Nagy György András. Az informatika szekció vezetője: Stóka György. Hallgatók száma összesen: 25, tanárok és előadók száma: 14. A program idején egy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap XI. évfolyama, amely közli Bolvári-Takács Gábor: Pataki diákság pataki mozgalom c. cikkét.
júl. 7. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete Béres Ferenc emlékünnepélye a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában, művész-társak fellépésével, műsorral. Közreműködik: Licsey Edit, Hegedűs Valér, Béres János, Szöllős Beatrix.
júl. 12. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlés elfogadja a Sárospataki Református Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az Igazgató Tanácsnak továbbra is tagja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége 1-1 képviselője.
júl. 21. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma kiküldi az 1996-os beszámolót, valamint a Bertha Zoltán-album előfizetési felhívását az adományozóknak.
júl. 28. Elhunyt Bakos József (1912–1997), volt pataki gimnáziumi tanár, jeles Comenius-kutató, életének 86. évében.
szept. Sárospatakon, a Kazinczy u. 40. számú ház falán felavatják a volt pataki diák Bertalan Imre emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.
szept. 1. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány internátus céljára a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának rendelkezésére bocsátja a Bertalan-házat, egyúttal az addig a Teológia részére biztosított férőhelyek megszűnnek. Ezt levélváltással erősítik meg nov. 15-én.
szept. 3. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
szept. 8. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Ködöböcz József. Napirend: pénzügyi helyzet, támogatások: Bertha Zoltán-kötetre 15.000 Ft, Balogh István és Csetneki József kiállításhoz 8.000 Ft. Első ízben kapott az alapítvány 1%-os felajánlásokból 69.546 Ft-ot.
szept. 9. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma nevében Tukacs Béla, és a Pataki Diákok Szövetsége nevében Szabó Csaba kísérőlevéllel több ezer címre postázza A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1996. II. c. kiadványt, egyben beszámol a Pataki Diákok Szövetsége megalakulásáról. A levélben hangsúlyozzák az 1952–90 közötti évfolyamok megszólítását.
szept. 10. Tukacs Béla, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Szabó Csaba, a Pataki Diákok Szövetsége elnöke közös levele az érettségi találkozókat szervező öregdiákokhoz, osztálynévsorok és címek bekéréséről.
szept. 15. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
szept. 26. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete évadnyitó összejövetele Miskolc-Tapolcán, a Leányvár-lakban, a beszélgetés témája: A mi Kollégiumunk élt, él és élni fog.
szept. 27. Sárospatakon, a Református Kollégium udvarán felavatják a volt pataki tanár Újszászy Kálmán mellszobrát, alkotója Pál Mihály. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a város. Beszédet mond Márkus Mihály dunántúli püspök. Ezután tudományos ülés Újszászy Kálmán életművéről a Nagykönyvtár Repozitóriumában (előadók: Kiss Pál, Benke György, Ködöböcz József, Kováts Dániel, É. Kovács László, Szentimrei Mihály).
okt. 6. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma nevében Tukacs Béla kéri az alapítóktól, hogy postafordultával hagyják jóvá az alapító okirat kiegészítését, az 1%-os szja felajánlások elfogadása miatt.
okt. 11. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, valamint meghívottként Szabó Dániel egyházkerületi főgondnok és a Grand Rapids-i Calvin College küldöttsége, Barbara Carvill vezetésével. Napirend és határozatok:

·      ügyrendi kérdések, célalapítványok egységes kezelési szabályai,

·      Csorba Csaba kuratóriumi tagsági lemondásának tudomásul vétele,

·      az alapítvány pénzügyi helyzete,

·      személyi és szervezeti kérdések,

·      Kulturális Hétvégék terve,

·      támogatási kérelmek (népfőiskola, honlap),

·      a Pataki Diákok Szövetsége 1848-as pályázat díjainak fedezése,

·      Koltai Péter felkérése pénzügyi tanácsadónak, Kovács Richárd javaslatára,

·      a Bertalan-ház megtekintése.

okt. 13. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete elnökségi ülése. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bolvári-Takács Gábor, Heffler-Foltányi István. Napirend: Maller Sándor 80 éves, Kőrös Endre 70 éves, a Magyar Borok Háza megnyitása szept. 2-án volt.
okt. 17. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány alapító okirat módosítását Ködöböcz József benyújtja a megyei bíróságnak, tárgya: az 1%-os kedvezményezettség fenntartása érdekében az alapítvány kinyilvánítja, hogy nem állít és nem támogat országgyűlési képviselőjelölteket.
okt. 17–19. A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa találkozója az Alapítvány létrehozásának 5. évfordulója alkalmából, benne találkozó az ösztöndíjasokkal, beszélgetés az I/A. Alapítvány Diákszövetség jövőjéről. Az Alapítvány eddig 142 ösztöndíjat folyósított. Az okt. 18-ai, Imateremben tartott ünnepségen felszólalnak: Gyarmathy Judit és Székely Attila volt ösztöndíjasok, Lénárt Attila, Száz Béla, John William Shirley, Maller Sándor, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán, mint Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa elnökhelyettese, Adorján Imréné Asbóth Mária, a kuratórium elnöke. Program:gimnazisták műsora.
okt. 20. A Pataki Diákok Szövetsége pályázatot hirdet az 1848-as forr. 150. évfordulója alkalmából a pataki főiskolai hallgatók és gimnáziumi tanulók számára, 1998. március 15-ei határidővel. A díjakat a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány ajánlja fel. Felkért zsüri: Hörcsik Richárd (elnök), Barta Róbert, Takács Béla (helyette később Bolvári-Takács Gábor). A pályázati felhívás megjelenik a Patak és Vidéke c. lap 1997. dec. 19-ei számában.
okt. 20. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 64. klubestje. Program: Egyesületi közgyűlés; Janik Kálmán: A Zemplén-Abaúji Gázszolgáltató Kft. munkájáról; Turi Gábor: felhívás Bertha Zoltán Életfa c. kötetének előfizetésére.
okt. 25. A Sárospataki Diákok Baráti Köre (Nyíregyháza) tagjai úgy határoznak, hogy a szervezet jogi személyiség nélül, baráti kör jelleggel működik tovább. Új vezető: Takács Miklós. Az összejövetelek helyszíne továbbra is a nyíregyházi Városi Művelődési Központ.
okt. 27. Elhunyt Kőrösi József (1928–1997), a Valóság legendás ny. főszerkesztője, volt pataki diák, életének 69. évében.
okt. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 210. klubestje, helyszín kivételesen a Magyar Borok Háza. Program: Osztályfőnöki óra: a 80 éves Maller Sándor és a 70 éves Kőrös Endre köszöntése; Kőrös Endre: Tudományos barangolás az élő és élettelen határán. Ezután Nyikos István igazgató, volt pataki diák bemutatja a Magyar Borok Házát, borkóstoló.
okt. Elhunyt Lázár István (1933–1997), író, szociográfus, volt pataki diák, életének 64. évében.
nov. 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2428. szám alatt, Pk.62.428/1997/2. számú végzésével nyilvántartásba veszi a Pataki Diákok Szövetségét.
nov. 15. Béres Ferencné, férje szóbeli végakaratának megfelelően 54 doboznyi egyházzenei és népdal gyűjteményt és könyveket adományoz a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
nov. 29. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Napirend és határozatok:

·      ügyrendi kérdések,

·      az alapítványi címlista fejlesztése,

·      célalapítványok elvi kérdései,

·      személyi ügyek: Deák Istvánné javaslatára Dienes Dénes felkérése kuratóriumi tagnak. Az alapító okirat módosításáig a Tanácsadó Testület tagjai: Dienes Dénes, Hörcsik Richárd, Koltai Péter, Zalatnay István.

·      az alapítványi gazdasági helyzetének áttekintése,

·      a Nagy Ernő által adományként felajánlott földterület elfogadása,

·      támogatások (Béres-hagyaték feldolgozása, gimnáziumi énekkar, Sárospataki Lexikon),

·      az 1997. évi kuratóriumi beszámoló előkészítése.

nov. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 211. klubestje. Program: Emlékezés Béres Ferencre, 75 születésnapján. Közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével a Gutenberg Művelődési Otthonban, közreműködnek előadóművészek, a műsort összeállította: Baranyi Ferenc, műsorvezető: Hortobágyi Judit. Bevezető előadás: Lengyelfy Miklós.
dec. 10. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete elnökének felhívása adakozásra a tűzvészben elpusztult miskolci Deszkatemplomra.
dec. 15. Elhunyt Takács Béla (1930–1997) lelkész, ny. múzeumigazgató, a Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete egyik vezetője, életének 68. évében.
dec. 23. Kihirdetik a közhasznú szervezetekről szóló 1997:ClVI. tv-t (hatályos: 1998. január 1-jétől). Ez alapján a következő években a pataki öregdiák egyesületek és alapítványok nagy része közhasznú jogállást szerez.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 20.124 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszközállomány 4.487 ezer Ft, a többi forint és deviza pénzeszköz. Éves összes bevétele 6.510 ezer Ft, ebből adomány 3.259 ezer Ft (benne 128 magánszemély és 3 egyházközség befizető, valamint 1%-os szja-felajánlásból 1.269.817 Ft), pénzügyi műveletek bevétele 3.251 ezer Ft. Éves összes kiadás 2.477 ezer Ft, ebből intézményi támogatások, ösztöndíjak, emléktábla 1.208 ezer Ft, kiadványok 892 ezer Ft, a többi ügyviteli és egyéb költség.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 176 fő, éves bevétele 130.353 Ft, kiadása 95.282 Ft, maradvány 35.161 Ft.
dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves bevétele 102.282 Ft, kiadása 91.615 Ft, egyenleg: 66.490 Ft. Carolina Óvodai tagozat: bevétel: 64.696 Ft, kiadás: 113.023 Ft, egyenleg 67.306 Ft. Összes vagyon: 134.000 Ft.
az év során Megjelenik Fehér Erzsébet Tanítóképzőnk története. Sárospatak 18571997. Kiadó: Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. Terjedelem: 63 o. ISBN 963-9024-29-5

Megjelenik Horkay László Közkincsek. Sárospatak szobrai, domborművei, emléktáblái. Kiadó: Sárospatak város Önkormányzata. Terjedelem: 200 o. ISBN 963-03-4377-0

Megjelenik Ködöböcz József Árvay József, a magyar népoktatásügy sárospataki apostola. Kiadja a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, a Comenius Tanítóképző Főiskola Árvay József Gyakorló Általános Iskolája és Ködöböcz József. Terjedelem: 250 o. ISBN 963-7299-28-9

Megjelenik Petrőczi Éva A bokályos házban c. verseskötete, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Kiadó: Balassi Kiadó, Budapest. Terjedelem: 74 o. ISBN 963-506-132-3

Megjelenik Bertalan Imre: Az újrakezdés népe. Az amerikai magyar reformátusság száz éve c. kötetének 2., javított kiadása, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Kiadó: Protest Alapítvány, Budapest. Terjedelem: 56 o. ISBN 963-04-6806-9

az év során A Sárospataki Református Kollégium Alapítványon belül új célalapítványok jönnek létre: Hunyady Klára (194.000 HUF), Zoltáni Géza és Judit.
az év során Az Eugene Osterhaven-féle Friends of Sárospatak szervezet Kelet-Európai Misszióvá bővül.
1998
jan. 27. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának körlevele mintegy 3000 öregdiákhoz az 1%-os szja-felajánlásról, aláíró Tukacs Béla.
febr. 2. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Ködöböcz József, Mizsák Bertalan. Napirend: 1997. évi pénzügyi beszámoló; 1%-ból végül 71.732 Ft folyt be, ebből 57.000,- a Carolina számlára kerül.
febr. 2. Elhunyt Ruszkay András (1914–1998), ny. pataki gimnáziumi tanár, volt internátusi igazgató, életének 84. évében.
febr. 22. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete választmányi ülése: új tagok kooptálása: Benke László, ifj. Ködöböcz József, Gabnay Sándorné Magda Gabriella, Sipos Gyula, Szebeni Győző.
febr. 26. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete évadnyitó körlevele, aláírók: Palumby Gyula, Nagy Béla, Simonné Gajda Edit. A taglétszám ekkor 72 fő fizető, és 86 további nyilvántartásba vett tag.
febr. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 212. klubestje. Program: Egy évszázad kilenc évtizede – egy élet munkásságának tükrében. A 90 éves Harsányi István köszöntése.
márc. l. Nagy Béla magánéleti problémák miatt visszavonul a Pataki Diákok Miskolci Egyesülete elnöki tisztéről, az ügyvezetést Palumby Gyula veszi át, vállalása szerint 1998. szept. 30-ig.
márc. 4. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Mizsák Bertalan. Napirend: a Carolina Óvoda sportszervásárlásának támogatása (60.000 Ft).
márc. 6. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Deák Istvánné, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Bolvári-Takács Gábor. Meghívott: Dienes Dénes, Koltai Péter, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. Napirend és határozatok:

·      1997. évi előzetes pénzügyi adatok,

·      tájékoztatás beérkezett pályázatokról,

·      Szathmáry Lajos hagyaték: 300 doboz könyv, folyóirat és dokumentum a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye részére. A kuratórium 100.000 Ft-ot bizosít a hazaszállítás költségeihez.

·      Szathmáry Lajos emlékpad létesítése,

·      a Béres Ferenc-hagyaték elhelyezése a Nagykönyvtár Repozitóriumában,

·      a koreai emléktábla avatásának javasolt időpont jún. 28.,

·      Maller Sándor Klebelsberg-kötetének megjelentetése,

·      támogatások (gázkromatográf, sportrendezvények, diákhétvége),

·      javaslatok (alapítványi honlap, gimnáziumi botanikuskert felújítása, Ki tud többet Patakról vetélkedő),

·      az ügyrend megvitatása,

·      a Tanácsadó Testület kibővítése: Bessenyey Balázs, Egey Tibor, Ladányi Pál.

márc. 26–27. Gimnáziumi diákhétvége Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány egyes kuratóriumi tagjainak (Benke István, Kovács Richárd, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán) közreműködésével. Szervező: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. A programban előadások, kiállítások, műsoros és nyelvi estek, táncház, teaház, sportversenyek, művészeti versenyek, vetélkedők szerepelnek.
márc. 27. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete baráti találkozója: Pataki márciusok, helyszín: megyei szakszervezeti székház.
márc. 28. Évfordulós rendezvény Sárospatakon A Művelődés Háza megnyitásának 15. évfordulója alkalmából.
ápr. 22. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
ápr. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1997. III. c. kiadvány. Szerkesztette a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma. Terjedelem: 62 o.
ápr. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Tanácsadó Testülete tagjai ekkor: Bessenyei Balázs, Dienes Dénes, Egey Tibor, Hörcsik Richárd, Illés István, Koltai Péter, Ladányi Pál, Zalatnay István.
máj. 9. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Meghívott: Dienes Dénes, Ladányi Pál. Távol: Erdei Pálné. Napirend és határozatok:

·      1997. évi mérleg és pénzügyi helyzet,

·      1997. évi beszámoló tartalmának előkészítése,

·      a kuratórium pénzügyi felelőse a továbbiakban Kovács Richárd,

·      a III. Balapítványi beszámoló kötet tartalmának ismertetése,

·      a március 26–27-ei Diákhétvége kiértékelése,

·      a botanikuskerti felújító munkák megtekintése,

·      a Béres Ferenc-gyűjtemény megtekintése a Repozitóriumban,

·      a jún. 28-ai érettségi találkozó szervezési munkái,

·      a kuratórium 600.000 Ft-ot bizosít a Szathmáry Lajos-hagyaték hazaszállítási költségeihez,

·      támogatási kérelmek (tornászcsapat, vízitúra, népfőiskola).

máj. 25. A Bíráló Bizottság befejezi a Pataki Diákok Szövetsége 1848-as pályázatára beérkezett művek értékelését. Főiskolai kategóriában 1, gimnázimiban 7 pályámű érkezett. A Bíráló Bizottság főiskolai díjat nem adott ki, a gimnáziumi kategóriában II. (Dudás Lóránt) és III. (Szokolovszki Anikó) díjat, valamint 3 különdíjat ítélt oda.
máj. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 213. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán. Rácz István köszöntése, 90 születésnapja alkalmából, közreműködik. Soltész Viktória.
máj. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítói módosítják az alapító okiratot, amelynek célja a közhasznú jogállás megszerzése, továbbá a kuratóriumi személyi változások átvezetése és a Felügyelő Bizottság kijelölése. Csorba Csaba és Illés István helyett kuratóriumi tagok Dienes Dénes és Egey Tibor. A Felügyelő Bizottság elnöke: Ladányi Pál, tagja Koltai Péter. A 11 fős kuratórium: Tukacs Béla elnök, Benke István titkár, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Dienes Dénes, Egey Tibor, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Lontay László, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán tagok.
jún. 2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság végzésében kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánítja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesületet.
jún. 8–9. A Pataki Diákok Miskolci Egyesülete elnökségének és választmányának együttes ülése úgy dönt, hogy az egyesület visszaalakult baráti körré, és visszaveszi régi nevét: Pataki Diákok Baráti Társasága. Nagy Béla lemond a Pataki Diákok Szövetsége elnökségi tagságáról.
jún. 20. A Pataki Diákok Szövetsége 1848-as pályázatának eredményhirdetése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanévzáró ünnepélyén. A díjakat átadja Bolvári-Takács Gábor.
jún. 27. A Béres Ferenc könyvtári hagyatékából létrejött Zenei Könyvtár ünnepélyes átadása Sárospatakon, a Nagykönyvtár Repozitóriumában. Átadja: Béres Ferencné. Ez alkalomból a Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) megemlékezik Béres Ferenc haláláról.
jún. 27–28. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában. Ez alkalomból Tukacs Béla és Szabó Csaba aláírásával terjesztik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége levelét az öregdiákoknak, a PADISZ-ról és az öregdiák címlistáról.
jún. 28. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a dél-koreai Sáros Mission magyar, koreai és angol nyelvű emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány. (A táblát néhány év múlva a Kollégium új helyszínre helyezés miatt leszereltette, de felállítására eddig nem került sor.)
jún. 30. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre bankszámlája a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány alszámlájaként működik tovább.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 5 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 3. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) első Pataki juliálisa. Program: kirándulás Gagybátorba, Béres Ferenc szülőházához.
júl. 4–5. XXII. (egyben utolsó) Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. A meghívó aláírói: Deák Istvánné, Dienes Dénes, Pálfiné Laczkó Gabriella, Pocsainé Eperjesi Eszter. Rész vett 9 régi népfőiskolás. Kiegészítő program: Faggyas István kiállítása, a Béres Ferenc-könyvadomány bemutatása. Emlékezés Tompa Mihályra, halálának 130. évfordulója alkalmából. Előadók: Újvári Zoltán, Sinkó István, É. Kovács László.
júl. 5–12. IX. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, két csoportban. Koordinátor: Bordás István. A határon túli és református szekció vezetője: Balázsi Zoltán, az informatika szekció vezetője: Stóka György. Hallgatók száma: 35, tanárok és előadók száma: 13. A megnyitó keretében keretében megemlékezés és találkozó az Újszászy-ház kertjében, továbbá Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán sírjának megkoszorúzása. A program idején két számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap XII. évfolyama.
júl. 15. Tukacs Béla elkészíti a Javaslat a Pataki Diákok Szövetsége továbbépítésére c. vitaanyagot (szervezés, iskolai jelenlét, PADISZ-nap, tagdíjak)
júl. 17. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiskuratóriumi ülése Budapesten.
júl. 19. Közgyűlést tart Sárospatakon a Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület. Döntenek arról, hogy csatlakozási igényt terjesztenek elő a Pataki Diákok Szövetségéhez. (Érdemi válaszintézkedés 2001-ig nem történik.)
júl. 20. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma kb. 3000 címre postázza A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1997. III. c. kiadványt, a kísérőlevél aláírója Tukacs Béla.
aug. 14. A Friends of Sárospatak 18.000 USD összeget utal át a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számlájára, amelyből 10.000 a Sárospataki Református Teológiai Akadémia részére, 1.400 az Imateremre, 6.600 alapítványi célokra szól. Ez utóbbiból a templom karzat rekonstrukcióját finanszírozzák.
aug. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) elnökségi és választmányi ülése, amelyen Palumby Gyula kéri a végleges mentesítését az adminisztrációs feladatok alól.
aug. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítványon belül létrejön a Margaret Kósa-Bertalan célalapítvány (induló vagyona 15.000 USD). Ez alkalomból az Alapítvány budapesti kuratóriumi tagjai ebédet adnak Bertalan Imre tiszteletére.
szept. 10. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 8.Pk.60/1990/21. számú végzésével nyilvántartásba veszi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 1998. május 31-én kelt módosított alapító okiratát, egyúttal visszamenőlegesen 1998. január 1-jei hatállyal közhasznú szervezetként nyilvántartásba veszi. Csorba Csaba és Illés István helyett a kuratórium tagjai Dienes Dénes és Egey Tibor.
szept. 16. Bolvári-Takács Gábor elkészíti és kiküldi a kuratóriumi tagoknak A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány első tíz éve 19891998. c. jubileumi kiadvány szinopszisát.
szept. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) garden partyja Miskolc-Tapolcán, a Leányvár-lakban.
okt. 15. A Miskolc-tapolcai Leányvár-lak megszűnik a Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) rendezvényi helyszíneként szolgálni, mert Palumby Gyula értékesíti az inagtant.
okt. 17. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Egey Tibor, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Ladányi Pál, Lontay László, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, valamint Csorba Csaba. Távol: Dienes Dénes, Szabó Csaba. Napirend és határozatok:

·      az alapító okirat módosítása, benne: javaslat új felügyelő bizottsági tagokra,

·      gazdálkodási kérdések,

·      az Osterhaven-céladomány felhasználásának jóváhagyása,

·      az alapítványi III. beszámoló kiküldése,

·      ösztöndíjak és adományok,

·      javaslat a Bertalan-ház hasznosításáról, és előirányzat a javítási munkákra: 740.000 Ft,

·      Bolvári-Takács Gábor javaslata a IV. jubileumi alapítványi beszámoló kötetre.

okt. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 214. klubestje. Program: Baranyai Katalin: „Hazán innen, hazán túl” – Cs. Szabó lászló emlékezete és otthonra találása Sárospatakon. Könyvbemutatók: Bertha Zoltán: Életfa, Király Zoltán: Angyal kürtje, Maller Sándor: Gróf Klebelsberg Kunó és a Sárospataki Református Főiskola.
dec. 4–5. A Magyar Népfőiskolai Társaság népfőiskolai délutánja a kormány és a parlament képviselőivel, valamint 1998. évi közgyűlés Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskola dísztermében, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület szervezésében.
dec. 5. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Dienes Dénes, Egey Tibor, Erdei Pálné, Ladányi Pál, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Kovács Richárd. Napirend és határozatok:

·      beszámoló a pályázatok eredményeiről,

·      az alapítvány pénzügyi helyzete,

·      1999. január 1-től a kuratórium titkára: Kovács Richárd,

·      a Bertalan-ház gimnáziumi internátusi hasznosításának lehetősége,

·      Bertalan Imre állami kitüntetésének javaslata,

·      támogatási kérelmek (gimnáziumi képességfejlesztő versenyek, kanadai diákcsere, diákszínjátszókör, nagykönyvtár számítógép).

dec. 11. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) szeretetvendégsége a megyei szakszervezeti székházban.
dec. 18. Elhunyt Rácz István (1908–1998), volt pataki népfőiskolai igazgató, fotóművész, a Pataki Diákok Szövetsége Tiszteletbeli Választmánya tagja, életének 91. évében.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 31.879 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszközállomány 5.311 ezer Ft. 1998. évi összes bevétel 13.345 ezer Ft, ebből szja 1% 1.957 ezer Ft. Kiadások: 4.343 ezer Ft.

Az 1989-es alapítástól 1998. dec. 31-ig a Sárospataki Református Kollégium Alapítványt – az alapítókkal együtt – 582 magánszemély támogatta befizetésével. További adományozók 215 egyházközség, 6 egyházi intézmény, 24 egyéb bel- és külföldi intézmény, gazdálkodó szervezet, közösség. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány összes bevétele 1989–98 között 22.677 ezer Ft, 240.524 USD, 23.966 DEM és 2.976 GBP, összes kiadása 17.467 ezer Ft, 149.749 USD és 23.966 DEM.

dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 189 fő, éves bevétele 145.714 Ft, kiadása 86.476 Ft, maradvány 93.394 Ft.
dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves összes bevétele 82.521 Ft, ebből szja 1% 66.110 Ft. Összes kiadás 83.548 Ft. Egyenleg: 120.153 Ft, Carolina Óvodai egyenleg 75.256 Ft, Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre alszámla egyenleg 12.220 Ft. Összes vagyon: 208.000 Ft.
az év során A Sárospataki Református Kollégium Alapítványon belül az alábbi célalapítványok jönnek létre: Desider Rothe (1.000 USD), Finkey Lilla és István (1.000 USD), „Mens Sana in Corpore Sano” (1000 USD).
az év során Megalakul a Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja. Létrehozói: Csősz Lajos kecskeméti, Laár Tibor kolozsvári és Karasszon Dénes sárospataki öregdiákok. A Munkacsoport elnökévé: Gyapay Gábor budapesti fasori gimnáziumi öregdiákot választják.
az év során Megjelenik a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve 19971998 c. kiadvány. Szerkesztő: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 1998. Terjedelem: 128 o.

Megjelenik Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium diákjai 16171777 c. forráskiadványa. Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, 1998. Terjedelem: 398 o. ISBN 963-03-4559-5

Megjelenik Maller Sándor: Gróf Klebelsberg Kunó és a Sárospataki Református Főiskola. Az angol nyelv tanításának kezdetei Patakon c. könyve. Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak, 1998. Terjedelem: 144 o. ISBN 963-8474-05-X

Megjelenik az Életfa. Bertha Zoltán festői világa c. kötet, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és az öregdiákok támogatásával. Szerkesztette: Dobrik István, Turi Gábor. A kötet megszületését elősegítette: Gallyasné Szilágyi Edit. Kiadó: Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1998. Terjedelem: 32 o. + 47 o. képmelléklet. ISBN 963-9109-40-1

Megjelenik Király Zoltán: Angyal kürtje. Válogatott versek négy évtized terméséből c. kötete, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Magánkiadás, Budapest, 1998. Terjedelem: 127 o. ISBN 963-8474-04-1

1999
jan. 1. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának összetétele: elnök: Tukacs Béla, titkár: Kovács Richárd. tagok: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Dienes Dénes, Egey Tibor, Erdei Pálné, Lontay László, Szabó Csaba Újszászy Kálmán. A Felügyelő Bizottság (1998-tól) elnöke: Ladányi Pál, tagja: Koltai Péter. A Tanácsadó Testület tagjai: Bessenyey Balázs, Csorba Csaba, Hörcsik Richárd, Illés István, Zalatnay István.
jan. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány első tíz éve 19891998. c. jubileumi kiadvány (A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója IV.). Szerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak, 1999. Terjedelem: 128 o. + 16 o. képmelléklet. ISBN 963-03-6704-1
febr. 16. Elhunyt Szentimrei Mihály (1924–1999) ny. gyűjteményi igazgató, életének 75. évében.
febr. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma és a Pataki Diákok Szövetsége kísérőlevéllel kb. 3000 címre postázza A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány első tíz éve 19891998. c. jubileumi kiadványt, és kéri az 1%-os szja felajánlást.
márc. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor, Gallyasné Szilágyi Edit, Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
márc. 12. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 215. klubestje. Program: Orwell: Állatfarm – a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak musical-bemutatója, vezető: Lénárt Attila. Helyszín: Budavári Általános Iskola.
márc. 12. A Friends of Sárospatak 45.000 USD összeget utal át a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számlájára.
márc. 27. Elmarad a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Tervezett napirend: a jubileumi évkönyvvel kapcsolatos tapasztalatok, pénzügyi helyzet áttekintése, 1999. évi munkaterv, támogatási és ösztöndíjkérelmek.
máj. 1. Karasszon Dénes levélben jelzi Szabó Csabának, a Pataki Diákok Szövetsége elnökének a Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja megalakulását.
máj. 17. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 65. klubestje. Program: Kötetlen program. Megemlékezések özv. Darányi Lajosnéról, Ruszkay Andrásról, Takács Béláról.
máj. 26. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése Ködöböcz József lakásán, a Rákóczi u. 21-ben. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, valamint Ködöböcz József és Mizsák Bertalan. Napirend: 1998. évi pénzügyi beszámol, 1%-ból végül 66.110 Ft folyt be, ebből 50.000 Ft a Carolina Óvoda-alszámlára kerül.
máj. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 216. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 10. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése Ködöböcz József lakásán, a Rákóczi u. 21-ben. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, valamint Ködöböcz József és Mizsák Bertalan. Napirend: a Carolina Óvoda játék- és sporteszköz vásárlásához támogatás (130.000 Ft); tanév végi könyvjutalmak.
jún. 12. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey Tibor, Erdei Pálné, Kovács Richárd, Ladányi Pál, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Deák Istvánné, Dienes Dénes. Meghívott: Tótin Erika. Napirend és határozatok:

·      1998. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés,

·      1999. évi feladatok és pénzügyi előirányzatok,

·      ügyviteli és könyvelési kérdések: Szilágyiné Gallyas Edit felkérése alapítványi ügyintézőnek,

·      új Szervezeti és Működési Szabályzat, pénzügyi szabályzat és támogatási szabályzat elfogadása,

·      Lőrincz Szabolcs felkérése felügyelő bizottsági tagságra, amíg ez realizálódik, addig a Tanácsadó Testület tagja lesz,

·      javaslat gimnáziumi diákegyesület létrehozására,

·      támogatási kérelmek (vízitúra, kémia szakkör, népfőiskola református szekciója).

jún. 13. Elhunyt Orbán István (1904–1999), ny. pataki gimnáziumi tanár, a Pataki Diákok Szövetsége Tiszteletbeli Választánya tagja, életének 96. évében.
jún. 19. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a volt pataki jogtanár, Emődy Dániel emléktábláját. Állíttatta a család.
jún. 26–27. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 10 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 3–11. X. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, két csoportban. Koordinátor: Bordás István. A művészeti szekció vezetője: Dobrik István, animátor: Vinnainé Vékony Márta. A határon túli – református szekció vezetője: Balázsi Zoltán, animátor: Kelemen Judit. Hallgatók száma összesen: 29, tanárok és előadók száma: 16. A program idején két számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap XIII. évfolyama. A megszűnt népfőiskolai találkozó helyett július 4-én „népfőiskolai nap” keretében megemlékezés és találkozó az Újszászy-ház kertjében, továbbá a népfőiskolai emléktábla, valamint Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán sírjainak megkoszorúzása.
szept. 22. John William Shirley-t „a magyarországi középiskolai oktatást támogató áldozatos tevékenységéért” Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tünteti ki.
okt. 8. Az ország 50 középiskolájában John Shirley kezdeményezésére, az AmCham és a Junior Achievement Magyarország által indított Businessről Ma Mindenkinek (BUMM) program keretében a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában fórumot tart a diákoknak több üzletember, közöttük a volt pataki diák Lőricz Szabolcs.
okt. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Dienes Dénes, Egey Tibor, Erdei Pálné, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, valamint Koltai Péter, Lőrincz Szabolcs. Távol: Ladányi Pál. Meghívottak: Lipiczki Imre, Tótin Erika. Napirend és határozatok:

·      Tukacs Béla: A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány működésének szellemi alapjai c. tanulmányának megvitatása. Az ebből fakadó teendők összegzésére bizottság alakul, vezetője: Lőrincz Szabolcs, tagjai: Szabó Csaba, Újszászy Kálmán.

