Szemere Miklós A zempléni Balpárt (Exceptis excipiendis)

Lapszám, szerző:

Harcias Zemplén megyének

Egybegyült – kuruc csapatja.

»Vitézek: – ott – a labancok

Ellen serge! – rajta, rajta!

Csak, a legfőbb labanc ellen

Tilos hősi kardra menni!« …

Igaz! a miniszterelnök

Labanc urat, – ki – kell – venni!

 

»Rajta, rajta! tűzhelyünket

Ostromolja már az ellen,

Senkinek se kegyelmezzünk!

Mind egy lábig, nosza, vesszen!

De, kik köztök: kománk, sógrunk,

Azok ellen nem kell menni!« …

Igaz! a seprűzni való

Komát, sógort – ki – kell – venni!

 

»Dicső megye! hol: Rákóczi,

És Kossuth bölcsője renge!

Íme, lássad! oldalunkon

Már a széles harci penge!

Semmi pardon! de, az apánk,

S fiunk ellen nem kell menni!« …

Igaz, igaz! – a rossz apát,

S rosszabb fiút – ki – kell – venni!

 

»Lobogj szent tűz, hah, lobogj fel

Szilárd lelkünk … szalmalángja!

Le a bérenc fajjal, amely

Koldusbotot hoz hazánkra!

De, kik jó pajtásink voltak,

Azok ellen nem kell menni!« …

Igaz! a csapatni való

Labanc pajtást – ki – kell – venni!

 

»S nem csak ott fenn, – itt köztünk is

Nyüzsögnek a bősz labancok!

Megyénkről e hősi szablya

Hadd mossa le a kudarcot!

De, – fiskális, és direktor

Ellen nem kell harcra menni!« …

Óh! a grófi rabszolgákat,

Egytől-egyig – ki – kell – venni!

 

»Le az ellent! … jaj! de, mind ki-

Vettük,! … egy sem maradt hátra!«

Tudjátok mit?: rohanjatok –

Róthoz – hősi vacsorára!

Legbiztosabb: a rostélyos,

S laska ellen harcra menni

Se: apátok, se: komátok!

Egyiket se kell kivenni!

 

 

Rovatunk a szépirodalom mindenkori helyzetértékelő és programadó felelősségére fókuszál, történelmi idők példáival. A közlés forrása: Szemere Miklós összegyűjtött munkái. II. kötet. Aigner Lajos kiadása, Budapest, 1882. 338340. o.