Koncz Gábor: Búcsú dr. Nagy Károlytól

Lapszám, szerző:

Nagy Károly 2022. október 11-én megtért Teremtőjéhez. Az abaúji Szikszón született 1937. április 18-án, szülei egyetlen gyermekeként. Édesapja katolikus cipészmester, több segéddel és némi kis földdel, később ezek miatt kulákká nyilvánították. Édesanyja református, a helyi Hangya Szövetkezet csoportvezetője. Iskoláit a szikszói általános iskolában, Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban, illetve Budapesten az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte.

Tevékeny élete során volt Kozma Sándor-díjas ügyész, Podmaniczky-díjas városvédő és szépítő, Pro Urbe Miskolc díjas kitüntetett, a Borsod megyei Alkotói díj birtokosa, Szikszó város díszpolgára, tiszteletbeli Kozma családtag és tiszteletbeli sárospataki öregdiák, sajtólevelező, a budapesti V., VII. és VIII. kerületi tanácsok, illetve az 1. számú Volán Vállalat (TEFU) jogásza, a Magyar Könyv, a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat és a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat jogtanácsosa, a Fővárosi Főügyészség tanácsosa, a Pest Megyei Főügyészség ügyésze.

Számos civil szervezet, egyesület, baráti kör tagja, a következők alapítója és működtetője: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre, Ausztrália Magyar Baráti Köre, Nemzeti Múzeum Baráti Köre, Budapesti Shakespeare-szobor Bizottság, Shakespeare Szoboregylet, Kozma Sándor – Eötvös Károly Asztaltársaság, Nagyvilág – Nagykörút Asztaltársaság, Zuboly (Bányai Elemér) Asztaltársaság.

Nagy bánata volt, hogy katolikus vallása vagy a család döntése miatt nem lehetett a hírneves sárospataki kollégium diákja. Ez a vágya végül olyan formában valósulhatott meg, hogy a pataki öregdiákok egyik rendezvényén eljátszhatta a Patakon pár évig vendégtanárként tanító Comenius szerepét, amely játékkal az öregdiákok maguk közé fogadták.

Hogy élénk eszű kisfiú volt, azt édesapja a vevők előtt kérdezz-felelek játékkal, büszkélkedve bizonyította fiával: még 5-6 éves is alig, amikor azzal lepi meg a vevőket, hogy tudja, hogy Ausztrália fővárosa nem Melbourne és nem Sydney, hanem Canberra. Ausztrália iránti szeretete, vágyódása már ekkor és persze a gyerekek számára oly kedves kenguruk és koalák képeivel éled fel benne. Olyannyira, hogy friss nyugdíjasként 1998 elején felesége és a család barátainak, az akkor éppen Ausztráliában élő, dolgozó Tímár-Perregrin család meghívásának örömmel eleget téve, egy hónapot tölthessenek el Melbourne-ben és Sydney-ben, elutazzanak Canberrába és Ballarat aranyvárosba.

Ekkor fedezik fel a budapesti születésű Mészáros Andor szobrász 1960 óta Ballaratban álló Shakespeare szobrát. Nagy Károly Ausztrália iránti lelkesedése oly nagy, hogy még kintről ír Budapestre Ausztrália nagykövetségére, hogy létrehozza az ország baráti körét. Mire hazaérkeznek, itthon már várja az ausztrál nagykövet levele, hogy örömmel veszik a baráti kör alakítását és jelezze, miben lehetnek a segítségére. Shakespeare születésének 439. évfordulóján, 2003-ban, a Duna-korzón felavattuk Mészáros Andor szobrászművész Shakespeare-t ábrázoló szobrát. A szoborállítás hatmillió forintos költségét a Nagy Károly által szorgalmazott Budapesti Shakespeare-szobor Bizottság teremtette elő közadakozásból.

A pataki diákok rendezvényein való részvétel érleli meg benne azt a vágyat, hogy szervezett formában tegyen a Borsod-Abaúj Zemplén megyéből elszármazottakért. A létrejött baráti kör tagjaival közösen számtalan kirándulást indítanak szülőföldjükre, ahol mindig nagy szeretettel és előre egyeztetett programokkal várják őket, szüreteken vesznek részt. Károly meghívja a térség különböző kis- és nagyobb városait, falvait, településeit bemutatkozó előadásokra a fővárosba. Egyik ilyen emlékezetes alkalom a „Gönc, Telkibánya, Vizsoly bemutatkozik Budapesten” rendezvény a BM Duna Palotában, ahol a református lelkészt alig tudta elhívni vacsorázni a Vizsolyi Biblia kiállított példánya mellől. A lelkipásztor csak akkor nyugodott meg, amikor Nagy Károly rendőrrel tért vissza, hogy ő majd őrzi a Bibliát a vacsora ideje alatt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek Budapesti Baráti Köre a ’70-es évek végétől indult és működött 35 évig – közben volt kisebb szünet a működésben, de a tagok egy része átvándorolt Ausztrália Magyar Baráti Körébe, illetve a többi, későbbiek során alakított baráti körökbe. A megyéből elszármazottak egyfajta újjáéledése volt a Shakespeare szobor ünnepségeinek Vigadó téri közönséggé szerveződése vagy a Nemzeti Múzeum Baráti Köre – amelyeken a részvételt Nagy Károly szervezte. Sajnos e körök a barátok életkorából adódó, az életből való végleges eltávozásokkal egyre kisebbekké váltak és a főszervező ereje is meg-megcsappant, Nagy Károly felesége, dr. Kurucz Emma, Emike halálával.

Őszinte részvéttel gondolok most mindazokra, akik velem együtt mély fájdalommal gyászolják Nagy Károlyt. Leányának, Juditnak köszönöm a beszédhez nyújtott segítségét és külön tisztelettel kérem arra, hogy gyűjtse, rendezgesse Édesapja emlékeit, fotóit, feljegyzéseit. Remélem, hogy életművének megidézéseként közös munkával mielőbb emlékező rendezvényt szervezhetünk.

Nyugodjon békében! Mi pedig őrizzük és ápoljuk emlékét.

 

(A 2022. november 21-én, Budapesten, a Farkasréti temetőben elhangzott búcsúztató beszéd szerkesztett szövege.)