·      Pethő Sarolta 7708,03 USD adományának elfogadása és megköszönése,

·      1%-ból 1.430.397 Ft érkezett az APEH-től,

·      tanulmányi ösztöndíjak jelenlegi helyzete és újak alapítási lehetősége,

·      támogatási kérelmek (Sipos György torna emlékverseny, kórustalálkozó, gimnáziumi számítógép, Gönc történetének feldolgozása a Nagykönyvtárban, külső forrásból).

okt. 19. Bolvári-Takács Gábor levélben kéri Tukacs Bélától és Ránki-Kovács Richárdtól a kuratórium összehívását nov. 20-ra, mert az okt. 16-ai ülés félbeszakadt.
okt. 22. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 217. klubestje. Program: Boros-Leskó Géza: Sárospatak a NATO-ban.
okt. 25. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 66. klubestje. Program: Csorba Sándor: Pályám emlékezete; Virágh Sándor: 450 éves a sárospataki református egyház; Megemlékezések Újszászy Kálmánnéról, Orbán Istvánról.
okt. 29. Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom, mint kulturális értékteremtő tevékenység címmel előadást tart Debrecenben, az MTA DAB székházban, a Kultúra és öntevékenység. III. Kultúra és piacgazdaság c. konferencián.
nov. 19. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 218. klubestje. Program: Műsoros emlékest Czine Mihály tiszteletére.
nov. 20. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Deák Istvánné, Egey Tibor, Erdei Pálné, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Távol: Benke István, Dienes Dénes, Ladányi Pál, Koltai Péter. Meghívottak: Gallyasné Szilágyi Edit, Lőrincz Szabolcs. Napirend és határozatok:

·      Tukacs Béla elnök és Ránki-Kovács Richárd titkár a következő évre nem kap bizalmat a titkos szavazáson, ezért dec. 31-ével lemondanak, de ügyvezetőként az új tisztségviselők megválasztásáig, legkésőbb 2000. február 28-ig működnek,

·      alapító okirat módosítás elfogadása, benne a titkári poszt több alelnöki tisztség,

·      1999. évi pénzügyi beszámoló,

·      bevételek és kiadások áttekintése,

·      beszámoló az aug. 14-én érkezett Osterhaven-féle adomány 18.000 USD felhasználásáról: 10.000 Teológiának, 1.400 imateremre, 6.600 alapítványi kiadásokra,

·      1999. évi alapítványi beszámoló tartalmának elfogadása,

·      Bolvári-Takács Gábor javaslata pataki öregdiák kronológia elkészítésére,

·      támogatási kérelmek (gimnáziumi számítógép).

dec. 3–4. A Magyar Népfőiskolai Társaság közgyűlésén Bordás Istvánt elnökségi taggá, Balázsi Károlyt a Tudományos Munkabizottság elnökévé, Stóka Györgyöt a Számítástechnikai Munkabizottság elnökévé választják.
dec. 10. Bolvári-Takács Gábor feljegyzést ír Szabó Csaba elnöknek A Pataki Diákok Szövetsége működésének egyes kérdéseiről címmel, amelyben rögzíti, hogy a megalakulás óta a PADISZ a következő mulasztásokat követte el: az elnökség egyetlen ülést sem tartott; nincs költségvetés és munkaterv; nincs bankszámla, adószám, bélyegző, Szervezeti és Működési Szabályzat; nem hozták létre a választmányt; nem szedték be a tagdíjakat. Bolvári-Takács Gábor részletes szervezeti átalakítást és új személyi felállást javasol.
dec. 10. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 219. klubestje. Program: A magyar dal és ének estje, Béres Ferenc emlékére. Közreműködnek a Béres Ferenc énekverseny diákhelyezettjei, továbbá Barabás Sándor és Hegedűs Valér. Egyúttal a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete II., tisztújító közgyűlése: Heffler-Foltányi István helyett új alelnök-pénztáros 2000. jan. 1-jétől: Zelnik Csaba Ákos. Újszászy Kálmán elnök, Bolvári-Takács Gábor alelnök-titkár marad.
dec. 13. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma lapnyilvántartási osztálya 3.4.1/1640/1999. számon nyilvántartásba veszi a Bolvári-Takács Gábor által alapított Zempléni Múzsa című társadalomtudományi és kulturális folyóiratot.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 34.170 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 5.284 ezer Ft. Összes éves bevétel 5.785 ezer Ft, ebből szja 1%-ból 1.430.397 Ft, kamat: 1.238 ezer Ft. Adományozók száma az év során: 161, ebből 6 szervezet, a többi magánszemély. Összes éves kiadás 3.960 ezer Ft, ebből támogatások 2.488 ezer Ft, kiadványok 544 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány éves összes bevétele 143.993 Ft, ebből szja 1% 108.389 Ft. Összes kiadás 170.107 Ft. Egyenleg dec. 31-én: 133.743 Ft, Carolina Óvodai egyenleg 29.488 Ft, Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre alszámla egyenleg 6.064 Ft. Összes vagyon: 169.000 Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 203 fő, pénzmaradvány 94.258 Ft.
az év során Sárospatakon, a Nagykönyvtár Repozitóriuma előtti parkosított területen a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány felállítja a Szathmáry Lajos Emlékpadot, a támláján emlékplakettel.
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) új elnöke: Benke László.
az év során Megindul az Acta Patakina c. forráskiadvány-sorozat, amelyben a diákmozgalom történetét is érintő levéltári források és feldolgozások is helyet kapnak. Sorozatszerkesztő: Dienes Dénes. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak. ISSN 1585-549X

Megjelenik Tóth-Máthé Miklós Pecúrok c. regényének 2. kiadása. Méliusz TMM Bt. Kiadója, Debrecen, 1999. Terjedelem: 164 o. ISBN 963-03-7446-3.

1999/2000. tanév Hat éves képzési idő bevezetése a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.
2000
jan. 1. A felsőoktatási intézmények hálózatának átalakításáról szóló 1999:LII. tv. alapján a pataki tanítóképző elveszti szervezeti önállóságát és a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karaként működik tovább.
jan. 5. Bolvári-Takács Gábor bejelenti, hogy 2000. február 29. napjával lemond kuratóriumi tagságáról és a továbbiakban a Pataki Diákok Szövetsége átszervezésére koncentrál.
jan. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 220. klubestje. Program: Rendszerváltás és nemzedékváltás a gazdaságban. Fiatal pataki közgazdászok estje. Meghívottak: Koltai Péter, Lőrincz Szabolcs, Ránki-Kovács Richárd, Zelnik Csaba Ákos. Vezeti: Bolvári-Takács Gábor.
jan. 28. Lőrincz Szabolcs benyújtja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának az 1999. okt. 16-án létrehozozz bizottság jelentését, benne az Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége feladatainak elválasztásáról, személyi változásokról.
jan. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának beszámolója 1999. V. c. kiadvány. Szerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak, 2000. Terjedelem: 36 o. ISSN 1585-7298
febr. 4. Bertalan Imre munkavacsorán látja vendégül a Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány néhány vezetőjét Budapesten. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Témák: Eugene Osterhaven újabb 50 ezer USD támogatása (20 ezer imateremre, 20 ezer a Margaret Osterhaven ösztöndíj célalapítványra, 10 ezer egyéb alapítványi célokra), angol nyelvű tájékoztató amerikában élő unokák részére ösztöndíj alapítás elősegítésére, tájékoztató a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége tervezett munkamegosztásról.
febr. 10. Egey Tibor lemond a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi tagságáról.
febr. 10. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése Ködöböcz József lakásán, a Rákóczi u. 21-ben. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, valamint Ködöböcz József és Mizsák Bertalan. Napirend: 1999. évi pénzügyi beszámoló, 1%-ból végül 108.389 Ft folyt be, ebből 80.000,- a Carolina alszámlára kerül. Támogatások: Carolina Óvoda 130.000 Ft játékokra, sportszerekre.
febr. 15. Elkészül a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratának módosítási javaslata, benne a kiemelkedően közhasznúság, illetve kuratóriumi személyi változások.
febr. 19. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, valamint Ladányi Pál, Lőrincz Szabolcs. Távol: Deák Istvánné, Dienes Dénes, Egey Tibor, Erdei Pálné, Koltai Péter. Napirend és határozatok:

·      Tukacs Béla értékelő elnöki összefoglaló jelentése,

·      Bolvári-Takács Gábor és Egey Tibor kuratóriumi tagságról történő lemondásának tudomásul vétele,

·      tisztségviselők jelölése: Lőrincz Szabolcs elnök, Tukacs Béla tiszteletbeli elnök. További javaslatokat (alelnökök, kuratóriumi tagok, Felügyelő Bizottság) Lőrincz Szabolcs a későbbiekben ad,

·      az alapító okirat módosítása,

·      Eugene Osterhaven újabb adománya várható: 45 ezer USD,

·      az V. alapítványi beszámoló terjesztése,

·      az anekdotakincs IV. kötete szerkesztő bizottságának felkérése a III. kötet alapján,

·      támogatási kérelmek elbírálása (diákszínjátszókör, diákhétvége, vendégszoba felszerelés, Bertalan-ház állagmegóvás).

febr. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 221. klubestje. Program: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak musical-bemutatója, vezető: Lénárt Attila. Helyszín: Baár-Madas Gimnázium.
febr. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele Tiszáninneni Református Egyházkerület székházban. Program: Találkozás Fekete Gyula íróval.
febr. Lőrincz Szabolcs elkészíti javaslatát a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány működésének új alapelveiről.
márc. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 222. klubestje. Program: a krasznokvajdai Béres Ferenc Általános Iskola tanulóinak zenés, táncos estje. Közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével.
márc. 31. Elhunyt Bolvári Péter (1949–2000) testnevelő tanár, a gimnáziumi vízitúra szakosztály létrehozója és vezetője, életének 51. évében.
ápr. 3. Bolvári-Takács Gábor, mint a Pataki Diákok Szövetsége elnökségi tagja, Szabó Csaba elnök megbízásából levelet ír a PADISZ Elnöksége és Ellenőrző Bizottsága tagjainak a 2000-ben esedékes tisztújításról, Gondolatok a Pataki Diákok Szövetsége működésének egyes szervezeti kérdéseiről címmel. Ennek lényege, hogy a Szövetség az elmúlt három évben a nyilvánosság előtt nem jelent meg. Ez alól csupán a tanév végi nagy találkozók kivételek, ahol az elnök rendszeresen felszólalt. Bolvári-Takács Gábor szervezeti és személyi változásokra tesz javaslatot, amelyhez kéri az észrevételeket.
ápr. 4. A Fővárosi Bíróság a 12.Pk.60.543/1996/5. számú végzésében a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete alelnökeként Heffler-Foltányi István helyett nyilvántartásba veszi Zelnik Csaba Ákost.
ápr. 14. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete elnökségi ülése. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bolvári-Takács Gábor, Zelnik Csaba Ákos, Heffler-Foltányi István. Napirend: a pénzügyi ügyviteli feladatok átadás-átvétele.
ápr. 25. Újszászy Kálmán elkészíti kiegészítő vitaaanyagát a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány működésének új alapelveiről.
ápr. 29. Elmarad a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának e napra tervezett ülése Sárospatakon.
máj. 2. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Felügyelő Bizottsága ülése Budapesten. Jelen van: Ladányi Pál, Koltai Péter, Lőrincz Szabolcs. Napirend: az alapítvány helyzetének megvitatása. Határozatok határidőkkel:

·      az alapítói döntéseket be kell szerezni a Felügyelő Bizottság hiányzó tagjaira, aug. 31-ig,

·      a kuratórium aug. 31-ig tegyen javaslatot az alapítók számára új kuratóriumra és Felügyelő Bizottságra, oly módon, hogy a kuratórium létszáma csökkenjen, tagjai az adományozattak szempontjából semleges személyek legyenek, a Sárospataki Református Kollégium intézményi képviselői a Felügyelő Bizottságban kapjanak helyet,

·      a kuratórium máj. 31-ig fogadja el az 1999. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a 2000. évi pénzügyi tervet.

máj. 9. Emlékünnepség Mátyás Ernő teológiai tanár halálának 50. évfordulója alkalmából Sárospatakon. Program:

·      Tudományos emlékülés a Sárospataki Református Kollégium Imatermében (előadók: Geréb Zsolt, Lenkeyné Semsey Klára, Győri István),

·      Emlékkiállítás megnyitása a Nagykönyvtárban (beszéd:Ködöböcz József),

·      Megemlékezés Mátyás Ernő sírjánál (beszéd:Kiss Pál),

·      Emléktábla avatás Mátyás Ernő Kazinczy utcai lakóházán (beszéd: Győri István).

máj. 9. Mátyás Ernő Alapítványt hoz létre 7 alapító magánszemély (családtag) Sárospatakon, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián folyó lelkészképzés és teológiai tudományos munka támogatására. Az alapítvány kezelését a Sárospataki Theológiai Alapítványra bízzák. Az alapítványi vagyon kolozsvári cserediákok költségeire és újszövetségi tanszéki kutató- és tanulmányi munka elismerésére fordítható.
máj. 10. Megjelenik Bolvári-Takács Gábor Pataki tudósok az Akadémián. A Magyar Tudományos Akadémia és a Sárospataki Református Kollégium szellemi kapcsolatai c. tanulmánya a Magyar Tudomány 45. évf. 5. számában (612–620. o.).
máj. 12. A Friensd of Sárospatak létrehozza a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Margaret-Nagy Osterhaven célalapítványát, abaúji származású diákok támogatására. Induló vagyonként máj. 2-án 20.000 USD csekket postáznak. Az alapítólevelet csak 2001. április 18-án írják alá.
máj. 13. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Napirend:

·      az alapítvány működésének új szervezeti kérdései, munkakörök, alapító okirat módosítás,

·      1999. évi mérleg és eredménykimutatás,

·      elkülönítetten kezelt alapítványok egységes szabályozása,

·      támogatási kérelmek.

máj. 15. Bolvári-Takács Gábor elkészíti a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat lapindítási koncepcióját.
máj. 22. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 67. klubestje. Program: tisztújító egyesületi közgyűlés, a vezetőség változatlan marad; majd Orosz György: Pályám emlékezete.
máj. 27. 223. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 3. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Benke István, Erdei Pálné, Dienes Dénes, Lontay László, Szabó Csaba, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán, valamint Ladányi Pál, Lőrincz Szabolcs. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Napirend és határozatok:

·      az alapító okirat módosításának elfogadása, benne 7 tagú új kuratórium: Lőrincz Szabolcs elnök, Koltai Péter, Ladányi Pál, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba Újszászy Kálmán tagok; a 3 tagú Felügyelő Bizottság elnöke Tukacs Béla, tagjai Dienes és Sinkóné Tóth Zsuzsanna.

·      a felügyelő bizottsági tagságot Erdei Pálné nem vállalja, helyette Sinkóné Tóth Zsuzsannát jelölik,

·      a Tanácsadó Testületbe felkérik Benke Istvánt, Bolvári-Takács Gábort, Egey Tibort, Erdei Pálnét, Deák Istvánnét,

·      a pénzügyek kezelői Tukacs Béla és Lőrincz Szabolcs,

·      1999. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadása,

·      2000. évi költségvetés elfogadása,

·      az elkülönítetten kezelt alapítványokról szóló beszámoló megvitatása,

·      Bertalan Imre 10.000 USD támogatásának elfogadása,

·      támogatási kérelmek (Győri Elek emlékkönyv, népfőiskola, gimnáziumi tanulmányi díjak, anyanyelvi tábor,).

jún. 13. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány részéről Tukacs Béla kiküldi az alapítóknak a módosított alapító okiratot, kérve a jóváhagyást június 30-ig.
jún. 24–25. Öregdiák-világtalálkozó Sárospatakon, a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója a Tiszáninneni Református Egyházkerületben program keretében.
jún. 26–30. Az újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémia eddigi végzettjeinek találkozója Sárospatakon, a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója a Tiszáninneni Református Egyházkerületben program keretében.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 11 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 1–9. XI. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, határon túli magyarok szekciója. Koordinátor: Bordás István. Az „A” szekció vezetője: Bolvári-Takács Gábor, animátor: Kelemen Judit. Balázsi Károly, Pék Éva. A „B” szekció vezetője: Dobrik István, animátor: Csetneki József. Hallgatók száma összesen: 29, tanárok és előadók száma: 14. A program idején két számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap XIV. évfolyama. Július 2-án „népfőiskolai nap” keretében megemlékezés és találkozó az Újszászy-ház kertjében, továbbá a népfőiskolai emléktábla, Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán sírjainak megkoszorúzása. A programot támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány.
júl. 17. – aug. 6. Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium külföldön élő, magyar származású 14-18 éves gyerekek számára. Szervezők: Sárospataki Református Kollégium, Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület, Magyarok Világszövetsége. A kollégium vezetője: Arday Géza.
júl. 21. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület szerződést köt Bolvári-Takács Gábor lapalapítóval, a Zempléni Múzsa című folyóirat kiadói feladatainak ellátásáról.
júl. 21. A Friends of Sárospatak 5000 USD csekket küld a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
júl. 27. A Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 20. századi nagy tanárnemzedékének emléktábláját, amelyen – elhalálozási időrendben – a következő nevek szerepelnek: Mátyás Ernő (1888–1950), Makkai Sándor (1890–1951), Marton János (1879–1955), Zoványi Jenő (1865–1958), Szabó Zoltán (1902–1965), Nagy Barna (1909–1969), Zsíros József (1900–1980), Koncz Sándor (1913–1983), Vassady Béla (1902–1992), Újszászy Kálmán (1902–1994). Az aktusra a „Coetus Theologorum” (a Kárpát-medencei magyar református teológiák tanári konferenciája) sárospataki éves tanácskozása alkalmából került sor.
aug. 1. Megbeszélést tart a Zempléni Múzsa leendő operatív szerkesztősége, résztvevők: Bolvári-Takács Gábor, Bordás István, Csetneki József.
aug. 22. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon alakuló ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága, amelynek alapító által felkért tagjai valamennyien pataki diákok és/vagy tanárok: Balázsi Károly, Dobrik István, Hörcsik Richárd, Jósvainé Dankó Katalin, Komáromy Sándor, Koncz Gábor, Lénárt Attila, Szathmáry Béla, Tamás Edit.
aug. 31. Bolvári-Takács Gábor a Pataki Diákok Szövetsége elnöksége számára elkészíti a Javaslat a Pataki Diákok Szövetsége reformjára c. munkaanyagot. Ebben áttekinti az eddig tevékenységet, illetve annak hiányát, javaslatokat fogalmaz meg a célok, a tisztségviselők, a működés és pénzügyek vonatkozásában, továbbá konkrét személyi és időütemezési javaslatokat tesz.
aug. I. Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskola, fő szervező: Csetneki József. Házigazda: Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola Sárospataki Tagiskolája.
szept. 18. Tukacs Béla benyújtja a bírósághoz a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány e napon keltezett, alapítók által jóváhagyott módosított alapító okiratát, kérve az új kuratórium és Felügyelő Bizottság nyilvántartásba vételét.
szept. 26. Előkészítő megbeszélés a Pataki Diákok Szövetsége átalakításáról Sárospatakon, a jövőben szerepet vállalók közreműködésével: Bolvári-Takács Gábor, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Pálfiné Laczkó Gabriella.
okt. 10. Kiküldik a Bolvári-Takács Gábor által készített Javaslat a Pataki Diákok Szövetsége reformjára c. vitaanyagot a Pataki Diákok Szövetsége elnökségi tagjai számára.
okt. 11. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete elnökségi ülése. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bolvári-Takács Gábor, Zelnik Csaba Ákos. Napirend: következő programok, az egyházkerület programjai, hírlevélszerkesztése, aktuális tanyilvántartás.
okt. 16. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete 68. klubestje.
okt. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 224. klubestje. Program: Zelnik Csaba Ákos: Szicsuáni kalandozások 2000 nyarán.
okt. 28. Elnökségi ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: Szabó Csaba, Kiss József, Bolvári-Takács Gábor, Kálmán Lajos, Nagy Béla, Újszászy Kálmán. Meghívott: Benke László. Levélben kimenti magát Darányi Lajos. Napirend:

·      az eddig végzett tevékenység értékelése (Bolvári-Takács Gábor: Javaslat a Pataki Diákok Szövetsége reformjára),

·      a 2000. évi tisztújító közgyűlés előkészítése,

·      javaslat az alapszabály módosítására (közhasznúság, új vezetési rend, tiszteletbeli tagság, szavazati arányok módosítása),

·      javaslat az új tisztségviselőkre,

·      javaslat a választmány összetételére,

·      javaslat tiszteletbeli tagokra,

·      a Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület tagfelvételi kérelme (elhalasztva a közgyűlés utánra).

okt. 28. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület tagjai a hagyományok ápolása céljából diófát ültetnek a Szinyei-ház kertjében. Ezzel szimbolizálják a sárospataki népfőiskolai hagyományok folytatását.
nov. 5. Ködöböcz József levele Gönczy Ákoshoz arról, hogy Fekésházy Károly elhunyta miatt az alapítók a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány új kuratóriumi tagjának Mizsák Bertalant kérték fel.
nov. 9. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése Ködöböcz József lakásán, a Rákóczi u. 21-ben. Jelen van: Gönczy Ákos, Karajz Géza, Mizsák Bertalan és Ködöböcz József. Napirend: Fekésházy Károly elhunyta miatt új kuratóriumi tag: Mizsák Bertalan, 2000. évi pénzügyi helyzet: jelenlegi vagyon 217.398 Ft. 1%-ból 81.422 Ft folyt be. Támogatások: Carolina Óvoda 60.000 Ft rajz- és techinkai eszközökre; Ködöböcz József: Lakóhelyünk, Sárospatak és körzete c. könyvére 35.000 Ft; jutalomkönyvek.
nov. 13. Megjelenik Ködöböcz József Lakóhelyünk, Sárospatak és körzete c. könyve. Kiadó: Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, Sárospatak, 2000. Terjedelem: 336 o. ISBN 963-00-4558-7
nov. 16. Szabó Csaba elnök kiküldi a Pataki Diákok Szövetsége tisztújító közgyűlésének meghívóját.
nov. 18. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Tukacs Béla, Dienes Dénes, Koltai Péter, Lőrincz Szabolcs, Lontay László, Szabó Csaba, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Távol: Ránki-Kovács Richárd, Újszászy Kálmán. Napirend:

·      Erdei Pálné 10 éves kuratóriumi munkájának megköszönése,

·      az Osterhaven-célalapítvány kamataiból ösztöndíjak a gimnáziumban,

·      tájékoztató levél támogatóknak a jövő év elején,

·      Török István lakása a Bertalan-házban 1991 szept. óta; nyugdíj után is maradhat,

·      támogatási kérelmek: Sipos György Torna Emlékverseny, népfőiskola, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma magyar tanári munkaközösség.

nov. 23. Elhunyt Czinke Ferenc (1926-2000) grafikusművész, pataki öregdiák, a Sárospataki Diákegylet volt fővédnöke, a Nemzedéki Népfőiskola megálmodója, életének 75. évében
nov. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 225. klubestje. Program: Nagy Károly: Emlékezés dr. Finkey Ferenc koronaügyészre, születésének 130. évfordulóján. Közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével.
nov. 30. Az ország 65 középiskolájában John Shirley kezdeményezésére, az AmCham és a Junior Achievement Magyarország által indított Businessről Ma Mindenkinek (BUMM) program keretében a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában fórumot tart a diákoknak négy volt pataki diák üzletember: Ránki-Kovács Richárd, Lőricz Szabolcs, Orosz János és Kovács F. László.
dec. 2. Tisztújító közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Református Kollégiumban. Jelen van: 19 fő, ebből 10 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Bolvári-Takács Gábor, Kálmán Lajos, Lőrincz Szabolcs, Erdei Pálné, Pálfiné Laczkó Gabriella, Dienes Dénes, Benke László, Takács Miklós, Zelnik Csaba, Kiss József) és 9 tanácskozási jogú résztvevő (Szabó Csaba, Malinkó János, Tukacs Béla, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Füsti-Molnár Szilveszter, Nagy Béla, Aros János, Erdős Tamás, Donkó József). Levezető elnök: Szabó Csaba. Napirend:

1. A szövetség eddigi tevékenysége, előadó: Szabó Csaba. A közgyűlés a szövetség alapítás óta végzett tevékenységét értékelve megállapította, hogy érdemi munkát nem sikerült végezni, mert a szervezeti struktúra nem kellő mélységű kialakítása és a végrehajtó apparátus hiánya ezt gátolta. A testületi vezetési modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert keveredtek az operatív és a képviseleti funkciók. A szövetség lényegi tevékenysége emiatt kizárólag a tagszervezetek saját munkájában mutatkozott meg.

2. Az alapszabály módosítása, előadó: Bolvári-Takács Gábor. Fő elemei: új székhely: Sárospatak, Rákóczi u. 1. helyett Kazinczy u. 40. (Bertalan-ház); a célok újrafogalmazása; a közhasznú jogállás megszerzése a közhasznú szervezetekről szóló 1997: CLVI. tv. alapján; a protokolláris és az operatív vezetési funkciók elkülönítése; a testületi vezetési elv helyett az ügyvezető elnöki, és a munkáját segítő alelnöki intézmény bevezetése. Tagsági formák: rendes tag (pataki öregdiák szervezetek, alapítványok, sárospataki iskolák), társult tag (sárospataki iskolai diákönkormányzatok), egyéni tag (sárospataki öregdiákok és tanárok), tiszteletbeli tag (pataki tanárként alkotó módon jelentősen hozzájárult a pataki nevelésügy sikereihez, vagy b) pataki diákként életútja során kimagaslóan eredményes tudományos, művészi vagy közéleti tevékenységet végzett, s ezzel öregbítette volt iskolája hírnevét, vagy c) a pataki iskolák, a város, a régió fejlesztéséért eredményesen tevékenykedett), pártoló tag. A tagfelvételről a választmány dönt.

