Karaffa Gyula – 1971 Rövidek…, Nógrádi dombok, Ima volt?

Lapszám, szerző:

1971

 

“Gyerekek, menjetek, hozzatok vizet”

mondta apám ágyában fekve

egy januári reggelen

s mi,

unokahúgommal

(mint két ártatlan kis manó)

kézen-fogva mentünk

a furott-kútra

a

vas-ízű vízért,

mert a

mi kutunkba macska fúlt;

Mire hazaballagtunk

a nehéz teherrel,

apám kezéből

már üresen

hullt

le

a

padlóra

a gyógyszeres-üveg.

 

Nem sírtam.

 

Hallgattam csak a maradék

gyógyszerszemek lehulló koppanását,

derekamban éreztem meg

a fájdalom görcsét ;

 

“Becsapott minket!

Nem is kellett neki a víz!”

 

Apám nem halt meg akkor;

Csak később

végzett

egy

szótlan

kötél

vele.

 

Rövidek…

Sose zavart a nem,

az sem zavart, ha igen;

Csak ha a szavak penge-vékony

éle az arcomba vágott,

akkor kezdtem utálni a világot,

(de csak rövid időre)

míg fel nem száradt lelkem

halványpiros vére.

*

Útjaim monoton egyhangúsággal telnek;

Már vakon is hazatalálok hozzád, Kedvesem:

Te leveszed a kabátom, gőzölgő ételt

teszel éhes, vágyakozó szemeim elé

s oly természetességgel tálalod

magad is elém, hogy kénytelen vagyok

elfogyasztani mindkettőtöket, és megelégedve,

eltelve a boldogsággal már nem is érdekel,

hogy útjaim monoton egyhangúsággal telnek

s csak telnek, csak telnek, csak telnek,

csak telnek, csak telnek………

*

Nem beszélünk már a szerelemről;

Tán nem is tudjuk, hogy mi az.

Hogy szerelem-e, ha lábadra teszem a lábam,

mielőtt belezuhannánk az álom birodalmába,

hogy szerelem-e, ha belekortyolsz kávémba

mielőtt elém tennéd a gőzölgő poharat,

hogy szerelem-e, ha ebédet főzöl,

vagy ha én munkába megyek,

hogy szerelem-e, ha egymás nélkül

vacogunk csak, mint a dermedt jégcsapok.

 

Nógrádi dombok

 

Haragvó zöldek,

aranyló sárgák;

Mint selymes bunda

nő szemérmén;

Olyanok a fák:

Az utak akár

szalag a kalapon;

Körbe-körbe.

A magas fűben

lábam botlik;

Múlt-gödörbe.

Végtelen tér.

Magam vagyok;

Önmagammal.

 

Őzek álma

száll az égre;

Fel a Nappal.

 

Grófok, bárók

nemesedtek;

Túl a végen.

 

Vászongatyák

száradoztak;

Kinn a szélben.

 

Palóc-szótól

terhesednek;

Ma a versek.

 

Atyafiak

találnak meg;

Szép szerelmet.

 

Szeretek itt.

Mint falevél;

Lóg az ágon.

 

Nincsen határ.

A folyó is;

Szabadságon.

 

Ima volt?

 

 

Csak halkan szólva térdepelt,

(Nem nyomta akkor térdét szét a fa.)

fejét lehajtva, míg betelt,

s már nem volt egy szava.

 

Azt is hihették, tán dadog,

(De csak az angyalok nyelvén beszélt)

nem vették körül csillagok,

dicsfény sem fonta be fejét.

 

Templomnak érezte magát,

(Bár épülete már gyengécske volt.)

a felhők fésülték haját,

s lelkéről eltűnt a folt.

 

Ima volt-e, mit ellehelt?

(Mert az ember csak makogni képes.)

Szavára senki sem felelt,

de mégsem volt nevetséges.

*

Ima volt-e, mit ellehelt?

Azt is hihették tán dadog.

Templomnak érezte magát.

Nem feleltek az angyalok.