3. A tisztikar és a felügyelő bizottság megválasztása, előadó: Bolvári-Takács Gábor. A választás eredménye: tiszteletbeli elnök: Maller Sándor; ügyvezető elnök (három év időtartamra): Bolvári-Takács Gábor; tiszteletbeli társelnökök: Benke László, Darányi Lajos, Kálmán Lajos, Takács Miklós, Újszászy Kálmán, mint a vidéki öregdiák baráti körök/egyesületek elnökei; alelnökök (három év időtartamra): Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. A tisztségviselőkön kívül a Választmány további tagjai: Adorján Imréné, A Ref. Koll. Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa kuratóriumának elnöke; Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója; Erdei Pál, a Sárospataki Református Kollégium Közigazgatói Hivatalának igazgatója; Hegedűs László, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója; Ködöböcz József, a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetője; Lénárt Attila, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója; Lőrincz Szabolcs, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának elnöke; Nagy Antal Mihály, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia dékánja, Stóka György, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület elnöke. A Felügyelő Bizottság elnöke: Soós Gyula, tagjai: Kiss József, Zelnik Csaba Ákos. A továbbiakban az adminisztrációt és a könyvelést Erdős Tamás alelnök felügyeli, akinek munkáját tiszteletdíjas ügyintézőként Jurkó Andrea irodavezető segíti.

dec. 8. Finkey Ferenc Emléknap Sárospatakon, a Legfőbb Ügyészség és a Jogászok a Kultúráért Alapítvány szervezésében. Program: tudományos ülés a Sárospataki Református Kollégium Imatermében, könyvbemutató, emléktábla koszorúzás, megemlékezés a sírnál.
dec. 8. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele a SZMT-székházban. Program: Király Zoltán beszél életéről és munkásságáról, majd a verseskötetének bemutatója.
dec. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 226. klubestje. Program: A magyar dal és ének estje, Béres Ferenc emlékére, közreműködik: Hatvani Kiss Gyöngyi.
dec. 31. Elhunyt Heffler-Foltányi István, a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete volt alelnöke, életének 78. évében.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 48.331 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszközállomány 5.175 ezer Ft, a többi forint és deviza pénzeszköz. Ezévi bevétele 11.056 ezer Ft, ebből adomány 7.925 ezer Ft (ebből belföldi adomány: 606 ezer Ft, 90 magánszemélytől és 3 intézménytől), szja 1%-ból 1.209.508 Ft, kamat és hozam 1.922 ezer Ft. Kiadások: 1.763 ezer Ft, ebből támogatások és ösztöndíjak 878 ezer Ft, kiadványok 357 ezer Ft, működésre 529 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete éves bevétele 124.674 Ft, kiadása 95.792 Ft, maradvány: 123.140 Ft.
az év során A Sárospataki Református Kollégium Alapítványon belül létrejön a Tukacs Béla – Kozsla András célalapítvány (induló vagyona 1.000 USD).
az év során Sárospatakon, a Kossuth u. 14. számú ház falán felavatják Harsányi István és Koncz Sándor teológiai tanárok emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.
az év során Megjelenik Csorba Sándor Reformkori diákegyesületek Patakon és a társalkodási egyesület Pozsonyban c. könyve. Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. Terjedelem: 312 o. ISBN 963-05-7757-7

Megjelenik az Adaléktár. Dokumentumok a Sárospataki Református Kollégium adattárában c. forráskiadvány (Acta Patakina III.). Szerkesztők: Deák Istvánné, Pálfiné Laczkó Gabriella, Misák Marianna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, 2000. Terjedelem: 296 o. ISBN 963-00-3092-6

2001
jan. 5. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2000. évi főbb gazdálkodási adatairól, kuratóriumának összetételéről, a Pataki Diákok Szövetsége megújulásáról és az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk.62.428/1997/5. számon nyilvántartásba veszi a Pataki Diákok Szövetsége közhasznú szervezeti jogállását, a székhelyváltozást (Rákóczi u. 1. helyett Kazinczy u. 40.), valamint az új képviselőt és tisztségviselőket.
jan. 15. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott első alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Napirend: 2001. évi munkaterv; 2001. évi költségvetési terv; az alelnökök közötti munkamegosztás; a Bertalan-ház hasznosítási lehetőségei; a Pataki Diák c. hírlevélkiadása; javaslat a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagjaira; javaslat a testületi ülések 2001. évi időpontjaira és helyszíneire; javaslat Lorántffy-díj alapítására.
jan. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 227. klubestje. Program: Régi és új anekdoták estje. Bemutató a IV. anekdotakötet kéziratából. Közreműködik: Király Zoltán, Bolvári-Takács Gábor, Szabó Csaba, Benke István.
febr. 3. Alakuló ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: a Nagykönyvtár Gutenberg terme. Jelen van: 10 fő (Bolvári-Takács Gábor, Dienes Dénes, Erdős Tamás, Ködöböcz József, Pálfiné Laczkó Gabriella, Lőrincz Szabolcs, Stóka György, Szabó Csaba, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Újszászy Kálmán), az ülés nem határozatképes. A konzultációs jelleggel tárgyalt napirend:

1.    Tájékoztató az eddig végzett szervezési és pénzügyi lépésekről (Pataki Diák hírlevél, címlista, honlap, Szervezeti és Működési Szabályzat).

2.    A választmány munkarendjének megbeszélése.

3.    Javaslat a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagjaira.

Szabó Csaba bejelenti, hogy Ábrahám András, Amerikában élő kutatóorvos 1000 dollárt adományoz a Pataki Diákok Szövetségének, működési költségekre.

febr. 3. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Napirend: a Bertalan-ház megtekintése; az ORTT jelentkezési felhívása; adminisztrációs ügyek (postafiók, irodavezető).
febr. 7. Elhunyt Maller Sándor (1917–2001), volt Angol internátusi igazgató, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli elnöke, életének 84. évében.
febr. 10. A Pataki Diákok Szövetsége 900 ezer Ft-os támogatási kérelmet nyújt be a Sárospataki Református Kollégium Alapítványhoz adminisztrációs és kommunikációs feladatainak ellátásához, egyúttal felajánlja közreműködését a Bertalan-ház irodai és vendégházi közös hasznosítására, valamint a IV.anekdotakötet megjelentetéséhez.
febr. 15. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 12.Pk.60/1990/28. számon részletes indokolást kér a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratának módosításában a kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzéséhez.
febr. 17. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Matáv Zeneházban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba Újszászy Kálmán; Tukacs Béla, Sinkóné Tóth Zsuzsanna, Dienes Dénes. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter. Napirend:

·      az ülésrend megállapítása: felváltva lesz Budapesten és Sárospatakon,

·      Koltai Péter pénzügyi alelnökké választása,

·      2000. évi beszámoló elfogadása,

·      2001. évi költségvetés elfogadása,

·      a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Pénzügyi Szabályzat módosítása,

·      a Bertalan-ház hasznosításának hosszú távú koncepciója elfogadása: pataki öregdiákok háza, a Pataki Diákok Szövetségével közös üzemeltetésben,

·      tanári lakásproblémák megvizsgálása,

·      támogatási kérelmek: színjátszókör, ösztöndíjak, Maller Sándor temetési költségei.

febr. 21. Maller Sándor, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli elnökének temetése Sárospatakon, a református temetőben. A PADISZ nevében Bolvári-Takács Gábor búcsúztatja.
febr. 21. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szabó Csaba. Napirend: emlékezés Maller Sándorra, hozzájárulás a temetés költségeihez; a február 3-ai választmányi ülés tanulságai; az ORTT jelentkezési felhívása; a Sárospataki Református Kollégium Alapítványhoz benyújtott pályázat; az országgyűlési (beadva) és a kulturális minisztériumi (beadás előtt) pályázatok; aktuális szervezeti, pénzügyi kérdések és tennivalók.
febr. Megjelenik a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat I. évf. 1. száma. ISSN 1585-7182. Szerkesztőség: Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő, Bordás főszerkesztő-helyettes, Csetneki József grafikai szerkesztő. Szerkesztőbizottság: Balázsi Károly, Bolvári-Takács Gábor, Dobrik István, Hörcsik Richárd, Jósvainé Dankó Katalin, Komáromy Sándor, Koncz Gábor, Lénárt Attila, Szathmáry Béla, Tamás Edit. Szerkesztőségi titkár: Tóthné Kovács Katalin. Fővédnök: Habsburg Ottó, védnökök: Balassa Iván, Jakab István, Orosz István. A lap tudatosan felvállalja a pataki öregdiák mozgalom értékeinek népszerűsítését. Emellett a következő években rendszeresen közli már nem élő pataki tanárok, tudósok eddig kiadatlan, vagy nehezen hozzáférhető műveit. Az első számot Czinke Ferenc grafikusművész alkotásai illusztrálják, akiről a lap nekrológot és művészportrét közöl, s aki 1989-ben elsőként javasolta a folyóirat létrehozását.
márc. 1. Tukacs Béla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak írott levelében visszavonja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kiemelkedően közhasznú jogállásának megszerzésére irányuló beadványát, de kéri az alapító okirat módosítás és az új összetételű kuratórium és Felügyelő Bizottság nyilvántartásba vételét.
márc. 1. A Zempléni Múzsa c. folyóirat I. évf. 1. számának megjelenéséhez Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere, Min.870/2001. számú határozatával, a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete terhére 300.000,- Ft támogatást ad.
márc. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 228. klubestje. Program: Rómeó és Júlia –a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak előadása, rendező: Lénárt Attila, vendég: Mészöly Dezső. Helyszín: Matáv Zeneház.
márc. 3. A Zempléni Múzsa I. évf. 1. számának lapbemutatója a sárospataki Rákóczi-várban, a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület szervezésében.
márc. 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 12.Pk.60/1990/30. számú végzésében tudomásul veszi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratának módosítását, egyúttal nyilvántartásba veszi Lőrincz Szabolcsot az Alapítvány elnökeként, egyben képviselőként.
márc. 12. A Pataki Diákok Szövetsége a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 56. § (1) bek. e) pontja szerint jelentkezik az ORTT-nél a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumaiban részt vevő civil képviselők kiválasztási eljárásában való részvételre. A sorsoláson nem kap mandátumot.
márc. 26. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Napirend: ügyvezető elnöki beszámoló aktuális kérdésekről (pályázatok, szervezeti ügyek, stb.); döntés a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról; a Bertalan-ház hasznosításának ügyében tett eddigi lépések: Öregdiák Vendégház, mint nem kereskedelmi célú szálláshely szolgáltatás; a június 23-ra tervezett közgyűlés előkészítése (alapszabály módosítás, választmány átalakítása, tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok választása, emlékbeszédek); a 2001. évi munkatervből adódó egyéb feladatok (honlap, Pataki Diák hírlevél stb.).
márc. 26. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága.
márc. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 229. klubestje. Program: Berey Zoltán: Húsz év Afrikában.
márc. 31. Alapításának 10. évfordulója alkalmából Sárospatakon ünnepséget tart A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa.
ápr. 3. A Pataki Diákok Szövetsége benyújtja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a Pataki Diák c. hírlevélnyilvántartásba vételi kérelmét.
ápr. 5. Bolvári-Takács Gábor Csetneki Józsefet kéri fel a Pataki Diákok Szövetsége saját grafikai arculati elemeinek (logo, betű, szín) megtervezésére, a feladat májusra teljesül.
ápr. 5. Bolvári-Takács Gábor levélben hívja fel Velkey László igazgató figyelmét az Árpád Vezér Gimnázium csatlakozási lehetőségére a Pataki Diákok Szövetségéhez.
ápr. 5. A Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület megerősíti 1998-as tagfelvételi kérelmét a Pataki Diákok Szövetségébe. A vezetőség: elnök: Majorovits Endre, alelnök: Arday Géza, titkár: Torda Eszter.
ápr. 15. A Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület vállalkozói szerződést köt a PADISZ honlapjának elkészítésére, továbbá a 2001–2002. évekre megbízási szerződést a folyamatos karbantartásra.
ápr. 23. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2.4/556/2001. számon nyilvántartásba veszi a Pataki Diákok Szövetsége Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele c. periodikáját.
ápr. 23. Nagy Károly ny. ügyész, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre elnöke kezdeményezésére Budapesten, a Shakespeare Kávéház-Étteremben, „in memoriam Maller Sándor” megalakul a 21 tagú Budapesti Shakespeare-szobor Bizottság, amelyben pataki öregdiákok is részt vesznek: az elnök Mészöly Dezső, továbbá Bolvári-Takács Gábor, Deme Péter, Koncz Gábor, Lojkó Lakatos József, Ruttkay Kálmán. A bizottság célja az ausztráliai Ballarat város főterén 1960 óta álló, kétméteres bronz Shakespeare-szobor (Mészáros Andor alkotása) másolatának Budapesten történő felállítása.
máj. 2. Bolvári-Takács Gábor kéri az Országgyűlés elnökétől, az Országgyűlés Házszabályairól szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat 141.§-a alapján, a Pataki Diákok Szövetsége, mint kulturális célú társadalmi szervezet jegyzékbe vételét. A „lobbilistán” történt nyilvántartásba vételt az Országgyűlés elnöke 431. sorszámon visszaigazolja.
máj. 4. Maller Sándor: Az Európa-eszme c. posztumusz könyvének bemutatója a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó rendezésében Budapesten, a Libri Könyvpalotában. A szerző életművéről megemlékezik Bolvári-Takács Gábor.
máj. 5. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület székháza. Jelen van: 10 fő (Bolvári-Takács Gábor, Darányi Lajos, Győri István, Kálmán Lajos, Ködöböcz József, Pálfiné Laczkó Gabriella, Lőrincz Szabolcs, Stóka György, Szabó Csaba, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó), valamint meghívottként Bertalan Imre és leánya. Az ülés nem határozatképes. A résztvevők megvitatják a napirenden levő kérdéseket, és azzal a megszorítással hoznak határozatokat, hogy a közgyűléstől kérni fogják ezek utólagos érvényesítését. Napirend és határozatok:

1.    Az előzetesen kiküldött írásbeli ügyvezető elnöki beszámoló, valamint az Erdős Tamás alelnök által beadott írásbeli tájékoztató tudomásul vétele.

2.    A tiszteletbeli tagok létszámának maximálása 25 főben.

3.    A választmány javasolja a közgyűlésnek, hogy a tiszteletbeli alelnököt alapszabály módosítással válassza meg tiszteletbeli taggá.

4.    A tiszteletbeli tagok személyére vonatkozó névsorjavaslat elfogadása.

5.    A Pataki Diákok Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

6.    A Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület tagfelvételi kérelmének elfogadása.

7.    A 2001. június 23-ra összehívandó közgyűlés napirendjének jóváhagyása.

8.    A választmány háromtagú munkacsoportot hozott létre (Bolvári-Takács Gábor, Lőrincz Szabolcs, Szabó Csaba) a választmány összetételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések felülvizsgálatára, és a közgyűlés számára javaslat megtételére.

9.    A választmány meghallgatja Bertalan Imre nagytiszteletű úr javaslatait az öregdiák mozgalom erősítéséről (a Friends of Sárospatak szervezetileg történő csatlakozása, a honlap amerikai kapcsolatai), és megbízza Szabó Csaba alelnököt a további kapcsolattartással.

máj. 8. A Pataki Diákok Szövetsége 900 ezer Ft támogatási kérelmet nyújt be a Sárospataki Református Kollégium Alapítványhoz honlap készítésre és karbantartásra, a Pataki Diák c hírlevélre (évi három szám, 2000 pl.: szerkesztés, nyomda, postázás).
máj. 19. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma könyvtárában. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Koltai Péter, Ladányi Pál, Ránki-Kovács Richárd, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla, Sinkóné Tóth Zsuzsanna, Dienes Dénes. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit, Erdős Tamás. Napirend:

·      Erdős Tamás tájékoztatója a Bertalan-ház felújítási pályázatról,

·      Bertalan-ház ügyében felelősök: Lontay László, Újszászy Kálmán,

·      a Pataki Diákok Szövetsége 900 ezer Ft kérelmének támogatása,

·      támogatási kérelmek: Országos Vers- és Prózamondó Verseny (igen), Bertalan Imre magyarországi előadása (igen); Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kórusa (nem),

·      Támogatási Bizottság létrehozása (Koltai Péter, Ladányi Pál, Lőrincz Szabolcs, Ránki-Kovács Richárd) egységes rendszer kidolgozására.

máj. 21. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete klubestje. Program: Joób Mária: Rácz István emlékezete.
máj. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 230. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 21–22. A 800 éves város, Patak c. kiállítás megnyitása, valamint tudományos konferencia Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban, több pataki neveléstörténeti vonatkozású előadással.
jún. 23. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: 12 fő, ebből 8 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Benke István, Mizsák Bertalan, Kálmán Lajos, Szabó Csaba, Darányi Lajos, Bolvári-Takács Gábor, Lőrincz Szabolcs, Pálfiné Laczkó Gabriella) és 4 tanácskozási jogú résztvevő (Erdős Tamás, Dobay Béla, Sipos István, Laár Tibor). Levezető elnök: Erdős Tamás. Napirend:

1.    Ügyvezető elnöki beszámoló az eddigi tevékenységről, a május 5-ei választmányi határozatok megerősítése.

2.    Javaslat az alapszabály módosítására.

3.    Tiszteletbeli tagok választása.

4.    Emlékbeszédek: Sipos István Nyiry Istvánról, Dobay Béla Fogarasi Jánosról, Bolvári-Takács Gábor Maller Sándorról.

Az alapszabály módosítás elemei: a tiszteletbeli tagok számának maximálása 25 főben; az tagszervezeti vezetők hivatalból fennálló választmányi tagságának megszüntetése, mert nagyon elfoglaltak; a választmány határozatképességének biztosítása az újbóli összehívás lehetőségének szabályozásával; a korábbi tiszteletbeli alelnök és a tiszteletbeli választmány tagjai részére a tiszteletbeli tagság intézményének ipso facto biztosítása.

A közgyűlés titkos szavazással 13 tiszteletbeli tagot választ, 7 fő – korábbi tisztsége alapján – hivatalból lett tiszteletbeli tag, további 5 hely egyelőre betöltetlen maradt. A jelöltlistán 42 név szerepelt. A Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagjai lettek: 1. A Tiszteletbeli Választmány 1996-ban megválasztott, még élő tagjai: Bertha Zoltán, Csuhaj Varjú Imre, Harsányi István, Kovács Bálint, Ködöböcz József, Palumby Gyula; 2. A Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli alelnöke, Bertalan Imre, 3. A szavazás végeredményeként: Barsi Ernő hegedűművész, ny. főiskolai tanár; Benke György református lelkész, ny. gyűjteményi igazgató; Demeter Gyula ny. gimnáziumi tanár; Dobos László Kossuth-díjas író, volt miniszter; Fekete Gyula József Attila-díjas író; Kürti László református lelkész, volt püspök; Mészáros István református lelkész, egyetemi tanár, volt püspök; Mészöly Dezső Kossuth-díjas költő, műfordító; Eugene Osterhaven professzor, a Friends of Sárospatak vezetője; John Shirley diplomata, az Amerikai Egyesült Államok volt nagykövete; Sipos István ny. gimnáziumi tanár; Stumpf István, a politikatudomány kandidátusa, volt kancelláriaminiszter; Vitányi Iván, a szociológiai tudomány doktora, országgyűlési képviselő.

jún. 23–24. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. 25. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága.
jún. 29. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele: Pataki juniális Mályiban, a Tó Hotelben. Vendég: Bolvári-Takács Gábor, aki pályájáról, a Zempléni Múzsáról és a Pataki Diákok Szövetségéről beszél.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 12 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 1. Bolvári-Takács Gábor létrehozza a Pataki Diákok Szövetsége Elnöki Tanácsadó Testületét, amelynek tagjaivá Karasszon Dénest, a Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli elnökét, a Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja alelnökét, valamint Tukacs Bélaélát, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Felügyelő Bizottsága elnökét kéri fel.
júl. 8–14. XII. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, határon túliak számára két csoportban. Koordinátor: Bordás István. A társadalomismereti szekció vezetője: Balázsi Károly, animátor: Pék Éva. A művészeti szekció vezetője: Bolvári-Takács Gábor, animátor: Kelemen Judit. Hallgatók száma összesen: 23, tanárok és előadók száma: 13. A program idején egy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap XV. évfolyama.
júl. 27. Sárospatakon megnyílik a pataki öregdiák, képzőművész, Urbán György Műveinek Galériája. Beszédet mond: Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.
aug. 1. Bolvári-Takács Gábor – Lőrincz Szabolcs 2001. június 6-ai ötlete nyomán – megfogalmazza a Pataki Diákok Emléknapja létrehozására és megünneplésére vonatkozó javaslatát. Az Emléknap célja új hagyomány megteremtése, amely segít erősíteni a diákmozgalmat, miközben nem próbálja meg kisajátítani az intézmények önálló hagyományait, egyben új színfoltot hoz a város életébe.
aug. 23. Bolvári-Takács Gábor tájékoztatót tart a Pataki Diákok Szövetsége céljairól, tevékenységéről a Református Kollégium Gimnáziuma tantestülete előtt.
aug. 24. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. Napirend: az ügyvitel és az intézményszerű működés kérdései; pályázataink eddigi eredményei; javaslat a Pataki Diákok Emléknapjának létrehozására és megünneplésére; az internetes honlap; a Pataki Diák c. hírlevél; Maller Sándor sírjának gondozása.
aug. 27. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága.
aug. 27. v. 30? Országos Református Tanévnyitó Ünnepély és a Sárospataki Református Kollégium tanévnyitója Sárospatakon, a református templomban, Orbán Viktor miniszterelnök részvételével és ünnepi beszédével.
aug. A Zempléni Múzsa I. évf. 3. számában megjelennek Dobay Béla: Fogarasi János, a sokoldalú nyelvtudós, valamint Sipos István: A polihisztor Nyiry István emlékezete c., június 23-án elhangzott emlékbeszédei.
szept. 1. Bolvári-Takács Gábor A pataki diákvilág anekdotakincse III. kötet c. kiadványnak a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma által felkért szerkesztő bizottságát a Pataki Diákok Szövetsége munkacsoportjává nyilvánítja (vezetője: Király Zoltán, tagjai: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey Tibor, Lázár Oszkár, Szabó Csaba). A testület feladata a pataki anekdoták gyűjtése, szerkesztése és sajtó alá rendezése.
szept. 10. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott koordinációs értekezlet. Résztvevők: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella. Témakörök: a szeptember-decemberi munkaterv megvitatása¸ a Bertalan-ház felújításának és az iroda kialakításának kérdései; a PADSZ leporelló szövegének véglegesítése; a Pataki Diák c. hírlevél1. száma tartalmának megállapítása; a Pataki Diákok Emléknapja programjának véglegesítése.
szept. 16. Bolvári-Takács Gábor, a Pataki Diákok Szövetsége nevében, levélben kér hozzájáulást Korsós Istvántól, a Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa elnökétől, a Pataki Diákság Emlékoszlopának elhelyezésére az Iskolakertben. Igenlő választ kap nov. 13-án.
szept. 24. A Pataki Diákok Szövetsége bejelenti igényét a www.padisz.hu domain névre.
okt. 3. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége együttműködési szerződést köt az Alapítvány tulajdonát képező, Sárospatak, Kazinczy u. 40. szám alatti lakóház (Bertalan-ház) felújítására és átalakítására, valamint ingatlan használati szerződést az épület és a hozzá tartozó 1293 m2 terület PADISZ általi üzemeltetésére. Ehhez a PADISZ 200.000 Ft-ot nyert pályázaton, az Alapítvány biztosít további 800.000 Ft-ot. Az épületben vendégszobákat és irodát alakítanak ki.
okt. 3. Bolvári-Takács Gábor felkéri Kántor István szerkesztőt a Pataki Diákok Emléknapja sajtófőnöki tisztségére.
okt. 8. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. Napirend: a Bertalan-ház berendezése és működtetése; a PADISZ leporelló; a Pataki Diák hírlevél tartalma; egyéb aktuális ügyek.
okt. 13. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Matáv Zeneházban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Koltai Péter, Ladányi Pál, Lontay László, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán, Tukacs Béla. Meghívott: Bolvári-Takács Gábor, Gallyasné Szilágyi Edit. Napirend:

·      beszámoló az elmólt időszak eseményeiről, folyó ügyek áttekintése,

·      tájékoztató a Pataki Diákok Szövetsége tevékenységéről (Bolvári-Takács Gábor),

·      alapítványi támogatási rendszer elfogadása (öregdiák mozgalom, informatikai fejlesztések, tanári kar),

·      a gimnázium által benyújtott pályázatokat összesen 115.000 forinttal támogatja (Szabó Károly atlétikai emlékverseny, Sipos György torna emlékverseny, nagyenyedi református kollégium vendégül látása).

okt. 16. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele a Kolping Házban. Program: anekdota-est Király Zoltán és Benke István közreműködésével, az anekdotakincs IV. kötete számára.
okt. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 231. klubestje. Program: közgyűlés. Levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor. Egyesületi beszámoló: Újszászy Kálmán. Tájékoztató a Pataki Diákok Szövetsége tevékenységéről: Bolvári-Takács Gábor. Személyi változás: Zelnik Csaba elfoglaltságai miatt lemond, helyette az alelnök-pénztáros Helesfai Szilárd.
okt. Elkészül és elérhető a Pataki Diákok Szövetsége honlapja: www.padisz.hu. Tervezett végleges szerkezete: I. általános információk (alapadatok, tisztségviselők, alapszabály, munkaterv/eseménynaptár, kiadványok, közhasznúsági jelentés). II. történet. III. tagszervezetek, tagintézmények (15 tagszervezet linkjével vagy saját lapjával). IV. tiszteletbeli tagok. V. öregdiák adatbázis (érettségi és végzős névsorok). VI. híres pataki diákok és tanárok (híres diákok, híres tanárok, MTA-tagok, Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjasok, politikusok).
okt. Elkészül a Pataki Diákok Szövetsége leporellója 500 pl-ban, tervezte: Csetneki József.
okt. Megjelenik a Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele I. évf. 1. száma. Terjedelem: 16 o. Formátum: A/5. Példányszám: 3000. Szerkesztőbizottság: Bolvári-Takács Gábor elnök, Laczkó Gabriella felelős szerk., Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó szerk. Nyomdai előkészítés: Csetneki József. A megjelenést a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatta. A hírlevéla terv szerint 2002-től évi három alkalommal beszámol a Pataki Diákok Szövetsége és a tagszervezetek eseményeiről.
nov. 6. Bolvári-Takács Gábor a Pataki Diákok Szövetsége élén betöltött tisztsége miatt Újszászy Kálmánnak írott levelében lemond a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete alelnöki-titkári posztjáról, nov. 30-ai hatállyal. (A lemondást a közgyűlés 2007. (!) december 14-ig nem tárgyalja.)
nov. 8. Bolvári-Takács Gábor a Pataki Diákok Szövetsége választmányi ülése meghívója kiküldésekor közli a tagszervezetekkel, hogy a nov. 17-re tervezett évi rendes közgyűlés összehívásától eltekint, mert a júniusban tartott rendkívüli közgyűlésre, és a decemberben tartandó díszközgyűlésre tekintettel a tagszervezetek és tagintézmények vezetőit nem kívánja terhelni.
nov. 16. Bolvári-Takács Gábor Módszertani szempontok a pataki diákmozgalom történetének kutatásához címmel előadást tart a Magyar Comenius Társaság tudományos felolvasó ülésén. Megjelenik: in: Ködöböcz József (szerk.): Comenius és a hazai művelődés. Bibliotheca Comeniana IX., Sárospatak, 2002. 199–205. o.
nov. 16. Újszászy Kálmán, mint a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete elnöke levélben fejezi ki a tagok tiltakozását Vitányi Iván tiszteletbeli tagsága ellen, s a tiszteletbeli tagság intézményét „ostobaságnak tartja.” Kéri a választmányt, hogy ezt tűzze napirendre.
nov. 17. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemények Adattára. Jelen van: 8 fő (Benke László, Bolvári-Takács Gábor, Donkó József, Erdős Tamás, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Újszászy Kálmán). Napirend és határozatok:

1.    A felújított Bertalan-ház megtekintése.

2.    Beszámoló a legutóbbi eseményekről és eredményekről (honlap, Pataki Diák hírlevél, pályázatok).

3.    A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tagfelvételi kérelmének elbírálása: választmány a döntést a következő ülésre halasztotta, addig a társelnökök kikérik a tagszervezetek véleményét.

4.    A december 14-ei Pataki Diákok Emléknapja előkészítése.

5.    Az öregdiákok lehetőségei a sárospataki Fellegvár hasznosításában.

6.    Egyebek: A választmány megvitatja a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete levelét, amelyet Újszászy Kálmán olvas fel, s amelyben kifogásolják Vitányi Iván tiszteletbeli taggá választását. A választmány elismeri, hogy a Szövetség és a tagszervezetek kapcsolatában az információáramlás nem mindig volt megfelelő. Bár a tagszervezetek elnökei egyben a Szövetség társelnökei, a döntés előkészítés nem zajlott intézményes keretek között. Ezért a Választmány úgy határoz, hogy a jövőben minden nagy horderejű döntés előtt meg kell kérdezni a tagszervezetek véleményét. Ami a konkrét esetet illeti, Vitányi Iván tiszteletbeli tagságáról a Szövetség legfelső szerve, a közgyűlés, titkos szavazással határozott, ennek megváltoztatására a választmány nem jogosult, és nem tartja indokoltnak a kérdés későbbi napirendre tűzését.

nov. 19. Elhunyt E. Kovács Kálmán (1912–2001) költő, ny. tanítóképzős tanár, a Sárospatak, te bodrogparti Athén… kezdetű diákdal szövegírója, életének 90. évében.
nov. 20. Budapesten, a Kálvin téri református gyülekezeti teremben találkozót tart a Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja.
nov. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 232. klubestje. Program: A magyar dal és ének estje, Béres Ferenc emlékére. Közreműködnek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kórusának öregdiák tagjai, szervező: Földy Ferenc Gábor.
nov. A Zempléni Múzsa I. évf. 4. számában megjelenik a Czinke Ferenc: Fővédnöki székfoglaló a Sárospataki Diákegylet közgyűlésén, 1989. c. dokumentum 72–77. o.
dec. 6. Az I. Pataki Diákok Emléknapja budapesti előzetes sajtótájékoztatója a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, sajtófőnök: Kántor István.
dec. 8. Az ügyvezető elnök által összehívott Pataki Diákok Szövetsége alelnöki értekezlet keretében bejárás Sárospatakon, A Művelődés Házában, a dec. 14-ei díszközgyűlés helyszínén.
dec. 10. Nedbál Miklós Sárospataki emléknap c. cikke a Magyar Nemzetben az I. Pataki Diákok Emléknapjáről.
dec. 14. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi az I. Pataki Diákok Emléknapját Sárospatakon. Program:

1. A Pataki Diákok Szövetsége díszközgyűlése A Művelődés Háza nagytermében. Levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor. A lebonyolításban közreműködnek: Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella és Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó.

·      A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak műsora (Cs. Szabó László: Őszi napok Patakon, részlet – elmondja: Farkas Zsuzsanna; Castrede: Trió III-IV. t. – előadják: Kerékgyártó Orsolya, Stumpf Evelin, Komáromi Eszter; a műsort összeállította: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó).

·      Bolvári-Takács Gábor ügyvezető elnök ünnepi beszéde.

·      A 2001 júniusában megválasztott tiszteletbeli tagok avatása, díszoklevelek és plakettek átadása. A tiszteletbeli tagok a színpadon helyezkednek el, jelen van: Barsi Ernő, Benke György, Bertha Zoltán, Csuhaj Varjú Imre, Demeter Gyula, Dobos László, Fekete Gyula, Harsányi István, Ködöböcz József, Kürti László és Sipos István. Földrajzi távolság, egészségi ok, vagy más elfoglaltság miatt kimentette magát Bertalan Imre, Kovács Bálint, Mészáros István, Mészöly Dezső, Eugene Osterhaven, Palumby Gyula, John Shirley, Stumpf István és Vitányi Iván. Elhangzott laudációk: Balázsi Károly Barsi Ernőről, Dienes Dénes Benke Györgyről, Tukacs Béla Bertalan Imréről, Fehér József Bertha Zoltánról, Fehér Erzsébet Csuhaj Varjú Imréről, Lénárt Attila Demeter Gyuláról, Komáromy Sándor Dobos Lászlóról, Dobay Béla Fekete Gyuláról, Földy Ferenc Harsányi Istvánról, Stóka György Kovács Bálintról, Hegedüs László Ködöböcz Józsefről, Újszászy László Kürti Lászlóról, Győri István Mészáros Istvánról, Sinkóné Tóth Zsuzsanna Mészöly Dezsőről, Újszászy Kálmán Eugene Osterhavenről, Erdei Pálné Palumby Gyuláról, Soós Gyula John Shirley-ről, Velkey László Sipos Istvánról, Komáromi Éva Stumpf Istvánról, Koncz Gábor Vitányi Ivánról.

·      A tiszteletbeli tagok nevében Harsányi István köszöntője.

2. Állófogadás A Művelődés Háza pódiumtermében: pohárköszöntő: Erdős Tamás, majd A pataki diákvilág anekdotakincse IV. kötetének sajtóbemutatója. Bemutatja: Szabó Csaba. (A pataki diákvilág anekdotakincse, IV. kötet. Feldolgozta és sajtó alá rendezte Király Zoltán. Szerkesztők: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey Tibor, Király Zoltán, Lázár Oszkár, Szabó Csaba. Kiadja a Pataki Diákok Szövetsége, Sárospatak. Terjedelem: 260 o. ISBN 963-00-8833-9. Megjelent 2000 példányban. A kötet megjelenését a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatta.)

3. Programok A Művelődés Háza földszinti folyosóján: Kiállítás a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagjainak munkáiból, életútjáról (rendezte: Halász Magdolna könyvtárigazgató); az új anekdotakötet és más kiadványok árusítása.

4. A Pataki Diákság Emlékoszlopának felavatása az Iskolakertben. Király Zoltán: Diákszívű város – elmondja: Marton Mónika 11/c; Lőrincz Szabolcs avatóbeszéde.

5. Barsi Ernő, Benke György és Fekete Gyula tiszteletbeli tagok találkozója a gimnazistákkal a Református Kollégium Imatermében, a beszélgetést vezeti Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó.

dec. 14. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 233. klubestje. Program: kihelyezett klubtalálkozó: részvétel a Pataki Diákok Emléknapján, Sárospatakon.
dec. 18. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele az SZMT-székházban. Program: Kis Károly szikszói körzeti orvos könyvének bemutatója, továbbá Tiszteletbeli Pataki Diák címek adományozása.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 47.651 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 5.097 ezer Ft. Ezévi bevétele 11.141 ezer Ft, ebből adomány 1.790 ezer Ft (benne 35 magánszemély és 7 egyházközség, illetve cég), szja 1%-ból 1.229 ezer Ft, kamat és hozam 7.007 ezer Ft. Kiadások: 4.321 ezer Ft, ebből gimnáziumi és teológiai támogatások és ösztöndíjak, kulturális és sportrendezvények 1.046 ezer Ft, PADISZ támogatása 900 ezer Ft, kiadványok 851 ezer Ft (benne: A pataki diákvilág anekdotakincse IV. kötet 800 ezer Ft), működésre 724 ezer Ft, Bertalan-ház belső felújítására 800 ezer Ft.
dec. A Sárospataki Hírlap I. évf. 1. számának 6. oldalán cikk jelenik meg A Pataki diákok emléknapja címmel, amelyben közlik Lőricz Szabolcs emlékoszlop-avató beszédét és a tiszteletbeli tagok névsorát is.

A Helyi Krónika VIII. évf. 12. számának 4. oldalán Emlékező pataki diákok címmel rövid híradás jelenik meg az I. Pataki Diákok Emléknapjáról.

az év során Megjelenik a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve (19982001) c. kiadvány. Összeállította: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 2001. Terjedelem: 128 o.

Megjelenik az Akik előttünk jártak c. könyv, a tiszáninneni református lelkészek életrajzaival. Szerkesztő: Benke György. Kiadja a Tiszáninneni Református Egyházkerület, Miskolc, 2001. Terjedelem: 255 o. ISBN 963-00-9051-1

Megjelenik Barsi Ernő „Bodrog partján nevekedett tulipán…” Sárospataki diákdalok a 18. századból c. cd-lemeze. A dalokat előadja a Melodiárium Kamarakórus. Kiadó: Harmónia Hangstúdió, HCD112. A hangfelvétel 1999-ben készült a ménfőcsanaki Bezerédj Kápolnában.

az év során A Sárospataki Református Kollégium udvarán felavatják a református lelkész gályarabok, köztük a volt pataki diákok emléktábláját, szabadulásuk 325. évfordulója alkalmából.
az év során A Pataki Diákok Szövetsége a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól adminisztrációs és kommunikációs feladatainak ellátásához (Pataki Diák hírlevél, honlap, emléknap) 900.000 Ft céltámogatást, a Bertalan-ház felújításához 800.000 Ft céltámogatást kapott. Dr. Ábrahám András, Amerikában élő kutatóorvos 1000 dollárt adományozott, működési költségekre. Pályázatok alapján, általános működési támogatásként az Országgyűlés társadalmi szervezetek 2001. évi pályázatán a 32/2001. (V.14.) OGY sz. határozat alapján 180.000 Ft, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 200.000 Ft támogatásban; a Bertalan-ház felújításához az Ifjúsági és Sportminisztériumtól 200.000 Ft kiegészítő támogatásban részesült. A Pataki Diákok Szövetsége összes éves bevétele 2.560.231 Ft.
2002
jan. 1. Hatályba lép a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2001:CVI. tv., amely szigorítja a bírósági eljárási rendet, és módosítja az alapítványokkal kapcsolatos Ptk. rendelkezéseket, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997:CLVI. tv-t..
jan. 21. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága. A testületből kiválik Hörcsik Richárd és Lénárt Attila, új tag: Fehér József.
jan. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 234. klubestje. Program: Deme László: Beszélgetés „kis nyelvünk” jövőjéről.
jan. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele a pataki öregdiákokhoz a 2001. évi bevételekről és kiadásokról és tevékenységről, a Bertalan-házról, a támogatási irányelvekről, az 1%-os szja-felajánlásokról, aláíró: Lőrincz Szabolcs.
febr. 9. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon első alkalommal ülésezik saját ingatlanjában, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Koltai Péter, Ladányi Pál, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba Újszászy Kálmán; Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit, Lénárt Attila. Távol: Tukacs Béla. Napirend:

·      2001. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      tájékoztató a Gimnázium munkaprogramjáról,

·      korábbi határozatok áttekintése,

·      2002. évi költségvetés elfogadása,

·      támogatási kérelmek, ösztöndíjak: a Gimnázium számára ez évre szóló 800.000 Ft-os szabad rendelkezésű támogatási keretösszeg; ösztöndíjak alapítása: 150-150 ezer Ft éves összeggel „A Tudományos Munkáért” címmel, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, valamint „A Teológiai Oktatásért” címmel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia számára, 200-200 ezer Ft összeggel angol nyelvterületre történő kiutazás támogatása egy gimnáziumi tanuló számára, illetve tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

febr. 11. A Pataki Diákok Szövetsége támogatási megállapodást köt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvánnyal 2000 db A pataki diákvilág anekdotakincse IV. c. kötet átadás-átvételéről, természetbeni támogatásként, összesen 851.200 Ft névleges értékben. Az értékesítésből származó bevétel a továbbiakban Pataki Diákok Szövetségét illeti.
febr. 18. Elhunyt Kőrös Endre (1927–2002) volt pataki diák, kémikus, akadémikus, életének 75. évében, akit az ügyvezető elnök a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli elnökének kívánt jelölni.
febr. 25. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Napirend: megemlékezés Kőrös Endréről és E. Kovács Kálmánról; a Pataki Diákok Emléknapjának visszhangja, a távol levő tiszteletbeli tagoknak történt oklevélátadások; a Pataki Diákok Szövetsége iroda és adminisztráció helyzete; összefoglaló a tavalyi költségvetésünkről és az idei tervekről; 2002. évi munkaterv, benne: Hírlevél megjelenése, Kossuth-emlékév, idei Pataki Diákok Emléknapja-program, Bertalan-ház hasznosítása, júniusi közgyűlés, emlékbeszédek; tagsági kérdések: Árpád Vezér Gimnázium felvétele, további tiszteletbeli tagok választása.
febr. A Zempléni Múzsa II. évf. 1. számában megjelenik az Országos tanévnyitók Sárospatakon, 19762001. Mádl Ferenc, Orbán Viktor, Polinszky Károly, Pozsgay Imre beszédei c. összeállítás, valamint Szabó Csaba: A pataki diákvilág anekdotái c., 2001. december 14-én elhangzott könyvbemutató előadása.
febr. Megjelenik a Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele II. évf. 1. száma. Terjedelem: 40 o. Példányszám: 2500. A megjelenést a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatta.
márc. 1. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 235. klubestje. Program: Nyomorultak – rockopera, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak előadásában, rendező: Lénárt Attila. Helyszín: Matáv Zeneház.
márc. 22. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 236. klubestje. Program: Guszelmann Annamária: A sárospataki kerámiaüzem jelene, múltja, jövője.
márc. 23. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: Civil Ház. Jelen van: 5 fő (Bolvári-Takács Gábor, Darányi Lajos, Erdős Tamás, Szabó Csaba, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó.). Napirend és határozatok:

1.    A 2001. évi költségvetési beszámoló.

2.    A 2002. évi munkaterv és várható bevételi terv.

3.    Az Árpád Vezér Gimnázium tagfelvételi kérelmének elbírálása: a döntést az alacsony részvételi létszám miatt elnapolják.

4.    Javaslat az öt üres tiszteletbeli tagsági hely betöltésére: egyelőre három névről döntöttek: Kováts Dániel, Lenkeyné Semsey Klára, Tukacs Béla.

5.    Egyebek: a Hírlevél szerkesztési és terjesztési kérdései, az anekdotakötetek terjesztése.

márc. 25. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon évindító ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága, amely ezt követően évente csak egyszer ülésezik.
márc. Guszelmann Annamária, a Sárospataki Kerámia Manufaktúra tulajdonosának felajánlásából emlékplakettek készülnek a Pataki Diákok Szövetsége logójával.
ápr. 9. Budapesten, a Kálvin téri református gyülekezeti teremben találkozót tart a Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja, amelyben a Pataki Diákok Szövetségét Karasszon Dénes képviseli.
ápr. 15. A Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány közös Emléklapja az Magyar Kultúra Alapítvány dolgozóinak és személyesen Koncz Gábor igazgatónak az elmúlt évtizedben nyújtott odaadó és figyelmes munkájukért. Aláírók: Bolvári-Takács Gábor, Lőrincz Szabolcs.
ápr. 23. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány honlapján megindul a pataki diákok levelezőlistája, amelyre bárki feliratkozhat, aki szeretne rendszeres információt kapni az iskolával és Patakkal kapcsolatos eseményekről.
ápr. 30. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma első alkalommal rendezi meg a Bolvári Péter Kosárlabda Versenyt, az Árpád Vezér Gimnázium és két felvidéki (Királyhelmec, Nagykapos) iskola csapatainak részvételével.
máj. 7. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele a pataki öregdiákokhoz az 1%-os szja-felajánlások megköszönéséről, a Bertalan ház megnyitásáról, pataki vonatkozású honlapokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
máj. 10. Elhunyt Harsányi István (1908–2002), a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete örökös tiszteletbeli elnöke, életének 95. évében.
máj. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor, Gallyasné Szilágyi Edit, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
máj. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 237. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. 27. A Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete klubestje. Program: D. Molnár István: A protestantizmus Lengyelországban.
jún. 1. Harsányi István temetése Sárospatakon, a református temetőben. A tanítványok nevében Barsi Ernő, a Pataki Diákok Szövetsége nevében Bolvári-Takács Gábor búcsúztatja. A temetés után megemlékezés a Sárospataki Református Kollégium Imatermében: Győri István, Pavletitsné Egressy Mária, Újszászy Kálmán, Sz. Tóth János, Koncz Gábor, Czenthe Zoltán.
jún. 1. A Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület együttműködési szerződést köt, visszamenőlegesen a 2001–2002. évekre. A PADISZ támogatja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület kiadói tevékenységét azért, hogy a Zempléni Múzsa számaiban megjelenjenek a pataki öregdiák mozgalommal kapcsolatos szerzők, témák és cikkek.
jún. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége módosítják a 2001. október 3-án kötött ingatlan használati szerződést, cél az Alapítvány Sárospatak, Kazinczy u. 40. (Bertalan-ház) nem kereskedelmi célú szálláshellyé történő átalakítása. Az erre vonatkozó engedélyt a sárospataki jegyző kiadja.
jún. 7. Lezárul az APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának május 23-án indult vizsgálata a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnál, amelynek keretében az 1996–1999. évek között kiutalt 1%-os szja felajánlások szabályszerű felhasználását ellenőrizték. Az ellenőrzés hiányosságot nem talált.
jún. 28. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány közzéteszi, hogy megnyílt a Kazinczy utcai Bertalan-ház, mint Öregdiák Vendégház, a Pataki Diákok Szövetsége által üzemeltetett szálláshelyként.
jún. 29. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: a Nagykönyvtár Gutenberg terme. Jelen van: 7 fő (Bolvári-Takács Gábor, Darányi Lajos, Donkó József, Erdős Tamás, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Újszászy Kálmán.), továbbá 2 tanácskozási jogú résztvevő: Kötelesné Kutas Ildikó, Mészáros István. Napirend és határozatok:

1.    Az Árpád Vezér Gimnázium tagfelvételi kérelmének elbírálása: az intézményt választmány szótöbbséggel felveszi a rendes tagok (tagszervezetek) sorába. Ezzel a Pataki Diákok Szövetsége tagszervezeteinek száma 16-ra nő.

2.    A Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola tagfelvételi kérelmének elbírálása: a döntést elhalasztják, mert a tagszervezetek álláspontját meg kell ismerni.

3.    Javaslat tiszteletbeli tagok személyére: a március 23-án jelölt három személy mellé további három névről döntött a testület: Huszár István, Jakab István, Szathmári Sándor.

4.    A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Körének javaslata a Nagykönyvtár közadakozással történő bővítésére: írásban megkeresik a Tudományos Gyűjtemények igazgatóját, és kérik a véleményét.

jún. 29. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Bodrog Szálloda Erzsébet termében. Jelen van: 16 fő, ebből 11 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Arday Géza, Darányi Lajos, Karajz Géza, Kálmán Lajos, Kötelesné Kutas Ildikó, Pálfiné Laczkó Gabriella, Lőrincz Szabolcs, Mészáros István, Nezáczkyné Tótin Erika, Stóka György, Újszászy Kálmán) és 5 tanácskozási jogú résztvevő (Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Kiss József, Sipos István, Tukacs Béla). Levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor. Napirend:

1.    A 2001. évi tevékenységről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

2.    A Pataki Diákok Szövetsége további stratégiai feladatai és a 2002. évi költségvetés

3.    Javaslat az Alapszabály módosítására (az évi rendes közgyűlés a továbbiakban november helyett június hónapban lesz).

4.    Tiszteletbeli tagok választása (6 fő): Huszár István közgazdász, a Minisztertanács volt elnökhelyettese; Jakab István, a nyelvtudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens; Kováts Dániel ny. főiskolai tanár, Sárospatak és Sátoraljaújhely díszpolgára; Lenkeyné Semsey Klára református lelkész, egyetemi tanár, volt rektor; Szathmári Sándor ny. gimnáziumi tanár; Tukacs Béla jogász, okl. könyvvizsgáló, c. egyetemi docens.

5.    Emlékbeszédek volt pataki diákok felett: Sipos István Kőrös Endréről, Bolvári-Takács Gábor Harsányi Istvánról.

jún. 29–30. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. 30. Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán jubileumi emlékkiállításának megnyitása Sárospatakon, születésük 100. évfordulója alkalmából, a Nagykönyvtár Repozitóriumában. Beszédet mond: Kováts Dániel.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 11 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 6. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) Pataki júliálisa Kesznyétenben, a Vízierőmű Ökoparkjában. Házigazda: Nagy Béla. Program: a 90 éves Palumby Gyula köszöntése.
júl. 11. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány honlapján új rovat indul azzal a szándékkal, hogy támogatóink véleményét rendszeresen közölhessék, hogy miért támogatják a Sárospataki Református Kollégium Alapítványt és az általunk képviselt értékrendszert. Elsőként a kiemelt támogató, Kun József jegyzetét teszik közzé.
júl. 14. Elhunyt Czegle Imre (1912–2002) ny. nagykönyvtári igazgató, életének 80/81. évében.
aug. 23. Lőrincz Szabolcs a Lénárt attilának írott levelében összefoglalja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány által a gimnázium javára közeljövőben megvalósuló projekteket, ezek: számítástechnikai terem építése, Kossuth internátus tanulószobáinak fokozatos felújítása, csónakházi stég javítása, pályázat tanári munkaközösségek számára informatika oktatásról, alapítványi beszélgetés-sorozat a Bertalan-házban.
aug. A Zempléni Múzsa II. évf. 3. számában megjelenik Sipos István: Kőrös Endre akadémikus és a sárospataki természettudományos oktatás c., 2002. június 29-én elhangzott emlékbeszéde.
szept. 14. A Pataki Diákok Ózdi Köre találkozója, titkár: Demeter Sándor.
szept. 20. Bolvári-Takács Gábor levélben indítványoz kapcsolatfelvételt a Pataki Diákok Szövetsége és a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége (alapítva: 1929, újraalapítva: 1997) között, eredménytelenül.
szept. 23. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Meghívott: Aros János polgármester-jelölt. Napirend: a Pataki Diákok Emléknapja idei időpontjának és programjának megbeszélése; a Pataki Diák hírlevél 2002/2. száma anyagának összeállítása; a Pataki Diákok Szövetsége és a város jövőbeni kapcsolatai.
okt. 4. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele, első alkalommal a miskolci Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál Diákotthonában. Program: Ábrám Tibor igazgató előadása az iskoláról. Innentől ez az öszejövetelek helyszíne, a kivételeket jelöljük.
okt. 8. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány rendezésében beszélgetés-sorozat indul a Református Gimnázium érdeklődő diákjai számára Kitekintő a világra címmel, a Bertalan-házban. A beszélgetések célja az, hogy a diákok elismert, megbecsült emberekkel folytatott kötetlen beszélgetés keretében kapjanak képet az előttük álló időszakról, s véleményt formáljanak az életüket formáló értékekről. Az első vendég Füzessy Zoltán, a műszaki tudomány doktora.
okt. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 238. klubestje. Program: Így éltük meg 1956 októberét. Közreműködött: Nagy Barnabás, Kisgyörgy Károly, Jakab J. Zoltán.
okt. Megjelenik a Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele II. évf. 2. száma. Terjedelem: 20 o. Példányszám: 2500. A megjelenést a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatta. Az impresszum szerint a hírlevél megjelenése évi két alkalomra csökken.
nov. 1. Életének 86. évében elhunyt Balassa Iván (1917–2002) néprajzkutató, a Zempléni Múzsa védnöke.
nov. 4. Sorsommá lett Patak. Tudományos emlékülés Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán születésének 100. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Imatermében. A tíz előadó között a Pataki Diákok Szövetsége egyes választmányi tagjai (Dienes Dénes, Győri István, Pálfiné Laczkó Gabriella) is szerepelnek. Ezután Újszászy Kálmán emléktáblájának felavatása egykori Kazinczy utcai lakóháza falán, beszédet mond: Szabó Dániel.
nov. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kitekintő a világra című beszélgetés sorozatának vendége Gortvay István és Molnár Andrea ügyvédek.
nov. 9. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Lontay László, Szabó Csaba Újszászy Kálmán, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Ránki-Kovács Richárd, Tukacs Béla, Dienes Dénes. Napirend:

·      beszámoló a 2002. I-III. negyedévi működésről,

·      korábbi határozatok áttekintése,

·      2002. évi költségvetés állása, pénzügyi kérdések,

·      Sárospataki Füzetek és Egyháztörténeti Szemle vásárlása karácsonyi ajándákként adományozóknak,

·      a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumával informatikai szaktanterem kialakításához kötendő megállapodás szerint 500-500 ezer Ft támogatás nyújtása,

·      támogatási kérelmek, ösztöndíjak.

nov. 11. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Donkó József, Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Szabó Csaba. Napirend: a II. Pataki Diákok Emléknapja programjának véglegesítése; a Pataki Diák hírlevél következő számának tartalma; választmányi ülés terve dec. 11-re; Bolvári-Takács Gábor tájékoztatása levélváltásával Bartók Péterrel, akinek elküldte apja, Bartók Béla, a Sárospataki Református Kollégiumnak írott levélmásolatát.
nov. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 239. klubestje. Program: Bibliák István polgármester: Izsófalva bemutatása. Hadobás Sándor: Izsó Miklós, az egyik legnagyobb magyar szobrász. Közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével.
nov. Lőrincz Szabolcs a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Tanácsadó Testülete tagjává kéri fel a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákönkormányzatának elnökét és a Teológiai Akadémia szeniorát.
nov. A Pataki Diákok Szövetsége megkapja a működési engedélyt a Bertalan-házban üzemeltetett nem kereskedelmi célú szálláshely szolgáltatásra, ezzel hivatalosan is működik az Öregdiák Vendégház.
dec. 11. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi a II. Pataki Diákok Emléknapját Sárospatakon. Program:

1. Az emléknap megnyitása Pataki Diákság Emlékoszlopánál.

2. Pécsi Sándor szobrának megkoszorúzása az Iskolakertben.

3. Díszközgyűlés A Művelődés Háza Nagytermében, levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor, a lebonyolításban közreműködtek: Erdős Tamás, Pálfiné Laczkó Gabriella és Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. Napirend:

a) A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak műsora (Fampas: Görög tánc – fuvolatrió: Kerékgyártó Orsolya 11/e, Stumpf Evelin 11/e és Komáromi Eszter 10/e; Vas István: Cambridge-i elégia – szavalta Szatmári Andrea).

b) Ünnepi beszéd (Bolvári-Takács Gábor).

c) A 2002. júniusban megválasztott tiszteletbeli tagok avatása, köszöntések és oklevélátadás. Elhangzott laudációk: Hörcsik Richárd Lenkeyné Semsey Kláráról, Kiss József Huszár Istvánról, Király Zoltán Jakab Istvánról, Bordás István Kováts Dánielről, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó Szathmári Sándorról, Lőrincz Szabolcs Tukacs Béláról.

d) A tiszteletbeli tagok válasza (Tukacs Béla).

e) A Díszközgyűlés bezárása.

4. Pécsi Sándor emlékkiállítás megnyitása A Művelődés Háza Kávéháza galériáján. A kiállítás rendezője: Cserje Zsuzsa, megnyitó beszéd: Pinczés István.

5. Díszvacsora a Rákóczi Panzióban az új tiszteletbeli tagok tiszteletére.

A Pataki Diákok Emléknapja sajtófőnöke Kántor István.

dec. 13. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) karácsonyi összejövetele.
dec. 14. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület közgyűlése Bordás Istvánt elnökké választja. Alelnök: Balázsi Károly, elnökségi tag: Csetneki József.
dec. 20. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 240. klubestje. Program: évzáró piknik.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 46.916 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 5.018 ezer Ft. Ezévi bevétele 5.535 ezer Ft, ebből adomány 1.591 ezer Ft (benne 111 magánszemély és 2 intézmény), szja 1%-ból 683 ezer Ft, kamat és hozam 3.256 ezer Ft. Kiadások: 3.470 ezer Ft, ebből gimnáziumi és teológiai támogatások és ösztöndíjak, kulturális és sportrendezvények 1.069 ezer Ft, gimnáziumi bútorokra és berendezésekre 866 ezer Ft, PADISZ támogatása anekdotakötetek átadásával 851 ezer Ft, működésre 684 ezer Ft.
dec. A Helyi Krónika IX. évf. 12. számának 7. oldalán Pataki Diákok Szövetsége emléknap címmel rövid híradás jelenik meg a II. Pataki Diákok Emléknapjáról.
az év során Megjelenik A Sárospataki Népfőiskola tizenöt éve (19862001) c. kiadvány. Szerkesztők: Balázsi Károly, Bolvári-Takács Gábor. Kiadja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, 2002. Terjedelem: 176 o. ISBN 963-04-6634-1

Megjelenik Bilkay Ruth – Laczkó Gabriella: Szupplikáció a Sárospataki Református Kollégiumban 19451951 c. forráskiadványa (Acta Patakina X.). Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, 2002. Terjedelem: 198 o. ISBN 963-202-522-9

Megjelenik Csajka Imre: Kis pataki sporttörténet c. könyve. Kiadja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, Sárospatak, 2002. Terjedelem: 202 o. ISBN 963-206-047-4

az év során Naár Ildikó volt ösztöndíjas az A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa új kuratóriumi tagja.
az év során A Nagykönyvtár Repozitóriumában elhelyezik a volt pataki diák Vitéz Ferenc református püspök (USA) által adományozott könyvtárat.
az év során A Pataki Diákok Szövetsége pályázatok alapján, általános működési támogatásként, az Országgyűlés társadalmi szervezetek 2002. évi pályázatán a 80/2001. (XI.30.) OGY  határozat alapján 270.000 Ft, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 200.000 Ft támogatásban részesült. A PADISZ összes éves bevétele 976.497 Ft.
2003
jan. 6. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele a pataki öregdiákokhoz a 2002. évi bevételekről és kiadásokról és a támogatási tevékenységről, a Pataki Diákok Szövetsége működésének segítéséről, az 1%-os szja-felajánlásokról, aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 20. Bolvári-Takács Gábor a Csomós Józsefnek, a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspökének írott gratuláló levelében jelzi, hogy a Pataki Diákok Szövetsége minden olyan koncepcióhoz és intézkedéshez partner, amely elősegíti a pataki Kollégium és tagintézményei jobb működését, további fejlesztését.
jan. 22. Csajka Imre Kis pataki sporttörténet c. könyvének bemutatója Sárospatakon, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban. A könyvet bemutatják: Móré József, Hegedűs László, Bordás István, Lipiczki Imre.
jan. 24. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon évindító ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága. A testületből kiválik Komáromy Sándor, új tag: Takács Ádám. Bordás István addigi főszerkesztő-helyettes a továbbiakban felelős kiadóként tagja a szerkesztőségnek.
jan. 25. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: a Nagykönyvtár Gutenberg terme. Jelen van: 9 fő (Benke László, Bolvári-Takács Gábor, Darányi Lajos, Donkó József, Erdős Tamás, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Újszászy Kálmán). Napirend és határozatok:

1.    A pataki iskolák aktuális eseményei: Csomós József az új püspök. A gimnázium számítástechnikai terméhez a Matávtól 10 db használt gépet sikerült szerezni.

2.    A II. Pataki Diákok Emléknapja értékelése.

3.    A Pataki Diákok Szövetsége alapításának 75. évfordulójáról történő megemlékezésre a III. Pataki Diákok Emléknapja keretében kerül sor.

4.    A 2003. évi tisztújításra a júniusi közgyűlésen kerül sor.

5.    A választmány elhatározza a Nagykönyvtár Repozitóriumának galériával történő bővítésére irányuló gyűjtés megindítását.

6.    A Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola tagfelvételi kérelmét a választmány nem támogatja.

jan. 26. Elhunyt Farkas László (1909–2003) volt pataki teológiai jogtanár, életének 94. évében. Ő volt a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetek egyik összeállítója az 1970–80-as években.
jan. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 241. klubestje. Program: Nagy J. László: Az akupunktúra legújabb eredményei.
jan. Beiktatják hivatalába a Tiszáninneni Református Egyházkerület új elnökségét: Csomós József püspököt és Ábrám Tibor főgondnokot. Az egyházkerület történetében – az első elnökség 1735-ben történt megválasztása óta – először fordul elő, hogy a két tisztség közül egyiket sem volt pataki diák tölti be.
febr. 10. Szathmáry Mária közjegyző az elhunyt özv. Rozsnyai Imréné – akinek fia egykor pataki diák volt – rendelkezése szerint a hagyatékából, az elhunyt által a közjegyző döntésére bízott szétosztandó pénzvagyonból, egymillió Ft adományt utal át a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak, gimnáziumi ösztöndíjakra és a Kossuth Internátus felújítására.
febr. 22. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele Kesznyétenben, a Vízierőmű Ökoparkjában. Házigazda: Nagy Béla.
febr. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 242. klubestje. Program: Godspell – rock musical. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak előadása, rendező: Lénárt Attila.
febr. A Zempléni Múzsa III. évf. 1. számában megjelenik Pinczés István: Szellemidézés c., a 2002. december 11-ei, sárospataki Pécsi Sándor emlékkiállításon elhangzott ünnepi beszéde.
márc. 1. Bolvári-Takács Gábor létrehozza a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítványt, azzal a céllal, hogy a Sárospataki Népfőiskolai Egyesülettől átvegye a Zempléni Múzsa kiadását. A kuratórium elnöke: Bordás István, tagjai: Bolvári-Takács Gábor és Zelnik Csaba Ákos.
márc. 6. Ülésezik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriuma a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Koltai Péter, Ladányi Pál, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba Újszászy Kálmán, Tukacs Béla. meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit, az első napirendnél Erdős Tamás. Távol: Lontay László, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      A Bertalan-ház további felújítása: nyárra a teljes épület felújítottan, bebútorozottan áll rendelkezésre két elkülönülő résszel: csoportos ifjúsági szálláshelyként, valamint igényesebb vendégek részére apartman formájában.

·      A 2002. évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása.

·      A 2003. évi költségvetési terv elfogadása, benne a Bertalan-ház további felújítása 5 millió Ft-tal.

·      A 2002-ben alapított „A Tudományos Munkáért” elnevezésű ösztöndíj odaítélése: a 150 ezer Ft értékű támogatással Pocsainé Eperjesi Esztert, a Tudományos Gyűjtemények múzeumigazgatójának törekvését támogatják, tudományos fokozat elérése érdekében.

·      400 ezer Ft szabad felhasználású támogatási keret a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma-nak.

·      Egymillió Ft a Kossuth Internátus tanulószobái bútorzatának felújítására.

·      További gimnáziumi ösztöndíjak alapítása.

·      A Pataki Diákok Szövetsége által felkarolt ötlet támogatása, a Nagykönyvtár Repozitóriumának galériával történő bővítésére, erre céladományok gyűjtése.

márc. 17. Bolvári-Takács Gábor a Miniszterelnöki Hivatalhoz írott levelében kifejezi a Pataki Diákok Szövetsége delegálási szándékát a társadalmi szervezetek pályázati támogatását elbíráló kuratóriumba.
márc. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 243. klubestje. Program: Sárospataki diákok Európa egyetemein. Előadók: Beck Istvánné, Tiner Tibor, Messik Miklós. Közös rendezvény a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesülettel.
márc. 29. Az I/A. Alapítvány Diákszövetség találkozója Sárospatakon. A Diákszövetség vezetőségének megválasztása két évre: Sallai Jánost elnökké és Valler Évát alelnökké újraválasztják, Székely Attila helyett Szepesy Évát titkárrá, Tánczos Vera helyett Cseh Nikolettát pénztárossá, Szurkos Eszter helyett Szűcs M. Esztert a jelenlegi ödíjasok helyi képviselőjévé választják.
ápr. 7. A Pataki Diákok Szövetsége ügyvezető elnöke által összehívott alelnöki értekezlet. Napirend: az adminisztráció és a pénzügyek jelenlegi állása; 2002. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló; 2003. évi munkaterv és várható költségvetés; az idei első Pataki Diák hírlevél tartalmának véglegesítése.
ápr. 8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 13.Pk.1986/2003/2. számon, 1986. sorszámon, közhasznú szervezetként nyilvántartásba veszi a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítványt. Képviselő: Bordás István.
ápr. 23. A budapesti Duna-korzón, a Marriott szálló teraszán, Finta József tervei alapján felavatják Mészáros Andor Shakespeare-szobrát és a Shakespeare-emlékfalat. Ezzel a 2001. április 23-án több pataki öregdiák részvételével, Mészöly Dezső elnökletével és Nagy Károly titkári vezetésével megalakult Budapesti Shakespeare-szobor Bizottság befejezi működését.
ápr. Megjelenik a Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele III. évf. 1. száma. Terjedelem: 28 o. Példányszám: 2500. A megjelenést a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, az OTP Lakástakarékpénztár és a Magyar Kultúra Alapítvány támogatta.
máj. 16. Bolvári-Takács Gábor elnökjelölti programot készít a Pataki Diákok Szövetsége további működéséről a máj. 24-ei választmányi ülésere.
máj. 16. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Kovács Ferenc volt pataki diák dél-amerikai és kubai élménybeszámolója.
máj. 19. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének klubestje. Program: Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Kossuth és Patak.
máj. 24. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége választmánya Sárospatakon. Helyszín: Civil Ház. Jelen van: 6 fő (Bolvári-Takács Gábor, Erdős Tamás, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szabó Csaba, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó.), továbbá tanácskozási joggal: Mészáros István. Napirend és határozatok:

1. A tisztújító közgyűlés előkészítése: a PADISZ céljainak és feladatainak újrafogalmazása; az egyéni tagság és a társult tagság kérdése; a tiszteletbeli elnök szükségessége és személyének kiválasztási szempontjai; az új összetételű választmány taglétszáma; a Sárospataki Református Kollégium és a Tanítóképző, mint a PADISZ bázisintézményeinek fokozott felelőssége és lehetőségei; a végzett évfolyamok megszólítása; a lobbitevékenység fontossága és eddigi eredményei.

2. Aktuális kérdések: költségvetés, Pataki Diák hírlevél, vendégház.

máj. 31. Együttműködési szerződést köt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége. A PADISZ tudomásul veszi az Alapítvány döntését, amely szerint a Sárospatak, Kazinczy u. 40. szám alatti Bertalan-házat a továbbiakban szakmai üzemeltető bevonásával kívánja hasznosítani (Öregdiák Vendégház), ezért a 2001. október 3-án kötött és 2002. június 4-én módosított ingatlan használati szerződést közös megegyezéssel, 2003. május hó 31. napjával megszüntetik. A PADISZ székhelye továbbra is az ingatlan marad. Irodai és közösségi funkció céljára térítésmentesen; szálláslehetőségként pedig kedvezményesen, illetve külön megállapodás szerinti térítéssel az ingatlant, illetve annak meghatározott helyiségét, a továbbiakban is használhatja. A PADISZ vállalja, hogy az ingatlanban kialakított szálláshely hirdetésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja saját információs csatornáit (honlap, Pataki Diák hírlevél, öregdiák találkozók).
máj. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 244. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 13. Elhunyt Ködöböcz József (1913–2003), a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, a Magyar Comenius Társaság és a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre elnöke, életének 90. évében.
jún. 28. Évi rendes és tisztújító közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: 21 fő, ebből 10 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Aros János, Benke László, Erdei Pál, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Lőrincz Szabolcs, Mizsák Bertalan, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Száz Béla, Újszászy Kálmán), és 11 tanácskozási jogú résztvevő (Bolvári-Takács Gábor, Dobay Béla, Donkó József, Erdős Tamás, Király Zoltán, Kiss József, Ránki-Kovács Richárd, Sipos István, Tukacs Béla, Zelnik Csaba, Karasszon Dénes). Levezető elnök: Erdős Tamás. Napirend:

1. A 2002. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

2. Tisztújítás:

·        Bolvári-Takács Gábor elnökjelölti programja.

·        Az Alapszabály módosítása júl. 1-jei hatállyal: a társult tagsági és az egyéni tagsági formák hatályon kívül helyezése; a tagfelvételről a közgyűlés dönt. A szövetség munkáját az elnök irányítja, öt évre választott, a közgyűlésnek felelős tisztségviselőként. Általános helyettese az ügyvezető alelnök, akit a közgyűlés választ, ugyancsak öt évre. Új vezetési szint az igazgatóság, amely a szövetség végrehajtó és ügyintéző szerve, s a szövetség elnökéből, ügyvezető alelnökéből, valamint a közgyűlés által legfeljebb öt évre megválasztott igazgatósági tagokból áll. A választmány a jövőben a Pataki Diákok Szövetsége konzultatív testületeként működik, tanácsaival, véleményével segíti a szövetség munkáját, tagjait a közgyűlés a pataki diákmozgalomban tapasztalatokkal rendelkező személyek közül öt év időtartamra választja.

·        A tisztségviselők és a Választmány megválasztása. A közgyűlés Bolvári-Takács Gábort öt évre megválasztotta a Szövetség elnökévé, az ügyvezető alelnök és az igazgatósági tagok megválasztását a 2003. őszi közgyűlésre halasztotta. Az öt évre megválasztott, új összetételű választmány tagjai (28 fő): Benke László, Csorba Sándor, Darányi Lajos, Dobay Béla, Donkó József, Erdős Tamás, Fehér József, Földházi István, Földy Ferenc, Hörcsik Richárd, Gabnayné Magda Ágnes, Jósvainé Dankó Katalin, Kálmán Lajos, Karasszon Dénes, Király Zoltán, Koncz Gábor, Pálfiné Laczkó Gabriella, Mészáros István, Nagy Béla, Nagy-Bozsoky József, Sipos István, Szabó Csaba, Szathmáry Béla, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Száz Béla, Takács Miklós, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán.

3. A 2003. évi költségvetés elfogadása.

jún. 28–29. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 13 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 1. Bérleti és üzemeltetési szerződést köt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és Erdős Tamás, a Bertalan-ház üzemeltetésére, Öregdiák Vendégház néven, határozatlan időtartamra.
júl. 7. Elhunyt Csajka Imre (1945–2003) testnevelő tanár, Sárospatak sporttörténetének kutatója, életének 58. évében.
júl. 10. Kihirdetik a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003:L. tv-t (hatályos: július 15-től), amely az öregdiák szervezetek működéséhez is támogatási lehetőséget jelent.
júl. 12. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) Pataki júliálisa Kesznyétenben, a Vízierőmű Ökoparkjában. Házigazda: Nagy Béla.
aug. 5. Bertalan Imre levele Lőrincz Szabolcshoz, Szabó Csabához, Tukacs Bélálához és Újszászy Kálmánhoz, tárgy: a Diaszpóra-ház ötletének felújítása a Bertalan-házban.
aug. 30. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület közgyűlése Bordás István lemondását követően Csetneki Józsefet választja ideiglenes elnökké, dec. 31-ig. Balázsi Károly aug. 31-vel lemond alelnöki tisztségéről.
szept. 10. Bolvári-Takács Gábor levélben tesz javaslatot Pocsiné Eperjesi Eszternek, a Sárospataki Református Kollégium múzeumigazgatójának a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapításának 75. évfordulója alkalmából rendezendő kiállítás lehetséges dokumentumaira.
szept. 23. Sárospatak Város jegyzője a Kazinczy u. 40. szám alatti Öregdiák Vendégházat, Erdős Tamás szállásadó által üzemeltetve, felveszi a fizetővendéglátók hatósági nyilvántartásába, 3 szobás, 10 ágyas, egycsillagos kategóriában, 11154/2003. számon.
szept. 29. A Pataki Diákok Szövetsége 900.000 Ft támogatást kér Hiller Istvántól, a nemzeti kulturális örökség miniszterétől az alapításának 75. évfordulója alkalmából rendezendő programok szervezési és kommunikációs költségeire.
okt. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakulásának 75. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozat első programjaként kiállítás nyílik a Református Kollégium Repozitóriumában Hornyák Pál művésztanár-festő, volt pataki diák alkotásaiból. Beszédet mond Ecsedi Zoltán gimnáziumi tanár, köszöntőt mond Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatóhelyettese.
okt. 10. Az APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága ellenőrzést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnál, amelynek tárgya az adókedvezményre jogosító igazolások kiadásának és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a teljesítése. Érdemi hiányosságot nem tárnak fel.
okt. 11. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán. Távol: Koltai Péter, Ladányi Pál, Lontay László, Tukacs Béla, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      korábbi határozatok áttekintése: Kőrös Endréné 500 ezer Ft-ot adományozott a Kőrös Endre Célalapítványra,

·      vagyoni helyzet áttekintése,

·      portfólió stratégia elfogadása (lekötés, telekvásárlás),

·      amerikai kapcsolatok ápolására hivatalos út előkészítése,

·      2004-ben 15 éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (rendezvény, kiadvány).

okt. 20. Hiller István, a nemzeti kulturális örökség miniszter egymillió Ft támogatást nyújt az Pataki Diákok Szövetsége alapításának 75. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozat költségeire.
okt. 22. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány lefoglalja a www.srka.hu és a www.patakidiak.hu domain neveket.
okt. 27. Bolvári-Takács Gábor, mint a Pataki Diákok Szövetsége elnöke, új Elnöki Tanácsadó Testületet kér fel pataki öregdiákokból, a következő összetételben: Arday Géza, Baráth László, Fejes Edina, Hámori Ferenc, Szobonya Csaba, Vavrek Zsolt; továbbá Külügyi Tanácsadó Testületet kér fel: vezetője Szabó Csaba, tagjai: Nagy János, Turi Gábor.
okt. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 245. klubestje. Program: Ifj. Zalatnay István: Október Erdélyben.
nov. 6. Elhunyt Palumby Gyula (1912–2003), volt pataki gináziumi tanár, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, a Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) örökös tiszteletbeli elnöke, életének 91/92. évében.
nov. 7. A Pataki Diákok Szövetsége regisztrálja magát a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerinti civil jelöltállítási rendszerbe. Képviselő elektor: Erdős Tamás.
nov. 7. A Magyar Comenius Társaság, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar és a Pataki Diákok Szövetsége közös tudományos felolvasóülése a képző épületében. A Pataki Diákok Szövetsége részéről elhangzó előadások: Bolvári-Takács Gábor: Adatok a pataki öregdiák-mozgalom történetéhez (megjelenik in: Comenius és Kazinczy szellemében. Szerk.: Földy Ferenc et al. Bibliotheca Comeniana XIV., Sárospatak, 2009. 203–208. o.), valamint Szathmáry Béla: Mi van a pataki tarisznyában? (megjelenik: Zempléni Múzsa IV. évf. 1. szám, 2004. április).
nov. 8. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi az III. Pataki Diákok Emléknapját Sárospatakon. Program:

·      Díszközgyűlés a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakulásának 75. évfordulója alkalmából, A Művelődés Háza Pódiumtermében. Napirend: a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatóinak műsora (összeállította: Pálfiné Laczkó Gabriella); Sárospatak jelentősége Európa művelődésének történetében címmel ünnepi beszédet mond Karasszon Dénes (megjelenik: Karasszon Dénes: Sárospatak jelentősége Európa művelődéstörténetében = Zempléni Múzsa IV. évf. 1. szám, 2004. április).

·      A Pataki Diákok Szövetsége Választmányának alakuló ülése, elnökké választják Szatmáriné Tóth-Pál Ildikót.

·      Tisztelgés az Iskolakertben a Pataki Diákság Emlékoszlopa előtt.

·      Emlékkiállítás megnyitása a pataki öregdiák-mozgalom történetéről a Nagykönyvtár Repozitóriumában. A kiállítást rendezte: Pocsainé Eperjesi Eszter múzeumigazgató.

A Pataki Diákok Emléknapja sajtófőnöke Kántor István.

nov. 8. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: 16 fő, ebből 5 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Benke László, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Ránki-Kovács Richárd, Újszászy Kálmán) és 11 tanácskozási jogú résztvevő (Bolvári-Takács Gábor, Csatlósné Komáromi Katalin, Demeter Gyula, Erdős Tamás, Gabnayné Magda Ágnes, Galik Gábor, Karasszon Dénes, Király Botond, Kiss József, Komáromi Éva, Szabó Csaba). Levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor. Napirend előtt emlékezés Palumby Gyulára. Napirend:

1.    Tagszervezeti ügyek: 1. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a bíróság megállapította a Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület megszűnését, amely így, mint tagszervezet, megszűnt. 2. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre nem rendelkezik vezetőkkel és érdemi tevékenységet nem végez. Ködöböcz József, a kör egykori elnöke már korábban javasolta, hogy a baráti kör helyét a szövetségben a jogi személyiséggel rendelkező, s egyébként a baráti kör és a Magyar Comenius Társaság által alapított Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány vegye át. A tagsági viszony tisztázására a közgyűlés bizottságot küld ki.

·      A 2003. június 28-án tartott évi rendes közgyűlésen elhatározott tisztújítás lezárása. A közgyűlés ügyvezető alelnökké, öt évre, Komáromi Évát választotta meg. Az igazgatóság tagjai, három évre, a következő személyek: programokért felelős igazgatósági tag: Csatlósné Komáromi Katalin, adminisztratív ügyekért felelős igazgatósági tag: Erdős Tamás, kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatósági tag: Galik Gábor, belső kommunikációért és adatbázisért felelős igazgatósági tag: Király Botond, pénzügyekért felelős igazgatósági tag: Szendrey Evelin.

nov. 9. A Vasárnapi Észak c. lap VI. évf. 45. száma 1. oldalán Pataki Diákok Szövetsége-emléknap címmel hír jelenik meg a III. Pataki Diákok Emléknapjáról és a tisztújító közgyűlásről.
nov. 14. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Parajos István bemutatja Szepsy István volt pataki diákot, az év borászát.
nov. 15. Bolvári-Takács Gábor módosítja a Pataki Diák hírlevél szerkesztőbizottságának összetételét: Bolvári-Takács Gábor elnök, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó főszerkesztő, Pálfiné Laczkó Gabriella felelős szerkesztő, Csetneki József grafikai szerkesztő.
nov. 18. Az Észak-Magyarország c. napilap 5. oldalán A 75. jubileumi emléknapot tartotta a Pataki Diákok Szövetsége címmel tudósítás jelenik meg a III. Pataki Diákok Emléknapjáról és a tisztújító közgyűlásről.
nov. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 246. klubestje. Program: Béres Ferenc emlékének tisztelegve közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével. Közreműködik: Óbudai Zeneiskola, Basky István. Utána: Bojtor István: Egy falusi lelkipásztor naplója, 1944–2003 – könyvbemutató. Közreműködik: Újszászy Kálmán, Mátyás Sándor, Koncz Gábor, Pozsgai Zoltán, Kováts Dániel, Bojtor István, Takács Tamásné Bojtor Emese.
nov. 30. Bolvári-Takács Gábor kiadja a Pataki Diákok Szövetsége ügyrendjét, amely az igazgatósági tagok feladatkörét is szabályozza.
nov. A Zempléni Múzsa, III. évf. 4. számának 63–70. oldalán közlik Finkey Ferenc: Felhívás a volt pataki diákokhoz, 1916 c. írását.
nov. A Helyi Krónika X. évf. 11. számának 4. oldalán Megújult vezetőség a Pataki Diákok Szövetsége élén címmel rövid híradás jelenik meg a III. Pataki Diákok Emléknapjáról és a tisztújító közgyűlásről.
dec. 1. Elhunyt Bertha Zoltán (1914–2003), a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre alelnöke halála, életének 90. évében.
dec. 12. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 247. klubestje. Program: Takács Tamás: Pataki képek és versek. Kamarakiállítás és előadóest. Utána évzáró piknik.
dec. 16. Bolvári-Takács Gábor levélben kéri Csomós József püspöktől, hogy a Sárospataki Református Kollégium új Igazgató Tanácsa tűzze napirendre az öregdiákokkal való kapcsolat kérdését, amelyhez a Pataki Diákok Szövetsége képviseletében szívesen vázolja lehetőségeiket és terveiket.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 47.628 ezer Ft Ft, amelyből ingatlan és tárgyi eszköz 9.395 ezer Ft. Ezévi bevétel 6.172 ezer Ft, ebből adomány 3.028 ezer Ft (ebben 110 belföldi adományozó magánszemély, továbbá külföldi támogatások), szja 1%-ból 1.743 ezer Ft, kamat és hozam 1.341 ezer Ft. Kiadások: 8.599 ezer Ft, ebből gimnáziumi és teológiai támogatások és ösztöndíjak, kulturális rendezvények, kiadványok 1.491 ezer Ft, Kossuth Internátus bútoraira 1.000 ezer Ft, Bertalan-ház felújítására 5.346 ezer Ft, működésre 762 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 300 fő, éves bevétela 145.025 Ft, kiadása 138.048 Ft.
dec. A Sárospataki Református Lapok LVI. évf. 3. számának 21. oldalán megjelenik Bolvári-Takács Gábor Összefogásban az erő. 75 évvel ezelőtt alakult meg a Pataki Diákok Országos Szövetsége c. cikke.
dec. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele elmarad.
az év során Elhunyt Kovács Károly, a Sárospataki Népfőiskolai Találkozó egykori szervezője.
az év során Megjelenik a Volt egyszer egy osztály II. 19511955 c., tanítóképzős öregdiákok által írott könyv, a hasonló című 1996-os kötet folytatása. Szerkesztő: Ködöböcz József. Kiadják: Jakab Loránt és Földházi István, Sárospatak, 2003. Terjedelem: 190 o.

Megjelenik Demjén István Ködöböcz József c. könyve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest, 2003) Tudós tanárok tanár tudósok c. sorozatában. Terjedelem: 262 o. ISBN 963-9315-60-5

Megjelenik Nagy Antal Mihály Újszászy Kálmán c. könyve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest, 2003) Tudós tanárok tanár tudósok c. sorozatában. Terjedelem: 178 o. ISBN 963-9315-52-4

az év során A Pataki Diákok Szövetsége általános működési támogatásként, pályázatok alapján, a kormányzati civil támogatási keretből 200.000 Ft, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 100.000 Ft támogatásban részesült. A PADISZ összes éves bevétele 780.000 Ft.
2004
jan. 8. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele a pataki öregdiákokhoz a 2003. évi bevételekről és kiadásokról, a támogatási tevékenységről (Kossuth Internátus, gimnáziumi programok, ösztöndíjak stb.), az Öregdiák Vendégházról, a www.patakidiak.hu honlapról és az öregdiák adatbázisról, továbbá az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 10. A Pataki Diákok Szövetsége igazgatóságának alakuló ülése Budapesten, Bolvári-Takács Gábor vezetésével, a Matáv Zeneházban. Napirend: áttekintés a PADISZ jelenlegi helyzetéről; ügyrendi kérdések véglegesítése; honlap és szövetségi belső kommunikáció; 2004. évi programterv.
jan. 23. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon évindító ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága. A testület új tagja: Egey Emese. Új munkatársak: Földy Lilla olvasószerkesztő, Lapis József szépirodalmi rovatvezető. Bordás István a továbbiakban lapigazgató. A fővédnöki és védnöki tisztségek megszűnnek, Jakab István és Orosz István a továbbiakban a szerkesztőbizottság tiszteletbeli tagjai.
jan. 24. Eugene Osterhaven (1915–2004), a Friends of Sárospatak alapítója és vezetője, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja halála, életének 89. évében.
jan. 24. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága. Napirend: a Pataki Diákok Fesztiválja programterve és szervezeti ügyek.
jan. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 248. klubestje. Program: Csávás Imre: A Hortobágytól a Cooks-szigetekig.
jan. Megjelenik a Pataki Diák. A Pataki Diákok Szövetsége hírlevele III. évf. 2. – IV. évf. 1. (2003. dec. – 2004. jan.) összevont száma. Terjedelem: 16 o. Példányszám: 2500. Ezt követően a hírlevél további megjelenése szünetel.
febr. 4–6. A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa kuratóriumi ülése Sárospatakon. 33 régi és 55 új ösztöndíjas meghallgatása, közülük 33+11 ösztöndíj odaítélése 35-75.000 Ft/fő/tanév összegben (bentlakók, bejárók). 5 új kuratóriumi tag megválasztása: Matis Ágnes, Nagy Henrietta, Sallai János, Székely Attila, Tánczos Vera.
febr. 6. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: évköszöntő beszélgetés.
febr. 6–8. Az I/A. Alapítvány Diákszövetség hétvégéje Sárospatakon, a Bertalan-házban. Program: új ösztöndíjak kihirdetése, ösztöndíjas öregdiákok találkozója, ismerkedési est, a Diákszövetség vezetőségének megválasztása: Sallai János elnök lemondása miatt a 2005. tavaszi tisztújításig Valler Éva alelnököt elnökké, Szepesy Éva titikárt alelnökké, Varga Juditot titkárrá választják. Cseh Nikoletta marad pénztáros, Szűcs Eszter marad a jelenlegi ödíjasok helyi képviselője.
febr. 20. Együttműködési szerződést köt a 2004. évre a Pataki Diákok Szövetsége és a Zempléni Múzsa Alapítvány: a Zempléni Múzsa közzéteszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapításának 75. évfordulója alkalmából a Pataki Diákok Szövetsége által rendezett programsorozat keretében elhangzott ünnepi előadásokat, továbbá vállalja, hogy az év során megjelentet a pataki iskolák történetével kapcsolatos cikkeket.
febr. 21. A Pataki Diákok Szövetsége kibővített igazgatósági ülése Sárospatakon. Napirend: a Pataki Diákok Fesztiválja programterve.
febr. 27. A Pataki Diákok Szövetsége a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól 500.000 Ft támogatást kér a Pataki Diákok Fesztiváljához.
febr. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 249. klubestje. Program: A dzsungel könyve – musical. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak előadása a Szent Margit Gimnázium színháztermében. Rendező: Lénárt Attila.
márc. 1. A Pataki Diákok Szövetsége közzéteszi az I. Pataki Diákok Fesztiválja előzetes programját.
márc. 6. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      2003. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      korábbi határozatok és események áttekintése (telekvásárlás egyelőre sikertelen, alkalmas ingatlan hiányában),

·      2004. évi költségvetés elfogadása,

·      támogatási kérelmek (gimnáziumi diák- és teológiai tudományos ösztöndíjak, 500 ezer Ft szabad keret a gimnáziumnak).

márc. 12. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága Sárospatakon. Napirend: a Pataki Diákok Fesztiválja programterve.
márc. 18. Maller Sándor emléktáblájának felavatása Sárospatakon, a Kossuth Internátusban. Emlékbeszédet mond Benke György, áhítat: Virágh Sándor.
márc. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 250. klubestje. Program: Döbrőssy Lajos: Egészség – betegség – lelkiállapot (előadás a rákról).
ápr. 1. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága a Miniszterelnöki Hivatalban. Napirend: a Pataki Diákok Fesztiválja programja.
ápr. 6. A Magyar Protestáns Öregdiák Baráti Körök Tanácskozó Munkacsoportja és a Kolozsvári Református Öregdiákok Baráti Társasága közös találkozója Budapesten.
ápr. 24. Törő Gábor, a www.patakidiak.hu felelős szerkesztője felhívást tesz közzé a pataki Vay-ház (Fellegvár) megmentésére, mert megvásárolható.
ápr. 24–25. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi az I. Pataki Diákok Fesztiválját Sárospatakon. Programigazgató: Csatlósné Komáromi Katalin. A rendezvényre kb. 300 öregdiák regisztráltatja magát. A teljes költségvetés mintegy 1,5 millió Ft, ebből 1 millió Ft az Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből, 500 ezer Ft a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány közvetlen finanszírozásával. A műsorfüzetben 16 támogató intézmény és vállalkozás neve olvasható.

Programok ápr. 24-én:

·      Regisztráció A Művelődés Háza előtti sátorban.

·      Pataki kerámiák bemutatója, nyári pataki programok tájékoztató pultja.

·      Déli harangszó: a Fesztivál ünnepélyes megnyitása (köszöntőt mond: Lénárt Attila gimnáziumi igazgató, Jánosdeák Gábor polgármester, Csatlósné Komáromi Katalin programigazgató).

·      Bihari Zoltán és Varga András fotókiállítása A Művelődés Háza galériáján.

·      Táncbemutatók (Bodrog Néptáncegyüttes, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjai).

·      A dzsungel könyve – musical. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszóinak előadása A Művelődés Háza színháztermében.

·      Képzőművészeti kiállítások a Nagykönyvtár Repozitóriumában Molnár Irén, Szentirmai László és Borsi Antal alkotásaiból.

·      „Miniszterek klubja” – az EU kapujában. Beszélgetés volt pataki diák kormánytagokkal a sárospataki Református Kollégium Imatermében. Vendégek: Huszár István, Stumpf István, vezeti: Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

·      Este: Diákbál az Árpád Vezér Gimnáziumban, benne: Társastánc-bemutató (a Sárospataki Táncművészeti Iskola növendékei), Fábry Sándor előadóestje, Tánc, játszik a Hangár zenekar.

·      Éjjeli menedékhely – beszélgetés a tűz körül a Domján-ház kertjében, némi harapnivalóval, házigazda: Zelnik Csaba, diákemlékek, felolvasások, Zempléni Múzsa lapbemutató.

Programok ápr. 25-én:

·      Napköszöntő az uszodában.

·      Zenés áhítat az Imateremben, közreműködik: Herczku Ágnes énekművész és Fábri Géza kobzos.

·      A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának jelene – Lénárt Attila gimnáziumi igazgató tájékoztatója az érdeklődő öregdiákok számára.

·      Nyílt nap a Tanítóképzőben, az érdeklődő öregdiákok tájékoztatása, az új épületek megtekintése.

·      Ünnepélyes fesztiválzáró A Művelődés Háza előtt. Záróműsor, közreműködnek a Farkas Ferenc Zeneiskola diákjai és tanárai, valamint A Művelődés Háza Kamarakórusa. Záróbeszédet mond Bolvári-Takács Gábor.

·      Déli harangszó: a fesztivál bezárása.

ápr. 30. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: kötetlen beszélgetés, beszélgetés jövőbeni tervekről
máj. 29. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága Sárospatakon. Napirend: az I. Pataki Diákok Fesztiválja tapasztalatai és tanulságai; a júniusi közgyűlés előkészítése; az őszi IV. Pataki Diákok Emléknapja; a 2006-os évforduló (a Sárospataki Református Kollégium 475 éves) PADISZ-előkészületeinek meghirdetése; öltségvetési és pályázati kérdések.
máj. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 251. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 13. Elhunyt Pécsvárady Botond (1952–2004), az Erdélyi János Általános Iskola volt igazgatója, életének 53. évében.
jún. 26. Bertha Zoltán festőművész emlékkiállításának megnyitója Sárospatakon, a Nagykönyvtár Repozitóriumában. Beszédet mond: Turi Gábor, Debrecen alpolgármestere.
jún. 26. Évi rendes közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: 11 fő, ebből 6 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Földházi István, Kálmán Lajos, Mészáros István, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Soós Gyula, Újszászy Kálmán) és 5 tanácskozási jogú (Bolvári-Takács Gábor, Csatlósné Komáromi Katalin, Komáromi Éva, Erdős Tamás, Király Botond) résztvevő. Levezető elnök: Bolvári-Takács Gábor. Napirend előtt a jelenlevők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Pécsvárady Botondról. Napirend:

1.    A 2003. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.

2.    Tájékoztató a 2004 áprilisában megrendezett I. Pataki Diákok Fesztiváljáról.

3.    A 2004. őszi IV. Pataki Diákok Emléknapja programterve.

4.    Szervezeti kérdések: a közgyűlés felkéri a Sárospatakért Baráti Kör Alapítványt, hogy a szövetségben, mint tagszervezet, vegye át a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre helyét.

jún. 26–27. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 16 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 10. Palumby Gyula közadakozásból állított síremlékének avatása a sárospataki református temetőben, amelyet a Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) kezdeményezett. Ezután a Miskolci Csoport Pataki júliálisa Kesznyétenben, a Vízierőmű ökoparkjában. Házigazda: Nagy Béla.
júl. 10. Emléktáblát avatnak a Sárospatak, Kazinczy u. 25. számú, egykori iskolakórház épületén Jakó János, a Sárospataki Református Kollégium egykori iskolaorvosa emlékére, születésének 100. évfordulóján. Állította a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Református Kollégium.
júl. 15. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriuma a Pataki Diákok Szövetsége közgyűlésének jún. 26-ai határozata alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a szövetségben, mint tagszervezet, átveszi a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre helyét.
júl. 23. Harsányi István (1874–1928) professzor, egykori könyvtáros emlékkiállításának megnyitása a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában. Beszédet mond: Dienes Dénes.
szept. 11. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága Budapesten. Napirend: a IV. Pataki Diákok Emléknapja előkészítése; a 475. évfordulós Védnöki Testület meghívása Sárospatakra; szervezeti ügyek (pályázatok, Pataki Diák hírlevél).
szept. 16. Bolvári-Takács Gábor és Lőrincz Szabolcs levélben tájékoztatják Lénárt Attila gimnáziumi igazgatót, hogy az elmúlt másfél év során megkeresték azokat a vezető pozícióban dolgozó és komoly gazdasági, politikai, kulturális kapcsolatokkal rendelkező volt pataki diákokat, akiket felkértek a Sárospataki Református Kollégium 2006-ban esedékes 475. alapítási évfordulójának előkészítésére létrehozandó védnöki testület tagjai közé. A testület ötleteket, javaslatokat adhat a Kollégium, azon belül kiemelten a Gimnázium fejlesztésére és közfigyelembe állítására. A közös munkában való részvételre eddig pozitív választ adott: Deme Péter, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatója; Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke; Hámori Ferenc, az Axelero Rt. igazgatóságának elnöke; Héthy Lajos, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára; Hoppál Mihály, az MTA Néprajzi Kutatóintézete igazgatója, az Európai Folklór Intézet igazgatója; Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő; Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója; Stumpf István politológus, volt kancelláriaminiszter; Szobonya Csaba, az OTP Lakástakarékpénztár Rt. vezérigazgatója. (A testület utóbb kiegészült Tuba Zoltánnal, a gödöllői Szent István Egyetem tszv. egyetemi tanárával.)
okt. 19. A Pataki Diákok Szövetsége a költségek 50%-ának vállalását kéri Soltész Istvántól, az Országgyűlés Hivatala főtitkárától, a Sárospatakon elhelyezendő Péchy Tamás-emléktábla költségeihez.
okt. 20. Zalatnay István, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány volt kuratóriumi tagja temetése, elhunyt életének 78. évében.
okt. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 252. klubestje. Program: Csávás Imre: Még élünk! – 1956-os emlékek.
okt. 31. Ködöböcz József mellszobrának avatása Sárospatakon, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karaánakudvarán. A szobor alkotója: Borsos István. Beszédet mond: Demjén István. A szobor felállítását támogatta a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány is.
okt. A Zempléni Múzsa IV. évf. 3. számában megjelenik Deme László Az emberség szolgálata és a szolgálat embersége. Gondolatok a patakiságról c., a 2004. június 27-ei öregdiák-talákozón elhangzott köszöntője.
nov. 23. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi az IV. Pataki Diákok Emléknapját Sárospatakon. Ennek keretében az alábbi programokra került sor:

1. Alakuló ülést tart a Bertalan-házban a Sárospataki Református Kollégium 475. alapítási évfordulója alkalmából létrejött, volt pataki diákokból álló Védnöki Testület, amelynek létrehozását a házigazdák, Bolvári-Takács Gábor és Lőrincz Szabolcs kezdeményezték, s amely a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma fejlesztési elképzelései megvalósításának és a 2005/2006-os tanévre tervezett ünnepségsorozat előkészítésének segítését vállalja. A testület tagjai közül megjelent Fésüs László, Hámori Ferenc, Héthy Lajos, Hoppál Mihály, Koncz Gábor, Stumpf István és Szobonya Csaba, továbbá jelen volt Erdős Tamás és Tukacs Béla. Az ülés keretében Lénárt Attila bemutatta az intézmény jelenlegi állapotát és ismertette a fejlesztési elképzeléseket, amelyhez a testület tagjai további ötletekkel, illetve a megvalósulást elősegítő lépésekkel kapcsolódhatnak.

2. Péchy Tamás politikus, miniszter, a képviselőház egykori elnöke, volt pataki diák emléktáblájának avatása a Kollégium udvarán. Állította a Pataki Diákok Szövetsége az Országgyűlés Hivatala támogatásával. Beszédet mond: Borsos Csaba, az Országgyűlés Hivatala főosztályvezetője és Stumpf István volt kancelláriaminiszter, volt pataki diákok.

Publikációk az eseményről: A Helyi Krónika XI. évf. 11. (nov.) számának 4. oldalán Emléktábla a Pataki Diákok Szövetségétől címmel rövid híradás; a Sárospatak c. lap XXXVII. évf. 7. (nov.) számában Péchy Tamás emléktáblája címmel tudósítás. A Sárospatak c. lap XXXVII. évf. 8. (dec.) számának 8. oldalán Bolvári-Takács Gábor: Évfordulós védnökség alakult Sárospatakon.

nov. 23. A Pataki Diákok Szövetsége választmányának ülése, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó elnökletével. Jelen van: 12 fő, írásban szavazott 5 fő. Napirend: a Választmány ügyrendjének elfogadása, tisztségviselők megválasztása öt évre: Donkó József, Földy Ferenc és Szathmáry Béla alelnökök, Pálfiné Laczkó Gabriella titkár.
nov. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 253. klubestje. Program: Keller Péter: A félévig volt pataki diák – Gárdonyi Géza – emléke nyomában.
nov. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Varga Gyula volt pataki diák orvos pályájáról beszél.
dec. 1. Bolvári-Takács Gábor kiadja a Pataki Diákok Szövetsége új ügyrendjét, ezzel a 2001. évi Szervezeti és Működési Szabályzat még érvényes rendelkezései és a 2003. évi ügyrend hatályát veszti.
dec. 10. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Tukacs Béla, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      korábbi határozatok áttekintése (Bertalan-ház tárgyalójának felújítása, 475. éves Védnöki Testület),

·      vagyoni helyzet áttekintése,

·      támogatási kérelmek, ösztöndíjak odaítélése (Pataki tanáraink c. kötet és 1956-os pataki diákemlékek gyűjtése, Sárospataki Református Kollégiumnak kutatási ösztöndíjak).

dec. 17. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 254. klubestje. Program: Halmi Iván: Hétix, avagy a barkácstól az irodalomig; majd évzáró piknik.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 48.869 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 10.034 ezer Ft. Ezévi bevétele 6.239 ezer Ft, ebből adomány 1.360 ezer Ft (101 magánszemélytől), szja 1%-ból 1.767 ezer Ft, kamat és hozam 2.753 ezer Ft. Kiadások: 3.979 ezer Ft, ebből gimnáziumi és teológiai támogatások és ösztöndíjak 1.151 ezer Ft, Pataki Diákok Fesztiválja 500 ezer Ft, PADISZ támogatása 500 ezer Ft, Bertalan-ház felújítására 950 ezer Ft, működési költség 878 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete éves bevétele 171.244 Ft, kiadása 191.580 Ft. Taglétszám 310 fő.
az év során Megjelenik Kézi Erzsébet Egy megvalósult klebelsbergi koncepció (A sárospataki Angol Internátus) c. könyve. Kiadó: Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004. Terjedelem: 238 o. ISBN 963-9316-89-X

Megjelenik Kovács József A sárospataki teológusok exodusa 1951-ben c. munkája, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. D.Dr.Harsányi András Alapítvány Kiadványai sorozat, 9. szám, Debrecen, 2004. Terjedelem: 64 o. ISSN 1587-2424

az év során A Pataki Diákok Szövetsége pályázat útján, a Nemzeti Civil Alapprogramtól 210.000 Ft működési támogatásban, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 100.000 Ft működési támogatásban, a Nemzeti Kulturális Alapprogram miniszteri keretéből 1.000.000 Ft támogatásban, összesen tehát 1.310.000 Ft költségvetési támogatásban részesült. A Péchy Tamás-emléktábla költségeihez az MTA 35.000 Ft-tal járult hozzá. Szja 1%-ból 12.000 FtA . A PADISZ összes éves bevétele 1.638.000 Ft.
2005
jan. 6. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2004. évi főbb gazdálkodási adatairól, a kiosztott támogatásokról, a Pataki Diákok Szövetsége 475. éves Védnökségéről és az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 255. klubestje. Program: Czenthe Zoltán: Tűnő idők nyomában Gömörben – vetítettképes előadás.
jan. 29. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Gödöllőn, Ladányi Pál otthonában. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Tukacs Béla, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      1%-os rendelkező nyilatkozat és körlevél borítékolása 2200 öregdiák és támogató részére,

·      A Pataki tanáraink c. könyv kiadásának támogatása,

·      Urbán György festőművész sárospataki galériájának esetleges alapítványi tulajdonba vétele.

jan. 31. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon évindító ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága. A testület új tagja: Tuba Zoltán. Csetneki József megválik grafikai szerkesztői tisztségétől. A nyomdai előkészítést a továbbiakban Tellinger András végzi.
jan. 31. Lénárt Attila gimnáziumi igazgató tájékoztatja Bolvári-Takács Gábort, hogy a 2005. június 30-án lejáró igazgatói megbízását Csomós József püspök nem kívánja meghosszabbítani, ezért a 475. évforduló előkészítésében nem tud részt venni, mert nincs kötelezettségvállalási helyzetben. Ezzel a Védnöki Testület együttműködési lehetőségei jelentősen csökkennek.
febr. 4. Elhunyt Száz Béla (1930–2005), a Pataki Diákok Szövetsége választmányi tagja, életének 75. évében.
febr. 25. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek.
febr. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 256. klubestje. Program: A 800 éves város, Patak – pataki könyvek bemutatója. Vendégek: Jósvainé Dankó Katalin, Tamás Edit, Bodó Sándor, Kováts Dániel, F. Tóth Balázs, Vámosi Katalin, R. Várkonyi Ágnes.
febr. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Nagy Lenke volt pataki diák, a Reformátusok Lapja felelős szerkesztője, pályájáról beszél.
márc. 11. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 257. klubestje. Program: Grease – musical. Előadják a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákszínjátszói, rendező: Lénárt Attila. Helyszín: MOM Művelődési Központ.
márc. 19. Magyar Örökség-díjat kap a Sárospataki Református Kollégium. A javaslatot Hoppál Mihály ötlete nyomán négy volt pataki diákok fogalmazza meg és juttattja el a Bíráló Bizottsághoz: Bolvári-Takács Gábor, Hoppál Mihály, Koncz Gábor, Lőrincz Szabolcs.
márc. 25. A Pataki Diákok Szövetsége 600.000 Ft támogatást kér a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól a honlap, a Pataki Diák hírlevél és a Pataki Diákok Emléknapja költségeire.
ápr. 2. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán; Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Tukacs Béla; Dienes Dénes. Napirend:

·      2004. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      korábbi határozatok és események áttekintése (475. évfordulós Védnöki Testület, Magyar Örökség-díj),

·      2005. évi költségvetés elfogadása, benne Bertalan-ház tetőfelújítás; iskolai, kulturális, öregdiák rendezvények, kiadványok támogatására keretösszegek.

ápr. 5–8. A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa kuratóriumi ülése Sárospatakon. Régi és új ösztöndíjasok meghallgatása, ösztöndíjak odaítélése.
ápr. 8–10. Az I/A. Alapítvány Diákszövetség második ösztönző hétvégéje Sárospatakon, a Bertalan-házban. Program: új ösztöndíjak kihirdetése, ösztöndíjas öregdiákok találkozója, bemutatkozó est, kulturális vetélkedők, a Diákszövetség vezetőségének (elnök, alelnök, pénztáros, titkár) újraválasztása, találkozás Bolvári-Takács Gáborral, a Pataki Diákok Szövetsége elnökével.
máj. 20. A felújított Imaterem átadása a Sárospataki Református Kollégiumban, valamint a Magyar Örökség-díj bemutatása.
máj. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 258. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 10. Bolvári-Takács Gábor levélben tájékoztatja a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli társelnökeit, hogy az idei évi rendes közgyűlést nem a júniusi nagy találkozó alkalmából, hanem szeptemberben tartják meg. Ennek okai: a Kollégium alapítása 475. évfordulójának 2006. évi megünnepléséhez célszerű meghívni a gimnázium új igazgatóját; a Pataki Diákok Szövetsége Felügyelő Bizottsága ötéves mandátuma 2005. december 2-án jár le, s a megújítása ősszel aktuális; az V. Pataki Diákok Emléknapját is ekkor lehet előkészíteni.
jún. 25. A 135. éve született Dr. Finkey Ferenc koronaügyész c. emlékkiállítás megnyitása a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában. Társrendező: Legfőbb Ügyészség. Beszédet mond: Szathmáry Béla bíró.
jún. Az érettségi nagy találkozóra megjelenik: Pataki tanáraink (19311952). Szerkesztők: Benke György, Pólos László, Szabó Csaba. Kiadó: For You Bt., Sárospatak, 2005. Terjedelem: 236 o. ISBN 963-86632-3-5. A megjelenését a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatta.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 17 ösztöndíj alapítvány működik.
szept. 12. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumától Nezáczkiné Tótin Erika gimnáziumi tanár megbízást kap arra, hogy az Öregdiák Vendégházban diákönkormányzati kulturális programokat szervezzen.
okt. 7. Ülést tart a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósága Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek.
okt. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 259. klubestje. Program: kettős könyvbemutató a For You Bt. Könyvkiadóval közös szervezésben. A bemutatott könyvek: Bertalan Imre „Ott ülék … ő közöttük”. Kiadó: For You Bt., Budapest, 2005. Terjedelem: 252 o. ISBN 963-219-190-0 (bemutatja: Nagy Lenke, a Reformátusok Lapja felelős szerkesztője); továbbá a Pataki tanáraink (19311952) c. kötet (bemutatja: Bolvári-Takács Gábor, a Zempléni Múzsa főszerkesztője). Mindkét kötet a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával lát napvilágot.
nov. 7. A Pataki Diákok Szövetsége a költségek 50%-ának vállalását kéri Meskó Attila MTA-főtitkártól, a Sárospatakra tervezett Teleki József-emléktábla költségeihez.
nov. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 260. klubestje. Program: Schulek Mátyás: Még élünk! – 1956-os emlékek.
nov. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: évzáró, filmvetítéssel.
nov. 30. A Pataki Diákok Szövetsége megrendezi az V. Pataki Diákok Emléknapját Sárospatakon. Program:

·        Gróf Teleki József politikus, jogász, történész, a MTA első elnöke, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium főgondnoka emléktáblájának avatása a Kollégium udvarán. Állította a Pataki Diákok Szövetsége, az MTA támogatásával. Beszédet mond Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke.

·        A Pataki Diákok Szövetsége évi rendes közgyűlése (lásd külön)

·        Tiszteletadás a Pataki Diákság Emlékoszlopa előtt az Iskolakertben.

E napon történik a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája új épületének hivatalos átadása. A Csomós József püspökkel folytatott megbeszélésen kiderül, hogy az egyházkerület nem szán szerepet a Sárospataki Református Kollégium 475. éves Védnöki Testületnek az évfordulós ünnepségek előkészítésében.

nov. 30. Évi rendes közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, a Nagykönyvtár Gutenberg termében. Jelen van: 9 szavazati jogú tagszervezeti képviselő (Dobay Béla, Erdei Pál, Erdei Pálné, Földházi István, Kálmán Lajos, Pálfiné Laczkó Gabriella, Mészáros István, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán), továbbá többen a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósági és választmányi tagjai közül tanácskozási joggal (Tuba Zoltán, Galik Gábor, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Földy Ferenc, Földy Ferenc Gábor, Csatlósné Komáromi Katalin, Bordás István, Siska Tamás, Soós Gyula, Valler Éva). Levezető elnök: Komáromi Éva. Napirend:

1.      Megemlékezés a közelmúltban elhunyt Száz Béla választmányi tagról, Szentimrei Mihályné Nagykönyvtár igazgatóról és Czinke Zoltán ny. esperesről. Emlékezés a 100 éve született Szabó Gyulára, Szabó Károlyra, Darányi Lajosra és Cs. Szabó Lászlóra.

2.      A 2004. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

3.      A Felügyelő Bizottság megválasztása (2005. dec. 2-ai hatállyal, öt évre): elnök: Földy Ferenc Gábor, tagok: Kiss József, Zelnik Csaba Ákos.

4.      A Választmány kiegészítése 4 fővel: Bordás István, Siska Tamás, Soós Gyula, Valler Éva megválasztása, a 2008. június 28-ig terjedő időszakra.

5.      Erdei Pálné mb. gimnáziumi igazgató tájékoztatója a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéről és a Kollégium 475. jubileumi évének várható eseményeiről.

dec. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 261. klubestje. Program: évzáró piknik.
dec. 17. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Lontay László, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Ránki-Kovács Richárd, Dienes Dénes, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Napirend:

·      korábbi határozatok áttekintése (Bertalan-ház tetőfelújítása, Bertalan Imre-könyv terjesztése, PADISZ-emléknap, 1941. I/A. Alapítvány helyzete),

·      a kuratórium és az Felügyelő Bizottság mandátumának lejárta 2006 tavaszán, előkészületek,

·      Sárospataki Református Kollégium 475. éves alapítási évforduló alkalmából: alapítványi évkönyv, emléktáblák, Béres Ferenc-szobor, 1956-os emlékkönyv.

dec. 19. Sallai János és Székely Attila kuratóriumi tagok aláírásával kiküldik A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa körlevelét, amelyben meghirdetik a 2006. április 8–9-ei 15 éves alapítási évfordulós rendezvényt. 1%-os szja kérése. Külön meghívólevelet ír Valler Éva, az I/A. Alapítvány Diákszövetségének elnöke.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 51.507 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 13.754 ezer Ft. Éves bevétel: 6.682 ezer Ft, ebből szja 1% 1.821 ezer Ft, adomány (116 magánszemély és két cég/egyház) 1.534 ezer Ft, kamatok és hozamok 2.997 ezer Ft. Kiadások: 7.781 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 771 ezer Ft, gimnáziumi és öregdiák programok és kiadványok támogatása 1.036 ezer Ft, Bertalan-házra 4.828 ezer Ft, működési költség 1.146 ezer Ft.
az év során Megjelenik Bilkay Ruth – Laczkó Gabriella Faluszemináriumi kéziratok a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Adattárában c. forráskiadványa (Acta Patakina XVII.). Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, 2005. Terjedelem: 144 o. ISBN 963-218-007-0

Megjelenik Bolvári-Takács Gábor: Sárospataki baráti kör Budán, 1872-ben c. forrásközleménye az Egyháztörténeti Szemle 6. évf. 2. számában (143–146. o.)

az év során Király Júlia felajánlja apja, a volt pataki diák Király István irodalomtörténész több tízezer kötetetes magánkönyvtárát a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának.
az év során Az iskolakerti Komáromi János szobor melletti padon új, díszesen faragott háttámlát helyeznek el. Felirata: „Emlék a diákszerelemnek 1954–1958. A hátoldalon ez van bevésve: „Z. J. 05”
az év során A Pataki Diákok Szövetsége a Nemzeti Civil Alapprogramtól 220.000 Ft működési támogatásban, a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól 600.000 Ft működési és programtámogatásban részesült.
2006
jan. 6. Lőrincz Szabolcs levélben tájékoztatja Béres Ferencnét a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 475. iskolaalapítási évfordulós terveiről. A további levélváltások során körvonalazódnak a képkiállítás, a Béres-szobor és a Béres-ösztöndíj megvalósításának lehetőségei.
jan. 14. Bolvári-Takács Gábor levélben tájékoztatja a Sárospataki Református Kollégium 475. éves Védnöki Testület tagjait, hogy a gimnáziumi igazgatóváltás és az egyházkerület fogadókészségének hiánya miatt a testület összehívását nem javasolja, mert érdemi hozzájárulást nem lehet kifejteni.
jan. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2005. évi főbb gazdálkodási adatairól, a kiosztott támogatásokról, az Öregdiák vendégházról, a 2006-ra tervezett 1956-os kötetről és az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs. A kuratórium összetétele: Lőrincz Szabolcs, Koltai Péter, Ladányi Pál, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Újszászy Kálmán, Szabó Csaba.
jan. 16. Erdei Pálné Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma mb. igazgatója támogatást kérő levele a Sárospataki Református Kollégium Alapítványhoz, benne a 475. évforduló kapcsán tervezett programok, összesen 3.370 ezer Ft költséggel.
jan. 21. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Gödöllőn, Ladányi Pál otthonában. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Napirend:

·      1%-os rendelkező nyilatkozatok borítékolása 2.400 címzett részére,

·      a Sárospataki Református Kollégium 475. tanéve támogatásának elvi kérdései.

jan. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 262. klubestje. Program: Baranyai Katalin: Száz éve született Cs. Szabó László.
jan. 30. Rendkívüli ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd. Napirend:

·      a 475. éves évfordulóhoz való kapcsolódás (Béres-szobor, kiállítás),

·      elvi döntés a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma támogatási kérelméről (évkönyv, diákvegyész-napok),

·      a kuratórium mandátumának lejárt 2006-ban.

febr. 6. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével Sárospatakon évindító ülést tart a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága. Földy Lilla és Lapis József a továbbiakban szerkesztők.
febr. 16. Bartók Béla Egyesült Államokban élő fia, Bartók Péter, mint volt pataki diák, 1.000 USD adományt küld a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak. Lőrincz Szabolcs 475. éves évfordulóra szóló meghívásnak azonban idős kora nem tud eleget tenni.
febr. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 263. klubestje. Program: Kováts Dániel: Abaúj és Zemplén vonzásában.
febr. 24. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Mi újság Patakon? Vendégek: Erdei Pálné mb. gimnáziumi igazgató és Erdei Pál.
márc. 15. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája jubileumi rendezvénye az iskola fennállásának 475. évfordulója alkalmából. Program:

·      Megnyitó áhítat a református templomban.

·      Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról az iskolakerti Kossuth-szobornál.

·      A 100 éve született Szabó Gyula volt gimnáziumi és angol internátusi igazgató emléktáblájának felavatása a Kossuth Internátusban, beszédet mond: Újszászy Kálmán.

·      Baráti találkozó az iskola volt tanáraival az Imateremben.

·      A jubileumi évkönyv bemutatója az Imateremben (A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának 475. éves jubileumi évkönyve. Összeállította: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, 2006. Terjedelem: 128 o. + 16 o. képmelléklet. ISBN 963-9490-48-2); a programban közreműködnek: Deme László, Mészöly Dezső, Dobay Béla, Kézi Erzsébet, Körtvélyessy Erzsébet, háziasszony: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. A kiadványban önálló fejezetben olvashatók érettségi találkozós köszöntők. A megjelenést a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 1 millió Ft-tal támogatta.

·      Iskolatörténeti kiállítás, megnyitó: Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója.

·      A pataki diákélet anekdotákban – a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulóinak műsora az imateremben.

márc. 20. Tukacs Béla célalapítványt tesz, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kezelésében, Tukacs Béla László és Tárczy Emma emlékére. Induló vagyon: 360 ezer Ft. Tukacs Béla és Hunyady Klára célalapítványt tesznek, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kezelésében, a saját nevükre. Induló vagyon: 500 ezer Ft. Mindkét alapítvány célja: a honfoglalást megelőző időszakot kutató, a Sárospataki Református Kollégiumban dolgozó pedagógus kutatási eredményeinek elismerésére. Erre kétévente a hozam 80%-a használható fel.
márc. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 264. klubestje. Program: Horváth Barna: Kegyeleti ügyelet és Perjéssy-Horváth Barnabás: Kollégium blues c. köteteinek bemutatója, Koncz Gábor vezetésével.
ápr. 1. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Lontay László, Ránki-Kovács Richárd, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla, Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Meghívottak: Tótin Erika, Szűcs Máté, Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter. Napirend:

·      a 2005. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      az elmúlt időszak eseményeinek áttekintése (Béres Ferenc-szobor és kiállítás, Szabó Károly-emléktábla),

·      2006. évi költségvetés, benne a 475. évforduló miatt 2 millió Ft támogatás betervezve Sárospataki Református Kollégiumnak,

·      a kuratórium mandátumának lejártával összefüggő személyi tervezés.

ápr. 4. Ülést tart a Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa kibővült Kuratóriuma, a régi (Jill Baumeister, Nagy Henrietta, Székely Attila, Tánczos Vera) és az új (Gyarmathy Judit, Szarka Gergely, Szepesy Éva, Valler Éva, Varga Judit) tagokkal. Az idős generációhoz tartozó addigi kuratóriumi tagok leköszönnek.
ápr. 4. Lőrincz Szabolcs kéri Dienes Dénes közigazgató hozzájárulását az iskolakerti Béres Ferenc-szobor felállításához. Az engedélyt ápr. 12-én megkapja.
ápr. 7–9. Fennállásának 15. évfordulója alkalmából Sárospatakon ünnepi találkozót tart a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa 19912006 c. magyar-angol kétnyelvű, fényképes kiadvány. Szerk.: Szepesy Éva. Terjedelem: 80 oldal. Az alapítvány alapítóinak és szponzorainak névsora 63 adományozót tartalmaz. Az alapítvány 247 diákot részesített egy vagy több évig ösztöndíjban. A kiosztott ösztöndíjak száma meghaladja a 600-at, összege pedig az 50 millió Ft-ot.
máj. 16. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége nevében Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok körlevelet ír a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. évfordulója alkalmából 2006. aug. 20-án rendezendő A Sárospataki Kollégiumban végzettek I. Világtalálkozójáról.
máj. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 265. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. Elhunyt Bódi Géza (1944–2006), a Rákóczi Gimnázium 1981–90 közötti utolsó igazgatója, majd Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma címzetes igazgatója, életének 63. évében.
jún. 14. Tukacs Béla tanulmánya Gondolatok a Sárospataki Református Kollégium jövőbeli működésének egyes kérdéseiről a körvonalazódó új szellemi és anyagi környezetben címmel, a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. évfordulója alkalmából.
jún. 19. Bolvári-Takács Gábor levélben kéri a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósági tagjait, a novemberben lejáró mandátumuk kapcsán, a jövőbeni szerepvállalás átgondolására.
jún. 30. Dienes Dénes közigazgató kísérőlevéllel szétküldi a A Sárospataki Kollégiumban végzettek I. Világtalálkozója (aug. 18–20.) programajánlóját.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 17 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 1. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) pataki júliálisa Baksy István és Marosvölgyi Lászlóné meghívására, Boldván.
júl. 18. Katona László volt pataki diák saját költségén 140 db, a sárospataki református templomot ábrázoló bronzplakettet veret a világtalálkozó alkalmából, ezt felajánlja a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak értékesítésre, s a befolyt összeget adományként kéri kezelni.
júl. 28. Csomós József püspök meghívó levele a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia alapítványok vezetőinek, aug. 19-ei közös megbeszélésre.
aug. 13. A Reformátusok Lapjában megjelenik A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójának programja (aug. 12–22.), amelynek egyik kiemelt rendezvénye A Sárospataki Kollégiumban végzettek I. Világtalálkozója (aug. 18–20.).
aug. 18. Ünnepi ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen vannak a kuratórium és a felügyelő bizottság egyes jelenlegi és kijelölt új tagjai: Lőrincz Szabolcs, Dudás Lóránt, Ladányi Pál, Mitró Annamária, Nyárádi Attila, Szabó Csaba, Szűcs Máté, Tótin Erika, Tukacs Béla, Újszászy Kálmán. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Napirend: ünnepi megnyitó; az előző időszak eseményeinek áttekintése¸az alapítvány előtt álló feladatok.
aug. 18–20. A Sárospataki Kollégiumban végzettek I. Világtalálkozója a 475. éves alapítási évforduló alkalmából, benne a Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány rendezvényeivel. Program:

aug. 18.:

·      Gimnáziumi és teológus osztály- és évfolyamtalálkozók.

·      A visszakerült sárospataki könyvek – közös rendezvény a Zempléni Fesztivállal. Előadó: Dienes Dénes, közreműködik: Szélkiáltó Együttes.

·      Kiállítás a Sárospataki Református Teológiai Akadémia elmúlt 15 évéről. megnyitó: Börzsönyi József.

·      Áhítat a Sárospataki Református Teológiai Akadémia volt hallgatói részére. Igét hirdet: Török István.

aug. 19.:

·      Megemlékezés a bodroghalászi és a sárospataki református temetőkben, teológiai tanárok sírjainál.

·      Nyílt délelőtt a Bertalan-házban, találkozó a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi tagjaival.

·      A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójának kiemelt rendezvénye a református templomban.

·      Gimnáziumi osztálytalálkozók.

·      475 éves a Kollégium – filmvetítés az Imateremben.

·      A Sárospataki Református Teológiai Akadémia rendkívüli nyilvános közgyűlése, benne tiszteletbeli tanárok avatása.

·      Képzőművészeti kiállítás megnyitása az egykor Béres Ferenc által adományozott műtárgyakból a Sárospataki Képtárban, Béres Ferenc halálának 10. évfordulója alkalmából. Beszédet mond: Fehér József, Béres Ferencné. (A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és Béres Ferenc családjának rendezvénye).

·      A Kollégiumhoz kapcsolódó alapítványok összevont kuratóriumi ülése.

·      Pataki öregdiákok nosztalgia estje a Pataki Diákok Szövetsége szervezésében, A Művelődés Háza előtti színpadon. Közreműködik: Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvószenekara, valamint öregdiák együttesek. Megnyitó: Hörcsik Richárd, Bolvári-Takács Gábor.

·      A Zempléni Fesztivál ünnepi Bach–Händel hangversenye a református templomban. Közreműködnek: énekes szólisták, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és az Ensemble Philippe.

aug. 20.:

·      Istentisztelet a református templomban, benne Sárospataki Református Kollégium intézményvezetői köszöntői.

·      Pataki öregdiákok érettségi nagy találkozója az Imateremben.

·      Fekete Gyula dedikálja Bodrog-parti szerelmeink c. könyve új kiadását.

·      Szabó Károly testnevelő tanár emléktáblájának felavatása a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Beszédet mond: Kiss József. (A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány rendezvénye).

·      Béres Ferenc mellszobrának felavatása az Iskolakertben. Az 1974-ben mintázott portré alkotója: Kelemen Kristóf. Beszédet mond: Lőrincz Szabolcs, Fekete Gyula, Tukacs Béla. (A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és Béres Ferenc családjának rendezvénye).

aug. 22. Elhunyt Nagy B. István (1933–2006) volt pataki diák festőművész, életének 74.évében.
aug. Megjelenik a Sárospataki Református Lapok különszáma A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója és A Sárospataki Kollégiumban végzettek I. Világtalálkozója alkalmából. Benne Bolvári-Takács Gábor cikke a Pataki Diákok Szövetsége történetéről, Lőrincz Szabolcs cikke a Sárospataki Református Kollégium Alapítványról.
okt. 13. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 266. klubestje. Program: Juhász Imre: Homrogd 750 éves. Közreműködik: Szent Efrém Bizánci Férfikórus, vezényel: Bubnó Tamás. Közös rendezvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével.
okt. 13. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Nagy-Bozsoky József: Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója és pataki vonatkozásai.
okt. 27. Bolvári-Takács Gábor a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósági tagjainak, valamint a választmány és a felügyelő bizottság elnökének küldött levelében bejelenti, hogy a 2006. december 1-jére tervezett közgyűlésen ez év végi hatállyal lemond a Pataki Diákok Szövetsége elnöki tisztéről. Döntésének magánéleti okai vannak: tíz éve vesz részt a Pataki Diákok Szövetsége vezetésében, és elfoglaltságai mellett a továbbiakban nem tudja felelősen vállalni a tisztséggel járó feladatokat. A decemberre tervezett közgyűlés az új szervezeti és személyi felállás előkészítése miatt 2007. május 19-re tolódik.
okt. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 267. klubestje. Program: Nagy J. László: Emlékezés Tóth Ilonára; Szabó Csaba: Október hősei: előzetes könyvbemutató; Koncz Sándor 1956-os memoranduma.
nov. 24. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 268. klubestje. Program: A sárospataki fogoly könyvek története. Előadók: Dienes Dénes, Hörcsik Richárd, Mayer Rita, Monok István, Szabó Csaba.
nov. 30. Szervezési okok miatt végül nem kerül sor Sárospatakon az e napra tervezett VI. Pataki Diákok Emléknapjára.
dec. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 269. klubestje. Program: Barsi Ernő: Patak vonzásában – egy bükkaljai falu évszázados kapcsolatai a Pataki Kollégiummal. Közreműködik: a sályi Pávakör kamarakórusa.
dec. A Zempléni Múzsa VI. évf. 4. számában megjelenik Tukacs Béla: Béres Ferenc dalénekes emlékezete c., a 2006. augusztus 20-ai sárospataki Béres Ferenc szoboravatáson elhangzott beszéde, valamint Szabó Csaba: Október hősei. Pataki diákok az 1956-os forradalomban c., 2006. október 28-án elhangzott könyvelőzetese.
dec. 15. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Ladányi Pál, Szabó Csaba; Tukacs Béla. Meghívottak: Dudás Lóránt, Nyárádi Attila, Szűcs Máté, Tótin Erika. Távol: Koltai Péter, Újszászy Kálmán, Mitró Annamária. Napirend:

·      az alapító okirat módosítás szövegének elfogadása. Határozatlan idejűvé alakul az Alapítvány kuratóriuma, amelynek új összetétele: elnök: Lőrincz Szabolcs, tagok: Újszászy Kálmán, Nyárádi Attila, Koltai Péter, Dudás Lóránt, Mitró Annamária, Szűcs Máté. Tiszteletbeli elnök: Tukacs Béla. A Felügyelő Bizottság elnöke: Szabó Csaba, tagok: Ránki-Kovács Richárd, Tótin Erika. (A módosítást az ülés után kiküldik az alapítóknak, majd benyújtják a bírósághoz.),

·      az elmúlt időszak eseményei (a Pataki Diákok Szövetsége élén változás várható, a Tiszáninneni Református Egyházkerület konzultációt tervez az alapítvánnyal, gimnáziumi programok),

·      a kuratórium belső munkamegosztása (pénzügyek: Koltai Péter, 1%-os kampány: Dudás Lóránt, célalapítványok, ösztöndíjak: Újszászy Kálmán, PR és külső kapcsolatok: Szűcs Máté, adományozói kapcsolatok: Mitró Annamária, ingatlanok: Nyárádi Attila, koordináció, statégia, protokoll: Lőrincz Szabolcs),

·      támogatási kérelmek (ösztöndíj, sport),

·      felkészülés az 1%-os szja kérő levelek postázására.

dec. 21 Pampurik Edit gyöngyösi lakos végrendeletileg a Sárospataki Református Kollégium Alapítványra hagyja a Gyöngyös, Köztársaság tér 12. szám alatti lakóingatlanának 50%-os tulajdonrészét, azzal a kikötéssel, hogy az értékesítésből befolyt összegből szegény sorsú pataki teológusok számára Pampurik Edit Alapítványi Adománya elnevezéssel elkülönített pénzalapot kell létrehozni.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 53.962 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 14.980 ezer Ft. Éves bevétel: 7.130 ezer Ft, ebből szja 1% 2.017 ezer Ft, adomány 1.980 ezer Ft (118 magánszemély és két cég), kamatok és hozamok 1.875 ezer Ft, ingatlan bérbeadás 1.257 ezer Ft. Kiadások: 5.024 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 600 ezer Ft, gimnáziumi (diákvegyész napok) és öregdiák programok, valamint kiadványok (gimn. évkönyv) támogatása 1.865 ezer Ft, Bertalan-házra 957 ezer Ft, működési költség 1.463 ezer Ft.
az év során Megjelenik A Sárospataki Református Theológiai Akadémia évkönyve 19962006. Szerkesztő: Győri Istvánné. Kiadja a Sárospataki Református Theológiai Akadémia, 2006. Terjedelem: 232 o. + 10 o. képmelléklet. ISBN 963-86841-4-3

Megjelenik Ködöböcz József Életem c. memoárja. Sajtó alá rendezte: Kováts Dániel. Kiadó: Kazinczy Ferenc Társaság, Sárospatak, 2006. Terjedelem: 132 o. ISBN 963-86354-9-5

Megjelenik Fekete Gyula Bodrog-parti szerelmeink c. regényének új kiadása. Kiadó: Trikolor Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006. Terjedelem: 228 o. ISBN 963-87139-0-9

Megjelenik Maller Sándor Pataki századok c. könyvének 2., javított kiadása. Kiadó: For You Bt., Budapest-Sárospatak, 2006. Terjedelem: 112 o. ISBN 963-06-0501-5

Megjelenik A Tiszáninneni Református Egyházkerület babiloni fogsága. Dokumentumok 1948-1957. Szerkesztők: Baráth Béla, Dienes Dénes, Misák Marianna. Kiadja a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Miskolc-Sárospatak, 2006. Terjedelem: 154 o. ISBN 978-963-06-1308-8. Benne a pataki teológia bezárásával, az onnan Debrecenbe távozni kényszerült teológusok reakcióival, a pataki gimnázium államosításával, a tiszáninneni egyházkerület megszüntetésével és újraalapításával kapcsolatos iratok.

Megjelenik Szabó Csaba: Pataki diákok az ’56-os forradalomban c. könyvének előfizetési felhívása.

az év során Felavatják Ködöböcz József emléktábláját egykori lakóháza (Sárospatak, Rákóczi u. 21.) falán.
az év során Urbán György festőművésznek Sárospatak Város Képviselőtestülete díszpolgári címet adományoz.
az év során A Nagykönyvtár Repozitóriumában – a földszinti kiállítóterem átalakításával – felavatják a volt pataki diák Király István irodalomtörténész irodalomtörténeti gyűjteményét, amelyet lánya, Király Júlia adományozott a Tudományos Gyűjteményeknek.
az év során A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtár I. em. folyosóján elhelyezik A Sárospataki Református Kollégium jeles támogatói és adománytevői című 178 fős névsort, a 475. éves alapítási évforduló tiszteletére. A nagy adományozók mellett azok kerültek fel, akik legalább 100 kötetet adományoztak a Nagykönyvtárnak.
2007
jan. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2006. évi főbb gazdálkodási adatairól, a kiosztott támogatásokról, a megújult kuratóriumról, az Öregdiák Vendégházról, elérhető honlapokról, a 2007-es tervekről és az 1%-os szja felajánlásról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 19. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: találkozás Gál Halász Anna íróval.
jan. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 270. klubestje. Program: Saláta László: Hazajáró lelkek. A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének bemutatása; Petraskó Tamás: Berzseny, Árpád-kori Régészeti Park – vetítettképes előadás.
febr. 14. Elhunyt Mészáros István (1929–2007), volt tiszáninneni püspök, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 78. évében.
febr. 16–18. Lőrincz Szabolcs kezdeményezésére, a Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány hivatalban levő vezetői Sárospatakon baráti találkozót tartanak, főleg 1999–2006 között végzett diákok részvételével, a Pataki Diákok Szövetsége megújításáról. Részt vettek: Újszászy Kálmán, Lőrincz Szabolcs, Komáromi Éva, Terjék Anita, Dudás Lóránt, Mitró Annamária, Hajós Zília, Terjék Annamária, Tatár Gergő, Nagy Ottó, Victor Benjámin, Nagy Szabolcs, Nagy Boldizsár, Nagy Ákos, Péter Viola.
febr. 23. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 271. klubestje. Program: Tamás Erzsébet: Történelmünk tükörcserepei. Közreműködött: Szatmári Andrea; Egyed Erzsébet: Sárospatak tánctörténete – vetítettképes előadás.
márc. 6. A Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány hivatalban levő és leendő vezetői Budapesten előkészítő megbeszélést tartanak a Pataki Diákok Szövetsége átalakításáról.
márc. 30. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Újszászy Kálmán, Mitró Annamária, Dudás Lóránt, Nyárádi Attila; Szabó Csaba, Tótin Erika. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Szűcs Máté, Ránki-Kovács Richárd, Tukacs Béla. Napirend:

·      az elmúlt időszak eseményei,

·      2006. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      2007. évi költségvetés, benne a gimnáziumnak 1,5 milliós keretösszeg,

·      a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: Koltai Péter (pénzügyi) mellett további két alelnök: Mitró Annamária (adományozói kapcsolatok), Nyárádi Attila (sárospataki helyi képviselet).

márc. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 272. klubestje. Program: Kapcsolódó körök: a DRK Budapesti Baráti Körének bemutatkozása, meghívott előadó: Mészáros János elnök.
ápr. 3. A Pataki Diákok Szövetsége és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány hivatalban levő és leendő vezetői Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában előkészítő megbeszélést tartanak a Pataki Diákok Szövetsége átalakításáról. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Földy Ferenc Gábor, Hajós Zília, Lőrincz Szabolcs, Nagy Boldizsár, Nagy Szabolcs, Pavletitsné Egressy Mária, Réthly Ákos, Tatár Gergő, Tukacs Béla, Victor Benjámin. Témák: a szervezet jövője, célok és küldetés, az elnökség és igazgatóság összetétele. Az új program fő pontjai: új logó, honlap, bál, klubkártya, saját budapesti ingatlan.
ápr. 18. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 15.Pk.60/1990/33. sz. végzésével tudomásul veszi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratának 2006. december 15-ei módosítását és a kuratórium új tagjait.
ápr. 18. Ünnepélyesen megkezdődik a Magyar Nyelv Múzeumának építése Széphalomban.
ápr. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Teleki Erzsébet: Háromszor is: Japán!
máj. 2. Hoppál Mihály meghívására Budapesten, az Európai Folklór Intézetben újabb előkészítő megbeszélést tartanak a Pataki Diákok Szövetsége átalakításáról. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Földy Ferenc Gábor, Hajós Zília, Hoppál Mihály, Lőrincz Szabolcs, Nagy Boldizsár, Nagy Szabolcs, Pavletitsné Egressy Mária, Réthly Ákos, Tatár Gergő, Tukacs Béla, Victor Benjámin. Témák: elnökség és igazgatóság összetétele, alapszabály módosítás, célok és feladatok, a máj. 19-ei közgyűlés előkészítése.
máj. 4. Koncz Gábor meghívására pataki öregdiákok megbeszélést tartanak a Magyar Kultúra Alapítvány székházában Az öregdiák kapcsolatok lehetőségei a Sárospataki Református Kollégium fejlesztésében címmel, a Sárospataki Református Kollégium szervezetszociológiai, gazdasági elemzése témájú kutatás keretében.
máj. 19. Rendkívüli tisztújító közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon, A Művelődés Háza pódiumtermében. Jelen van: 23 fő, ebből 6 szavazati jogú tagszervezeti képviselő és 17 tanácskozási jogú résztvevő. Levezető elnök: Komáromi Éva.

Napirend előtt Hörcsik Richárd polgármester beszélt a város és a Pataki Diákok Szövetsége együttműködési lehetőségeiről, fejlesztési, pályázati területen. Napirend:

1. A 2005. és 2006. évi közhasznúsági jelentések elfogadása. (Az igazgatóság mandátumának 2006. novemberi megszűnése miatt – kellő személyi előkészítés hiányában – 2006-ban nem tartottak közgyűlést, ezért került most napirendre a 2005. évi jelentés).

2. Az alapszabály módosítása. Lényegi elemei: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseinek a Pataki Diákok Szövetsége a továbbiakban nem kíván megfelelni. Tagsági formák: rendes tag, társult tag, tiszteletbeli tag; a rendes tagsági kategória a tagszervezetek helyett magánszemélyeknek szól; a közgyűlésen csak az évfolyam-képviselők szavaznak; az öregdiák szervezetek és alapítványok társult tagok lehetnek; a pataki iskolák intézményként nem tagok. A vezető szervek megváltozása: elnökség (öt évre választva, évi egy új tag rotációjával): a szövetség generációkon átívelő, stratégiai döntés-előkészítő szerve; benne az elnök és az első alelnök egy évre választva, majd rotációval az elnökség tagjai közül; igazgatók (egy évre kinevezve): a szövetség funkcionális szervező, végrehajtó és ügyintéző tisztségviselői. A 2003-ban öt évre megválasztott választmány mandátuma 2008. június 28-ig érvényes.

3. A tagsági viszonnyal kapcsolatos döntések. Az új alapszabály 37.§-a értelmében sor került a közgyűlésen jelen lévő személyek tagfelvételi eljárásának lebonyolítására. A belépési nyilatkozatot 17 személy írta alá.

4. A Pataki Diákok Szövetsége tisztségviselőinek és vezető szerveinek megválasztása. Az Elnökség tagjai: Hoppál Mihály elnök, Vécsey Zoltán első alelnök, Dudás Lóránt alelnök, Pavletitsné Egressy Mária alelnök, Réthly Ákos alelnök. Az igazgatók: Hajós Zília, Nagy Ákos, Nagy Boldizsár, Nagy Szabolcs, Tatár Gergő, Terjék Annamária, Victor Benjámin. A 3 fős Felügyelő Bizottság (Földy Ferenc Gábor, Kiss József, Zelnik Csaba Ákos) további 3 taggal egészült ki: Bolvári-Takács Gábor, Komáromi Éva, Lőrincz Szabolcs.

máj. 25. A május 19-ei közgyűlési határozat alapján Bolvári-Takács Gábor és Hoppál Mihály kéri a megyei bíróságtól a Pataki Diákok Szövetsége törlését a közhasznú szervezetek nyilvántartásából.
máj. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 273. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 1. Együttműködési szerződést köt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Zempléni Múzsa Alapítvány, amelynek keretében a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány megjelenik a lap támogatójaként, a Zempléni Múzsa Alapítvány pedig használhatja a Sárospatak, Kazinczy u. 40. számú Bertalan-ház irodahelyiségét.
jún. 7–9. Gimnáziumi hétvége a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával, a Pataki Diákok Szövetsége közreműködésével (felelős: Nagy Szabolcs), szervezők: Kovács József, Tótin Erika. Benne. PADISZ-diák találkozó, sportnap, bál.
jún. 8. Bolvári-Takács Gábor Az öregdiák-mozgalom szerepe a Sárospataki Református Kollégium fejlődésében címmel előadást tart Debrecenben, az MTA DAB székházban, az Oktatás és egyház Közép- és Kelet Európában c. konferencián. Megjelenik: The Role of the Alumni Movement in the Development of the Reformed College of Sárospatak; in: Gabriella Pusztai (ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe (Régió és oktatás IV.), CHERD, University of Debrecen, 2008. 339–346. o.
jún. 12. A Pataki Diákok Szövetsége vezetőségi ülése Budapesten, a Telekom Zeneházban. Jelen van: Bolvári-Takács Gábor, Hoppál Mihály, Vécsey Zoltán, Nagy Szabolcs, Földy Ferenc Gábor. Napirend: a szövetség iratainak és folyó ügyeinek átadás-átvétele.
jún. 16. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottsága a lap 25. számának megjelenése alkalmából Mikóházán tart szerkesztőségi összejövetelet, Szathmáry Béla meghívására, Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő vezetésével. A továbbiakban ez a találkozási forma váltja fel az évindító üléseket.
jún. 30. – júl. 1. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 18 ösztöndíj alapítvány működik.
jún. Elkészül A Sárospataki Református Kollégium működésének elemzése, jövőképe és stratégiája c. kutatási jelentés, amelyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége felkérésére a Magyar Kultúra Alapítvány kutatócsoportja készített, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 1 millió Ft-os támogatásával. A jelentés szerkesztője és a kutatócsoport vezetője: Koncz Gábor, tagjai: Asztalosné Zupcsán Erika, Bába Szilvia, Beke Pál, Kálnai Katalin, Koncz Balázs, Seres Zsuzsanna, Seress László, Varga Judit, Varga Csaba, Vargáné Csorba Éva.
jún. A Pataki Diákok Szövetsége új vezetősége körlevélben ad tájékozatatást a megújult szervezet céljairól, terveiről.
júl. 28. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) pataki júliálisa Nagy-Bozsoky József meghívására. Program: Séta Sárospatakon, Palumby Gyula sírjának megkoszorúzása, majd ebéd Sátoraljaújhelyben.
aug. 8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 11.Pk.62.428/1997/19. számú végzésével törli a Pataki Diákok Szövetsége közhasznú szervezeti jogállását, egyben képviselőként nyilvántartásba veszi Hoppál Mihály elnököt.
szept. 9. A Reformátusok Lapja 2007. 36. számának 5. oldalán megjelenik Tukacs Béla: Örömhír a sárospataki református kollégiumról c. cikke. Ebben beszámol az egyházkerületi elnökség, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége közötti együttműködésről, amelynek keretében a Kollégium jövőjével kapcsolatos tervező munkába öregdiákok is bekapcsolódtak, kutatásokat végeztek és ezt a fenntartó rendelkezésére bocsátották.
szept. 15. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Újszászy Kálmán, Mitró Annamária, Dudás Lóránt, Nyárádi Attila, Szűcs Máté, Tukacs Béla; Tótin Erika. Meghívottak: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Nagy Szabolcs. Távol: Koltai Péter, Szabó Csaba, Ránki-Kovács Richárd. Napirend:

·      az elmúlt időszak eseményei,

·      Bertalan Imre köszöntése 90. születésnapja alkalmából,

·      az alapítvány jövőjét érintő lényeges folyamatok: a Sárospataki Református Kollégium átvilágítása, a Pataki Diákok Szövetsége átalakulása,

·      támogatási kérelmek: gimnáziumi tanári ösztöndíjak, reformáció emléknap, sportprogramok.

szept. 28. Lőrincz Szabolcs összeállítja az Öregdiák-szempontok és javaslatok a Sárospataki Református Kollégium stratégiai tervének kialakításához és megvalósításához c. dokumentumot.
okt. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 274. klubestje. Program: Szöllősy Tibor: A kígyó önmagába mar c. könyvének bemutatása.
okt. 26–28. A reformáció születésének 490. évfordulója alkalmából ünnepi események a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával, szervező: Kovács József, Tótin Erika. A programban helyet kap Herczku Ágnes koncertje, kerekasztal beszélgetés öregdiákokkal, a Pataki Diákok Szövetsége vezetőinek bemutatkozása és a tavaly indított mentor program első találkozója is.
okt. 27. A Debreceni Református Kollégium Budapesti Baráti Köre összejövetelén Újszászy Kálmán bemutatja a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesületét.
nov. 23. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele, vendég a Dr. Brózik Sándor Kertbarát Kör énekkara.
nov. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 275. klubestje. Program: Bolvári-Takács Gábor: Zempléni Múzsa: hat évfolyam, huszonöt szám. Főszerkesztői áttekintés; Koncz Gábor ismerteti A Sárospataki Református Kollégium működésének elemzése, jövőképe és stratégiája c. kutatás tapasztalatait.
dec. 14. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 276. klubestje. Program: tisztújító közgyűlés és évzáró piknik. Újszászy Kálmán elnöki újraválasztása. A közgyűlés elfogadja Bolvári-Takács Gábor (2001. novemberi!) lemondását. Új alelnökök: Fedor Ildikó (titkár), Szobonya László (pénztáros). Az elnökség megbízása három évre szól. Tagdíjemelés: 1000-1500 Ft/év.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 55.949 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 15.310 ezer Ft. Éves bevétel: 7.260 ezer Ft, ebből szja 1% 1.938 ezer Ft, adomány (99 magánszemély és 3 cég/intézmény) 1.267 ezer Ft, kamatok és hozamok 2.362 ezer Ft. Kiadások: 6.639 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 545 ezer Ft, gimnáziumi és öregdiák programok és kiadványok támogatása 1.513 ezer Ft, a Sárospataki Református Kollégium átvilágítását célzó kutatás 1.000 ezer Ft, Bertalan-házra 1.497 ezer Ft, működési költség 1.249 ezer Ft.
dec. Megjelenik a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Refirka c. diáklapjának első száma, 200 pl-ban, főszerkesztő: Vígh Miklós.
az év során Megjelenik Hörcsik Richárd „Bodrog partján van egy város…” Tanulmányok Sárospatak történelméből c. tanulmánykötete, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Kiadó: Napkút Kiadó, Budapest, 2007. Terjedelem: 232 o. ISBN 978-963-8478-86-3

Megjelenik Benke György Akik előttünk jártak c. könyvének 2. kötete, a tiszáninneni református lelkészekről. Magánkiadás, Mezőkövesd, 2007. Terjedelem: 172 o. ISBN 978-963-06-3474-8

Megjelenik Ugrai János Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése 1793-1830 c. könyve. Kiadó: L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. Terjedelem: 256 o. ISBN 978-963-236-002-7

Megjelenik Kézi Erzsébet Tanítóképzés Sárospatakon a két világháború között c. könyve. Kiadó: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak, 2007. Terjedelem: 78 o. ISBN 978-963-7299-39-1

Megjelenik Fehér Erzsébet A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada (18572007). c. könyve. Kiadó: Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007. Terjedelem: 112 o. ISBN 963-7338-67-0

2008
jan. 10. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Fedor Ildikó, Gallyasné Szilágyi Edit, Koncz Gábor, Szobonya László, Újszászy Kálmán.
jan. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 277. klubestje. Program: Száz éve született Dr. Harsányi István – ünnepi est. Felkért előadók többek között a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete, a Magyar Comenius Társaság, a Zempléni Múzsa, a Magyar Népfőiskolai Társaság képviselői.
jan. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2007. évi főbb gazdálkodási adatairól, a kiosztott támogatásokról, a megújult és egyéni tagságon alapuló PADISZ-ról, az Öregdiák vendégházról, honlapokról, a 2008-as tervekről és az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
febr. 2. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Újszászy Kálmán, Dudás Lóránt, Mitró Annamária, Nyárádi Attila, Szűcs Máté; Szabó Csaba. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Tukacs Béla, Koltai Péter, Ránki-Kovács Richárd. Napirend: körlevél borítékolása az adományozók részére, az elmúlt időszak eseményei, támogatási kérelmek.
febr. 13. Széll Sándor budapesti lakos végrendeletileg a Sárospataki Református Kollégium Alapítványra hagyja minden ingó és ingatlan vagyonát.
febr. 15. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Dobay Béla: A II. világháború utolsó szakasza Sárospatakon.
febr. 15. Hörcsik Richárd polgármester sajtótájékoztatója Sárospatakon, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, tárgya: az Önkormányzat és a pataki diákmozgalom együttműködésének megerősítése, az együttműködő szervezetek bemutatkozása, hagyományteremtő kezdeményezés bejelentése. Vendégek: Lőrincz Szabolcs, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bolvári-Takács Gábor, a Zempléni Múzsa főszerkesztője, Pavletitsné Egressy Mária, a Pataki Diákok Szövetsége elnökségi tagja, Nagy Szabolcs, a Pataki Diákok Szövetsége igazgatósági tagja.
febr. 15–17. PADISZ vezetőképző és stratégia-alkotó hétvége a gimnázium diákjainak részvételével a Bertalan-házban, a Pataki Diákok Szövetsége szervezésében, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Meghívott előadók: Tukacs Béla, Bolvári-Takács Gábor, Lőrincz Szabolcs. Résztvevők száma: 13 diák. Program: péntek: tréning: csapatmunka; szombat: tréning: munkaszervezés a nonprofit szervezetekben, emberi kapcsolatok szerepe, szerepjáték; vasárnap: záró megbeszélés.
febr. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 278. klubestje. Program: Új utakon a Pataki Diákok Szövetsége. Tájékoztató és tisztikari bemutatkozás.
márc. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 279. klubestje. Program: Csávás Imre: A Mennydögő Sárkány Országa – Bhután.
ápr. 4. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Újszászy Kálmán, Dudás Lóránt, Mitró Annamária, Szűcs Máté; Tukacs Béla, Szabó Csaba. Meghívott: Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Nyárádi Attila, Ránki-Kovács Richárd. Napirend:

·      az elmúlt időszak eseményei,

·      2007. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      2008. évi költségvetés, benne támogatási kérelmek: gimnáziumnak 600 ezer Ft, Pataki Diákok Szövetségének 300 ezer Ft keretösszeg; továbbá elkülönített összegek a 20 éves jubileumi kiadványra, a Bertalan-házra.

ápr. 23. A Magyar Nyelv Múzeuma (tervező: Radványi György) és a Magyar Nyelv Hete ünnepélyes megnyitása Széphalomban. Beszédet mond: Sólyom László köztársasági elnök, a rendezvénysorozatot megnyitja Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke. Ünnepi műsor Szokolay Sándor Szavak c. ősbemutatójával, majd tudományos konferencia.
ápr. 28. A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60543/1996/7. számú végzésével a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete képviselői közül törli Bolvári-Takács Gábort és Zelnik Csabát, nyilvántartásba veszi Fedor Ildikót és Szobonya Lászlót.
máj. 17. Évi rendes közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Sárospatakon. Napirend:

·      2007. évi beszámoló,

·      alapszabály módosítás: a közgyűlés helyszíne nem csak Sárospatak lehet, de ötévente egyszer kötelező itt; az elnökségi tagok mandátuma öt évre szól,

·      tisztújítás: július 1-jétől Hoppál Mihály helyett az elnök Pavletitsné Egressy Mária addigi alelnök. Helyette új elnökségi tag Nagy Attila.

máj. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 280. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 5. Nyilas Margit gyöngyösi közjegyző az e napon kelt hagyatékátadó végzésével átadja a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak és a Gyöngyösi Református Egyháznak a Gyöngyös, Köztarsaság tér 12. sz., 2091 hrsz. ingatlan 50-50%-os tulajdonrészét, amelyet a 2007. május 6-án elhunyt Pampurik Edit 2007-ben végrendeletileg hagyott a két intézményre, s amelynek hagyatéki értéke 16 millió Ft.
jún. 18. A Pataki Diákok Szövetsége elnökségi és igazgatósági ülése Budapesten, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében. Napirend: beszámoló, nyári és éves programtervek: PADISZ-bál, gyűjtés az ellopott sárospataki Bessenyei-szobor pótlására.
jún. 28–29. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában. Ennek keretében könyvbemutató a Sárospataki Református Kollégium Imatermében: megjelenik a Tablók könyve 19102008. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospataki Rákóczi Gimnázium 19521990 c. nagyalakú kiadvány. Főszerkesztő: Molnár László, szerkesztő: Bódi Géza Gézáné, Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó. Kiadó: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak – MM Bt., Nagykanizsa, 2008. Terjedelem: 354 o. ISBN 978-963-87858-2-4
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 19 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 29. A földhivatal öröklés jogcímmel bejegyzi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Gyöngyösi Református Egyház 50-50%-os tulajdonrészét a Gyöngyös, Köztarsaság tér 12. sz., 2091 hrsz. ingatlanon.
júl. Elhunyt Bertalan Imre (1918–2008) ny. amerikai református esperes, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 90/91. évében.
aug. 28. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságának összejövetele Mikóházán, Szathmáry Béla meghívására, Bolvári-Takács Gábor vezetésével.
szept. 1. A Gyöngyösi Református Egyház szándéknyilatkozatot küld a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak a gyöngyösi ingatlanon fennálló alapítványi tulajdonrész kivásárlására.
szept. 13. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Napirend: az elmúlt időszak eseményei, a gyöngyösi örökölt ingatlan kérdése, támogatási kérelmek (1956-os kötet, PADISZ, Bolvári Zoltán síremlék).
okt. 9. A 100 éve született Bolvári Zoltán tanítóképzős zenetanár síremlékének avatása a sárospataki református temetőben, a család szervezésében, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával.
okt. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 281. klubestje. Program: Hoppál Mihály: Sámánok pedig vannak; Szabó Csaba: Pataki diákok az ’56-os forradalomban c. könyv bemutatása.
nov. 10. Bolvári-Takács Gábor Szempontok a „sárospataki iskola” történetének kutatásához címmel előadást tart a Sárospatakon, a Magyar Comenius Társaság Comenius és Kazinczy szellemében c. felolvasó ülésén. Megjelenik: in: Comenius és Kazinczy szellemében. Szerk.: Földy Ferenc et al. Bibliotheca Comeniana XIV., Sárospatak, 2009. 191–198. o., illetve: A „sárospataki iskola” történeti kutatásának új dimenziói = Sárospataki Füzetek, 13. évf. 2. szám (2009), 83–90. o.
nov. 22. A Pataki Diákok Szövetsége I. PADISZ Bálja Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében. Fővédnök: Trócsányi László alkotmánybíró, védnök: Hörcsik Richárd, Sárospatak polgármestere. Résztvevők száma kb. 120 fő. A bál bevétele 195.000 Ft. A program egyben a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 282. klubestje.
dec. 10–18. Adventi diákprogramok a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Szervező: Török Béla.
dec. 19. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 283. klubestje. Program: A Bibliotheca Comeniana és a Széphalom új köteteinek bemutatása, majd évzáró piknik.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 63.577 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 14.646 ezer Ft. Éves bevétel: 12.549 ezer Ft, ebből szja 1% 1.978 ezer Ft, adomány (92 magámszemély és 4 cég/egyház) 6.877 ezer Ft, kamatok és hozamok 3.469 ezer Ft. Kiadások: 4.208 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 330 ezer Ft, gimnáziumi támogatások 500 ezer Ft, Pataki Diákok Szövetsége támogatása 300 ezer Ft, Bertalan-házra 836 ezer Ft, kiadványok 1.146 ezer Ft, egyéb kiadás 138 ezer Ft, működési költség 958 ezer Ft.
dec. 31. A Pataki Diákok Szövetsége éves bevétele 397.310 Ft, ebből 300.000 Ft a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatása. Év végi maradvány: 274.734 Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 129 fő. Éves bevétel: 231.400,- Ft, kiadás: 127.955,- Ft.
az év során Megjelenik a Pataki diákok az ’56-os forradalomban c. könyv, Szabó Csaba szerkesztésében, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Kiadó: For You Bt., Budapest, 2008. Terjedelem: 291 o. ISBN 978-963-06-5829-4
az év során A Pataki Diákok Szövetsége rendezvényei: elsősorban fiatalokat megmozgató Serpás találkozók, összesen 50-70 fő vesz részt. Havonta-kéthavonta tartott elnökségi, vagy kibővített elnökségi ülések.
2009
jan. 1. Hatályba lép a Sárospataki Református Kollégium egyházkerületi közgyűlés által elfogadott új Szervezeti és Működési Szabályzata, amely megerősíti, hogy a 18 tagú Igazgató Tanács tagja, delegálás alapján, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Pataki Diákok Szövetsége egy-egy képviselője.
jan. 26. Sólyom László köztársasági elnök Lőrincz Szabolcsnak, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány elnöknek írott levélben köszöni meg a Pataki diákok az 56-os forradalomban c. kötet tiszteletpéldányát.
jan. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körlevele az öregdiákokhoz az alapítvány vagyoni helyzetéről, 2008. évi főbb gazdálkodási adatairól, a kiosztott támogatásokról, a PADISZ vezetőképzőről, az 1956-os kötetről, az Öregdiák vendégházról, honlapokról és az 1%-os szja-felajánlásokról. Aláíró: Lőrincz Szabolcs.
jan. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 284. klubestje. Program: Egy család a pataki Kollégium vonzásában. A négy testvér: Benke György, Benke József, Benke István, és Benke László (ez utóbi helyett fia, András vesz részt).
jan. 30. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele.
jan. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságának új tagjai: Baráth Béla Levente és Ugrai János.
febr. 13–15. Vezetőképző hétvége a gimnázium diákjainak részvételével Sárospatakon, a Bertalan-házban a Pataki Diákok Szövetsége szervezésében, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Koordinátor: Nagy Szabolcs. További előadók: Bolvári-Takács Gábor, Dudás Lóránt, Lőrincz Szabolcs, Pénzes Ágnes, Tukacs Béla.
febr. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 285. klubestje. Program: Találkozás Sugár Péter építésszel.
márc. 20. Szabó Csaba a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma részére összeállítja a Javaslat a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 20 éves jubileumi évkönyvének koncepcionális tematikájára c. vázlatot.
márc. 20. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Dudás Lóránt, Szűcs Máté, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla, Szabó Csaba. Meghívottak: Végh Balázs, Gallyasné Szilágyi Edit. Távol: Koltai Péter, Mitró Annamária, Nyárádi Attila, Ránki-Kovács Richárd, Tótin Erika. Napirend:

·      a 2008. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      Végh Balázs, a sárospataki Református Kollégium új közigazgatója bemutatkozása és vezetői elképzelései.

márc. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 286. klubestje. Program: Koncsol László: Magyarnak lenni Cseh-Szlovákiában Trianontól napjainkig.
ápr. 3. Király Zoltán szerkesztő bejelenti Lőrincz Szabolcsnak, hogy összegyűlt az anekdotakincs V. kötetének kézirata, amelynek megjelentetéséhez a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatását kéri.
ápr. 7. Bolvári-Takács Gábor lemond a Pataki Diákok Szövetsége Felügyelő Bizottság tagságáról, más elfoglaltságai miatt.
ápr. 9. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Napirend:

·      2009. évi költségvetési és programterv,

·      felkészülés a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 20. jubileumi évére,

·      támogatási kérelmek,

·      kuratóriumi munkamegosztás.

ápr. 15. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Budapesten, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban. Levezető elnök: Dudás Lóránt. Napirend:

·      elnöki beszámoló a 2008-as évről (Pavletitsné Egressy Mária),

·      gazdasági beszámoló a 2008-as évről (Vécsey Zoltán),

·      2009-es tervek (Dudás Lóránt),

·      2009-es költségvetés (Vécsey Zoltán).

máj. 17. Használatba veszik a Sárospataki Református Egyházközség felújított műemlék orgonáját, amelynek hangverseny kategóriájúra történt átalakítását jelentős öregdiák adományok segítették elő.
máj. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 287. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 17. Évi rendes közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Budapesten, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban. Napirend:

·      2008-as pénzügyi beszámoló (Vécsey Zoltán),

·      2009-es költségvetés elfogadása (Vécsey Zoltán),

·      2009-es program tervezetének elfogadása (Pavletitsné Egressy Mária),

·      új tisztségviselők megválasztás: július 1-től Pavletitsné Egressy Mária helyett az elnök Vécsey Zoltán, addigi alelnök,

·      2009. évi tagtoborzás folytatása.

jún. 27–28./29? Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában. Ez évtől új elemként a program nyitó eseménye A Pataki Diákság emlékezete szobor megkoszorúzása az Iskolakertben. A Pataki Diákok Szövetsége részéről beszédet mond Dudás Lóránt alelnök.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 19 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 4. Életének 59. évében elhunyt Tuba Zoltán (1951–2009) biológus, volt pataki diák, a Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságának tagja.
júl. 16–19. Bodrog parti találkozó és vizitúra Sárospatakon, a Pataki Diákok Szövetsége szervezésében. Vezető: Vécsey Zoltán.
aug. 29. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságának összejövetele Mikóházán, Szathmáry Béla meghívására, Bolvári-Takács Gábor vezetésével.
okt. 9. Elhunyt Kovács Bálint (1910–2009), a Magyar Népfőiskolai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 99. évében.
okt. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Fedor Ildikó, Koncz Gábor, Szobonya László, Újszászy Kálmán.
okt. 16–18. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 20 éves alapítási évfordulós ünnepségei Sárospatakon. Ennek keretében:

okt. 16.:

·      Mentor előadások végzős gimnazisták számára.

·      Megnyitó: a Pataki Diákság Emlékoszlopának megkoszorúzása (Dudás Lóránt, Tukacs Béla).

·      Zenés diákprogramoka a Mudrány étteremben.

okt. 17.:

·      Jászay Pál politikus, történetíró, a Batthyány-kormány Miniszterelnöki Hivatalának vezetője, volt pataki diák emléktáblájának felavatása a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Állította a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány. Beszédet mond Bolvári-Takács Gábor.

·      Könyvbemutató: megjelenik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 19892009 c. jubileumi évkönyv. Szerkesztő: Szabó Csaba. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány, Sárospatak–Budapest, 2009. Terjedelem: 96 o. Melléklet: Tukacs Béla: A mi Kollégiumunk él! c. tanulmánya. ISBN 978-963-06-8082-0

·      Fogadás a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szikszai terében, ünnepi beszéd: Lőrincz Szabolcs, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának elnöke és Végh Balázs közigazgató.

·      A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával felújított kollégiumi csónakház átadása, bemutatja: Lipiczki Imre, gimnáziumi testnevelő tanár.

okt. 28. Bolvári-Takács Gábor Közéleti személyiségek pataki diákemlékei az 192040-es évekről. Adalékok a „sárospataki iskola” történetéhez címmel előadást tart a Magyar Comenius Társaság, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara közös szervezésében megtartott Comenius és Kazinczy szellemében c. felolvasó ülésén. Megjelenik: Közéleti személyiségek pataki diákemlékei az 192040-es évekről = Sárospataki Füzetek, 14. évf. 1. sz. (2010), 121–128. o.
okt. 28. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Budapesten, a Számalk székházban. Napirend: alapszabály módosítása, döntés a tisztségviselőkről, a PADISZ Bál előkészítése.
okt. 30. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 288. klubestje. Program: Kuklay Antal: Isten magyar népének szolgája (elmaradt).
nov. 21. A Pataki Diákok Szövetsége II. PADISZ Bálja Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében. Benne: Herczku Ágnes koncertje. Fővédnök: Sugár Péter építész. A megrendezést a Magyar Kultúra Alapítvány és a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete támogatja.
nov. 27. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 289. klubestje. Program: Valter Ilona: Egy életen át a műemlékek szolgálatában.
dec. 14. Rendkívüli közgyűlést tart a Pataki Diákok Szövetsége Budapesten, a Számalk székházban. Napirend:

·      Erdélyi Claudia és ifj. Újszászy Kálmán elnökségi tagsága,

·      új igazgatók felvétele,

·      az igazgatóság által előkészített 2010. év programtervének megvitatása, a felelősök megnevezése,

·      a költségvetés áttekintése, a következő év költségeinek előkészítése,

·      tagtoborzás folytatása.

dec. 18. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Dudás Lóránt, Szűcs Máté. Meghívott: Tomka Orsolya. Távol: Újszászy Kálmán, Koltai Péter, Mitró Annamária, Nyárádi Attila, Tukacs Béla, Szabó Csaba, Ránki-Kovács Richárd, Tótin Erika. Napirend:

·      az elmúlt időszak eseményei,

·      2009. évi költségvetés eddigi teljesülése,

·      2010. évi költségvetés elfogadása,

·      az októberi jubileumi programok értékelése,

·      stratégiai kérdések: kuratórium megújítása, ingatlanvásárlás, 1%-os kampány.

dec. 18. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 290. klubestje. Program: Arday Géza: Izgalmas témák egy szerzőtől, három felvonásban, három könyve alapján. Utána évzáró piknik.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 71.341 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 22.307 ezer Ft. Éves bevétel: 15.089 ezer Ft, ebből szja 1% 1.577 ezer Ft, 2008 évi ingatlan adomány realizálása 8.000 ezer Ft, adomány 984 ezer Ft, kamatok és hozamok 4.197 ezer Ft. Kiadások: 7.121 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 285 ezer Ft, gimnáziumi támogatások 449 ezer Ft, Bertalan-házra 785 ezer Ft, Sárospataki Református Kollégium csónakház és DSK 2.000 ezer Ft, Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 20 éves évfordulós programok és kiadvány 2.140 ezer Ft, egyéb kiadás 304 ezer Ft, működési költség 1.108 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 122 fő. Éves bevétel: 162.500,- Ft, kiadás: 130.480,- Ft.
dec. A Zempléni Múzsa IX. évf. 4. számában megjelenik Lőrincz Szabolcs: Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé. Húsz éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány c., 2009. október 17-én elhangzott ünnepi beszéde.
az év során Megjelenik a Hivatásunk bölcsője 19591962 c., tanítóképzős öregdiákok által írott könyv. Szerkesztőbizottság: Faragó Lajos, Grajz István, Hornyák Pál, Király istván, Nagy László. Magánkiadás, Sárospatak, 2009. Terjedelem: 206 o.

Megjelenik Tóth-Máthé Miklós Pecúrok c. regényének 3. kiadása. Kiadja a Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2009. Terjedelem: 160 o. ISBN 963-970-043-7

Megjelenik Kováts Dániel „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom” A Kazinczy Ferenc emlékhely története és hatása c. könyve. Kiadja a Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 2009. Terjedelem: 272 o. ISBN 978-963-87221-8-8

2010
jan. 16. Elhunyt Fekete Gyula (1922–2010) író, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 88. évében.
jan. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 291. klubestje. Program: Kántor István: Tokaj szőlővesszein és Lelkiség és szellemiség c. filmjeinek megtekintése.
febr. 5. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Körtvélyesi Erzsébet: Pataki indíttatás egy hazai útikönyv sorozathoz; valamint a Mályi Daloskör fellépése.
febr. 12–14. Vezetőképző és PADISZ stratégia-alkotó hétvége a gimnázium diákjainak részvételével Sárospatakon, a Bertalan-házban, a Pataki Diákok Szövetsége szervezésében, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Koordinátor: Nagy Szabolcs. További előadók: Bolvári-Takács Gábor, Lőrincz Szabolcs, Szajkó Tamás.
febr. 16. A Gyöngyösi Református Egyházközség bejelenti a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak a gyöngyösi ingatlan 50%-os tulajdonrészének megvásárlását, a hagyatéki felértékelésben szereplő 8 millió Ft-os vételáron.
febr. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 292. klubestje. Program: Kuklay Antal: Pilinszky vonzásában.
márc. 26. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma. Napirend: 2010. évi költségvetés, benne 1,5 millió Ft keretösszeg a Sárospataki Református Kollégium stratégiai megújítását célzó programokra.
márc. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 293. klubestje. Program: Huszár Pál: Kálvin és a közösség. Közreműködött: Kobzos Kiss Tamás.
máj. 10. Dudás Lóránt elkészíti A Pataki Diákok Szövetsége (PADISZ) működése emberi erőforrás menedzsment szempontjából c. tanulmányát.
máj. 14. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Parajos Tibor: „Egy hírhedett vagabund a 20. századból”.
máj. 16. A Református Lapja 4. oldalán megjelenik Lőrincz Szabolcs Nem a múlt, hanem a jövő szerveződése c. cikke a Sárospataki Református Kollégium Alapítványról.
máj. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 294. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
jún. 5. Elhunyt Derda István (1948–2010), a Rákóczi Gimnázium és a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma volt igazgatóhelyettese, illetve volt mb. igazgatója, életének … évében.
jún. 26–27. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában 21 ösztöndíj alapítvány működik.
júl. 24. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) pataki júliálisa: autóbuszos kirándulás Szerencs, Mád, Tarcal útvonalon: műemlékek megtekintése és pincelátogatás.
szept. 11. Elhunyt Huszár István (1927–2010), a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 84. évében.
szept. 24. A Zempléni Múzsa szerkesztőségének szakmai konferenciája és jubileumi találkozója Sárospatakon, a Múzsák Templomában, a folyóirat fennállásának 10. évfordulója alkalmából (előadások, kerekasztal-beszélgetés, fogadás). A program rendezője a Zempléni Múzsa Alapítvány, fő támogatója az Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma.
szept. 25. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Sárospatakon, a Bertalan-házban. Napirend:

·      előző időszak eseményei (gyöngyösi ingatlan, vezetőképzők, PADISZ),

·      támogatási kérelmek, benne Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom a 20. században c. kronológia kutatási munkájának támogatása,

·      2010. évi költségvetés állása.

okt. 1. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Cseri Miklós etnográfus, múzeumigazgató, volt pataki diák szakmai pályájáról beszél.
okt. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 295. klubestje. Program: Berkő Péter: Egy pataki diák orvosi pályafutásának szépségei, küzdelmei és eredményei.
nov. 10. A Consultatio Kft. befejezi a Sárospataki Református Kollégium 2009. évi beszámolójának gazdasági átvilágítását, és megállapítja, hogy a beszámoló nem valós eredményt tartalmaz, ezért nem nyújt megbízható és valós képet a Sárospataki Református Kollégium gazdálkodásáról.
nov. 12. A Pataki Diákok Szövetsége III. PADISZ Bálja Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében. Fővédnök: Szoboszlay Péter grafikus. A megrendezést a Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete támogatja.
nov. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 296. klubestje. Program: Találkozás a volt pataki diák Sándor Józseffel, a csepeli alumínium öndöte tulajdonos-vezérigazgatójával. Filmvetítéssel közreműködik: Kántor István.
nov. 28. A Pataki Diákok Szövetsége közgyűlése. Napirend: alapszabály módosítás. Elnök: Vécsey Zoltán helyett ifj. Újszászy Kálmán.
dec. 10. A Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa rendkívüli ülést tart a Consultatio Kft. nov. 10-ei könyvvizsgálói jelentéséről.
dec. 17. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 297. klubestje. Program: Szabó Csaba: Szathmáry Lajos, a chicagoi legenda; utána évzáró piknik.
dec. 20. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány adásvételi szerződéssel 8 millió Ft-ért értékesíti az örökléssel szerzett 50%-os tulajdoni hányadát a Gyöngyös, Köztársaság tér 12. szám alatti ingatlanon. A földhivatal a változást 2011. január 5-én jegyzi be.
dec. 31. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságából kiválik Szathmáry Béla.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány vagyona 73.193 ezer Ft, ebből ingatlan és tárgyi eszköz 14.435 ezer Ft. Éves bevétel: 13.299 ezer Ft, ebből szja 1% 1.656 ezer Ft, adomány 1.083 ezer Ft, kamatok és hozamok 2.439 ezer Ft. Kiadások: 3.574 ezer Ft, ebből ösztöndíjak 690 ezer Ft, támogatások 610 ezer Ft, Bertalan-házra 706 ezer Ft, működési költség 1.479 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 122 fő. Éves bevétel: 245.700,- Ft, kiadás: 182.942,- Ft.
2011
jan. 14. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Csorba Sándor irodalomtörténész, volt pataki diák szakmai pályájáról beszél.
jan. 28. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Nyárádi Attila, Szűcs Máté; Tukacs Béla, Szabó Csaba, Tótin Erika. Meghívottak: Bolvári-Takács Gábor, Kis Tímea. Távol: Dudás Lóránt, Koltai Péter, Mitró Annamária, Ránki-Kovács Richárd, Újszászy Kálmán. Napirend:

·      Koltai Péter kuratóriumi tagságról történt lemondásának tudomásul vétele,

·      az elmúlt időszak eseményei,

·      az egyházkerülettel és a Sárospataki Református Kollégiummal fennálló kapcsolat problémás kérdései,

·      a kuratórium személyi utánpótlásának lehetőségei,

·      A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa esetleges célalapítvánnyá válásnak elvi lehetősége,

·      támogatási kérelmek (Orbán István emléktábla, kutatói ösztöndíjak).

jan. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 298. klubestje. Program: Hajdu Imre: Sárospatak. Képek a 20. századi városról – könyvbemutató.
febr. 17. Elhunyt Urbán György (1936–2011) festőművész, volt pataki diák, Sárospatak díszpolgára, életének 75. évében.
febr. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 299. klubestje. Program: Cseri Miklós: Skanzenek a változó világban.
márc. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 300. klubestje, utolsó alkalommal a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. Házigazda: Koncz Gábor. Program: jubileumi ünnepi műsor, közreműködik: Balogh Anna, Somogyi Dezső, Barabás Sándor, Szatmári Andrea, Hegedüs Valér; bemutatják Kántor István Időkép c. filmjét. Végh Balázs, a Sárospataki Református Kollégium közigazgató előadása, majd köszöntések, hozzászólások. Az alkalomból megjelenik az eddigi 300. klubestje időpontját és címét tartalmazó 20 oldalas füzet.
márc. 24. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma Budapesten, az Abonyi u. 21-ben. Jelen van: Lőrincz Szabolcs, Dudás Lóránt, Mitró Annamária, Újszászy Kálmán; Tukacs Béla, Szabó Csaba, Tótin Erika. Meghívottak: Bolvári-Takács Gábor, Mezey Tamás. Távol: Ránki-Kovács Richárd, Nyárádi Attila, Szűcs Máté. Napirend:

·      2010. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,

·      a kuratórium új stratégiájának és személyi összetételének egyes elemei a Sárospataki Református Kollégium jövőjével összefüggésben,

·      2011. évi költségvetés és feladatterv,

·      támogatási kérelmek.

márc. 29. Dobay Béla: Az elkötelezettség próbatétele. Válogatott beszédek és írások (kiadja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, 2010. Terjedelem: 592 o. ISBN 978-963-08-0732-6) c. kötetének bemutatója Sárospatakon, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola előadótermében. Beszédet mond: Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója.
ápr. 4. Elhunyt Darányi Lajos (1939–2011) zongoraművész, tanár, a Sárospataki Diákok Debreceni Egyesülete elnöke, életének 72. évében.
ápr. 4. Elhunyt Király Zoltán (1933–2011) költő, műfordító, volt pataki diák, életének 78. évében.
ápr. 17. Comenius emléktáblájának felavatása a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Állíttatta a Magyarok Világszövetsége. Beszédet mond: Patrubány Miklós, Bálint Béla, Végh Balázs, Aros János.
ápr. 18–19. I. Vay Napok Sárospatakon, a Vay Miklós Szakképző Iskolában.
máj. 5. Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák-mozgalom közművelődési dimenziói címmel előadást tart Debrecenben, az MTA DAB székházban, az Andragógia és közművelődés Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben c. konferencián.
máj. 6. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Bodolay Zoltán, a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, volt pataki diák életútjáról beszél.
máj. 17. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Fedor Ildikó, Göncfalvi Gabriella, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
máj. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 301. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán. Szobonya László helyett az Egyesület pénztárosa Göncfalvi Gabriella.
jún. 25–26. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. 2006–2011 között A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa 30 diákot részesített egy vagy több éves ösztöndíjban a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. Megjelenik A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának évkönyve 20062011. Összeállította: Sinkóné Tóth Zsuzsanna. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, 2011. Terjedelem: 168 o. + 24 o. képmelléklet. ISBN 978-963-08-1606-9. A kiadványban önálló fejezetben olvashatók érettségi találkozós köszöntők.
jún. 6. Elhunyt Deme László (1921–2011) nyelvész, volt pataki diák, életének 90. évében.
jún. 18. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete és a Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) tagjainak látogatása a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Cseri Miklós főigazgató, volt pataki diák meghívására.
jún. 26. Comenius a nemzetek tanítója címmel emlékkiállítás nyílik a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárban, a Magyar Comenius Társaság alakulásának 25. évfordulója alkalmából. Beszédet mond: R. Várkonyi Ágnes, a Társaság díszelnöke, utána zenei műsor.
jún. 26. Sárospatakon a Comenius u. 14. számú ház falán felavatják Orbán István emléktábláját, beszédet mond: Sipos István ny. gimnáziumi tanár.
aug. 12. A Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola felveszi Urbán György nevét.
aug. 26. A Zempléni Múzsa szerkesztőbizottságának összejövetele Sárospatakon, Bordás István házának udvarán, Bolvári-Takács Gábor vezetésével.
aug. 30. Rigó János orvos 50 ezer Ft-os célalapítványt tesz a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány javára, szegény sorsú, jó tanulók ösztöndíjára.
szept. 24. Sátoraljaújhelyben felavatják Kazinczy Ferenc egész alakos szobrát, alkotója Borsi Antal. Beszédet mond: Dankó Dénes alpolgármester, a leszármazott Kazinczy Ferenc mérnök, Szamosvölgyi Péter polgármester, Halász János államtitkár.
szept. 30. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Déry Zoltán: Magyar sors – Magyar tragédia?
okt. 11. Elhunyt Mészöly Dezső (1918–2011) költő, műfordító, volt pataki diák, a Pataki Diákok Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 94. évében.
okt. 28. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 302. klubestje, innentől az újpesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban. Program: Koncz Gábor: 31 év a Budai Várban.
okt. 31. Elkészül Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. századi kronológiája. Intézménytörténet és közművelődési dimenziók című munkájának kézirata. A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet) és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma (közművelődési dimenziók). Az adattár az alábbi honlapokon olvasható: http://patakidiak.hu/patakidiak/oldal/a-sarospataki-oregdiak-mozgalom-19-21-szazadi-kronologiaja; valamint: http://www.zemplenimuzsa.hu/oreg_diak_krono.htm
nov. 2. Elhunyt Péter Béla (1929-2012) agrármérnök, a SDBE aktív tagja, életének 83. évében.
nov. 25. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 303. klubestje. Program: Markovics János: Számítógépes mágnes-terápia, lézeres akupunktúra.
nov. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága (Miskolc) összejövetele. Program: Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Az ezer tó országa és a Bodrog-parti Athén, avagy kik érdeklődtek Sárospatakon a finnek iránt?
dec. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete 304. klubestje. Program: Kántor István Lajos: Látvány és vízió. Portré Urbán Györgyről – filmvetítés; majd évzáró piknik.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány éves bevétele adományokból 3.215 ezer Ft, szja 1%-ból 1.185 ezer Ft. Kiadások ösztöndíjakra és támogatásokra 742 ezer Ft.
dec. 31. A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete taglétszáma 97 fő. Éves bevétel: 135.700,- Ft, kiadás: 282.249,- Ft.
az év során Emléktábla avatása a Sárospataki Református Kollégium udvarán a magyar népfőiskola megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. Állíttatta a Tiszáninneni református Egyházkerület, a Sárospataki református teológia és a Magyar Népfőiskolai Collégium.